Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1204/17 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wykonywane natryskowo przy użyciu remontera na terenie Gminy Choszczno w roku 2017."

Zarządzenie Nr 1204/17
Burmistrza Choszczna

z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wykonywane natryskowo przy użyciu remontera na terenie Gminy Choszczno w roku 2017.”

Na podstawie art. 19, ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wykonywane natryskowo przy użyciu remontera na terenie Gminy Choszczno w roku 2017.”w składzie:

1) Rafał Pieńkowski– przewodniczący komisji

2) Marta Desecka – członek komisji - sekretarz

3) Dominik Stasiak– członek komisji

§ 2. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:

1. Podanie, bezpośrednio przed otwarciem ofert, informacji o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o wniesionych odwołaniach, trybie i sposobie powołania komisji przetargowej, składzie komisji.

2. Dokonanie otwarcia kopert z ofertami oraz podanie informacji dotyczących nazwy (firmy) i adresów wykonawców, których oferty zostały otwarte wraz z podaniem danych dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

§ 3. Do zadań sekretarza należy w szczególności sporządzenie protokołu postępowania.

§ 4. Do zadań członków komisji, należy w szczególności:

1. Przygotowanie projektów odpowiednich druków i formularzy oraz ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

2. Dokonanie oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełniania wymagań formalnych.

4. Dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych.

5. Dokonanie oceny ofert pod kątem spełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

6. Przedstawienie Burmistrzowi propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

7. Zamieszczenie informacji o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawarciu umowy

§ 5. 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania

2. Komisja zakończy pracę z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

§ 6. Upoważniam przewodniczącego komisji do zasięgania opinii ekspertów lub biegłych jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                                                                                                                 

 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

Otrzymują:

1) Wydział Organizacyjno – Prawny

2) Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 1204_17.pdf (PDF, 102.61Kb) 2017-03-08 14:11:18 133 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 08-03-2017 14:11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 08-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 08-03-2017 14:11:18