Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie: 24.09.2003 - 21.10.2003


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z prac w okresie od 24.09.2003 do 21.10.2003

w okresie od 24.09.2003 do 21.10.2003 wydałem następujące zarządzenia:

 • nr 690/03 zmieniające Zarządzenie Nr 596 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2003

w sprawie zatwierdzenia cennika usług świadczonych przez Centrum Rekreacyjno- Sportowe w Choszcznie

 • nr 691/03 w sprawie przekazania 300,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów

 • nr 692/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Matejki 3/26

 • nr 693/03 w sprawie przekazania 350,00 złotych na dożynki w parafii Korytowo

 • nr 694/03 w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia w obiekcie użytkowym, położonym
  w Smoleniu

 • nr 695/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. 1 Maja

 • nr 696/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

 • nr 697/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Jana III Sobieskiego

 • nr 698/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • nr 699/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 700/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Norwida

 • nr 701/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntową, położone w Choszcznie przy ul. Staszica i przy ul. Władysława Jagiełły

 • nr 702/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową , położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 703/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położona w Suliszewie

 • nr 704/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe, położone w Choszcznie przy ul. Kopernika

 • nr 705/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe, położone w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • nr 706/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Piaseczniku

 • nr 707/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe, położone w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • nr 708/03 w sprawie przekazania 500,00 złotych na dożynki wiejskie w Zwierzyniu

 • nr 709/03 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu niespłaconej ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i umorzenia odsetek

 • nr 710/03 w sprawie przedłużenia umowy najmu części terenu, położonego w Choszcznie przy ul. Fredry

 • nr 711/03 w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną
  w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 712/03 w sprawie wyrażenia zgody na przejście kablowego przyłącza elektroenergetycznego przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 713/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe, położone w Choszcznie przy ul. Staszica i przy ul. Władysława Jagiełły

 • nr 714/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 715/03 w sprawie sfinansowania zakupu worków na akcję „Sprzątanie Świata -

Polska 2003”

 • nr 716/03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 717/03 w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola Nr 5
  w Choszcznie

 • nr 718/03 w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Suliszewie

 • nr 719/03 w sprawie dofinansowania zakupu siatek na bramki do gry w piłkę nożna

 • nr 720/03 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Choszczno i kierowników miejsko-gminnych jednostek organizacyjnych

 • nr 721/03 zmieniające zarządzenie nr 456 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2003
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego gimnazjum

 • nr 722/03 w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3
  w Choszcznie

 • nr 723/03sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

 • nr 724/03 w sprawie zmian w budżecie na rok 2003

 • nr 725/03 w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • nr 726 w sprawie zmian w budżecie na rok 2003

 • nr 727/03 w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola Nr 4
  w Choszcznie

 • nr 728/03 w sprawie powołania komisji ds. nagród Burmistrza oraz określenia trybu jej pracy

 • nr 729/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Wolności 31B/5

 • nr 730/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. 22-Lipca 14B/1

 • nr 731/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Konopnickiej 20A/4

 • nr 732/03 w sprawie dofinansowania społecznej kampanii „Mamo, masz wybór” oraz zakupu szczepionki p/WZW A dla dzieci

 • nr 733/03 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn. „Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Choszczno”

 • nr 734/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Zielnej

 • nr 735/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 736/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 737/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Fabrycznej

 • nr 738/03 w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną
  w Choszcznie przy ul. Fredry

 • nr 739/03 w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną
  w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • nr 740/03 w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną
  w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • nr 741/03 w sprawie nadania brązowej odznaki honorowej „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 742/03 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie

 • nr 743/03 w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

 • nr 744/03 w sprawie wyrażenia zgody na przejście kablowej linii elektroenergetycznej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 745/03 w sprawie wyrażenia zgody na przejście kablowej linii elektroenergetycznej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 746/03 w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • nr 747/03 w sprawie zmian w budżecie na rok 2003

 • nr 748/03 w sprawie określenia wysokości nagrody Burmistrza dla nauczycieli

 • nr 749/03 w sprawie dofinansowania przygotowań do koncertu jubileuszowego z okazji 20 lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Stobniczanie”

 • nr 750/03 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku obrotowym 2003

 • nr 751/03 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • nr 752/03 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych na podkładzie elastycznym w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sławęcinie” , w trybie negocjacji

z zachowaniem konkurencji

 • nr 753/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Matejki 3/7

 • nr 754/03 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • nr 755/03 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych na podkładzie elastycznym w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sławęcinie”, w trybie negocjacji

z zachowaniem konkurencji

 • nr 756 zmieniające uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych
  w budynkach stanowiących własność Gminy

 • nr 757/03 w sprawie dofinansowania organizacji XIII Memoriału Szachowego im.Aleksandra Kubaszewskiego i Edwarda Kramka , który odbędzie się w dniach
  18-19 października 2003r.

 • nr 758/03 w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum
  w Choszcznie

 • nr 759/03 w sprawie dofinansowania XI turnieju badmintona z okazji Dnia Niepodległości

 • nr 760/03 w sprawie dofinansowania uroczystości integracyjno-kulturalnych dla członków Polskiego Związku Niewidomych - Koło w Choszcznie

 • nr 761/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 7/2

 • nr 762/03 zmieniające Zarządzenie Nr 593 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2003r

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli

 • nr 763/03 zmieniające zarządzenie Nr 725/03 Burmistrza Choszczna z dnia

30 września 2003r w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • nr 764/03 w sprawie wyrażenia zgody na przejście kablowej linii elektroenergetycznej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 765/03 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału.

 • Nr 766/03 zmieniające zarządzenie nr 750/03 Burmistrza Choszczna z dnia

10 października 2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów

w roku obrotowym 2003

1

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 23-10-2003 10:38:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2003
Ostatnia aktualizacja: 23-10-2003 10:38:22