Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU.

Burmistrz Choszczna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami o konstrukcji lekkiej-stalowej, oznaczonych numerami działek:

1) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1273 o pow. 27 m2

cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 3.970,00 zł

cena gruntu - 1.710,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

2) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1274 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

3) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1275 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

4) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1276 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

5) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1277 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 3.970,00 zł

cena gruntu - 1.710,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

6) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1278 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 3.970,00 zł

cena gruntu - 1.710,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

7) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1281 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

8) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1282 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

9) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1283 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 3.970,00 zł

cena gruntu - 1.710,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

10) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1295 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

11) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1296 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

12) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1297 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

13) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1298 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 3.970,00 zł

cena gruntu - 1.710,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

14) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1299 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

15) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1300 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu : - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

16) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1301 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu : - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

17) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1302 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

18) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1303 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 3.970,00 zł

cena gruntu - 1.710,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

Ustalona w przetargu cena sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Przedmiotowe nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Choszczno, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. znajdowały się w jednostce A-23 K, UR dla której obowiązywał zapis:

Obecna funkcja terenu: „Teren zespołu garażowego i warsztatu rzemieślniczego.”

Funkcja projektowana ustalona w planie: „Utrzymanie dotychczasowej funkcji. W obszarze rurociąg kanalizacji sanitarnej oraz ciepłociąg.”

W opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, dla nieruchomości tych określony jest główny kierunek rozwoju tego obszaru zgodnie z zapisami:

U - teren usług,

P - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega wpłacie w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości, bez możliwości rozłożenia na raty.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wykazanych na wykazie, winny złożyć wnioski w terminie do dnia 06 grudnia 2006 r.

Pierwszeństwo przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21siepnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw,

2) będącej uprzednio właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub jego spadkobiercą

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie (pokój nr 2).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 30-10-2006 13:49:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 30-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 30-10-2006 13:49:38