Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Choszcznie przy ul. Wolności


BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Choszcznie przy ul.Wolności

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy nr 1 w budynku nr 58, położony w Choszcznie przy ul. Wolności o pow. użytkowej wynoszącej 95,30m2 oraz trzy pomieszczenia przynależne (piwnice) o pow. użytkowej wynoszącej 13,10 m2 wraz z udziałem wynoszącym do 3860/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie na , którym zlokalizowany jest budynek, oznaczonym w ewidencji gruntów numerem 445/16 o pow.

335 m2.

Dla ww. nieruchomości /budynek oraz grunt/ prowadzona jest przez Sąd Rejonowy

V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie, księga wieczysta Nr 46044.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce MWU, dla której obowiązuje zapis : „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług”.

- cena wywoławcza lokalu do przetargu wynosi - 71.690,00 zł

/słownie:siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset

dziewięćdziesiąt złotych/

- cena wywoławcza udziału w gruncie wynosi - 8.310,00 zł

/słownie: osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych/

  • łączna cena wywoławcza do przetargu wynosi - 80.000,00 zł

/słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych/

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 lutego 2007 r. o godz. 10,00 w sali narad tut. urzędu.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż trzy ( 3 ) dni przed przetargiem tj do dnia 05 lutego 2007 r. na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech ( 3) dni od dnia zamknięcia przetargu.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Uchybienie się nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, bez możliwości rozłożenia na raty.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Choszcznie ul. Wolności

nr 24 tel.095765 9332.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 04-01-2007 14:44:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 04-01-2007 14:44:28