Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1616/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonywanie i realizacja zadań użyteczności publicznej dotyczących gospodarki komunalnej w 2018 r." 2018-01-04 12:55:41
dokument Zarządzenie Nr 1615/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2018-01-08 13:25:54
dokument Zarządzenie Nr 1614/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2018-01-10 13:24:29
dokument Zarządzenie Nr 1613/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2018-01-02 13:53:17
dokument Zarządzenie Nr 1612/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2018-01-08 12:21:05
dokument Zarządzenie Nr 1611/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Choszczna 2018-01-04 12:53:05
dokument Zarządzenie Nr 1610/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wewnętrznej kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2018-01-04 12:51:19
dokument Zarządzenie Nr 1609/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" 2018-01-04 12:49:20
dokument Zarządzenie Nr 1608/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-12-27 09:33:25
dokument Zarządzenie Nr 1607/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/251/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie skargi pana Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonała (Anita Kalisiak) dotycząca braku odpowiedzi na pismo skierowane do Burmistrza Choszczna 2018-01-04 12:46:06
dokument Zarządzenie Nr 1606/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/250/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 2018-01-04 12:36:54
dokument Zarządzenie Nr 1605/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018 -2030 2018-01-04 12:34:28
dokument Zarządzenie Nr 1604/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/247/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 2018-01-04 12:31:47
dokument Zarządzenie Nr 1603/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-12-27 09:28:30
dokument Zarządzenie Nr 1602/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania integracyjnego dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie 2017-12-20 14:24:05
dokument Zarządzenie Nr 1601/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie 2017-12-20 14:17:23
dokument Zarządzenie Nr 1600/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2017-12-19 11:05:49
dokument Zarządzenie Nr 1599/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2017-12-20 14:46:24
dokument Zarządzenie Nr 1598/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2017-12-13 12:40:31
dokument Zarządzenie Nr 1597/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu 2017-12-12 13:36:41
dokument Zarządzenie Nr 1596/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2017-12-12 09:26:16
dokument Zarządzenie Nr 1595/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (selektywnie zebranych) z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018 r." 2017-12-08 08:17:17
dokument Zarządzenie Nr 1594/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku" 2017-12-08 08:15:41
dokument Zarządzenie Nr 1593/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2018 roku." 2017-12-08 08:14:02
dokument Zarządzenie Nr 1592/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 2017-12-07 12:14:10
dokument Zarządzenie Nr 1591/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu 2017-12-06 13:35:29
dokument Zarządzenie Nr 1590/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2017-12-05 08:39:09
dokument Zarządzenie Nr 1589/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2017-12-05 08:37:39
dokument Zarządzenie Nr 1588/17 Burmistrza Choszczna z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2017-12-04 14:50:50
dokument Zarządzenie Nr 1587/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2017-12-01 15:17:42
dokument Zarządzenie Nr 1586/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2017-12-01 15:16:09
dokument Zarządzenie Nr 1585/17 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-12-07 12:11:50
dokument Zarządzenie Nr 1584/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Kochanowskiego. 2017-11-29 15:21:23
dokument Zarządzenie Nr 1583/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zbycia z bonifikatą udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 70 położonej w obrębie Wardyń w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców udziału. 2017-11-29 12:21:42
dokument Zarządzenie Nr 1582/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2017-11-28 14:32:17
dokument Zarządzenie Nr 1581/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 2017-11-28 11:56:34
dokument Zarządzenie Nr 1580/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno 2017-11-28 11:55:05
dokument Zarządzenie Nr 1579/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-11-28 11:53:26
dokument Zarządzenie Nr 1578/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie 2017-11-28 11:51:34
dokument Zarządzenie Nr 1577/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie 2017-11-28 11:49:38
dokument Zarządzenie Nr 1576/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/240/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Korytowie 2017-11-28 11:48:01
dokument Zarządzenie Nr 1575/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/239/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie 2017-11-28 11:46:25
dokument Zarządzenie Nr 1574/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/238/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie w ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie 2017-11-28 11:44:52
dokument Zarządzenie Nr 1573/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/237/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zamęcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zamęcinie 2017-11-28 11:42:33
dokument Zarządzenie Nr 1572/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2017-11-27 14:32:51
dokument Zarządzenie Nr 1571/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017. 2017-11-27 14:21:10
dokument Zarządzenie Nr 1570/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-11-23 14:37:45
dokument Zarządzenie Nr 1569/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2017-11-23 14:32:11
dokument Zarządzenie Nr 1568/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2017-11-23 13:26:41
dokument Zarządzenie Nr 1567/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 58 przy ul. Wolności wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości oznaczonej numerem działki 445/16 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno 2017-11-22 11:40:48
dokument Zarządzenie Nr 1566/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2017-11-21 14:27:00
dokument Zarządzenie Nr 1565/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2017-11-21 14:22:24
dokument Zarządzenie Nr 1564/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2017-11-21 12:28:54
dokument Zarządzenie Nr 1563/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj" 2017-11-20 14:00:53
dokument Zarządzenie Nr 1562/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kolejowej. 2017-11-17 14:26:57
dokument Zarządzenie Nr 1561/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2017-11-16 14:24:49
dokument Zarządzenie Nr 1560/17 Burmistrza Choszczna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-11-17 09:51:02
dokument Zarządzenie Nr 1559/17 Burmistrza Choszczna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-11-15 15:17:03
dokument Zarządzenie Nr 1558/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2017-11-14 10:56:44
dokument Zarządzenie Nr 1557/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji profilaktyki działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie 2017-11-13 14:27:44
dokument Zarządzenie Nr 1556/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2017 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2017-11-13 13:37:23
dokument Zarządzenie Nr 1555/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2017-11-09 15:11:54
dokument Zarządzenie Nr 1554/17 Burmistrza Choszczna z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2017-11-09 15:06:27
dokument Zarządzenie Nr 1553/17 Burmistrza Choszczna z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2017-11-08 11:39:43
dokument Zarządzenie Nr 1552/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy za rok obrotowy 2017 2017-11-09 15:04:44
dokument Zarządzenie Nr 1551/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej. 2017-11-07 14:48:22
dokument Zarządzenie Nr 1550/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej. 2017-11-07 14:46:50
dokument Zarządzenie Nr 1549/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy. 2017-11-07 14:44:58
dokument Zarządzenie Nr 1548/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 470/3 2017-11-07 10:00:10
dokument Zarządzenie Nr 1547/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2017-11-06 15:08:34
dokument Zarządzenie Nr 1546/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2017-11-06 15:06:05
dokument Zarządzenie Nr 1545/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017. 2017-11-06 15:03:46
dokument Zarządzenie Nr 1544/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/236/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury 2017-11-06 15:02:12
dokument Zarządzenie Nr 1543/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/235/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 2017-11-06 15:00:22
dokument Zarządzenie Nr 1542/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla Gminy Choszczno 2017-11-06 14:58:54
dokument Zarządzenie Nr 1541/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/233/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) na 2018 rok" 2017-11-06 14:56:55
dokument Zarządzenie Nr 1540/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/232/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy udziału w nieruchomości z bonifikatą 2017-11-06 14:55:32
dokument Zarządzenie Nr 1539/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/231/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy udziału w nieruchomości z bonifikatą 2017-11-06 14:54:03
dokument Zarządzenie Nr 1538/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie 2017-11-06 14:51:43
dokument Zarządzenie Nr 1537/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/229/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie 2017-11-06 14:50:21
dokument Zarządzenie Nr 1536/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno 2017-11-06 14:49:08
dokument Zarządzenie Nr 1535/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/227/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-11-06 14:47:39
dokument Zarządzenie Nr 1534/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dostępu dla przewoźników do obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno 2017-11-06 14:46:12
dokument Zarządzenie Nr 1533/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania przez podróżnych ze stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno 2017-11-06 14:44:41
dokument Zarządzenie Nr 1532/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno 2017-11-06 14:43:08
dokument Zarządzenie Nr 1531/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2017-11-06 14:41:22
dokument Zarządzenie Nr 1530/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2017-11-03 14:09:17
dokument Zarządzenie Nr 1529/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2017-11-03 12:39:30
dokument Zarządzenie Nr 1528/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2017-11-03 11:51:00
dokument Zarządzenie Nr 1527/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji programu profilaktycznego pt. "Noe1" dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie. 2017-10-31 13:04:18
dokument Zarządzenie Nr 1526/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-11-06 14:39:02
dokument Zarządzenie Nr 1525/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2017-10-27 13:44:13
dokument Zarządzenie Nr 1524/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie na rzecz osób trzecich nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2017-10-26 13:45:40
dokument Zarządzenie Nr 1523/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie dzierżawcy części nieruchomości, zlokalizowanej na parterze w budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie 2017-10-26 12:17:42
dokument Zarządzenie Nr 1522/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 136 2017-10-26 12:16:07
dokument Zarządzenie Nr 1521/17 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-10-27 13:41:56
dokument Zarządzenie Nr 1520/17 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2017-10-26 10:49:31
dokument Zarządzenie Nr 1519/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. obsługi medialnej 2017-10-25 14:44:31
dokument Zarządzenie Nr 1518/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2017 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2017-10-25 11:32:29
dokument Zarządzenie Nr 1517/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej nr dz. 1371 2017-10-24 10:49:19
dokument Zarządzenie Nr 1516/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej nr dz. 1369 2017-10-24 10:39:08
dokument Zarządzenie Nr 1515/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 7/3, 8/2 2017-10-24 10:37:26
dokument Zarządzenie Nr 1514/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, w budynku nr 31, w klatce "C" przy ul. Wolności i oddanie w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 462, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2017-10-24 10:34:00
dokument Zarządzenie Nr 1513/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2017-10-23 14:04:08
dokument Zarządzenie Nr 1512/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj" 2017-10-23 14:02:22
dokument Zarządzenie Nr 1511/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla Gminy Choszczno. 2017-10-23 08:35:25
dokument Zarządzenie Nr 1510/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka 2017-10-20 13:46:49
dokument Zarządzenie Nr 1509/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2017-10-20 08:30:54
dokument Zarządzenie Nr 1508/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2017-10-17 12:14:47
dokument Zarządzenie Nr 1507/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2017-10-17 11:13:50
dokument Zarządzenie Nr 1506/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2017-10-17 11:10:59
dokument Zarządzenie Nr 1505/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1381 i 1382, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno 2017-10-13 13:21:01
dokument Zarządzenie Nr 1504/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Kochanowskiego. 2017-10-16 14:20:18
dokument Zarządzenie Nr 1503/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2017-10-13 10:28:27
dokument Zarządzenie Nr 1502/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2017-10-13 11:45:23
dokument Zarządzenie Nr 1501/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej. 2017-10-16 14:17:43
dokument Zarządzenie Nr 1500/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2017-10-13 11:43:28
dokument Zarządzenie Nr 1499/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie udostępnienia do remontu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Choszczno, na rzecz przyszłego najemcy 2017-10-16 14:14:42
dokument Zarządzenie Nr 1498/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-10-16 14:25:11
dokument Zarządzenie Nr 1497/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2017-10-12 15:01:04
dokument Zarządzenie Nr 1496/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2017-10-12 14:59:12
dokument Zarządzenie Nr 1495/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2017-10-12 14:56:54
dokument Zarządzenie Nr 1494/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2017-10-12 14:54:50
dokument Zarządzenie Nr 1493/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 października 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Koplin, oznaczonej nr działki 37/18 2017-10-06 09:54:55
dokument Zarządzenie Nr 1492/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 października 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 722/5, 722/6 2017-10-06 09:52:09
dokument Zarządzenie Nr 1491/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 października 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 26 przy ul. Władysława Jagiełły oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 722/4 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno 2017-10-06 09:50:21
dokument Zarządzenie Nr 1490/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 r. 2017-10-06 13:03:06
dokument Zarządzenie Nr 1489/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 r. 2017-10-06 13:05:21
dokument Zarządzenie Nr 1488/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie 2017-10-10 10:48:57
dokument Zarządzenie Nr 1487/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie 2017-10-10 10:46:59
dokument Zarządzenie Nr 1486/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie 2017-10-10 10:44:57
dokument Zarządzenie Nr 1485/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2017-10-10 10:42:52
dokument Zarządzenie Nr 1484/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2017-10-10 10:03:08
dokument Zarządzenie Nr 1483/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2017-10-10 10:00:50
dokument Zarządzenie Nr 1482/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2017-10-10 09:55:52
dokument Zarządzenie Nr 1481/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2017-10-10 09:53:38
dokument Zarządzenie Nr 1480/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2017-10-10 09:51:19
dokument Zarządzenie Nr 1479/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2017-10-10 09:48:56
dokument Zarządzenie Nr 1478/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2017-10-10 09:46:25
dokument Zarządzenie Nr 1477/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2017-10-05 13:30:30
dokument Zarządzenie Nr 1476/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-09-28 14:53:07
dokument Zarządzenie Nr 1475/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/222/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Choszczno do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Wsparcie kobiet z powiatu choszczeńskiego w powrocie na rynek pracy", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek Pracy, działanie RPZP06.06.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lat 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-09-29 09:02:12
dokument Zarządzenie Nr 1474/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017-2023 2017-09-29 08:59:52
dokument Zarządzenie Nr 1473/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2017-09-28 08:45:51
dokument Zarządzenie Nr 1472/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/82 2017-09-26 13:59:06
dokument Zarządzenie Nr 1471/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/81 2017-09-26 13:57:23
dokument Zarządzenie Nr 1470/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/78 2017-09-26 13:55:45
dokument Zarządzenie Nr 1469/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/77 2017-09-26 13:54:07
dokument Zarządzenie Nr 1468/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/76 2017-09-26 13:52:00
dokument Zarządzenie Nr 1467/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji wyjazdu związanego z obchodami "Dnia Seniora", organizowanego przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie. 2017-09-27 11:16:21
dokument Zarządzenie Nr 1466/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017. 2017-09-28 12:07:50
dokument Zarządzenie Nr 1465/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-09-25 14:13:31
dokument Zarządzenie Nr 1464/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/220/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno 2017-09-25 14:11:18
dokument Zarządzenie Nr 1463/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2017-2030, zmienionej uchwałami Nr XXIV/196/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. , Nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. i Nr XXVII/207/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 czerwca 2017 r. 2017-09-25 14:09:37
dokument Zarządzenie Nr 1462/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 2017-09-25 14:07:05
dokument Zarządzenie Nr 1461/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/217/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury 2017-09-25 14:05:20
dokument Zarządzenie Nr 1460/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPZP.07.02.00-32-K003/17 pn. "Zbuduj Aktywność Zawodową = ZAZ w Choszcznie" w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2017-09-25 14:03:30
dokument Zarządzenie Nr 1459/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/215/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1381 i 1382, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno 2017-09-25 14:01:37
dokument Zarządzenie Nr 1458/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2017-09-20 14:12:22
dokument Zarządzenie Nr 1457/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. przekształcenia wieczystego użytkowania i uwłaszczenia 2017-09-20 15:14:57
dokument Zarządzenie Nr 1456/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2017-09-20 14:15:42
dokument Zarządzenie Nr 1455/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2017-09-20 14:18:10
dokument Zarządzenie Nr 1454/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2017-09-20 14:08:10
dokument Zarządzenie Nr 1453/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2017-09-20 14:02:30
dokument Zarządzenie Nr 1452/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 387/5 2017-09-20 13:51:06
dokument Zarządzenie Nr 1451/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-09-21 10:56:25
dokument Zarządzenie Nr 1450/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 2017-09-21 10:52:20
dokument Zarządzenie Nr 1449/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad ( polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2017-09-21 10:50:30
dokument Zarządzenie Nr 1448/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Kultury oraz ustalenie zasad jej działania 2017-09-20 09:35:32
dokument Zarządzenie Nr 1447/17 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Choszczno oraz ustalenie indywidualnej stawki najmu 2017-09-20 14:38:13
dokument Zarządzenie Nr 1446/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-09-13 10:48:56
dokument Zarządzenie Nr 1445/17 Burmistrza Choszczno z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2017-09-12 15:05:11
dokument Zarządzenie Nr 1444/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno 2017-09-11 14:22:50
dokument Zarządzenie Nr 1443/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 7/3 i 8/2 2017-09-11 14:20:03
dokument Zarządzenie Nr 1442/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2017 r. zarządzenie w sprawie naliczenia opłaty z tytułu bezumownego korzystania z części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno 2017-09-07 10:59:40
dokument Zarządzenie Nr 1441/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-09-06 13:28:29
dokument Zarządzenie Nr 1440/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-09-06 13:27:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 1439/17 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017 - 2019. 2017-09-13 15:03:50
dokument Zarządzenie Nr 1438/17 Burmistrza Choszczna z dnia 4 września 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 265/15 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, zmienionego zarządzeniem nr 1373/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. 2017-09-05 08:48:06
dokument Zarządzenie Nr 1437/17 Burmistrza Choszczna z dnia 4 września 2017 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonała w dniu 4.09.2017 Marta Naskręt) na XXII Festiwal Kultury Dziecięco-Młodzieżowej "Razem we Wspólnej Europie" - Monachium 2017 2017-09-05 08:17:42
dokument Zarządzenie Nr 1436/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy 2017-09-01 15:19:54
dokument Zarządzenie Nr 1435/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica 2017-09-01 11:29:16
dokument Zarządzenie Nr 1434/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego 2017-09-01 11:27:38
dokument Zarządzenie Nr 1433/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-09-07 13:53:55
dokument Zarządzenie Nr 1432/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2017-09-01 11:41:46
dokument Zarządzenie Nr 1431/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Choszczno na rok szkolny 2017/2018 2017-08-31 15:03:33
dokument Zarządzenie Nr 1430/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 84/2 2017-08-31 10:26:52
dokument Zarządzenie Nr 1429/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji "Gminnego Święta Plonów 2017". 2017-08-29 11:09:59
dokument Zarządzenie Nr 1428/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2017-08-29 10:23:14
dokument Zarządzenie Nr 1427/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Sienkiewicza 2017-08-30 11:56:32
dokument Zarządzenie Nr 1426/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2017-08-29 08:40:04
dokument Zarządzenie Nr 1425/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły 2017-08-22 08:40:11
dokument Zarządzenie Nr 1424/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji "Gminnego Święta Plonów 2017" 2017-08-22 08:38:59
dokument Zarządzenie Nr 1423/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2017-08-21 12:12:30
dokument Zarządzenie Nr 1422/17 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2017-08-18 11:39:41
dokument Zarządzenie Nr 1421/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/76 2017-08-16 12:18:34
dokument Zarządzenie Nr 1420/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/77 2017-08-16 12:16:43
dokument Zarządzenie Nr 1419/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/78 2017-08-16 12:14:55
dokument Zarządzenie Nr 1418/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/79 2017-08-16 12:12:56
dokument Zarządzenie Nr 1417/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/80 2017-08-16 12:09:33
dokument Zarządzenie Nr 1416/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/81 2017-08-16 12:07:54
dokument Zarządzenie Nr 1415/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/82 2017-08-16 12:05:56
dokument Zarządzenie Nr 1414/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2017-08-09 14:18:41
dokument Zarządzenie Nr 1413/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2017-08-09 14:21:56
dokument Zarządzenie Nr 1412/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej i zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017 2017-08-10 15:09:16
dokument Zarządzenie Nr 1411/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017 2017-08-07 13:43:29
dokument Zarządzenie Nr 1410/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły 2017-08-03 12:11:18
dokument Zarządzenie Nr 1409/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Kolejowej 2017-08-01 12:52:10
dokument arządzenie Nr 1408/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-08-03 10:37:03
dokument Zarządzenie Nr 1407/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA"ARKA" do Lichenia. 2017-07-28 09:21:15
dokument Zarządzenie Nr 1406/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2017-07-27 15:22:02
dokument Zarządzenie Nr 1405/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2017-07-27 15:00:46
dokument Zarządzenie Nr 1404/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-07-27 10:58:43
dokument Zarządzenie Nr 1403/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. 2017-07-26 13:21:31
dokument Zarządzenie Nr 1402/17 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej i zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017 2017-07-26 13:09:18
dokument Zarządzenie Nr 1401/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2017 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2017-07-24 14:48:10
dokument Zarządzenie Nr 1400/17 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie 2017 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017 2017-07-19 14:28:07
dokument Zarządzenie Nr 1399/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-07-18 12:09:24
dokument Zarządzenie Nr 1398/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pleneru malarskiego pn. "Choszczno i okolice" organizowanego przez Klub Plastyka "Impresja" działającego przy Choszczeńskim Domu Kultury 2017-07-13 12:49:26
dokument Zarządzenie Nr 1397/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania i monitorowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Choszczno oraz ustalenia struktury i treści raportu na potrzeby sprawozdawczości z realizacji Planu 2017-07-13 12:45:59
dokument Zarządzenie Nr 1396/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2017r. 2017-07-13 12:40:46
dokument Zarządzenie Nr 1395/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017. 2017-07-12 12:35:19
dokument Zarządzenie Nr 1394/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2017 w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach Choszczno i Rzecko 2017-07-12 13:17:35
dokument Zarządzenie Nr 1393/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 2017-07-12 13:15:18
dokument Zarządzenie Nr 1392/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości oznaczonej numerem działki 410/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik 2017-07-12 13:12:24
dokument Zarządzenie Nr 1391/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/211/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości oznaczonych numerami działek 159/8 i 160/4, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Choszczno 2017-07-12 13:10:47
dokument Zarządzenie Nr 1390/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/210/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla gminy Choszczno na okres od dnia 01 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 2017-07-12 12:42:25
dokument Zarządzenie Nr 1389/17 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-07-11 14:15:24
dokument Zarządzenie Nr 1388/17 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2017-07-10 09:02:18
dokument Zarządzenie Nr 1387/17 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2017-07-04 11:35:33
dokument Zarządzenie Nr 1386/17 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie 2017 roku oraz układu wykonawczego na rok 2017 2017-07-05 10:44:46
dokument Zarządzenie Nr 1385/17 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie 2017-07-04 12:52:21
dokument Zarządzenie Nr 1384/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2017 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2017-06-28 14:26:14
dokument Zarządzenie Nr 1383/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 22 Lipca. 2017-06-28 12:38:36
dokument Zarządzenie Nr 1382/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, w budynku nr 31, w klatce "C" przy ul. Wolności i oddanie w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w działce oznaczonej numerem 462, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. 2017-06-22 13:30:09
dokument Zarządzenie Nr 1381/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2017-06-21 14:13:15
dokument Zarządzenie Nr 1380/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2017-06-20 10:16:16
dokument Zarządzenie Nr 1379/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie terminu obchodów "Choszczeńskiej Sobótki" w 2017 roku 2017-06-19 14:47:02
dokument Zarządzenie Nr 1378/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-06-19 10:03:05
dokument Zarządzenie Nr 1377/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie 2017-06-14 13:35:09
dokument Zarządzenie Nr 1376/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 2017-06-14 13:33:09
dokument Zarządzenie Nr 1375/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-06-14 13:31:18
dokument Zarządzenie Nr 1374/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2017-06-14 13:28:57
dokument Zarządzenie Nr 1373/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 265/15 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2017-06-14 13:25:26
dokument Zarządzenie Nr 1372/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 84/2. 2017-06-13 10:28:37
dokument Zarządzenie Nr 1371/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/209/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej 2017-06-13 10:27:03
dokument Zarządzenie Nr 1370/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/208/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2017-06-13 10:25:43
dokument Zarządzenie Nr 1369/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/207/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2017-2030, zmienionej uchwałami Nr XXIV/196/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. i Nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. 2017-06-13 10:24:03
dokument Zarządzenie Nr 1368/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/206/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 2017-06-13 10:22:15
dokument Zarządzenie Nr 1367/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2017-06-08 13:25:57
dokument Zarządzenie Nr 1366/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/82. 2017-06-07 15:14:40
dokument Zarządzenie Nr 1365/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/81. 2017-06-07 15:13:38
dokument Zarządzenie Nr 1364/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/80. 2017-06-07 15:12:20
dokument Zarządzenie Nr 1363/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/79. 2017-06-07 15:11:17
dokument Zarządzenie Nr 1362/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/78. 2017-06-07 15:10:16
dokument Zarządzenie Nr 1361/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/77. 2017-06-07 15:09:12
dokument Zarządzenie Nr 1360/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/76. 2017-06-07 15:08:12
dokument Zarządzenie Nr 1359/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr 1 przy ul. 23 Lutego i oddanie w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 139/24 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. 2017-06-05 12:23:17
dokument Zarządzenie Nr 1358/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr 5 przy ul. 23 Lutego i oddanie w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 139/24 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. 2017-06-05 12:21:30
dokument Zarządzenie Nr 1357/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w wysokości 1/6 części w nieruchomości oznaczonej nr działki 442/12, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. 2017-06-05 12:16:50
dokument Zarządzenie Nr 1356/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2017-06-01 12:20:39
dokument Zarządzenie Nr 1355/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2017-06-05 14:25:01
dokument Zarządzenie Nr 1354/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. 2017-06-07 14:37:07
dokument Zarządzenie Nr 1353/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2017-05-31 15:15:27
dokument Zarządzenie Nr 1352/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickej. 2017-05-31 15:13:09
dokument Zarządzenie Nr 1351/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2017-05-31 15:11:15
dokument Zarządzenie Nr 1350/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. 2017-05-31 13:39:15
dokument Zarządzenie Nr 1349/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2017-05-31 12:29:53
dokument Zarządzenie Nr 1348/17 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2017-05-31 09:08:59
dokument Zarządzenie Nr 1347/17 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2017 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2017-05-30 10:31:41
dokument Zarządzenie Nr 1346/17 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 470/3. 2017-05-30 09:10:49
dokument Zarządzenie Nr 1345/17 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-05-30 09:09:23
dokument Zarządzenie Nr 1344/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół Podstawowych i Gminazjum na rok szkolny 2017/2018 2017-05-31 09:02:55
dokument Zarządzenie Nr 1343/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 2017-05-31 09:00:45
dokument Zarządzenie Nr 1342/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu. 2017-05-31 12:32:47
dokument Zarządzenie Nr 1341/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 2017-05-29 14:39:54
dokument Zarządzenie Nr 1340/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2017-05-29 14:35:11
dokument Zarządzenie Nr 1339/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2017-05-29 14:30:11
dokument Zarządzenie Nr 1338/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2017-05-29 14:25:23
dokument Zarządzenie Nr 1337/17 Burmistrza Choszczna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2017-05-25 13:38:33
dokument Zarządzenie Nr 1336/17 Burmistrza Choszczna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik. 2017-05-25 13:47:37
dokument Zarządzenie Nr 1335/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Wolności. 2017-05-24 14:38:22
dokument Zarządzenie Nr 1334/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Wolności. 2017-05-24 14:36:35
dokument Zarządzenie Nr 1333/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2017-05-24 14:33:52
dokument Zarządzenie Nr 1332/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017. 2017-05-24 12:29:24
dokument Zarządzenie Nr 1331/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA"ARKA" do Częstochowy. 2017-05-24 11:11:05
dokument Zarządzenie Nr 1330/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji warsztatów profilaktycznych pt. "Jestem sobą" dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie. 2017-05-24 10:55:46
dokument Zarządzenie Nr 1329/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/203/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu rozwoju oraz finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony sieci dróg gminnych oraz drogowych obiektów inżynierskich w Gminie Choszczno na lata 2017-2021" 2017-05-23 12:45:50
dokument Zarządzenie Nr 1328/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2017-2030, zmieniającej uchwałę Nr XXIV/196/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. 2017-05-24 10:42:34
dokument Zarządzenie Nr 1327/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/201/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 2017-05-24 10:40:45
dokument Zarządzenie Nr 1326/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Choszczno do realizacji projektu "Lepsze Jutro" 2017-05-23 12:43:17
dokument Zarządzenie Nr 1325/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/199/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008-2020 2017-05-23 12:40:48
dokument Zarządzenie Nr 1324/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2017-05-23 07:50:22
dokument Zarządzenie Nr 1323/17 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. 2017-05-19 08:22:55
dokument Zarządzenie Nr 1322/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie uczestnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym połączonym z elementami zarządzania kryzysowego i OC "Gniewosz-17" 2017-05-17 14:03:15
dokument Zarządzenie Nr 1321/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2017-05-15 10:51:43
dokument Zarządzenie Nr 1320/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno 2017-05-12 12:31:14
dokument Zarządzenie Nr 1319/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2017-05-12 12:29:20
dokument Zarządzenie Nr 1318/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów będących własnością Gminy Choszczno 2017-05-12 10:51:18
dokument Zarządzenie Nr 1317/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2017-05-12 10:49:11
dokument Zarządzenie Nr 1316/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w obrebie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno. 2017-05-12 10:43:21
dokument Zarządzenie Nr 1315/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków. 2017-05-12 10:40:49
dokument Zarządzenie Nr 1314/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego. 2017-05-12 10:38:42
dokument Zarządzenie Nr 1313/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie użyczenia części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2017-05-12 10:36:56
dokument Zarządzenie Nr 1312/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/75 2017-05-12 10:35:03
dokument Zarządzenie Nr 1311/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 407/1 2017-05-12 10:30:22
dokument Zarządzenie Nr 1310/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zamówienia publicznego pn. "Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w miejscowości Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj" 2017-05-11 12:54:56
dokument Zarządzenie Nr 1309/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2016 2017-05-10 11:57:43
dokument Zarządzenie Nr 1308/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2016 2017-05-10 11:56:09
dokument Zarządzenie Nr 1307/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. 2017-05-10 11:54:00
dokument Zarządzenie Nr 1306/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-05-09 12:25:10
dokument Zarządzenie Nr 1305/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-05-09 12:23:20
dokument Zarządzenie Nr 1304/17 Burmistrza Choszczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 z grupą żłobkową "Tęczowa Kraina" w Choszcznie. 2017-05-08 13:53:15
dokument Zarządzenie Nr 1303/17 Burmistrza Choszczna z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu 2017-05-02 15:09:34
dokument Zarządzenie Nr 1302/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w miejscowości Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj" 2017-05-05 11:13:21
dokument Zarządzenie Nr 1301/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu 2017-05-05 11:17:40
dokument Zarządzenie Nr 1300/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2017-04-27 14:55:28
dokument Zarządzenie Nr 1299/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Choszczno, na rzecz ich użytkownika wieczystego, oznaczone nr działek: 782/9 i 782/12 położone w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. 2017-04-27 14:54:13
dokument Zarządzenie Nr 1298/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/14 2017-04-27 14:13:50
dokument Zarządzenie Nr 1297/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/12 2017-04-27 14:10:33
dokument Zarządzenie Nr 1296/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/11 2017-04-27 13:41:40
dokument Zarządzenie Nr 1295/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/13 2017-04-27 14:05:49
dokument Zarządzenie Nr 1294/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2017-04-27 13:55:43
dokument Zarządzenie Nr 1293/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego. 2017-04-27 15:16:14
dokument Zarządzenie Nr 1292/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2017-04-27 15:07:55
dokument Zarządzenie Nr 1291/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2017-05-05 11:24:48
dokument Zarządzenie Nr 1290/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-04-25 13:27:14
dokument Zarządzenie Nr 1289/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017. 2017-04-27 10:03:22
dokument Zarządzenie Nr 1288/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. 2017-04-27 10:01:24
dokument Zarządzenie Nr 1287/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie dofinansowania spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Choszcznie organizowanego przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Choszcznie 2017-04-25 08:56:10
dokument Zarządzenie Nr 1286/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXV/198/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017. 2017-04-26 11:20:10
dokument Zarządzenie Nr 1285/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1242/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności 2017-04-24 13:32:49
dokument Zarządzenie Nr 1284/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2017-04-19 14:56:20
dokument Zarządzenie Nr 1283/17 Burmistrza Choszczna z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2017-04-19 14:54:43
dokument Zarządzenie Nr 1282/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2017-04-14 14:05:25
dokument Zarządzenie Nr 1281/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2017-04-13 13:20:05
dokument Zarządzenie Nr 1280/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2017-04-13 13:18:39
dokument Zarządzenie Nr 1279/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie użyczenia poczekalni dworca kolejowego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie 2017-04-13 13:15:01
dokument Zarządzenie Nr 1278/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2017 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2017-04-13 13:13:30
dokument Zarządzenie Nr 1277/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie dofinansowania folderu okolicznościowego. 2017-04-12 15:22:09
dokument Zarządzenie Nr 1276/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie dofinansowania organizacji imprezy kulturalnej. 2017-04-12 15:18:57
dokument Zarządzenie Nr 1275/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. 2017-07-24 10:38:30
dokument Zarządzenie Nr 1274/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-04-12 13:12:59
dokument Zarządzenie Nr 1273/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2017-04-12 12:36:30
dokument Zarządzenie Nr 1272/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 23/9 2017-04-11 12:33:04
dokument Zarządzenie Nr 1271/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Witoszyn, oznaczonej numerem działki 18/1 2017-04-11 12:30:09
dokument Zarządzenie Nr 1270/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1358/24 2017-04-11 12:31:41
dokument Zarządzenie Nr 1269/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stradzewo, oznaczonej nr działki 202/5 2017-04-11 12:28:36
dokument Zarządzenie Nr 1268/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stradzewo, oznaczonej nr działki 202/6 2017-04-11 12:20:44
dokument Zarządzenie Nr 1267/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Norwida. 2017-04-11 14:31:36
dokument Zarządzenie Nr 1266/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2017-04-11 13:20:13
dokument Zarządzenie Nr 1265/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie prz ul. Dąbrowszczaków. 2017-04-11 13:21:44
dokument Zarządzenie Nr 1264/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2017-04-11 13:25:00
dokument Zarządzenie Nr 1263/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2017-04-11 13:23:43
dokument Zarządzenie Nr 1262/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. 2017-04-12 12:38:12
dokument Zarządzenie Nr 1261/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2017-04-12 12:44:19
dokument Zarządzenie Nr 1260/17 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2017-04-11 12:26:47
dokument Zarządzenie Nr 1259/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad ( polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2017-04-11 12:24:39
dokument Zarządzenie Nr 1258/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2017-04-07 12:41:08
dokument Zarządzenie Nr 1257/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2017 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2017-04-06 12:05:07
dokument Zarządzenie Nr 1256/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu 2017-04-06 13:02:50
dokument Zarządzenie Nr 1255/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017. 2017-04-06 13:25:34
dokument Zarządzenie Nr 1254/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/194/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/156/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 2017-04-06 09:30:03
dokument Zarządzenie Nr 1253/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/193/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2017 roku. 2017-04-06 09:32:48
dokument Zarządzenie Nr 1252/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/192/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 2017-04-06 09:18:01
dokument Zarządzenie Nr 1251/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/195/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017. 2017-04-06 09:20:20
dokument Zarządzenie Nr 1250/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/196/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2017-2030. 2017-04-06 09:26:40
dokument Zarządzenie Nr 1249/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/197/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie przy ul. Wolności 26. 2017-04-06 09:16:01
dokument Zarządzenie Nr 1248//17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/191/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2017. 2017-04-06 09:13:34
dokument Zarządzenie Nr 1247/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/190/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w srawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w obrębie Koplin. 2017-04-06 09:11:10
dokument Zarządzenie Nr 1246/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/189/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno oraz określenia przystanków komunikacyjnych, a także warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 2017-04-06 09:08:09
dokument Zarządzenie Nr 1245/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/188/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-04-06 09:05:39
dokument Zarządzenie Nr 1244/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2017-04-05 15:19:04
dokument Zarządzenie Nr 1243/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pikniku "Rodzino, Trzymaj formę" organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie w ramach ogólnopolskiego programu "Trzymaj Formę". 2017-04-05 15:23:27
dokument Zarządzenie Nr 1242/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności 2017-04-03 13:02:52
dokument Zarządzenie Nr 1241/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. 2017-04-06 08:39:17
dokument Zarządzenie Nr 1240/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inspekcji na Pływalni "Wodny Raj" w Choszcznie 2017-04-05 15:21:31
dokument Zarządzenie Nr 1239/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2017-03-29 12:35:53
dokument Zarządzenie Nr 1238/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Oraczewice, oznaczonej nr działki 93/12 2017-03-29 12:34:05
dokument Zarządzenie Nr 1237/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji XXIII Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych Promujących Zdrowie pt. " Zdrowym być" przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie. 2017-03-27 15:12:30
dokument Zarządzenie Nr 1236/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2017 w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2017-03-27 15:15:10
dokument Zarządzenie Nr 1235/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2017-03-24 14:33:39
dokument Zarządzenie Nr 1234/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie 2017 roku oraz układu wykonawczego na rok 2017. 2017-03-24 12:13:54
dokument Zarządzenie Nr 1233/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-03-23 13:14:02
dokument Zarządzenie Nr 1232/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2017-03-21 13:13:50
dokument Zarządzenie Nr 1231/17 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2017-03-21 13:09:37
dokument Zarządzenie Nr 1230/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy 2017-03-27 15:17:23
dokument Zarządzenie Nr 1229/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2017/2018 2017-03-21 07:57:11
dokument Zarządzenie Nr 1228/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru umowy cywilnoprawnej, dotyczącej korzystania przez dzieci 6-letnie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne z usług realizowanych przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno, zawieranej pomiędzy Gminą Choszczno- przedszkolem publicznym a rodzicami/opiekunami prawnymi. 2017-03-21 07:55:14
dokument Zarządzenie Nr 1227/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2017-03-21 07:53:29
dokument Zarządzenie Nr 1226/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Wolności. 2017-03-21 07:51:47
dokument Zarządzenie Nr 1225/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie użyczenia części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2017-03-21 07:49:02
dokument Zarządzenie Nr 1224/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno, na rzecz ich użytkownika wieczystego, oznaczonych nr działek: 101/6 i 104 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno 2017-03-21 07:41:16
dokument Zarządzenie Nr 1223/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 150/3, 151/1, 152/3 2017-03-20 15:26:47
dokument Zarządzenie Nr 1222/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 7/3 i 8/2 2017-03-20 15:25:37
dokument Zarządzenie Nr 1221/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 1358/26 2017-03-20 15:22:49
dokument Zarządzenie Nr 1220/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działki 228/1 2017-03-20 15:21:31
dokument Zarządzenie Nr 1219/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2017-03-17 10:09:28
dokument Zarządzenie Nr 1218/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2017-03-17 09:15:10
dokument Zarządzenie Nr 1217/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2017-03-17 10:06:47
dokument Zarządzenie Nr 1216/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w OTUA "Patronka" w Szczecinku, w celu kontynuacji leczenia odwykowego. 2017-03-16 15:09:29
dokument Zarządzenie Nr 1215/17 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu. 2017-03-16 11:57:04
dokument Zarządzenie Nr 1214/17 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 2017-03-16 12:39:14
dokument Zarządzenie Nr 1213/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2017-03-14 13:33:36
dokument Zarządzenie Nr 1212/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2017-03-14 09:48:19
dokument Zarządzenie Nr 1211/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2017/2018 2017-03-13 14:33:13
dokument Zarządzenie Nr 1210/17 Burmistrza Choszczna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2017-03-10 15:19:03
dokument Zarządzenie Nr 1209/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat z automatów wrzutowych zlokalizowanych w toaletach publicznych, stanowiących własność Gminy Choszczno 2017-03-10 10:01:51
dokument Zarządzenie Nr 1208/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy 2017-03-10 09:56:07
dokument Zarządzenie Nr 1207/17 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty nawierzchni dróg w postaci tzw. "nakładki" z mieszanki mineralno ? asfaltowej na terenie Gminy Choszczno w roku 2017." 2017-03-08 15:16:08
dokument Zarządzenie Nr 1206/17 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Mechaniczne profilowanie oraz wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Choszczno w 2017 roku" 2017-03-08 15:14:28
dokument Zarządzenie Nr 1205/17 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołki, oznaczonej numerem działki 334/15 2017-03-08 12:38:44
dokument Zarządzenie Nr 1204/17 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wykonywane natryskowo przy użyciu remontera na terenie Gminy Choszczno w roku 2017." 2017-03-08 14:11:18
dokument Zarządzenie Nr 1203/17 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Choszczno w roku 2017." 2017-03-08 14:09:05
dokument Zarządzenie Nr 1202/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2017-03-08 11:39:10
dokument Zarządzenie Nr 1201/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez ChZNK 2017-03-06 13:00:41
dokument Zarządzenie Nr 1200/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2017-03-02 10:31:07
dokument Zarządzenie Nr 1199/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2017-03-02 10:29:45
dokument Zarządzenie Nr 1198/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2017-03-02 10:28:08
dokument Zarządzenie Nr 1197/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2017-03-02 10:26:42
dokument Zarządzenie Nr 1196/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2017-03-02 10:25:07
dokument Zarządzenie Nr 1195/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2017-03-02 10:23:27
dokument Zarządzenie Nr 1194/17 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy. 2017-03-02 10:21:31
dokument Zarządzenie Nr 1193/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017. 2017-03-06 12:58:47
dokument Zarządzenie Nr 1192/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2017-03-03 07:39:23
dokument Zarządzenie Nr 1191/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 145 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. 2017-02-28 14:22:24
dokument Zarządzenie Nr 1190/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 140/3. 2017-02-28 14:21:06
dokument Zarządzenie Nr 1189/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 70/3, 70/4. 2017-02-28 14:18:59
dokument Zarządzenie Nr 1188/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1407. 2017-02-28 14:17:09
dokument Zarządzenie Nr 1187/17 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz wykaz cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Choszczno. 2017-02-28 14:15:20
dokument Zarządzenie Nr 1186/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2017-02-23 15:01:14
dokument Zarządzenie Nr 1185/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2017-02-23 14:59:47
dokument Zarządzenie Nr 1184/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2017-02-23 14:57:44
dokument Zarządzenie Nr 1183/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz ratownictwa i ochrony ludności. 2017-02-22 14:14:17
dokument Zarządzenie Nr 1182/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIII/187/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-22 14:12:40
dokument Zarządzenie Nr 1181/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1115/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. 2017-02-20 14:47:50
dokument Zarządzenie Nr 1180/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. 2017-02-20 14:45:26
dokument Zarządzenie Nr 1179/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Choszczno 2017-02-20 09:04:17
dokument Zarządzenie Nr 1178/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-02-17 08:40:43
dokument Zarządzenie Nr 1177/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w OTUA "Patronka" w Szczecinku, w celu kontynuacji leczenia odwykowego. 2017-02-16 14:20:58
dokument Zarządzenie Nr 1176/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania udziałów oraz ujednolicenia terminu trwania użytkowania wieczystego w nieruchomości przy ul. 22 Lipca 1. 2017-02-16 14:23:03
dokument Zarządzenie Nr 1175/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Choszcznie na rok 2017 2017-02-16 14:04:22
dokument Zarządzenie Nr 1174/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-02-14 13:16:39
dokument Zarządzenie Nr 1173/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2017-02-14 13:15:04
dokument Zarządzenie Nr 1172/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez ChZNK 2017-02-14 12:10:43
dokument Zarządzenie Nr 1171/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu mieszkalnego przy ul. Jarzębinowej 2/25 w Choszcznie 2017-02-13 15:08:46
dokument Zarządzenie Nr 1170/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2017-02-13 14:22:00
dokument Zarządzenie Nr 1169/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. 2017-02-08 15:09:35
dokument Zarządzenie Nr 1168/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017. 2017-02-08 15:07:21
dokument Zarządzenie Nr 1167/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. 2017-02-07 13:13:34
dokument Zarządzenie Nr 1166/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/186/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie przy ul. Wolności 26 2017-02-08 15:04:13
dokument Zarządzenie Nr 1165/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/185/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 2017-02-08 15:02:25
dokument Zarządzenie Nr 1164/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/184/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Choszczno 2017-02-08 15:00:33
dokument Zarządzenie Nr 1163/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/183/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno 2017-02-08 14:56:35
dokument Zarządzenie Nr 1162/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/182/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno 2017-02-08 14:55:02
dokument Zarządzenie Nr 1161/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/181/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Choszczno 2017-02-08 14:53:23
dokument Zarządzenie Nr 1160/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/180/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w akcie darowizny brukowca (z kamienia polnego) stanowiacego własność Gminy Choszczno na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Królowej 2017-02-08 14:51:03
dokument Zarządzenie Nr 1159/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/178/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu 2017-02-08 14:49:26
dokument Zarządzenie Nr 1158/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/177/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-02-08 14:47:38
dokument Zarządzenie Nr 1157/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu 2017-02-07 12:52:17
dokument Zarządzenie Nr 1156/17 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; ratownictwo i ochrona ludności; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i sztuki; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 2017-02-06 14:40:47
dokument Zarządzenie Nr 1155/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2017-02-03 12:15:47
dokument Zarządzenie Nr 1154/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2017-02-03 12:07:07
dokument Zarządzenie Nr 1153/17 Burmistrza Choszczna z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2017-02-02 14:36:53
dokument Zarządzenie Nr 1152/17 Burmistrza Choszczna z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej. 2017-02-02 09:16:06
dokument Zarządzenie Nr 1151/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie 2017-01-26 14:12:11
dokument Zarządzenie Nr 1150/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2017-01-26 14:08:43
dokument Zarządzenie Nr 1149/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Choszczno prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 422/3 2017-01-26 11:51:49
dokument Zarządzenie Nr 1148/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych 2017-01-26 11:55:42
dokument Zarządzenie Nr 1147/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 23 Lutego 2017-01-26 12:38:06
dokument Zarządzenie Nr 1146/17 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu 2017-01-26 14:04:23
dokument Zarządzenie Nr 1145/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2017-01-25 13:54:39
dokument Zarządzenie Nr 1144/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/13 2017-01-25 13:04:24
dokument Zarządzenie Nr 1143/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działek 75/6, 87/2 2017-01-25 10:15:05
dokument Zarządzenie Nr 1142/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 75/5 2017-01-25 10:11:39
dokument Zarządzenie Nr 1141/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 75/4 2017-01-25 10:05:01
dokument Zarządzenie Nr 1140/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 75/3 2017-01-25 10:02:47
dokument Zarządzenie Nr 1139/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 75/2 2017-01-25 09:33:41
dokument Zarządzenie Nr 1138/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/16 2017-01-25 09:22:57
dokument Zarządzenie Nr 1137/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/15. 2017-01-24 15:07:55
dokument Zarządzenie Nr 1136/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/14 2017-01-24 14:17:31
dokument Zarządzenie Nr 1135/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/12 2017-01-25 12:57:57
dokument Zarządzenie Nr 1134/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/11 2017-01-25 12:42:33
dokument Zarządzenie Nr 1133/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/10 2017-01-25 12:39:57
dokument Zarządzenie Nr 1132/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/9 2017-01-25 12:36:02
dokument Zarządzenie Nr 1131/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/8 2017-01-25 12:28:16
dokument Zarządzenie Nr 1130/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/7 2017-01-25 12:25:42
dokument Zarządzenie Nr 1129/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/6 2017-01-25 12:17:46
dokument Zarządzenie Nr 1128/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/5 2017-01-25 12:14:21
dokument Zarządzenie Nr 1127/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/4 2017-01-25 12:11:31
dokument Zarządzenie Nr 1126/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 167/3 2017-01-25 12:09:04
dokument Zarządzenie Nr 1125/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 167/2 2017-01-25 12:06:28
dokument Zarządzenie Nr 1124/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2017 rok 2017-01-24 08:12:27
dokument Zarządzenie Nr 1123/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2017-01-19 12:32:08
dokument Zarządzenie Nr 1122/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie 2017 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017. 2017-01-19 10:35:53
dokument Zarządzenie Nr 1121/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2017-01-13 10:35:13
dokument Zarządzenie Nr 1120/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naliczenia opłaty z tytułu bezumownego korzystania z części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2017-01-12 15:02:07
dokument Zarządzenie Nr 1119/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej. 2017-01-12 15:00:32
dokument Zarządzenie Nr 1118/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2017-01-09 14:24:50
dokument Zarządzenie Nr 1117/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. 2017-01-09 10:44:27
dokument Zarządzenie Nr 1116/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017. 2017-01-12 12:30:26
dokument Zarządzenie Nr 1115/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. 2017-01-12 12:26:28
dokument Zarządzenie Nr 1114/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2017. 2017-01-12 12:23:08
dokument Zarządzenie Nr 1113/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie. 2017-01-09 09:34:13
dokument Zarządzenie Nr 1112/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszcznodo dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach. 2017-01-09 12:58:43
dokument Zarządzenie Nr 1111/17 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2017 do uchwały budżetowej. 2017-01-09 12:54:36
dokument Zarządzenie Nr 1110/17 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2017-01-04 14:32:39
dokument Zarządzenie Nr 1109/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonywanie i realizacja zadań użyteczności publicznej dotyczących gospodarki komunalnej." 2017-01-04 14:04:08
dokument Zarządzenie Nr 1108/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (selektywnie zebranych) z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno." 2017-01-04 14:07:28
dokument Zarządzenie Nr 1107/17 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2017-01-04 09:26:32