Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nierograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 219/8 położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno

BURMISTRZ   CHOSZCZNA
OGŁASZA
I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 219/8  położonej
w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno.

     Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, oznaczona  nr ewidencyjnym działki
219/8  o pow. 0,1704 ha, położona w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno .
Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „Bp” – zurbanizowane tereny nie zabudowane.
      Nieruchomość w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego
m. Choszczno, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. znajdowała się w jednostce oznaczonej symbolem B-1 MW, MJ, UO, UH, UG, UR, UK, UZ  z opisem : Obecna funkcja terenu „Zabudowa wielorodzinna, uprawy polowe ”
     Funkcja projektowana ustalona w planie :”Teren budownictwa niskiej intensywności wielorodzinnego i jednorodzinnego, usług podstawowych, usług ogólnomiejskich, konkretyzacja zagospodarowania terenów wg planu szczegółowego wspólnie z B3, B7,B8,wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji. W obszarze ciepłociąg, gazociąg niskiego ciśnienia oraz kanalizacja sanitarna. ”
      W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, nieruchomość ta znajduje się w jednostce dla, której widnieje zapis :
 MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 MN  -  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
      W przypadku kolizji z lokalizacją inwestycji, nabywca na własny koszt przeniesienie istniejące czynne sieci, w uzgodnieniu z gestorem sieci.
      Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  z późniejszymi zmianami).
    Cena  wywoławcza  nieruchomości   do   przetargu  wynosi   90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).  Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.
   Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2007 r. o godz. 10.00  w sali narad tut. urzędu.
Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż trzy (3) dni przed przetargiem tj. do dnia  09 lutego 2007 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie
Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.
       W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy,
w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców , jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.
      Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed
upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu. 
      Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
       O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Uchybienie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.
      Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.
      Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9332

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 15-01-2007 10:58:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2007
Ostatnia aktualizacja: 15-01-2007 11:04:12