Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie: udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe SA pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych, w ramach realizacji inwestycji "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do kin 197,540", w zakresie dotyczącym Linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Dąbie tj. LOT E2 - Słonice - Choszczno od km 128,668 do km 140,250. 2019-01-03 14:26:51
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 36/2/2018 znak: IPP.6730.36.14.2018.JI z dnia 28 grudnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid. 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2018-12-28 14:21:56
dokument Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2018 znak: IPP.6733.2.27.2018.JI z dnia 29 listopada 2018 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin - Dolice w gminie Choszczno, w obrębie Choszczno 2, na działkach nr 82/1, 82/2, 79, 80, 81 i 35/1, w obrębie Koplin, na działkach nr 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10, 164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 205/4, 205/3, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 202, 204 i 206, w obrębie Pakość, na działkach nr 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18 i 38/13, w obrębie Oraczewice, na działkach nr 73, 50/3, 50/4, 74/2, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 i 48, na rzecz Enea Operator sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie 2018-12-19 12:12:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 22, 23/1 w miejscowości Raduń, gmina Choszczno" 2018-12-18 14:16:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Remont gazociągu DN200 PN 6,3MPa relacji Recz ? Gorzów Wielkopolski ? likwidacja wypłyceń gazociągu w km 57, 520-57, 280; 57, 280-56, 720 oraz 56, 680-56, 380??. 2018-12-11 11:47:52
dokument Informacja do obwieszczenia dla przedsięwzięcia ,,Remont gazociągu DN200 PN 6,3MPa relacji Recz ? Gorzów Wielkopolski ? likwidacja wypłyceń gazociągu w km 57, 520-57, 280; 57, 280-56, 720 oraz 56, 680-56, 380?? 2018-12-11 11:46:56
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125PE-HD na działkach nr 263/4, 226, 229/1 i 221 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Piastowskiej, Westerplatte i Rybackiej, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia 2018-12-10 13:42:55
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 74/2018 znak: BP.6730.74.6.2018.KS z dnia 07 grudnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 470/2 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Nadbrzeżnej, gmina Choszczno. 2018-12-07 13:09:12
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2018 znak: IPP.6733.2.27.2018.JI z dnia 29 listopada 2018 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice w gminie Choszczno, w obrębie Choszczno 2, na działkach nr 82/1, 82/2, 79, 80, 81 i 35/1, w obrębie Koplin, na działkach nr 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10, 164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 205/4, 205/3, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 202, 204 i 206, w obrębie Pakość, na działkach nr 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18 i 38/13, w obrębie Oraczewice, na działkach nr 73, 50/3, 50/4, 74/2, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 i 48, na rzecz Enea Operator sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. 2018-11-29 13:32:17
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 72/2018 znak: IPP.6730.72.6.2018.KS z dnia 28 listopada 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/25 oraz nr 149/15 i 149/23 obręb Pakość, gmina Choszczno 2018-11-28 14:55:08
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-11-26 14:05:22
dokument Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 , odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" w zakresie od km 127,500 do km 141,250. 2018-11-23 15:08:53
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21 listopada 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125PE-HD na działkach nr 263/4, 226, 229/1 i 221 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Piastowskiej, Westerplatte i Rybackiej, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazaniu do Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2018-11-21 14:46:04
dokument Informacja Burmistrza Choszczna o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 22, 23/1 w miejscowości Raduń, gmina Choszczno" 2018-11-20 15:23:18
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 08 listopada 2018 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 125 PE-HD na działkach oznaczonych nr ewid. 263/4, 226, 229/1, 221 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2018-11-13 15:12:58
dokument Przebudowa stacji 110/15 kV Choszczno I 2018-11-08 15:06:10
dokument Informacja o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu. 2018-11-05 14:20:18
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo handlową wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzysząca na działce oznaczonej nr ewid. 470/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 31 października 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2018-10-31 13:57:38
dokument Zawiadamiam o podjęciu postępowania administracyjnego w dniu 31 października 2018 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 202, 203, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. 2018-10-31 12:07:54
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 202, 203, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-10-31 12:06:45
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 149/25 oraz 149/15 i 149/23 obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. 2018-10-31 10:50:02
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 29 października 2018 r. stron postępowania o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" . 2018-10-30 08:26:39
dokument Informacja do obwieszczenia dla przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr Ew. 22, 23/1 obręb Raduń, gmina Choszczno" 2018-10-18 12:37:30
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 149/25 oraz 149/15 i 149/23 obręb Pakość, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 16 października 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 2018-10-16 09:41:44
dokument Zawiadamienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2018 znak: IPP.6733.11.7.2018.JI z dnia 08 października 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV z trakiem światłowodowym zasilającej kolejową podstację trakcyjną PT Choszczno, na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb Choszczno 2, na działce oznaczonej nr ewid. 206 obręb Koplin, na działce oznaczonej nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2018-10-08 14:56:35
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania o przesłaniu uzupełnień i wyjaśnień do przedłożonej karty informacyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno-Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" . 2018-10-03 15:07:02
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 52/2018 znak: IPP.6730.52.6.2018.KS z dnia 28 września 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną działkach oznaczonych nr ewid. 61/55 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2018-09-28 13:42:55
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 48/2018 znak: IPP.6730.48.6.2018.KS z dnia 28 września 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych i bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach oznaczonych nr ewid. 144/5 i 144/6 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2018-09-28 13:40:45
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania o wezwaniu wnioskodawcy do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" . 2018-09-26 12:18:44
dokument Starosta Choszczeński zawiadamia o wydaniu decyzji nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt. "Przebudowa ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie na działkach nr 211/3, 219, 220, 221, 222/1, 223/3, 229/1, 230/4, 230/5, 232, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 234/1, 258/2, 258/3, 259, 263/4, i 267 obr. 3 miasto Choszczno. 2018-09-21 14:08:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie"- część 3, odcinek Dobiegniew-Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" w zakresie od km 127,500 do km 141,250. 2018-09-17 14:22:08
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV z trakiem światłowodowym zasilającej kolejową podstację trakcyjną PT Choszczno na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb 2 miasta Choszczno, działka oznaczona nr ewid. 206 obręb Koplin, działka oznaczona nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-09-17 13:52:53
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 49/2018 znak: IPP.6730.49.4.2018.KS z dnia 06 września 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych i bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/7 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2018-09-06 13:43:09
dokument Informacja do obwieszczenia dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno -Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)". 2018-09-06 13:30:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość, polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" 2018-09-06 13:24:40
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 43/2018 znak: IPP.6730.43.4.2018.KS z dnia 05 września 2018 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek usługowy (siłownię) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 725/45 i 7254/46 oraz 725/59, 725/67 i 725/68 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2018-09-05 15:06:03
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych i bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/5 i 144/6 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. 2018-09-05 15:05:08
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 61/55 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. 2018-09-05 15:04:19
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 czerwca 2016 r. znak: KO.6220.3.6.2016.ES dla przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa ulic Obrońców Westerplatte i Rybackiej w miejscowości Choszczno, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 211/3, 221, 223/3, 229/1, 230/4, 230/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 234/1, 258/2, 258/3, 258/4 i 263/2 obręb 3 Choszczno, poprzez rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia o przebudowę 50 metrowego odcinka ulicy Rybackiej w miejscowości Choszczno, zlokalizowanej na działkach o nr 219, 220, 221, 222/1, 223/3, 232 i 267/4 obręb 3 Choszczno. 2018-08-31 14:54:25
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 czerwca 2016 r. znak: KO.6220.3.6.2016.ES dla przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa ulic Obrońców Westerplatte i Rybackiej w miejscowości Choszczno, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 211/3, 221, 223/3, 229/1, 230/4, 230/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 234/1, 258/2, 258/3, 258/4 i 263/2 obręb 3 Choszczno, poprzez rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia o przebudowę 50 metrowego odcinka ulicy Rybackiej w miejscowości Choszczno, zlokalizowanej na działkach o nr 219, 220, 221, 222/1, 223/3, 232 i 267/4 obręb 3 Choszczno. 2018-08-31 14:53:25
dokument Zawiadomiienie o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 30 sierpnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej WN 110kV z trakiem światłowodowym zasilającej kolejową podstację trakcyjną PT Choszczno na działkach oznaczonych nr ewid.: 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb 2 miasta Choszczno, działka oznaczona nr ewid. 206 obręb Koplin oraz działka oznaczona nr ewid. 193 obręb Pakość, Gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór wodny Choszczno, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. 2018-08-30 09:15:11
dokument Zawiadamiam o przekazaniu wniesionych odwołań od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr: 36/2018 znak: IPP.6730.36.6.2018.JI z dnia 24 lipca 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 2018-08-14 11:05:31
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 07.08.2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV z trakiem światłowodowym zasilającej podstację trakcyjną PT Choszczno na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb 2 miasta Choszczno, 206 obręb Koplin, 193 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2018-08-09 12:38:20
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 61/55 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 09 sierpnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz Powiatowego Zarządu dróg w Choszcznie 2018-08-09 11:11:40
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 9/2018 znak: IPP.6733.9.8.2018.JI z dnia 07 sierpnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4, na części działki oznaczonej nr ewid. 271/4 oraz działce oznaczonej nr ewid. 895 w obrębie Piasecznik, gmina Choszczno. 2018-08-07 14:12:04
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych o bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/7 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. 2018-08-07 12:13:30
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych i bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/5 i 144/6 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 06 sierpnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2018-08-06 12:38:58
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania przez Starostę Choszczeńskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt.: :Przebudowa ulic Rybackiej oraz Obrońców Westerplatte: w Choszcznie. 2018-08-06 10:40:30
dokument Zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 2 sierpnia 2018 r. decyzji Nr 38/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej 110 kV z traktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej PT Choszczno, zlokalizowanej na działkach: 26/37 w obrębie 2 m. Choszczno oraz nr 207 w obrębie Koplin gmina Choszczno, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2018-08-06 10:37:01
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania, budynku magazynowego na budynek usługowy (siłownię) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 725/45 i 7254/46 oraz 725/59, 725/67 i 725/68 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. 2018-08-02 09:29:05
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 36/2018 znak: IPP.6730.36.6.2018.JI z dnia 24 lipca 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid. 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2018-07-24 15:10:25
dokument Informacja o wydanej decyzji o środowiskowa dla przebudowy obiektu hodowli pstrąga 2018-07-20 12:11:29
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4, na części działki oznaczonej nr ewid. 271/4 oraz działce oznaczonej nr ewid. 895 w obrębie Piasecznik, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-07-20 12:10:40
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 110 kV z trakiem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej Choszczno, na działce nr 26/37 obręb 2 miasta Choszczno i działce nr 207 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2018-07-17 13:16:32
dokument Informacja o opiniach dla przedsięwzięcia pn zalesienie użytków rolnych na działce nr 526 ob Piasecznik 2018-07-16 15:15:02
dokument Obwieszczczenie o wydaniu postanowienia dot braku oceny na przebudowę ul. Rybackiej 2018-07-05 15:11:20
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2018-07-03 11:08:53
dokument Informacja o wydanych opiniach do inwestycji polegającej na budowie obory na głębokiej ściółce w miejscowości Piasecznik 2018-07-02 14:30:05
dokument Informacja o wszczęciu postepowania administarcyjnego dot. wygaszenia decyzji oraz poboru wód podziemnych na wniosek MPGK Choszczno 2018-06-29 14:59:56
dokument Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 26 czerwca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4, na części działki oznaczonej nr ewid. 271/4 oraz działce oznaczonej nr ewid. 895 w obrębie Piasecznik, gmina Choszczno. 2018-06-26 12:26:30
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2018 znak: IPP.6733.8.7.2018.KS z dnia 21 czerwca 2017 roku dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji p.n.: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz powiązań sieci SN-15 kV", na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2018-06-21 14:08:30
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego), na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno o wysłaniu w dniu 15 czerwca 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 2018-06-15 14:27:51
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 08.06.2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (nr projektu CHS1501B), na działkach oznaczonych nr ewid. 271/4, 895 obręb Piasecznik, gmina Choszczno. 2018-06-15 12:21:30
dokument Obwieszczeni Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno 2018-06-14 09:17:03
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji p.n.: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz powiązań sieci SN - 15 kV", na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi. 2018-06-13 12:32:39
dokument Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu udziału społeczeństwa Chełpa Rozbudowa stawów 2018-05-30 14:34:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej 2018-05-30 14:34:03
dokument Informacja o złożonym wniosku o zmianie decyzji środowiskowej 2018-05-30 14:33:10
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2018 znak: IPP.6733.7.7.2018.KS z dnia 24 maj 2017 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z hydrantami i przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid.80/8, 80/18, 80/19 i 80/20 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2018-05-24 14:59:48
dokument Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 24 maja 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji p. n.: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz powiązań sieci SN - 15 kV", na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo , gmina Choszczno 2018-05-24 14:57:59
dokument Zawiadamiam strony o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 23 maja 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4, 203, 202 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. 2018-05-23 12:56:54
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do organów w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 Recz Choszczno 2018-05-23 12:56:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 Recz Choszczno 2018-05-23 12:55:15
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji zmieniającej Nr: 14/2/2017 znak: IPP.6733.14.15.2017.KS z dnia 17 maja 2018 roku, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, ul. Obrońców Westerplatte, działka nr 258/3 na rzecz Gimnazjum Publicznego w Choszcznie, ul. Obrońców Westerplatte 1, 73-200 Choszczno, w następujący sposób: załącznik graficzny do decyzji zastępuje się nowym załącznikiem ze zwiększonym obszarem lokalizacji inwestycji - większą częścią działki nr 258/3. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian. 2018-05-17 14:48:38
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. pomostów pływających na wodach jeziora Klukom 2018-05-17 09:26:08
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, po uzupełnieniu wniosku w dniu 16 maja 2018 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wprowadzeniu linii napowietrznej 15 kV nr L - 333 relacji GPZ Choszczno - RS Recz na kablową z wprowadzeniem do stacji GPZ Choszczno II na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2018-05-16 15:30:30
dokument Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2018 znak: IPP.6733.6.7.2018.KS z dnia 23 kwietnia 2017 roku dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 143/2, 143/3, 143/4, 161/3 i 166/2 obręb 3 miasta Choszczno, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 2018-05-15 13:08:30
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 10/2018 znak: IPP.6730.10.6.2018.JI z dnia 14 maja 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2018-05-14 14:55:15
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 15/2018 znak: IPP.6730.15.6.2018.KS z dnia 11 maja 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/27 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2018-05-11 14:35:23
dokument Zawiadamiam o zmianie zakresu wniosku w dniu 08 maja 2018 roku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno 2018-05-08 11:36:34
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 6/2018 znak: IPP.6730.6.6.2018.KS z dnia 07 maja 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 129/9 oraz 128/11 i 129/11 obręb 4 miasta Choszczno. 2018-05-08 11:35:49
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z hydrantami i przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid. 80/8, 80/18, 80/19 i 80/20 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-05-04 13:51:10
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 14/2017, znak: IPP.6733.14.7.2017.PK, z dnia 15 września 2017 roku, dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego na działce o nr ewid.: 258/3, obręb 3, miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte, w zakresie: załącznik graficzny do decyzji zastępuje się nowym załącznikiem ze zwiększonym obszarem lokalizacji inwestycji - większą częścią działki nr 258/3. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-05-04 13:50:20
dokument Informacja o wpłynięciu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na głębokiej ściółce dla bydła mięsnego na działce nr 454 obręb Piasecznik 2018-04-25 15:08:42
dokument Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu zmiany decyzji w dniu 25 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, na działce oznaczonej nr ewid.: 258/3 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte, gmina Choszczno do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. 2018-04-25 11:31:04
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w dniu 24 kwietnia 2018 roku sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2017 znak: IPP.6733.14.7.2017.PK z dnia 15 września 2017 roku dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, miasto Choszczno, obręb 3 ul. obrońców Westerplatte, działka 258/3, gmina Choszczno, w następujący sposób: załącznik graficzny do decyzji zastępuje się nowym załącznikiem ze zwiększonym obszarem lokalizacji inwestycji - większą częścią działki nr 258/3. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian. 2018-04-25 11:29:33
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2018 znak: IPP.6733.6.7.2018.KS z dnia 23 kwietnia 2017 roku dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 143/2, 143/3, 143/4, 161/3 i 166/2 obręb 3 miasta Choszczno. 2018-04-23 12:25:13
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2018 znak: IPP.6733.5.7.2018.JI z dnia 23 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: wymianie słupowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 1/2, 1/3, 1/4 obręb 3, działka oznaczona nr ewid. 52/1 obręb 1 miasta Choszczno oraz na działce oznaczonej nr 176/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2018-04-23 11:56:02
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 15 maja 2015 r., znak WOO-II.4201.2.2014.JC.25, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny ? Szczecin Dąbie 2018-04-20 12:18:36
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 3/2018 znak: IPP.6730.3.6.2018.JI z dnia 18 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewid. 149/14 oraz 149/15 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2018-04-18 15:16:15
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid.: 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. 2018-04-18 15:15:15
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/27 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia 2018-04-18 15:13:49
dokument Zawiadamiam o podjęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. 2018-04-11 13:27:43
dokument Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 10 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z hydrantami i przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid. 80/8, 80/18, 80/19 i 80/20 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2018-04-10 12:17:27
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2018 2018-04-06 15:29:31
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 110/2017 znak: IPP.6730.110.6.2017.2018.JI z dnia 4 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo ? mieszkalnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 177/9 w obrębie 3 miasta Choszczno, ul. Grunwaldzka, gmina Choszczno. 2018-04-04 14:17:59
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2018 znak: IPP.6733.3.8.2018.JI z dnia 04 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce oznaczonej nr ewid. 21/5 oraz części działki oznaczonej nr ewid. 203 w obrębie Stradzewo, gmina Choszczno. 2018-04-04 14:14:49
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/27 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 03 kwietnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2018-04-03 14:33:39
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 129/9 oraz 128/11 i 129/11 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. 2018-04-03 14:32:30
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid.: 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 03 kwietnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. 2018-04-03 14:30:42
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 marca 2018 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na potrzeby budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr ewid. 80/8, 80/18, 80/19, 80/20 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2018-04-03 14:29:40
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie słupowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 1/2, 1/3, 1/4 obręb 3, działka nr 52/1 obręb 1 miasta Choszczno oraz na działce nr 176/1 obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-04-03 14:28:54
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 143/2, 143/3, 143/4, 161/3 i 166/2 obręb 3 miasta Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-04-03 14:27:27
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2018 znak: IPP.6733.4.7.2018.KS z dnia 29 marca 2017 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej oraz kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną dla potrzeb zasilania ujęcia wody podziemnej na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2018-03-29 14:09:41
dokument Zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 14/2018 z dnia 19 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na dwutorową w relacji GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin - Dolice na terenie działki nr 207 położonej w obrębie Koplin, gmina Choszczno, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2018-03-26 09:33:15
dokument Nowe opłaty za usługi wodne informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-03-23 11:20:03
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid.: 149/14 oraz 149/15 obręb Pakość, gmina Choszczno o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. 2018-03-20 12:42:52
dokument Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie rozbudowy i przebudowy obiektu hodowli pstrąga na działce nr 61/2 w miejscowości Chełpa wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do uzdatniania wody 2018-03-16 14:32:44
dokument Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie słupowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 1/2, 1/3, 1/4 obręb 3 i dz. nr 52/1 obręb 1 miasta Choszczno oraz na działce nr 176/1 obręb Pakość, gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz przekazaniu do Zarządcy Dróg Gminnych ? w miejscu. 2018-03-14 14:58:05
dokument Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 143/2, 143/3, 143/4, 161/3 i 166/2 obręb 3 miasta Choszczno, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazaniu do Zarządcy Dróg Gminnych ? w miejscu. 2018-03-14 14:57:31
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play", na działce oznaczonej nr ewid. 21/5 oraz części działki oznaczonej nr ewid. 203 w obrębie Stradzewo, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia 2018-03-13 10:41:05
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 129/9 oraz 128/11 i 129/11 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 13 marca 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2018-03-13 10:39:05
dokument Zawiadamiam strony o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 12 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. 2018-03-12 15:03:24
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2018 znak: IPP.6733.1.7.2018.KS z dnia 12 marca 2017 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na siłownię, budynku gimnazjum publicznego przy ul. Obrońców Westerplatte 1 na działce oznaczonej nr ewid. 258/3 obręb 3 miasta Choszczno. 2018-03-12 14:57:43
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej oraz kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną dla potrzeb zasilania ujęcia wody podziemnej na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb 4 miasta Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-03-12 14:57:13
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15kV i 0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 143/2,143/3,143/4,161/3,166/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2018-03-08 15:08:20
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie słupowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 1/2, 1/3, 1/4 obręb 3 miasta Choszczno, 52/1 obręb 1 miasta Choszczno, 176/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2018-03-08 15:07:43
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 177/9 położonej przy ul. Grunwaldzkiej w obrębie 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2018-03-06 11:24:50
dokument Na podstawie art 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Nr XXXVI/267/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiej w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, w godzinach urzędowania tj. pn., wt, śr.,pt. wgodz. 7:30-15:30, czw. wgodz. 7:30-18:00 2018-03-02 09:32:50
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid.: 149/14 oraz 149/15 obręb Pakość, gmina Choszczno o wysłaniu w dniu 26 lutego 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2018-02-26 15:13:56
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017 r. póz. 1257) oraz art. 53 ust. l ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2017 r. póz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka istniejącej napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie działki nr 207, położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 Koplin, miasto Choszczno, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych SA 2018-02-20 15:11:39
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 23/2017 znak: IPP.6733.23.7.2017.2018.KS z dnia 19 lutego 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków na działkach oznaczonych nr 192/4,192/2, 195/40 i 195/41 obręb 3 miasto Choszczno. 2018-02-19 14:06:25
dokument Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 19 lutego 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play", na działce oznaczonej nr ewid. 21/5 oraz części działki oznaczonej nr ewid. 203 w obrębie Stradzewo, gmina Choszczno. do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zarządcy dróg gminnych - w miejscu. 2018-02-19 14:04:53
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 24/2017 znak: IPP.6733.24.7.2017.2018.JI z dnia 15 lutego 2018 r. dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, działkach oznaczonych nr ewid. 476, 501, 505 i 506 obręb Piasecznik, gmina Choszczno, na rzecz ENEA Operator sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, Rejon Dystrybucji Choszczno, ul. Energetyków 2, 73-200 Choszczno 2018-02-15 15:19:07
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. 177/9 położonej przy ul. Grunwaldzkiej obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy w dniu 15 lutego 2018 roku, celem uzgodnienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano zarządcy dróg gminnych w miejscu. 2018-02-15 15:17:35
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na siłownię w budynku gimnazjum publicznego na działce oznaczonej nr ewid. 258/3 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte 1, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-02-15 15:15:14
dokument Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 15 lutego 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej oraz kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną dla potrzeb zasilania ujęcia wody podziemnej na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb 4 miasta Choszczno, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2018-02-15 15:14:16
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 100/2017 znak: IPP.6730.100.5.2017.2018.KS z dnia 14 lutego 2018 roku dla inwestycji polegającej na: na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 721 oraz 644/1 obręb Roztocze gmina Choszczno, 2018-02-14 15:31:11
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 07 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej oraz kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną dla potrzeb zasilania ujęcia wody podziemnej w gminie Choszczno, na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2018-02-09 14:18:05
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewid. 21/5, obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2018-02-07 15:09:35
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej, linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gminy Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gminy Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gminy Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 w obrębie Oraczewice, gminy Choszczno. 2018-02-07 15:08:44
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 30 stycznia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania, pomieszczeń piwnicznych na siłownię w budynku gimnazjum publicznego, na działce o nr ewid.: 258/3 obręb 3 miasta Choszczno, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. 2018-01-30 12:46:33
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, działkach o nr 476, 501, 505 i 506 obręb Piasecznik, gmina Choszczno, na rzecz ENEA Operator sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, Rejon Dystrybucji Choszczno, ul. Energetyków 2, 73-200 Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie 2018-01-26 11:50:26
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 stycznia 2018 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz zmianie sposobu użytkowania części piwnic na pomieszczenia użytkowe - siłownie, na działce oznaczonej nr ewid. 258/3 obręb 3 miasta Choszczno. 2018-01-24 14:29:23
dokument Zawiadamiam o braku możliwości wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w ustawowym terminie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gmina Choszczno, dz. ewid. nr 721 i 644/1 obręb Roztocze, z uwagi na przedłużającą się procedurą korespondencyjną dotyczącą wszczęcia postępowania związaną z ilością stron postępowania. Jednocześnie informuję, że postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 14 lutego 2018 roku. 2018-01-18 14:39:01
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie o przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, działka nr 192/2, 192/4, 195/40 i 195/41, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno 2018-01-15 15:29:07
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 04 stycznia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, działkach o nr 476, 501, 505 i 506 obręb Piasecznik, gmina Choszczno, na rzecz ENEA Operator sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, Rejon Dystrybucji Choszczno, ul. Energetyków 2, 73-200 Choszczno 2018-01-04 13:52:11