Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdania Burmistrza Choszczna z prac w okresie:- 31.12.2002 - 18.02.2003


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z prac w okresie od 31.12.2002 do 18.02.2003

w okresie od 31.12.2002 do 18.02.2003wydałem następujące zarządzenia

 • Nr 81 - w sprawie zmian w budżecie na rok 2002

 • Nr 82 - w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Nr 83 - w sprawie powołania komisji do sprawdzenia sposobu postępowania

 • z dokumentacją wytworzoną w Urzędzie Miejskim

 • Nr 84 - w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury

 • Nr 85 - zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • Nr 86 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Słonecznej

 • Nr 87 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • Nr 88 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

- Nr 89 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • Nr 90 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kopernika

 • Nr 91 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną

w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • Nr 92 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Jana III Sobieskiego

 • Nr 93 - w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • Nr 94 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość zabudowaną garażem murowanym, położoną w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte

 • Nr 95 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Sławęcinie

 • Nr 96 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość zabudowaną garażem murowanym, położoną w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte

 • Nr 97 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Matejki

 • Nr 98 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość zabudowaną garażem murowanym, położoną w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte

 • Nr 99 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość zabudowaną garażem murowanym, położoną w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte

 • Nr 100 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość zabudowaną garażem murowanym, położoną w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte

 • Nr 101 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Suliszewie

 • Nr 102 - w sprawie odmowy wynajęcia nieruchomości, zabudowanej garażem murowanym, położonej w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 103 - w sprawie przedłużenia umów najmu na nieruchomość gruntową, położoną

w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • Nr 104 - w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  w Warszawie Oddziału Rejonowego w Szczecinie, położonej w Choszcznie

 • Nr 105 - w sprawie dofinansowania szkolenia kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Choszcznie

 • Nr 106 - zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Matejki 3/7

 • Nr 108 - w sprawie dofinansowania jubileuszu Choszczeńskiego Klubu Karate SEITEDO

 • Nr 109 - w sprawie dofinansowania turnieju Kajak-Polo, rozgrywanego na basenie „Wodny Raj” w Choszcznie

 • Nr 110 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w zakresie działki o nr ewid. 185/2 oraz części działek o nr ewid. 186/1

i 167/1 dla obrębu 3 miasta Choszczna.

 • Nr 111 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Aktywizacji Gospodarczej, inwestycji, Budownictwa

i Gospodarki Przestrzennej

 • Nr 112 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Bezpieczeństwa Publicznego

 • Nr 113 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny

 • Nr 114 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 • Nr 115 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących i zarządów osiedli

 • Nr 116 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę
  w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad poboru i terminów płatności oraz zwolnień od opłaty administracyjnej

 • Nr 117 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu na rok 2002

 • Nr 118 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania a także ustalenia planu finansowego tych wydatków

 • Nr 119 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę

 • w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002

 • Nr 120 - w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 • Nr 121 - zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • Nr 122 - w sprawie dofinansowania XII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci w Warszawie

 • Nr 123 - w sprawie dofinansowania zajęć w okresie ferii zimowych 2003

 • Nr 124 - w sprawie dofinansowania paczek świątecznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zamęcinie

 • Nr 125 - zmieniające uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2002 r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 126 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • Nr 127 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość zabudowaną garażem murowanym, położoną w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte

 • Nr 128 - w sprawie umorzenia zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • Nr 129 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokalu użytkowego, położonego w Choszcznie, przy ul. 23 Lutego

 • Nr 130 - w sprawie zakupu nagród w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Prewencyjnej

 • Nr 131 - w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • Nr 132 - w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • Nr 133 - w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • Nr 134 - w sprawie sfinansowania badań rentgenowskich na terenie Gminy Choszczno

 • Nr 135 - w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • Nr 136 - zmieniające uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2002r oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 137 - zmieniające uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2002r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 138 - w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • Nr 139 - w sprawie zmian budżetu na rok 2002

 • Nr 140 - w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 • Nr 141 - w sprawie ufundowania nagród w konkursie plastycznym „Biało, mroźno
  i świątecznie”

 • Nr 142 - w sprawie obniżenia cen biletów wejściowych na pływalnię dla dzieci
  i młodzieży z gminy Choszczno na okres ferii zimowych

 • Nr 143 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy operatów szacunkowych o wartości nieruchomości na rok 2003 dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • Nr 144 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy obsługi geodezyjnej Gminy Choszczno na rok 2003

 • Nr 145 - w sprawie wynajęcia nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położnej w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 146 - w sprawie przedłużenia mowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położną w Choszcznie przy ul. Wolności

 • Nr 147 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położną w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • Nr 148 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Zielnej

 • Nr 149 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Wolności

 • Nr 150 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • Nr 151 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • Nr 152 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • Nr 153 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Ogrodowej

 • Nr 154 - w sprawie najmu części terenu położonego w Choszcznie przy
  ul. Kruczkowskiego

 • Nr 155 - w sprawie najmu części terenu położonego w Choszcznie przy
  ul. Kruczkowskiego

 • Nr 156 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową , położoną w Choszcznie przy ul. 23 Lutego

 • Nr 157 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową położoną

w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 158 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość, położoną
  w Suliszewie

 • Nr 159 - w sprawie umorzenia zaległości i należnych odsetek z tytułu dzierżawy nieruchomości, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

 • Nr 160 - w sprawie rozłożenia na raty zaległych zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Ogrodowej

 • Nr 161 - w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Choszczna

 • Nr 162 - w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego
  w Choszcznie

 • Nr 163 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Wolności

 • Nr 164 - w sprawie powołania Zespołu do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa /kryzysu polityczno- militarnego/ i wojny

 • Nr 165 - zmieniające uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2002r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 166 - w sprawie ufundowania nagród w loterii fantowej podczas studniówki

 • Nr 167 - w sprawie ufundowania pucharu przechodniego w turnieju piłki siatkowej

 • Nr 168 - w sprawie dofinansowania Turnieju Piłki Halowej „O puchar Burmistrza Choszczna”

 • Nr 169 - zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • Nr 170 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Nr 171 - w sprawie powołania Komisji Świadczeń Socjalnych

 • Nr 172 - w sprawie przeprowadzenia kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej
  w Piaseczniku

 • Nr 173 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy obsługi geodezyjnej Gminy Choszczno na rok 2003

 • Nr 174 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy operatów szacunkowych o wartości nieruchomości na rok 2003 dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • Nr 175 - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli finansowej jednostek podległych i nadzorowanych przez Burmistrza

 • Nr 176 - w sprawie sfinansowania koncertu rockowego w kawiarni „Jola”

 • Nr 177 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza energetycznego przez nieruchomość, stanowiącą własność Gminy

 • Nr 178 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście kablowej linii energetycznej przez nieruchomości, stanowiące własność Gminy

 • Nr 179 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście kablowej linii energetycznej przez nieruchomości, stanowiące własność Gminy

 • Nr 180 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza energetycznego, wodnego

i gazowego przez nieruchomość, stanowiącą własność Gminy

 • Nr 181 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza gazowego przez nieruchomość, stanowiącą własność Gminy

 • Nr 182 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza gazowego przez nieruchomość, stanowiącą własność Gminy

 • Nr 183 - w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 184 - w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pakość, oznaczonej nr działek 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 177/9

 • Nr 185 - w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • Nr 186 - w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • Nr 187 - w sprawie umorzenia czynszu z tytułu dzierżawy gruntu rolnego, położonego

w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • Nr 188 - w sprawie przekazania 400,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów

 • Nr 189 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość, położoną
  w Choszcznie, przy ul. Stargardzkiej

 • Nr 190 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Wolności

 • Nr 191 - w sprawie najmu części terenu, położonego w Choszcznie przy ul. Staszica

 • Nr 192 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną

w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 193 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • Nr 194 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nas nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul;. Matejki

 • Nr 195 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • Nr 196 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Fabrycznej

 • Nr 197 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Zielnej

 • Nr 198 - w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli

1

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-08-2003 15:01:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2003
Ostatnia aktualizacja: 29-08-2003 15:01:56