Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym, położnej w Choszcznie przy ul. Obr.Westerplatte


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ GARAŻEM MUROWANYM, POŁOŻONEJ

W CHOSZCZNIE PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE

Najem części nieruchomości gruntowej zabudowanej nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem przetargu jest najem części nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym o pow. 16 m2, zlokalizowanym na działce, oznaczonej nr 230/4, położonej w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte.

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości przez Wynajmującego do zbycia oraz w razie gdy nieruchomość stanie się Wynajmującemu potrzebna do wykonywania zadań publicznych.

Umowa najmu trwać będzie do 04 listopada 2012 r.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Wysokość wywoławcza:

1) rocznego czynszu za teren pod garażem murowanym wynosi 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100),

2) miesięcznego czynszu za najem garażu wynosi 59,20 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych 20/100);

Wysokość wadium - 20% łącznej wysokości wywoławczej czynszu za najem terenu i garażu.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2007 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 15 stycznia 2007 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

O terminie i miejscu zawarcia umowy najmu, najemca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby ustalonej jako najemca nieruchomości od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 93 36.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 20-12-2006 13:10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 20-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 20-12-2006 13:10:47