Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 26/11 i prawa własności zlokalizowanego na tej działce obiektu budowlanego - wieży ciśnień, położonej w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki  26/11 i prawa własności zlokalizowanego na tej działce obiektu budowlanego-wieży ciśnień, położonej w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno.

 

      Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr ewidencyjnym działki 26/11 o pow. 0,1139 ha oraz prawa własności obiektu budowlanego-wieży ciśnień ,położonej w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem  „Bi” – inne tereny zabudowane.

Dla części nieruchomości (zabudowanej) wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy polegająca na zmianie sposobu użytkowania wieży ciśnień na budynek o funkcji usługowej. Dla pozostałej części nieruchomości nabywca winien uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Część nieruchomości o pow. 84 m2 przez poprzedniego użytkownika wieczystego oddana została w najem Firmie GTS Energis Sp. z o.o w Warszawie w celu zlokalizowania kontenera ( nie jest trwale związany z gruntem) w którym znajduje się instalacja oraz urządzenia  związane z działalnością telekomunikacyjną.

Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  z późniejszymi zmianami). Nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłaty rocznej za nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu, począwszy od 2007 roku w kwocie ustalonej przez właściciela gruntu – Skarb Państwa.

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu  14 marca  2007 r.   o godz.  1000  w sali narad tut. urzędu.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce najpóźniej do dnia 10 marca 2007 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie oraz terminie, o którym mowa wyżej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem trzech (3) dni od dnia zamknięcia przetargu.

     Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu  wraz z ceną sprzedaży obiektu budowlanego winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku.

    O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

 Uchybienie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów .

 Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 095 765 93 32

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-02-2007 10:42:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: 12-02-2007 10:52:48