Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Choszczna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU.

Burmistrz Choszczna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 34 o pow. 561 m2.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „B” - tereny mieszkaniowe.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Ustalona w przetargu cena sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Przedmiotowa nieruchomość w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. znajdowały się w jednostce A 11 MJ, dla której obowiązywał zapis:

Obecna funkcja terenu: „Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.”

Funkcja projektowana ustalona w planie: „Utrzymanie istniejącej funkcji. W obszarze sieć kanalizacji sanitarnej oraz ciepłociąg. ”

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, dla przedmiotowej nieruchomości określony jest główny kierunek rozwoju tego obszaru zgodnie z zapisem: MN - ,,Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega wpłacie w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości, bez możliwości rozłożenia na raty.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć wnioski w terminie do dnia 06 grudnia 2005 r.

Pierwszeństwo przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw,

2) będącej uprzednio właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub jego spadkobiercą

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie (pokój nr 2).

Wywieszono dnia …………………………..

Zdjęto dnia ………………………………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 10-11-2006 13:02:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 10-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 10-11-2006 13:02:19