Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smoleń

BURMISTRZ   CHOSZCZNA
OGŁASZA
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE SMOLEŃ.
 
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smoleń, dla których obowiązuje miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego:
1. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, rekreacyjną, wolnostojącą, o zabudowie parterowej oznaczone nr działek:
1) działka nr 17/55 o pow. 3.749 m2 i działka nr 17/54 o pow. 505 m2
            cena wywoławcza:                                                                  - 60.600,00 zł
2 działka nr 17/59 o pow. 5.382 m2 i działka nr 17/58 o pow.1.211 m2
            cena wywoławcza:                                                                  - 92.500,00 zł
3) działka nr 17/65 o pow. 6.609 m2 i działka nr 17/66 o pow. 463 m2
            cena wywoławcza:                                                                  - 101.900,00 zł
4) działka nr 17/21 o pow. 9.039 m2 i działka nr 17/20 o pow. 979 m2
            cena wywoławcza:                                                                  - 125.700,00 zł
5) działka nr 17/23 o pow. 21.470 m2, działka nr 17/22 o pow. 1.047 m2 i działka nr 17/24            o pow. 940 m2
            cena wywoławcza:                                                                  - 294.800,00 zł
6) działka nr 17/42 o pow. 6.881 m2
            cena wywoławcza:                                                                  - 100.600,00 zł
7) działka nr 17/45 o pow. 11.769 m2, działka nr 17/44 o pow. 580 m2 i działka nr 17/46               o pow. 525 m2
            cena wywoławcza:                                                                  - 184.700,00 zł
8) działka nr 17/48 o pow. 6.626 m2 i działka nr 17/47 o pow. 328 m2
            cena wywoławcza:                                                                  - 100.600,00 zł
 
2. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę rezydencyjną oznaczone nr działek:
1) działka nr 546 o pow.2.373 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 47.800,00 zł
2) działka nr 547 o pow.2.622 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 52.800,00 zł
3) działka nr 548 o pow.3.194 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 64.400,00 zł
4) działka nr 549 o pow.2.417 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 48.700,00 zł
5) działka nr 550 o pow.3.011 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 60.600,00 zł
6) działka nr 551 o pow.2.965 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 59.700,00 zł
7) działka nr 17/73 o pow. 22.310 m2.
cena wywoławcza:                                                                - 384.300,00 zł
 
3. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, szeregową, parterową  z parkingami i zielenią towarzyszącą (teren 40 działek):
1) działka nr 17/14 o pow. 8.091 m2
            cena wywoławcza:                                                                  - 105.200,00 zł
 
4. Nieruchomości zapisane jako: tereny zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej, szeregowej,  o zabudowie parterowej
1) działka nr 17/25 o pow. 9.001 m2
            cena wywoławcza:                                                                  - 125.800,00 zł
2) działka nr 17/26 o pow. 4.875 m2
            cena wywoławcza:                                                                  - 68.100,00 zł
3) działka nr 17/31 o pow. 5.473 m2
            cena wywoławcza:                                                                  - 76.500,00 zł
 
5. Nieruchomość przeznaczona pod ogrody rekreacyjne z dopuszczeniem zabudowy letniskowej:
1)      działka nr 17/30 o pow. 16.926 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 225.600,00 zł
 
6. Nieruchomość przeznaczona pod ogrody działkowe z dopuszczeniem zabudowy letniskowej:
1) działka nr 17/12 o pow. 12.073 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 133.400,00 zł
2) działka nr 17/18 o pow. 4.219 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 48.000,00 zł
 
7. Nieruchomość zapisana jako: teren zieleni nieurządzonej i teren urządzeń turystyki i sportu
1) ) działka nr 17/16 o pow. 11.243 m2 i działka nr 17/28 o pow. 20.663 m2
            cena wywoławcza:                                                                  - 254.300,00 zł
 
8. Nieruchomość zapisana jako: teren zieleni nieurządzonej i teren usług turystyki motorowej  i wodnej
1) działka nr 17/8 o pow. 3.491 m2 i działka nr 17/10 o pow. 1.872 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 111.000,00 zł
 
9. Nieruchomości zapisane jako: teren usług i urządzeń handlu artykułami codziennego użytku, gastronomii
1)      działka nr 17/35 o pow. 6.442 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 303.800,00 zł
2)      działka nr 17/60 o pow. 2.925 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 213.900,00 zł
 
10. Nieruchomość zapisana jako: teren usług kultury
1)      działka nr 17/74 o pow. 6.290 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 133.100,00 zł
 
11. Nieruchomość zapisana jako: teren parkingu na samochody osobowe
1) działka nr 17/49 o pow. 2.838 m2
cena wywoławcza:                                                                  - 60.100,00 zł
 
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.        
Dla ww. nieruchomości urządzone zostaną księgi wieczyste.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2006 r. o godz. 1200 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 18 grudnia 2006 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.
Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.
Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i winna być uiszczona w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, bez możliwości rozłożenia na raty.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
W wypadku uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionychpowodów.                                           
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 93 31.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 27-11-2006 10:42:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2006
Ostatnia aktualizacja: 27-11-2006 10:44:38