Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XXXI

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXXI/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwalę Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2017-11-03 08:47:34
dokument UCHWAŁA NR XXXI/224/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno 2017-11-03 08:48:29
dokument UCHWAŁA NR XXXI/225/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania przez podróżnych ze stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno 2017-11-03 08:51:33
dokument Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące Uchwały Nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. 2018-01-11 08:21:49
dokument UCHWAŁA NR XXXI/226/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dostępu dla przewoźników do obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno 2017-11-03 08:52:49
dokument UCHWAŁA NR XXXI/227/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stale obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-11-03 08:54:58
dokument Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno 2017-11-10 11:58:24
dokument UCHWAŁA NR XXXI/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2017-11-03 08:56:42
dokument UCHWAŁA NR XXXI/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2017-11-03 08:57:37
dokument UCHWAŁA NR XXXI/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy udziału w nieruchomości z bonifikatą 2017-11-03 08:58:41
dokument UCHWAŁA NR XXXI/232/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy udziału w nieruchomości z bonifikatą. 2017-11-03 09:03:22
dokument UCHWAŁA NR XXXI/233/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) na 2018 rok" 2017-11-03 09:05:19
dokument UCHWAŁA NR XXXI/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla Gminy Choszczno. 2017-11-03 09:06:50
dokument UCHWAŁA NR XXXI/235/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 2017-11-03 09:08:06
dokument UCHWAŁA NR XXXI/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury 2017-11-03 09:09:23
dokument Ścieżka dźwiękowa 2017-11-07 08:40:42