Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytania ofertowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/1/01/2018 Dotyczy: wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. 2017-12-07 14:07:44
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/2/01/2018 Dotyczy: wykonania usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. 2017-12-07 14:05:40
dokument Zapytanie ofertowe (ZO) na remont pokrycia dachowego segmentu "C" Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2017-11-10 13:09:20
dokument Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 18.10.2017r. 2017-10-18 14:54:41
dokument Zapytanie ofertowe 38/2017 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie zajęć warsztatowych terapeuty uzależnień w przedmiocie zamawiającego 2017-10-16 14:27:26
dokument Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 11.10.2017r. 2017-10-11 10:00:58
dokument Zapytanie ofertowe 29/2017 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie zajęć szkoleniowo - warsztatowych oraz konsultacji indywidualnych psychologa w przedmiocie zamawiającego. 2017-10-02 13:03:20
dokument Zapytanie Ofertowe 22/2017 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie zajęć szkoleniowo - warsztatowych oraz konsultacji indywidualnych z prawnikiem w przedmiocie zamawiającego 2017-10-02 12:58:54
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE 10/2017 - W związku z planowaną realizacją projektu unijnego polegającego na szkoleniu uprawnionych osób z terenu Gminy Choszczno, uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej na przewozy ww. osób. 2017-09-07 14:10:38
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE 18/2017 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie, ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), ogłasza zapotrzebowanie na wynajęcie sal w celu przeprowadzenia warsztatów dla beneficjentów w ramach Projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWZ 2014-2020 2017-09-07 14:06:16
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE 14/2017 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie, ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno działając z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych (tj .Dz.U. 2013. poz.907.poz 984, poz. 1047, poz.1473 z póź zm), jednakże na zasadach konkurencyjności, ogłasza zapotrzebowanie na dostarczenie posiłków w ramach projektu "Lepsze Jutro", współfinansowanego z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020. 2017-09-07 14:00:40
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE 21/2017 - Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie, ul. Grunwaldzka 30, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907,984,1047,1473 z póź zm.), ogłasza zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć doradcy zawodowego w formie szkoleniowo -warsztatowej oraz w formie konsultacji indywidualnych dla beneficjentów Projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020 2017-09-07 13:58:29
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017 - Wybór dostawcy materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach Projektu "Lepsze Jutro" realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2017-09-05 13:12:34
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Wardyń, gmina Choszczno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 59 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych 60, 83, 122. 2017-09-04 14:39:59
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Wardyń, gmina Choszczno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 59 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych 60, 83, 122. 2017-08-22 10:56:31
dokument Rozeznanie rynku na usługę z zakresu zakupu i montażu: Bezpiecznej nawierzchni placu zabaw i huśtawki dwustanowiskowej z dnia 17.05.2017 2017-05-17 13:20:18
dokument Rozeznanie rynku na usługę z zakresu zakupu i montażu: Bezpiecznej nawierzchni placu zabaw i huśtawki dwustanowiskowej z dnia 04.04.2017 2017-04-04 14:50:01
dokument Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie wydzierżawi pomieszczenia użytkowe na pływalni 2017-04-19 15:01:49