Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno


BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie

nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, na których zgodnie z decyzją Burmistrza Choszczna Nr 17/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. o warunkach zabudowy istnieje możliwość wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego i jednorodzinnego z usługami.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

Dla niżej wymienionych nieruchomości nie są urządzone księgi wieczyste.

Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości poniesie koszty założenia księgi wieczystej.

I Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną z usługami :

  1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 435/4 o pow. 906 m2

a) cena nieruchomości do przetargu - 9.250,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

II Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną :

  1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr 435/2 działki o pow. 1651 m2

a) cena nieruchomości do przetargu - 17.800,00 zł

(słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych)

2) nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 438/5 o pow. 1077 m2

a) cena nieruchomości do przetargu - 6.250,00 zł

(słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

3)nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 438/6 o pow. 1512 m2

a) cena nieruchomości do przetargu - 11.500,00 zł

(słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych)

Wysokość wadium ustalam na 20 % ceny wywoławczej, na poszczególne nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2006 r. o godz.10 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż trzy (3) dni przed przetargiem t.j. do dnia 26 października 2006 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy,

w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22 % i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy na konto, o którym mowa wyżej.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Uchybienie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Gminy Choszczno tel. 795 9332.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 25-10-2006 12:21:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 25-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 25-10-2006 12:21:45