Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XXIV

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ścieżka dźwiękowa 2017-04-10 10:58:21
dokument Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie przy ul. Wolności 26. 2017-04-05 11:26:44
dokument Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2017-2030. 2017-04-05 11:24:45
dokument Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Choszczno na rok 2017. 2017-04-05 10:55:35
dokument Uchwała Nr XXIV/194/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/156/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 2017-04-05 10:52:56
dokument Uchwała Nr XXIV/193/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2017 roku. 2017-04-05 10:49:54
dokument Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 2017-04-05 10:46:48
dokument Uchwała Nr XXIV/191/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2017. 2017-04-05 10:44:21
dokument Uchwała Nr XXIV/190/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dna 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w obrębie Koplin. 2017-04-05 10:40:45
dokument Uchwała Nr XXIV/189/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno oraz określenia przystanków komunikacyjnych, a także warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 2017-04-05 10:37:27
dokument Uchwała Nr XXIV/188/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-04-05 10:33:17