Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie od 05.12.2006 do 28.12.2006


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z prac w okresie od 05.12.2006 do 28.12.2006

W okresie od 05.12.2006 do 28.12.2006 wydałem następujące zarządzenia:

 • nr 1/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • nr 2/06 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3
  w Choszcznie

 • nr 3/06 w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywania
  i Alarmowania na terenie gminy Choszczno

 • nr 4/06 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Choszczno przeznaczonej do wydzierżawienia

 • nr 5/06 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół
  i przedszkoli

 • nr 6/06 w sprawie ufundowania nagrody książkowej dla finalisty Międzyszkolnego konkursu „Nobliści Polscy”

 • nr 706 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1
  z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie

 • nr 8/06 zmieniające zarządzenie Nr 1644/04 Burmistrza Choszczna z dnia 05 października 2004

 • nr 9/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

 • nr 10/06 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Choszczna

 • nr 11/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym i deszczowym przez nieruchomość stanowiąca własność Gminy

 • nr 12/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście elektroenergetyczną linią kablową
  0,4 kV przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 13/06 w sprawie refundacji kosztów podróży do Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  i Współuzależnienia w Stargardzie Szczecińskim

 • nr 14/06 w sprawie refundacji kosztów pobytu i podróży do SP ZOZ Zachodniopomorskiego Szpitala Specjalistycznego Oddziału Terapii Uzależnia od Alkoholu w Gryficach

 • nr 15/06 w sprawie ufundowania upominków dla dzieci z okazji zabawy Mikołajkowej

 • nr 16/06 w sprawie ufundowania nagród w XXV Noworocznym Turnieju Badmintona

 • nr 17/06 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1
  z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie

 • nr 18/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 19/06 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej i zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2006

 • nr 20/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/3/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 • nr 21/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/4/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 • nr 22/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/5/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
  i Finansów

 • nr 23/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/6/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 • nr 24/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/7/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Aktywizacji Gospodarczej, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 • nr 25/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/8/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • nr 26/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/9/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Bezpieczeństwa Publicznego

 • nr 27/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/10/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej określającego wyjazdy służbowe Przewodniczącego Rady Miejskiej

 • nr 28/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr III/11/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania
  i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej

 • nr 29/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/12/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 • nr 30/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/13/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 • nr 31/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/14/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania, poboru
  i terminów płatności oraz zwolnień od podatku od posiadania psów

 • nr 32/06 w sprawie wykonania uchwały rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/15/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

 • nr 33/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/16/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • nr 34/06 w sprawie wykonania uchwały rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/17/2006r
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Choszczno

 • nr 35/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/18/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącą działkę nr 26/40 oraz udziału we własności zlokalizowanego na tej działce budynku, położonego w Choszcznie przy ul. Wysokiej 6

 • nr 36/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/19/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek
  i kredytów zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2007

 • nr 37/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/20/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

 • nr 38/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/21/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie

 • nr 39/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/22/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie

 • nr 40/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/23/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r w sprawie zmian budżetu na rok 2006

 • nr 41/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/24/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania sekretarza miejskiego

 • nr 42/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/25/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka

 • nr 43/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr III/27/2006
  z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 • nr 44/06 w sprawie powierzenia zastępcy burmistrza prowadzenia niektórych spraw gminy oraz upoważnienia zastępcy burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu burmistrza

 • nr 45/06 w sprawie powierzenia sekretarzowi miejskiemu prowadzenia niektórych spraw gminy oraz upoważnienia sekretarza miejskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu burmistrza

 • nr 46/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 26/11 o pow. 1139 m2 i sprzedaży znajdującego się na tym gruncie obiektu budowlanego-wieża ciśnień, położonej w Choszcznie przy ul. Kolejowej

 • nr 47/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Żeromskiego

 • nr 48/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór zadania pn. „ wykonanie opracowań decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)”

 • nr 49/06 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1
  z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie

 • nr 50/06 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2006

 • nr 51/06 w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na
  rok 2006

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 03-01-2007 16:12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 03-01-2007 16:12:31