Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, położonych w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH GARAŻAMI, POŁOŻONYCH W CHOSZCZNIE PRZY UL. STARGARDZKIEJ

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami o konstrukcji lekkiej-stalowej, położonych w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych numerami działek:

  1) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1273 o pow. 27 m2
cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu - 3.280,00 zł
cena gruntu - 1.400,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł 
  2) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1274 o pow. 26 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu – 3.320,00 zł
cena gruntu - 1.360,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  3) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1275 o pow. 26 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu – 3.320,00 zł
cena gruntu - 1.360,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  4) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1276 o pow. 26 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu – 3.320,00 zł
cena gruntu - 1.360,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  5) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1277 o pow. 27 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu - 3.280,00 zł
cena gruntu - 1.400,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  6) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1278 o pow. 27 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu - 3.280,00 zł
cena gruntu - 1.400,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  7) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1281 o pow. 26 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu – 3.320,00 zł
cena gruntu - 1.360,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  8) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1282 o pow. 26 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu – 3.320,00 zł
cena gruntu - 1.360,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  9) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1283 o pow. 27 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu - 3.280,00 zł
cena gruntu - 1.400,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  10) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1295 o pow. 26 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu – 3.320,00 zł
cena gruntu - 1.360,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  11) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1296 o pow. 26 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu – 3.320,00 zł
cena gruntu - 1.360,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  12) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1297 o pow. 26 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu – 3.320,00 zł
cena gruntu - 1.360,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  13) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1298 o pow. 27 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu - 3.280,00 zł
cena gruntu - 1.400,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  14) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1299 o pow. 26 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu – 3.320,00 zł
cena gruntu - 1.360,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  15) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1300 o pow. 26 m2
cena wywoławcza do przetargu : - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu – 3.320,00 zł
cena gruntu - 1.360,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  16) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1301 o pow. 26 m2
cena wywoławcza do przetargu : - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu – 3.320,00 zł
cena gruntu - 1.360,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  17) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1302 o pow. 26 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu – 3.320,00 zł
cena gruntu - 1.360,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł
  18) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1303 o pow. 27 m2
cena wywoławcza do przetargu: - 4.680,00 zł
w tym: cena garażu - 3.280,00 zł
cena gruntu - 1.400,00 zł
wysokość wadium: - 936,00 zł

Przedmiotowe nieruchomości mają urządzone księgi wieczyste.

Ustalona w przetargu cena sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Przedmiotowe nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Choszczno, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. znajdowały się w jednostce A-23 K, UR dla której obowiązywał zapis:

Obecna funkcja terenu: „Teren zespołu garażowego i warsztatu rzemieślniczego.”

Funkcja projektowana ustalona w planie: „Utrzymanie dotychczasowej funkcji. W obszarze rurociąg kanalizacji sanitarnej oraz ciepłociąg.”

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, dla nieruchomości tych określony jest główny kierunek rozwoju tego obszaru zgodnie z zapisami:

U - teren usług,

P - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2007r. o godz. 10 00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 16 lutego 2007 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie ono zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega wpłacie w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości, bez możliwości rozłożenia na raty.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie (pokój nr 2) tel. (095) 765 93 32.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 15-01-2007 10:12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2007
Ostatnia aktualizacja: 15-01-2007 10:52:24