Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W CHOSZCZNIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W CHOSZCZNIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków, oznaczonych numerami działek: 195/11 o pow. 180 m2, 195/12 o pow. 179 m2, 195/13 o pow. 162 m2.

Nieruchomości te w ewidencji gruntów zapisane są pod symbolem „Bp” - zurbanizowane tereny niezabudowane, na których istnieje możliwość wybudowania obiektu mieszkaniowo - usługowego w zabudowie szeregowej.

Dla przedmiotowych nieruchomości urządzone zostały księgi wieczyste, i tak:

- dla nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 195/11 - Kw. Nr 21080,

- dla nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 195/12 - Kw. Nr 21079,

- dla nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 195/13 - Kw. Nr 21081.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości do III przetargu ustalona została na kwoty:

1) w przypadku działki 195/11 - 30.200,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych 00/100),

2) w przypadku działki 195/12 - 30.100,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sto złotych 00/100),

3) w przypadku działki 195/13 - 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Ustalona w przetargu cena sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Przedmiotowe nieruchomość w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. znajdowały się w jednostce A 40 MW, UH, UO, UR, dla której obowiązywał zapis:

Obecna funkcja terenu: „Budownictwo wielorodzinne z usługami podstawowymi.”

Funkcja projektowana ustalona w planie: „Utrzymanie obecnej funkcji. W obszarze trasa ciepłociągu i kanalizacji deszczowej. Obszar uzbrojony w sieć telefoniczną w kanalizacji. ”

W opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, przedmiotowe nieruchomości znajdują się w jednostce MW, dla której obowiązuje zapis: „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2006 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 20 listopada 2006 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega wpłacie w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, bez możliwości rozłożenia na raty.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 93 32.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 23-10-2006 13:05:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 23-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 23-10-2006 13:05:09