Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XXXVI

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/259/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/346/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 2018-02-28 13:18:46
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/260/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości oznaczonych numerami działek 249, 563 położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznik. 2018-02-28 13:25:48
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/261/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008 - 2020 2018-02-28 13:26:53
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/262/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choszczno na lata 2017 - 2020, z perspektywą do 2024 r." 2018-02-28 13:27:54
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/263/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno 2018-02-28 13:28:50
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/264/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-02-28 13:29:36
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/265/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku 2018-02-28 13:30:29
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/266/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Kołek. 2018-02-28 13:31:44
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/267/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno 2018-03-02 11:54:09
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/268/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Państwa na uchwałę Nr XXX/370/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Choszczna w rejonie ul. Wolności, ul. 22 Lipca i ul. Kwiatowej oraz Muru Północnego wraz z odpowiedzią na skargę. 2018-02-28 13:39:59
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/269/2018 RADY MIEJSKIE J W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 2018-02-28 13:46:14
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/270/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV /24S/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030, zmienionej uchwalą Nr XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-02-28 13:49:09
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/271/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miejskiego 2018-02-28 13:49:54
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/272/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Miejskiego 2018-02-28 13:50:29
dokument Ścieżka dźwiękowa 2018-02-28 08:49:42