Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/242/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń


UCHWAŁA NR XXIX/242/2005I/139/2003

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 17 czerwca 2005r.7 listopada 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń.

Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń, przyjętego uchwałą Nr XLVIII/487/98 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń zwanej dalej zmianą planu.

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącznik graficzny nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Choszczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęta uchwała ma na celu zmianę planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń przyjętego uchwałą Nr XLVIII/487/98 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 maja 1998 (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 11 poz.104 z dnia 06.07.1998r.). Zgodnie z art.87 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492) z dniem wejścia w życie powyższej uchwały na terenie tym utracił moc dotychczasowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, a zaczęła samodzielnie obowiązywać uchwalona zmiana planu, która zgodnie z terminologią stosowaną w powyższej ustawie jest planem miejscowym.

Zmiany planu podyktowane są opinią urbanistów i wymogami projektantów GARY PLAYER DESIGN. Zmiany są konieczne, by sprostować wymogom światowego golfa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-09-2005 09:51:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2005
Ostatnia aktualizacja: 01-09-2005 09:51:11