Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar rozgraniczający Mur Północny, ul. Wolności, ul. 22 Lipca i ul. Kwiatową w Choszcznie 2007-12-21 13:28:29
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 24/2007, znak: IBPP.XI.7331-2/24/4/2007, z dnia 18 grudnia 2007 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetlenia drogowego, wraz z utwardzeniem nawierzchni drogi oraz zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 131/1, 131/2, 131/3, 139/2, 138, 140, obręb 4, Choszczno. 2007-12-19 07:31:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2007 z dnia 15 października 2007 roku, dla inwestycji polegającej na:przebudowie ul. Niedziałkowskiego obejmującej działki o nr ewid. 515, 518/1, 519, 520, 521, 522, 530/1, 540 obręb 3 Choszczno 2007-12-11 09:41:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 grudnia 2007 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia z przyłączami do istniejących budynków oraz budowie linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Niedziałkowskiego w Choszcznie. 2007-12-10 13:20:49
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 28/2007, znak: IBPP.XI.7331-2/28/4/2007, z dnia 6 grudnia 2007 r. dla inwestycji polegającej na: budowie ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni utwardzonej, kanalizacji deszczowej i odprowadzania wód opadowych w ciągach ulic Stargardzka i Polna na działkach o nr ewid. 1, 7/1, 12, 22, 35, 36/6, 43, 82, 83, 300 obręb 1, Choszczno, oraz na dz. o nr 177/23, 177/24, obręb Pakość, gmina Choszczno. 2007-12-10 09:51:45
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 27/2007, znak: IBPP.XI.7331-2/27/4/2007, z dnia 6 grudnia 2007 r. dla inwestycji polegającej na: budowie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem, oświetleniem, rurociągiem tłocznym, kanałem ściekowym na działkach o nr ewid. 228, 507/1, 555, 874/8, 874/11, 874/12 obręb Suliszewo, Gmina Choszczno. 2007-12-07 12:35:45
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 26/2007, znak: IBPP.XI.7331-2/26/5/2007, z dnia 4 grudnia 2007 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c de 40/25 PE wraz z przyłączami na działkach o nr ewidencyjnych: 211/18, 211/25, 211/26, 211/27, 263/2, obręb 4 i działce o nr ewid. 824/1 obręb 3 miasta Choszczno. 2007-12-05 10:42:29
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 25/2007, znak: IBPP.XI.7331-2/25/4/2007, z dnia 19 listopada 2007 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel na działce o numerze ewidencyjnym 259/1, obręb Stary Klukom, gmina Choszczno. 2007-11-20 07:38:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22 października 2007 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci gazowej ś/c 40/25 PE na działkach o numerach ewidencyjnych 211/25, 263/2, 824/1, 211/18, 211/26, 211/27 obręb 4, Choszczno. 2007-11-05 09:26:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 października 2007 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. na działce o numerze ewidencyjnym 259/1 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno. 2007-11-05 09:23:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 19 października 2007 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie kanalizacji ściekowej na działkach o numerach ewidencyjnych 228, 507/1, 555, 8774/8, 874/11, 874/12, obręb Suliszewo, gmina Choszczno. 2007-11-05 09:22:22
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 22/2007 2007-10-22 20:39:48
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 23/2007, znak: IBPP.XI.7331-2/23/4/2007, z dnia 16 października 2007 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie ul. Niedziałkowskiego obejmującej działki o nr ewid. 515, 518/1, 519, 520, 521, 522, 530/1, 540 obręb 3 Choszczno 2007-10-16 14:45:02
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5 października 2007 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i oświetlenia, sieci techniczne, utwardzenie nawierzchni na działkach o numerach ewidencyjnych 131/1, 131/2, 131/3, 138, 139/2, 140 obręb 4, Choszczno. 2007-10-16 14:42:23
katalog Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 października 2007 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. na działce o numerze ewidencyjnym 259/1 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno. 2007-10-16 14:37:36
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej 2007-10-03 10:10:34
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania polegającego na budowie gazociągu ś/c de 63/40, na działkach o numerach ewidencyjnych 367, 368, 370, 371, 498, 503, 504, 505/2, 509/8, 509/9, 509/11, 509/18, 509/19, 509/20, 509/22, 509/26 obręb 1, Choszczno 2007-09-17 13:18:41
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym, sanitarnej kanalizacji ciśnieniowej, odprowadzaniu wód opadowych oraz budowie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni utwardzonej na działkach o nr ewid. 67/3, 73/2, 73/10, 75/1, 77/1, 78/4, 78/6, 87/1, 124/1, 125/1, 138/1 obręb 3, 1/2, 15/1, 16, obręb 4, Choszczno 2007-09-17 09:37:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, grawiracyjnej kanalizacji sanitarnej, ciągu pieszo – jezdnego, odprowadzania wód opadowych oraz ukształtowania i stabilizacji części skarpy ziemnej na działkach o numerach ewidencyjnych 436/4, 437/4, 438/2, 438/5, 438/6, 440/4, 496 obręb 1 Choszczna, oraz dz.nr 557/5, 557/6 obręb Roztocze, gmina Choszczno 2007-09-07 14:25:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, grawiracyjnej kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i ciągu pieszo - jezdnego na działkach o numerach ewidencyjnych 67/3, 73/2, 73/10, 75/1, 77/1, 78/4, 78/6, 87/1, 124/1, 125/1, 138/1 obręb 3, oraz dz.nr 1/2, 15/1, 16 obręb 4, Choszczno 2007-09-07 14:21:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c de 63/40, na działkach o numerach ewidencyjnych 367, 368, 370, 371, 498, 503, 504, 505/2, 509/8, 509/9, 509/11, 509/18, 509/19, 509/20, 509/22, 509/26 obręb 1, Choszczno 2007-09-07 14:17:48
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku garażowanego na funkcję administracyjną, na działce o nr ewid. 659, połozonej w Choszcznie przy ul. Wyzwolenia 2007-08-23 10:13:25
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami energetycznymi oraz przebudowę istniejącej linii napowietrznej na działkach o numerach ewidencyjnych 234, 235, 353 obręb 1, Choszczno, 59/1 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/15, 61/16, 61/17, 61/18, 61/19, 61/20, 61/21, 68/2, 71, 99/1, 101 obręb Oraczewice, gmina Choszczno 2007-08-10 14:13:52
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, kontenerowego budynku Stacji Uzdatniania Wody oraz zjazdu z drogi gminnej na działkach o nr ewid. 66, 78, 93, 159 obręb Golcza gmina Choszczno 2007-08-06 11:04:59
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działkach o nr ewid. 235, 353 obręb 1 Choszczno, 61/1, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/15, 61/16, 61/17, 61/18, 59/1 obręb Oraczewice, gmina Choszczno 2007-08-01 08:39:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie ul. Czarnieckiego na działkach o numerach ewidencyjnych 602/1, 603/3, 603/4, 604, 606/1, 613 obręb 1, Choszczno 2007-07-27 14:27:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-jezdnego (ul. Czarnieckiego) wraz z siecią kanalizacji burzowej, sanitarnej i wodociągowej oraz oświetlenia drogowego na działkach o nr ewidencyjnych 613, 604, 606/1, 602/1, 603/3, 603/4, obręb 1 Choszczno 2007-07-20 08:38:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na budowie drogi (ul. Reymonta) wraz z kanalizacją burzową na działkach o nr ewidencyjnych 35, 618, 8/1, 7/1, 6/2, obręb 1 Choszczno oraz na działkach o nr ewid. 175/5, 176/2, 177/2, obręb Pakość, gmina Choszczno (tylko kanalizacja burzowa) 2007-07-20 08:33:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu budowy słupowej stacji transformatorowej na działkach o numerach ewidencyjnych 234, 235, 353 obręb 1,Choszczno, 59/1 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/15, 61/16, 61/17, 61/18, 61/19, 61/20, 61/21, 68/2, 71, 99/1, 101 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2007-07-17 13:29:33
dokument obwieszczenie o wszczęciu budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn0,4 kV oraz przebudowie istniejącej linii napowietrznej na działkach o numerach ewidencyjnych 364, 435/2, 435/4, 496, 498 obręb 1 oraz na działkach o nr 557/8, 557/9 obręb Roztocze gmina Choszczno 2007-07-17 13:23:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu rozbudowy ujęcia wody wraz z budową kontenerowego budynku Stacji Uzdatniania Wody, odstojnika wód popłucznych, budowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 66, 78, 93, 159 obręb Golcza, gmina Choszczno 2007-07-17 13:16:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 2 lipca 2007 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej na działkach o numerach ewidencyjnych 235, 353 obręb 1,Choszczno, 59/1 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/15, 61/16, 61/17, 61/18, 61/19, 61/20, 61/21, 68/2, 71, 99/1, 101 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2007-07-06 10:21:07
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w Choszcznie przy ul. Jagiełły, Piastowskiej, Sucharskiego, Grunwaldzkiej, Dąbrowszczaków i Staszica na działkach o numerach ewidencyjnych 200/1, 783/1, 260/1, 261/2, 262, 263, 711, 186/1, 163/2, 177/5, 721 obręb 3 i 140 obręb 4 2007-06-28 15:17:29
dokument Obwieszczenieo wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej nabudowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 235, 353 obręb 1,Choszczno, 61/1, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/15, 61/16, 61/17, 61/18, 59/1 obręb Oraczewice, gmina Choszczno 2007-06-22 12:42:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części obiektu – Internatu – na budynek administracji publicznej, wykorzystywany na potrzeby Starostwa Powiatowego w Choszcznie – budynek administracyjno -biurowy na działce o numerze ewidencyjnym 648 obręb 3, Choszczno 2007-06-22 12:34:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla zasilenia działki o nr ewid. 262 pod budownictwo jednorodzinne i kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków bytowo – gospodarczych z budownictwa jednorodzinnego z działki nr 262 na działkach o numerach ewidencyjnych 262 obręb 4 i 824/1 obreb 3 Choszczno 2007-06-21 14:30:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w Choszcznie na działkach o numerach ewidencyjnych 6/2, 7/1, 8/1, 12, 35, 43, 47/2, 48/2, 52/2, 618 obręb 1, działce o numerze ewidencyjnym 1/1, obręb 3, i na działce o numerze ewidencyjnym 177/24 obręb Pakość, gmina Choszczno 2007-06-21 09:21:30
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w Choszcznie na działkach o numerach ewidencyjnych 1, 6/2, 7/1, 12, 21, 35, 43, 47/2, 48/2, 52/2, obręb 1 oraz działka o nr 177/24 obręb Pakość gmina Choszczno 2007-05-28 11:36:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w Choszcznie na działkach o numerach ewidencyjnych 200/1, 783/1, 260/1, 261/2, 262, 711, 186/1, 163/2, 177/5, 721, obręb 3 i na działce o numerze ewidencyjnym 140, obręb 4 2007-05-22 15:27:54
dokument Obwsieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c de 63/40 PE wraz z przyłączami gazowymi ś/c de 25 PE, na działkach o nr ewidencyjnych: 367, 368, 370, 371, 498, 504, 505/2, 503, 509/7, 509/8, 509/9, 509/10, 509/11, 509/16, 509/18, 509/19, 509/20, 509/22, 509/23, 509/24 obręb 1, Choszczno 2007-05-04 11:40:16
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c de 40/25 PE na działkach o nr ewidencyjnych: 205/2, 217/1, obręb 4 i 823/4, 824/1 obręb 3 miasta Choszczno 2007-05-04 08:09:52
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oraz oświetlenia drogowego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego, Miodowej i Ogrodowej na działkach o numerach ewidencyjnych 124/1, 139/9, 140/1 2007-04-10 13:20:42
dokument Obwieszzenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c de 40/25 PE na działce o nr ewidencyjnym 258/7, obręb 4 miasta Choszczno 2007-03-28 13:59:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oraz oświetlenia drogowego w Choszcznie na działkach o numerach ewidencyjnych 1, 6/2, 7/1, 8/1, 12, 21, 35, 43, 47/2, 48/2, 52/2, 618, obręb 1 oraz działka o nr 177/24 obręb Pakość gmina Choszczno 2007-03-28 10:30:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oraz oświetlenia drogowego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego, Miodowej i Ogrodowej na działkach o numerach ewidencyjnych 124/1, 139/9, 140/1. 2007-03-28 10:27:17
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c Dz 125 wraz z przyłączem gazowym Dz 40, na działkach o nr ewidencyjnych: 267/2, 309/34 w obrębie 3 miasta Choszczno 2007-03-26 13:43:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 367, 368, 370, 371, 498, 504, 505/2, 503, 509/7, 509/8, 509/9, 509/10, 509/11, 509/15, 509/16, 509/18, 509/19, 509/20, 509/22, 509/23, 509/24 obręb 3, Choszczno. 2007-03-26 13:32:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c na działce o nr ewid. 258/7 obręb 4, Choszczno 2007-03-08 09:25:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c na działakach o numerach ewidencyjnych 205/2, 217/1 obręb 4, 824/1, 823/4 obręb 3, Choszczno 2007-03-08 09:16:56
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 1, 7/1, 7/4, 9, obręb 1 Choszczno 2007-03-08 09:09:46
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci magistralnej TV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 75/1, 87/1, 93/1, 78/6, 79/1, 80/1, 82/4, 84/3, 85/1, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 117, 118/1, 119/1, przy ul. Kruczkowskiego i Ogrodowej w Choszcznie 2007-03-05 10:22:53
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c Dz 125 wraz z przyłączem gazowym Dz 40, na działkach o nr ewidencyjnych 311/1, 322/2 2007-02-19 15:07:52
dokument Obwiszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu n/c wraz z przyłączem na działkach o numerach ewidencyjnych 267/2, 309/34 obręb 3, Choszczno 2007-02-12 11:04:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c wraz z przyłączem na działkach o nr ewidencyjnych 322/2, 311/1 obręb 3, Choszczno 2007-02-12 10:59:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22 stycznia 2007 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci magistralnej na działkach o numerach ewidencyjnych 75/1, 87/1, 93/1, 78/6, 79/1, 80/1, 82/4, 84/3, 85/1, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 117, 118/1, 119/1, przy ul. Kruczkowskiego i Ogrodowej w Choszcznie. 2007-01-29 15:13:22
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151 od ul. Fabrycznej w Choszcznie do skrzyżowania w miejscowości Koplin, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 35/1, 76, obręb 2 Choszczno, 32/1 obręb Koplin 2007-01-26 11:05:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5 stycznia 2007 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 1, 7/1, 7/4, 9 obręb 1, Choszczno 2007-01-15 11:16:25