Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdania Burmistrza Choszczna z prac w okresie:- 31.03.2003 - 23.04.2003


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z prac w okresie od 31.03.2003 do 23.04.2003

w okresie od 31.03. do 23.04.2003 wydałem następujące zarządzenia

 • Nr 298 - w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Komisji ds. brakowania akt w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • Nr 299 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr VI/41/2003 w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej

 • Nr 300 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr VI/41/2003 w sprawie powołania Delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polski Euroregionu Pomerania

 • Nr 301 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

 • Nr 302 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr VI/44/2003 w sprawie likwidacji Krytej Pływalni w Choszcznie

 • Nr 303 - w sprawie opinii o zmianie regulaminu organizacyjnego Choszczeńskiego Domu Kultury

 • Nr 304 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno

 • Nr 305 - w sprawie dofinansowania zakupu nagród w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

 • Nr 306 - w sprawie dofinansowania gminnego konkursu „Piosenki angielskiej” w Szkole Podstawowej w Suliszewie

 • Nr 307 - w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • Nr 308 - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie

 • Nr 309 - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korytowie

 • Nr 310 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • Nr 311 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • Nr 312 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Jana III Sobieskiego

 • Nr 313 - w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

 • Nr 314 - w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

 • Nr 315 - w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • Nr 316 - w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad ustalenia czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Gminy

 • Nr 317 - w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • Nr 318 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście kablowego przyłącza energetycznego przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • Nr 319 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście sieci gazowej przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • Nr 320 - w sprawie dofinansowania badań RTG klatki piersiowej

 • Nr 321 - w sprawie dofinansowania organizacji V przeglądu Form Estradowych i Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych

 • Nr 322 - w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie

 • Nr 323 - w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu ulic, w mieście Choszczno, o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK

 • Nr 324 - w sprawie zmiany w regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku

 • Nr 325 - w sprawie dofinansowania I Powiatowego Konkursu Krasomówczego „Tu jest moja ojczyzna, tu jest mój dom” w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie

 • Nr 326 - w sprawie dofinansowania badań mammograficznych

 • Nr 327 - w sprawie dofinansowania IV Konkursu Ortograficznego dla uczniów Gimnazjum Powiatu Choszczeńskiego „Pokonać ortografię”

 • Nr 328 - w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • Nr 329 - zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • Nr 330 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście kablowej linii energetycznej, przez nieruchomość stanowiące własność Gminy

 • Nr 331 - w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

 • Nr 332 - w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Choszczna”

 • Nr 333 - w sprawie dofinansowania konkursu „pisanki, kraszanki i palmy wielkanocne”

 • Nr 334 - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Nr 335 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na 2003rok

 • Nr 336 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003

 • Nr 337 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad poboru łącznego zobowiązania pieniężnego

 • Nr 338 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

 • Nr 339 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • Nr 340 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • Nr 341 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

 • Nr 342 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia statutu i wyposażenia w majątek Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie

 • Nr 343 - w sprawie dofinansowania zakupu nagród w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

 • Nr 344 - w sprawie dofinansowania organizacji spotkania członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

 • Nr 345 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

- nr 346 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • Nr 347 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Wolności

 • Nr 348 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Wolności

 • Nr 349 - w sprawie przedłużenia umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Smoleniu

 • Nr 350 - w sprawie umorzenia odsetek

 • Nr 351 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony

w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 35c/10

 • Nr 352 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony

w Choszcznie przy ul. Matejki 3/10

 • Nr 353 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony

w Choszcznie przy ul. Jagiełły 4e/5

 • Nr 354 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony

w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków 21/2

 • Nr 355 - w sprawie utworzenia funduszu nagród

 • Nr 356 - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2003 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 357 - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie na rok 2003

 • Nr 358 - w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2003r dniem wolnym od pracy

1

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-08-2003 14:57:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2003
Ostatnia aktualizacja: 29-08-2003 14:57:46