Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 34, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno


BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 34, położonej

w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa ,oznaczona nr ewidencyjnym działki

34 o pow. 0,0561 ha, położona w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno na której istnieje możliwość wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „B” - tereny mieszkaniowe.

Nieruchomość w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego

m.Choszczno , który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. znajdowała się w jednostce oznaczonej symbolem „A11 MJ” z opisem :

Obecna funkcja terenu „Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne”

Funkcja projektowana ustalona w planie :”Utrzymanie dotychczasowej funkcji .W obszarze sieć kanalizacji sanitarnej oraz ciepłociąg”

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, nieruchomość ta znajduje się w jednostce MN, dla, której widnieje zapis:

MN- tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

W przypadku kolizji z lokalizacją projektowanego budynku, nabywca na własny koszt przeniesienie istniejące czynne sieci , w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lutego 2007 r. o godz. 1000 w sali narad tut. urzędu.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż trzy ( 3 ) dni przed przetargiem tj. do dnia 01 lutego 2007 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym

w Choszcznie .

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy,

w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców , jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie zwrócone nie później niż przed

upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Uchybienie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego

w Choszcznie tel.095 765 9332

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 04-01-2007 14:44:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 04-01-2007 14:44:01