Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/35/2002


Uchwała Nr IV/35/2002

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 30 grudnia 2002r.

(Dz.Urz. Woj. Zachpom. z 2003r. Nr 1, poz. 8)

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad poboru

i terminów płatności oraz zwolnień od opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1 lit d) i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r.Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad poboru i terminów płatności oraz zwolnień od opłaty administracyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się opłatę za czynności urzędowe, nie podlegające przepisom ustawy

o opłacie skarbowej, za wydanie wypisu i wyrysu z planu w wysokości:

  1. 10,00 zł - za stronę wypisu z planu,

  2. 15,00 zł - za stronę formatu A 4 wyrysu z planu,

  3. 30,00 zł - za stronę formatu A3 wyrysu z planu.”;

2) w § 4 po wyrazie „§ 3” skreśla się wyrazy „pkt 1”.;

3) w § 5 skreśla się ust. 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-07-2003 15:19:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2003
Ostatnia aktualizacja: 10-07-2003 15:19:57