Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV na działkach o nr 476, 501, 505, 506 w miejscowości Piasecznik, obręb Piasecznik, gmina Choszczno. 2017-12-29 13:33:25
dokument Zawiadamiam o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 29 grudnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, działka nr 192/4, 192/2, 195/40 i 195/41 na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno do Zarządcy Drogi Gminnej - w miejscu. 2017-12-29 11:55:02
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie sieci ciepłowniczej na działkach o nr ewid. 192/4, 192/2, 195/40, 195/41 obręb 3, miasta Choszczna. 2017-12-28 15:05:19
dokument Zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2017 roku Burmistrz Choszczna wydał decyzję znak KO. 6220.6.9.2017.DB o braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu punktu skupu odpadów złomu w obrębie działki ewidencyjnej nr 144/6 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno. 2017-12-27 09:43:47
dokument Informacja dotycząca wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie obiektu hodowli pstrąga na działce nr 61/2 w m. Chełpa wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do uzdatniania wody 2017-12-27 09:40:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 61/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-12-22 10:38:12
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji Programu Ochrony Środowiska 2017-12-13 14:05:51
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 22/2017 znak: IPP.6733.22.5.2017.KS z dnia 08 grudnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, działka nr 62/9, 140/1 i 75/7 na rzecz Pana Zbigniewa Walczyka, zam. ul. Jagiellońska 54/4, 25-606 Kielce. 2017-12-08 14:58:37
dokument Informacja o wydanych opiniach dla przedsięwzięcia pn budowie budynku inwentarskiego 453 Piasecznik 2017-11-27 12:15:03
dokument Informacja o wydanych opiniach 2017-11-27 12:12:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczętej na skutek wniesienia przez Burmistrza Gminy Choszczno odwołania od decyzji Starosty Choszczeńskiego 2017-11-24 11:09:03
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 20/2017 znak: IPP.6733.20.8.2017.JI z dnia 20 listopada 2017 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinków linii napowietrznych 15 kV na linie kablowe, obręb Choszczno 1: działki nr 459/8, 459/7, 458, 457, 456, 455/6, 475, 470/1, 424, 423,422,421,420,418,417,416,425,431,432,433,434,429,428,427,426,448,408/1,408/2,402,403,404,405, 406, obręb STRADZEWO: działki nr 211/8, 211/9, obręb ROZTOCZE: działki nr 37, 36, 32, 30/3, 29, 21, 28, gmina Choszczno, na rzecz ENEA Operator sp. z o.o., ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. 2017-11-20 15:19:06
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 21/2017 znak: IPP.6733.21.7.2017.KS z dnia 17 listopada 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gmina Choszczno, obręb Choszczno 1, działki nr 1, 6/2, 7/1, 6/3, 7/7 i 172 na rzecz Pani Barbary Ochmańskiej prowadzącej działalność pod nazwą POSESOR NIERUCHOMOŚCI Barbara Ochmańska, ul. Bohaterów Warszawy 6/1, 73-200 Choszczno. 2017-11-17 13:36:33
dokument Informacja o braku oceny odddziaływania Ekosfera. 2017-11-13 15:29:47
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2017 znak: IPP.6733.18.6.2017.JI z dnia 13 listopada 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, działki nr 61/22, 68/1 i 34, obręb Oraczewice, gmina Choszczno, na rzecz Barbary Ochmańskiej prowadzącej działalność pod nazwą POSESOR NIERUCHOMOŚCI Barbara Ochmańska, ul. Bohaterów Warszawy 6/1, 73-200 Choszczno. 2017-11-13 14:12:33
dokument Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: 1) przebudowie odgałęzienia linii napowietrznej 15 kV nr L303 w kierunku S-3308 Strzelnica na nową linię kablową relacji S3308 Strzelnica - GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S-3308 Strzelnica na kontenerową (Zadanie A), 2)przebudowie odcinka linii napowietrznej 15 kV nr L-303 relacji GPZ Choszczno II - RS Recz na kablową z wprowadzeniem obu relacji linii do stacji GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S-3497 (Os. Północne 2) na kontenerową (Zadanie B), na terenie działek 211/6 i 211/7 obręb ewidencyjny 0005 Stradzewo, gmina Choszczno, stanowiących teren zamknięty MON. 2017-11-13 09:40:19
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, działka nr 62/9, 140/1 i 75/7, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie 2017-11-07 17:59:51
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25 października 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej na działkach o nr ewid. 62/9, 140/1, 75/7 obręb 3, miasta Choszczna 2017-11-07 17:59:22
dokument Informacja o uzyskanych opiniach RDOŚ i PPIS -Ekosfera Sp. z o.o. 2017-11-07 12:22:56
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 17/2017 znak: IPP.6733.17.8.2017.JI z dnia 3 listopada 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 21/5, obręb Stradzewo, gmina Choszczno, 2017-11-03 14:18:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2017-11-03 11:38:15
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka linii napowietrznej 15 kV nr L-303 relacji GPZ Choszczno- RS Recz na kablową z wprowadzeniem do stacji GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S -3497(os. Północne 2) na kontenerową. Przebudowa związana z zadaniem inwestycyjnym ?Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 KV oraz powiązań sieci SN- 15 kV , oraz przebudowa odgałęzienia linii napowietrznej 15 kV nr L- 303 w kierunku S-3308 Strzelnica na nową linię kablową relacji S-3308 Strzelnica GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S-3308 Strzelnica na kontenerową (na terenie zamkniętym MON- objęta odrębnym wnioskiem). Przebudowa związana z zadaniem inwestycyjnym ?Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 KV oraz powiązań sieci SN- 15 kV? ,Obręb Choszczno 1 na działkach o nr 459/8, 459/7, 458, 457, 456, 455/6, 457, 470/1, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 425, 431, 432, 433, 434, 429, 428, 427, 426, 448, 408/1, 408/2,402, 403, 404, 405, 406, obręb Stradzewo działki o nr 211/8 i 211/9, obręb Roztocze działki o nr 37, 36, 32, 30/3, 29, 21, 28, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, oraz informuję iż na wniosek pełnomocnika reprezentującego Enea Operator Sp. zo.o., z inwestycji wyłączono działka o nr 419 obręb Choszczno 1, gmina Choszczno. 2017-10-26 15:20:39
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 19/2017 znak: IPP.6733.19.7.2017.KS z dnia 26 października 2017 r. dla inwestycji polegającej na: dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nr 37, 41, 43, 45, 47 i 49 w Reczu, miasto RECZ, obręb RECZ, działki nr 826/19, 826/20, 826/7 i 826/6 na rzecz Gminy Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz. 2017-10-26 15:19:27
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. 2017-10-23 14:37:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu na środowisko. 2017-10-23 14:36:59
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/7, 172 obręb 1, miasta Choszczna. o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2017-10-20 14:42:24
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu POŚ 2017-10-19 07:43:14
dokument Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w ustawowym terminie, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 61/22, 68/1, 34, obręb Oraczewice, gmina Choszczno, z uwagi na przedłużającą się procedurę korespondencji oraz znaczną ilość stron postępowania. Na obecnym etapie organ przesłał stronom zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do: 24 listopada 2017 r. 2017-10-16 15:07:52
dokument Informacja - wniosek Ekosfera 2017-10-13 13:38:57
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nr 37, 41, 43, 45, 47 i 49 w Reczu, miasto Recz, obręb Recz, działki nr 826/19, 826/20, 826/7 i 826/6, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2017-10-13 13:15:57
dokument Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewid. 21/5, obręb Stradzewo, gmina Choszczno w ustawowym terminie ponieważ przed sporządzeniem projektu decyzji wniosek był konsultowany pod względem potencjalnego oddziaływania na obszar chronionego krajobrazu i wymagał uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie, Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Na obecnym etapie, po 21 dniowym ustawowym terminie oczekiwania na uzgodnienia organ przesłał stronom zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie. 2017-10-10 15:02:40
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 10 października 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka linii napowietrznej 15 kV nr L-303 relacji GPZ Choszczno- RS Recz na kablową z wprowadzeniem do stacji GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S -3497(os. Północne 2) na kontenerową. Przebudowa związana z zadaniem inwestycyjnym ?Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 KV oraz powiązań sieci SN- 15 kV , oraz przebudowa odgałęzienia linii napowietrznej 15 kV nr L- 303 w kierunku S-3308 Strzelnica na nową linię kablową relacji S-3308 Strzelnica GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S-3308 Strzelnica na kontenerową (na terenie zamkniętym MON- objęta odrębnym wnioskiem). Przebudowa związana z zadaniem inwestycyjnym ?Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 KV oraz powiązań sieci SN- 15 kV? Obręb Choszczno 1 na działkach o nr 459/8, 459/7, 458, 457, 456, 455/6, 457, 470/1, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 425, 431, 432, 433, 434, 429, 428, 427, 426, 448, 408/1, 408/2,402, 403, 404, 405, 406, obręb Stradzewo działki o nr 211/8 i 211/9, obręb Roztocze działki o nr 37, 36, 32, 30/3, 29, 21, 28, gmina Choszczno. 2017-10-10 14:19:32
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 września 2017 r. ( uzupełnionego w dniu 28 września 2017 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka linii napowietrznej 15 kV nr L-303 relacji GPZ Choszczno- RS Recz na kablową z wprowadzeniem do stacji GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S -3497(os. Północne 2) na kontenerową. Przebudowa związana z zadaniem inwestycyjnym ?Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 KV oraz powiązań sieci SN- 15 kV , oraz przebudowa odgałęzienia linii napowietrznej 15 kV nr L- 303 w kierunku S-3308 Strzelnica na nową linię kablową relacji S-3308 Strzelnica GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S-3308 Strzelnica na kontenerową (na terenie zamkniętym MON- objęta odrębnym wnioskiem). Przebudowa związana z zadaniem inwestycyjnym ?Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 KV oraz powiązań sieci SN- 15 kV? Obręb Choszczno 1 na działkach o nr 459/8, 459/7, 458, 457, 456, 455/6, 457, 470/1, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 425, 431, 432, 433, 434, 429, 428, 427, 426, 448, 408/1, 408/2,402, 403, 404, 405, 406, obręb Stradzewo działki o nr 211/8 i 211/9, obręb Roztocze działki o nr 37, 36, 32, 30/3, 29, 21, 28, gmina Choszczno. 2017-10-10 14:18:34
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 03 października 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/7, 172 obręb 1, miasta Choszczna do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Zarządcy Drogi Gminnej 2017-10-03 14:57:12
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21 września 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/7, 172 obręb 1, miasta Choszczna. 2017-10-03 14:56:33
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 16/2017 znak: IPP.6733.16.8.2017.PK z dnia 02 października 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej oraz przebudowie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku remizy ochotniczej straży pożarnej, gmina Choszczno, obręb Zamęcin, nr 10a, działka nr 330 2017-10-02 14:55:00
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 13/2017 znak: IPP.6733.13.15.2017.PK z dnia 29 września 2017 r. dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Barlineckim w parku przy ul. Sportowej w ramach ?Szlaku Przygody? nad Jeziorem Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha w Barlinku, gmina Barlinek, obręb Barlinek 2, działka nr 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 729/9 i 748/9 na rzecz Gminy Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek. 2017-09-29 15:16:53
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2017 znak: IPP.6733.12.15.2017.PK z dnia 29 września 2017 r. dla inwestycji polegającej na: dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo w ramach ?Szlaku Przygody? nad Jeziorem Barlineckim, gmina BARLINEK, działka nr 335 z obrębu MOCZKOWO oraz działki nr 729/9, 730/1, 730/3 i 730/7 z obrębu BARLINEK 2 na rzecz Gminy Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek. 2017-09-29 14:49:57
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 29 września 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, na działkach o nr ewid. 61/22, 68/1, 34, obręb Oraczewice, gmina Choszczno 2017-09-29 14:48:06
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2017 znak: IPP.6733.11.9.2017.PK z dnia 28 sierpnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63PE w miejscowości Koplin na działkach o nr ewid. 173/15, 32/1, 167/3, 167/5 obręb Koplin, gmina Choszczno na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp.zo.o., ul. Kasprzaka 25, 01- 224 Warszawa. 2017-09-29 14:21:55
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 29 września 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: na budowie wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nr 37, 41, 43, 45, 47 i 49 w Reczu, miasto Recz, obręb Recz, działki nr 826/19, 826/20, 826/7 i 826/6 na rzecz Gminy Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Polskich Kolei Państwowych , Zarządcy dróg gminnych. 2017-09-29 08:34:23
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku 2017-09-22 15:11:35
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-09-22 14:18:47
dokument Zawiadamia się, że wydano decyzję Nr 11-01/17 o zmianie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa Zakładu Aktywności Zawodowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbrowszczaków w Choszcznie na terenie działek o nr ewid. gruntu: 141/17, 141/18 obręb 4 m. Choszczno 2017-09-15 15:33:24
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na działce o nr ewid. 330 obręb Zamęcin, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie 2017-09-15 14:47:54
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w ramach "szlaku przygody" nad Jeziorem Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha na działkach o nr ewid. 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 729/9, 748/9 obręb 2, miasta Barlinek, gmina Barlinek. 2017-09-15 11:39:44
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2017 znak: IPP.6733.14.7.2017.PK z dnia 15 września 2017 r. dla inwestycji polegającej na: dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3 ul. Obrońców Westerplatte, działka nr 258/3 na rzecz Gimnazjum Publicznego w Choszcznie ul. Obrońców Westerplatte 1, 73-200 Choszczno. 2017-09-15 11:38:21
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo w ramach "Szlaku Przygody" nad Jeziorem Barlineckim, działka nr 335 obręb Moczkowo oraz działki nr 729/9, 730/1, 730/3, 730/7, obręb 2, miasta Barlinek o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2017-09-15 11:36:06
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 1 września 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nr 37, 41, 43, 45, 47, 49, na działkach o nr ewid. 826/19, 826/20, 826/7, 826/6 obręb Recz, gmina Recz. 2017-09-11 15:20:29
dokument Zawiadamia o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004 2017-09-11 10:40:07
dokument Zawiadamia się, że zakończono postępowania dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej nr 665058Z ul. Konopnickiej w Choszcznie - na terenie działek o nr ewid. 267/2, 384/1, 401/8, 422/7, 422/3, 422/5, 422/6, 1358/20, 1358/22, 1358/23, 1358/25 obręb 3 m. Choszczno. 2017-09-08 08:47:46
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 7 września 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewid. 21/5, obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2017-09-07 15:29:34
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, na działkach o nr ewid. 61/22, 68/1, 34, obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2017-09-04 13:42:05
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, na działce o nr ewid.: 258/3, obręb 3, miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2017-09-01 14:16:11
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 1 września 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na działce o nr ewid. 330, obręb Zamęcin, gmina Choszczno do Powiatowego Zarządu Dróg. 2017-09-01 14:15:35
dokument Zawiadamia się wszystkie Strony że dnia sierpnia 2017 r. wydana została decyzja znak: K0.6220.19.7.2016.2017.DB o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwanmkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i przepompowniami ścieków na działkach o nr ewid. 17/67,17/5, 673, 699/5, 697/2, 691/1 obręb Smoleń 370, 391, 380, 210, 383, 384, 385, 382, 386, 387, 388, 389, 390 obręb Raduń. 2017-09-01 11:33:05
dokument Zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2017 r., wydana została decyzja umorzeniowa postępowanie w prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: K0.6220.19.7.2016.2017.DB dla przedsięwzięcia polegającego na budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i przepompowniami ścieków na działkach o nr ewid. 17/67,17/5, 673, 699/5, 697/2, 691/1 obręb Smoleń 370, 391, 380, 210, 383, 384, 385, 382, 386, 387, 388, 389, 390 obręb Raduń. 2017-09-01 11:32:28
dokument Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Barlineckim w parku przy ul. Sportowej w ramach ?Szlaku Przygody? nad Jeziorem Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha w Barlinku, obręb Barlinek 2, działki nr 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 729/9 i 748/9 , gmina Barlinek w ustawowym terminie Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do: 2 października 2017 r. 2017-08-31 14:59:26
dokument Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo w ramach ?Szlaku Przygody? nad Jeziorem Barlineckim, gmina Barlinek, działka o nr ewid.: 335 obręb Moczkowo oraz działki nr 729/9, 730/1, 730/3 i 730/7 położonych w obrębie Barlinek 2, gmina Barlinek w ustawowym terminie, Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do: 2 października 2017 r. 2017-08-31 14:58:49
dokument Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63PE w miejscowości Koplin na działkach o nr ewid. 173/15, 32/1, 167/3, 167/5 obręb Koplin, gmina Choszczno w ustawowym terminie ponieważ projekt decyzji wymagał uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie, Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Na obecnym etapie organ przesłał stronom zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie. Nie wszystkie strony postępowania odbierają korespondencję, co znacznie wydłuża procedurę wydania decyzji. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do: 2 października 2017 r. 2017-08-29 15:12:02
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 31 lipca 2017 r. (wniosek przekazano przez SKO pismem w dniu 21.08.2017 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na działce o nr ewid. 330, obręb Zamęcin, gmina Choszczno 2017-08-28 13:44:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Choszczna, w terminie od dnia 31 sierpnia 2017 r. do dnia 11 października 2017 r. 2017-08-23 11:57:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. Wyłożenie projektu nastąpi w dniach od 31 sierpnia 2017 r. do 20 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Choszcznie (sala narad),w dniu 14 września 2017 r. o godz. 12.00. 2017-08-23 11:56:05
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewid. 21/5, obręb Stradzewo, gmina Choszczno 2017-08-23 11:54:08
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63PE w miejscowości Koplin na działkach o nr ewid. 173/15, 32/1,167/3,167/5 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2017-08-17 15:18:43
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 sierpnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo w ramach "szlaku przygody" nad jeziorem Barlineckim na działkach o nr ewid. 729/9, 730/1, 730/3,730/7 obręb 2, miasta Barlinek i działka o nr ewid. 335 obręb Moczkowo, gmina Barlinek. 2017-08-14 15:11:06
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 sierpnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w ramach "szlaku przygody" nad Jeziorem Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha na działkach o nr ewid. 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 729/9, 748/9 obręb 2, miasta Barlinek, gmina Barlinek. 2017-08-14 15:09:51
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 8 sierpnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo w ramach ?szlaku przygody" nad ieziorem Barlineckim na dziatkach o nr ewid. 729/9, 730/1, 730/3,730/7 obręb 2, miasta Barlinek i działka o nr ewid. 335 obręb Moczkowo, gmina Barlinek. 2017-08-08 14:19:55
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 8 sierpnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad brzegiem Jeziora BarUneckiego w parku przy ul. Sportowej w ramach ?szlaku przygody" nad Jeziorem Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha na działkach o nr ewid. 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 729/9, 748/9 obręb 2, miasta Barlinek, gmina Barlinek. 2017-08-08 14:19:05
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 4 sierpnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, na działce o nr ewid.: 258/3, obręb 3, miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. 2017-08-04 15:22:04
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 czerwca 2017 r. (uzupełnionego w dniu 17.07.2017 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony miejscowości Moczkowo w ramach szlaku przygody nad jeziorem Barlineckim na działkach o nr ewid. 729/9, 730/1, 730/3,730/7 obręb 2, miasta Barlinek i działka o nr ewid. 335 obręb Moczkowo, gmina Barlinek 2017-07-28 14:27:44
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 czerwca 2017 r. (uzupełnionego w dniu 17.07.2017 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w ramach szlaku przygody nad Jeziorem Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha na działkach o nr ewid. 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 729/9, 748/9 obręb 2, miasta Barlinek, gmina Barlinek 2017-07-28 14:21:31
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 25 lipca 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63PE w miejscowości Koplin na działkach o nr ewid. 173/15, 32/1, 167/3, 167/5 obręb Koplin, gmina Choszczno 2017-07-25 14:30:28
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków z korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz projektu prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko 2017-07-25 11:54:14
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 10/2017 znak: IPP.6733.10.7.2017.PK z dnia 21 lipca 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (nr projektu CHS1501B), gmina Choszczno, obręb Piasecznik, część działki nr 256/1 2017-07-21 14:42:46
dokument Zawiadamiam o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Sławęcin wraz z kanalizacją deszczową na działkach o nr ewid. 190, 345, 370/2, 373, 387/2, 387/4, 415, 447/1, 525/6, 531, 754/6, 754/16, 755/3, 755/4 położonych w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno. 2017-07-20 15:09:05
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 17 lipca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o schody wejściowe - boczne wraz z przebudową okna na drzwi wejściowe na działce o nr ew. 258/3 obręb 3, miasta Choszczno 2017-07-20 14:36:18
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla bydła mięsnegona na działce nr 453 obręb Piasecznik, gmina Choszczno 2017-07-07 11:02:50
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 czerwca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63PE w miejscowości Koplin, na działkach o nr ew. 173/15, 32/1, 167/3, 167/5 gmina Choszczno, obręb Koplin 2017-07-06 14:40:55
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/2/2011 z dnia 22 lutego 2012r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie 2017-06-27 13:54:06
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej o wysokości całkowitej do 56 mnpt, wraz z instalacją na niej anten sektorowych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą. Powierzchnia inwestycji będzie zajmowała ok. 100m2 na działce o nr ewid. 256/1, obręb Piasecznik, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2017-06-16 14:42:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Zmiana studium ma charakter częściowy i obejmuje 2 obszary położone w obrębach geodezyjnych: Chełpa, Choszczno 1, Radlice, Roztocze, Wardyń oraz Witoszyn 2017-06-05 12:38:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Zmiana studium ma charakter częściowy i obejmuje 2 obszary położone w obrębach geodezyjnych: Chełpa, Choszczno 1, Radlice, Roztocze, Wardyń oraz Witoszyn 2017-06-05 12:37:44
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębie Koplin 2017-06-05 12:31:38
dokument Zawiadomienie dla stron o wydanej decyzji 2017-05-24 10:32:28
dokument Informacja o wydanej decyzji 2017-05-24 10:31:36
dokument Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej o wysokości całkowitej do 56 mnpt, wraz z instalacją na niej anten sektorowych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą. Powierzchnia inwestycji będzie zajmowała ok. 100m2 na działce o nr ewid. 256/1, obręb Piasecznik, gmina Choszczno. 2017-05-23 14:05:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej o wysokości całkowitej do 56 mnpt, wraz z instalacją na niej anten sektorowych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą. Powierzchnia inwestycji będzie zajmowała ok. 100m2 na działce o nr ewid. 256/1, obręb Piasecznik, gmina Choszczno. 2017-05-18 14:59:43
dokument Wojewoda Zachodniopomorski wydał Decyzji nr 26/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na remoncie linii kolejowej na wybranych odcinkach (od stacji kolejowej Słonice do stacji kolejowej Szczecin - Dąbie) 2017-05-18 10:28:41
dokument Zawiadomienie GDOS przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV 2017-05-16 13:01:39
dokument Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dt. przebudowy 2017-05-16 10:39:37
dokument Zawiadomienie o wydaniu z Urzędu postanowienia 2017-05-16 10:38:48
dokument Informacja o wydanym postanowieniu 2017-05-16 10:37:48
dokument Informacja dot postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn przebudowa ulic Dąbroszczaków 2017-05-16 10:37:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez ChZNK 2017-05-15 10:56:02
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2017 znak: IPP.6733.8.7.2017.PK z dnia 12 marca 2017 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Sławęcin wraz z budową kanalizacji deszczowej, gmina CHOSZCZNO, obręb SŁAWĘCIN, działki nr 190, 345, 370/2, 373, 387/2, 387/4, 415, 447/1, 525/6, 531, 754/6, 754/16, 755/3 i 755/4 2017-05-12 14:09:06
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2016 znak: IPP.6733.18.18.2016.2017.PK z dnia 11 maja 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid.: 325, 496/1 położonych w obrębie Suliszewo, gmina Choszczno 2017-05-11 13:50:07
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2017 znak: IPP.6733.7.7.2017.PK z dnia 7 marca 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE100 SDR17,6, miasto i gmina CHOSZCZNO, obręb CHOSZCZNO 1, działki nr 35, 43/1, 47/4, 47/3, 48/2 i 52/2, obręb PAKOŚĆ, działki nr 177/25, 177/26, 184, 189/1, 189/2, 190/2, 190/1, 194 i 176/1, obręb CHOSZCZNO 3, działki nr 1/4, 1/3, 1/2, obręb KOPLIN, działki nr 206, 205/2, 205/1, 178, 167/1, 168/1, 169/3, 170/3 i 170/5, obręb CHOSZCZNO 2, działki nr 1/10, 1/9, 1/5, 7, 27, 35/1, 77 i 36/1, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., ul. M Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 2017-05-05 15:17:39
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działkach o nr. ewid. 325, 496/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie 2017-04-27 14:50:27
dokument Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji nr 12/2010 z dnia 21 września 2010 r. 2017-04-26 14:57:55
dokument Zawiadamiam: o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2017 znak: IPP.6733.1.8.2017.PK z dnia 25 kwietnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Kaszewie, gmina KRZĘCIN, obręb KASZEWO, działka nr 5/7 na rzecz Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin 2017-04-25 15:15:30
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2017 znak: IPP.6733.4.8.2017.PK dnia 18 kwietnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: dla inwestycji polegającej na budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Objezierzu, gmina KRZĘCIN, obręb OBJEZIERZE, działka nr 341/1na rzecz Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin 2017-04-25 15:11:08
dokument Zawiadomienie stron w sprawie wydania postanowienia z dnia 18 kwietnia 2017 r w sprawie zbierania odpadów na części działki o nr 72/3 obręb 2 m. Choszczno 2017-04-25 14:03:02
dokument Informacja o wydanym postanowieniu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji nr 12/2010 z dnia 21 września 2010 r. 2017-04-25 14:01:08
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2017 znak: IPP.6733.2.8.2017.PK z dnia 24 kwietnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Przybysławiu na części działki o nr ewid. 11/15 obręb Przybysław, na rzecz Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin 2017-04-24 15:12:42
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2017 znak: IPP.6733.6.7.2017.PK z dnia 24 kwietnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE100 SDR11, miasto CHOSZCZNO, obręb CHOSZCZNO 4, ul. Staszica, działka nr 128/11 2017-04-24 15:09:52
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Sławęcin wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 190, 345, 370/2, 373, 387/2, 387/4, 415, 447/1, 525/6, 531, 754/6, 754/16, 755/3, 755/4 położonych w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie 2017-04-20 14:15:17
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE100 SDR17,6 miasto i gmina Choszczno, obręb CHOSZCZNO działki nr 35, 43/1, 47/4, 47/3, 48/2, 52/2 obręb PAKOŚĆ, działki nr 177/25, 177/26, 184, 189/1, 189/2, 190/2, 190/1, 194 i 176/1, obręb CHOSZCZNO 3 działki nr 1/4, 1/3, 1/2, obręb KOPLIN, działki nr 206, 205/2, 205/1, 178, 167/1, 168/1, 169/3, 170/3 i 170/5, obręb CHOSZCZNO 2, działki nr 1/10, 1/9, 1/5, 7, 27, 35/1, 77, 36/1,o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie 2017-04-11 14:04:29
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2017 znak:IPP.6733.3.7.2017.PK z dnia 10 kwietnia 2017 r. 2017-04-10 15:29:05
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE100 SDR11 na działce o nr ewid.: 128/11 położonej w obrębie 4, miasta Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie 2017-04-06 14:44:25
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Przybysławiu na części działki o nr ewid. 11/15 obręb Przybysław, gmina Krzęcin o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie 2017-04-06 14:43:03
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Kaszewie na działce o nr ewid. 5/7 obręb Kaszewo, gmina Krzęcin o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie 2017-04-06 14:40:54
dokument Informacja o wydanym postanowieniu rozbudowa fermy w Kołkach 2017-04-04 13:28:38
dokument Informacja o opiniach organów rozbudowa fermy w Kołkach 2017-04-04 13:28:01
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2017 znak: IPP.6733.5.7.2017.MP z dnia 31 marca 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Granowie, gmina KRZĘCIN, obręb GRANOWO, działka nr 94/2. 2017-03-31 09:40:51
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21 marca 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Sławęcin wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid.: 190, 345, 370/2, 373, 387/2, 387/4, 415, 447/1, 525/6, 531, 754/6, 754/16, 755/3, 755/4 obręb Sławęcin, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie i Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie 2017-03-30 13:38:40
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Sławęcin wraz z kanalizacją deszczową na działkach o nr ewid. 190, 345, 370/2, 373, 387/2, 387/4, 415, 447/1, 525/6, 531, 754/6, 754/16, 755/3, 755/4 położonych w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno 2017-03-28 14:36:30
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Objezierzu, gmina KRZĘCIN, obręb OBJEZIERZE, działka nr 341/1. 2017-03-28 13:40:39
dokument Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" dla projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,574"" 2017-03-28 11:04:23
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Żeńsku na działce o nr ewid.: 169/2 obręb Żeńsko, gmina Krzęcin o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2017-03-27 14:13:00
dokument Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - zbierania odpadów. 2017-03-23 08:52:41
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku 2017-03-23 08:51:22
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21 marca 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE100 SDR17,6, miasto i gmina CHOSZCZNO, obręb CHOSZCZNO 1, działki nr 35, 43/1, 47/4, 47/3, 48/2 i 52/2, obręb PAKOŚĆ, działki nr 177/25, 177/26, 184, 189/1, 189/2, 190/2, 190/1, 194 i 176/1, obręb CHOSZCZNO 3, działki nr 1/4, 1/3, 1/2, obręb KOPLIN, działki nr 206, 205/2, 205/1, 178, 167/1, 168/1, 169/3, 170/3 i 170/5, obręb CHOSZCZNO 2, działki nr 1/10, 1/9, 1/5, 7, 27, 35/1, 77 i 36/1 2017-03-21 14:52:48
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Granowie, gmina KRZĘCIN, obręb GRANOWO, działka nr 94/2 o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2017-03-21 14:52:00
dokument Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid.: 325, 496/1 położonych w obrębie Suliszewo, gmina Choszczno w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do: 19 maja 2017 r 2017-03-20 14:21:06
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 20 marca 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid.: 325, 496/1 położonych w obrębie Suliszewo, gmina Choszczno 2017-03-20 14:20:22
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 15 marca 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE100 SDR11 na działce o nr ewid.: 128/11 obręb 4, miasta Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie. 2017-03-15 12:31:29
dokument Zawiadamiam o podjęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 marca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid. 325, 496/1, obręb Suliszewo, gmina Choszczno 2017-03-15 12:30:20
dokument Zawiadomienie dla Stron postępowania o wydaniu na wniosek Powiatu Choszczeńskiego, w dniu 10.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.4.22.2016.2017.ES dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1767Z i 2201Z w miejscowości Sławęcin, zlokalizowanych na dz. ew. nr 190, 345, 415, 447/1, 531, 754/6, 755/3, 755/4, 370/2, 387/2, 387/4, 373, 525/6, 532, 535/2 oraz 754/16 obręb Sławęcin. 2017-03-14 13:30:53
dokument Informacja o wydanej w dniu 10 marca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.4.22.2016.2017.ES dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1767 Z i 2201 Z w miejscowości Sławęcin, zlokalizowanych na dz. ew. nr 190, 345, 415, 447/1, 531, 754/6, 755/3, 755/4, 370/2, 387/2, 387/4, 373, 525/6, 532, 535/2 oraz 754/16 obręb Sławęcin. 2017-03-14 13:09:01
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanego na działce nr 207 w obrębie Koplin, miasto Choszczno stanowiącej teren zamknięty PKP S.A. 2017-03-13 14:12:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 24 lutego 2017 roku (uzupełnionego w dniu 7 marca 2017 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE100 SDR17,6 o długości około 2805 mb i ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5MPa Choszczno, od ul. Polnej do ul. Fabrycznej, ulice: Polna, Kanałowa, Zielona, Stawina, Wysoka, Fabryczna. obręb: 1-Choszczno, dz. nr 35; 43/1; 47/4; 47/3; 48/2; 52/2; obręb: Pakość, dz. nr 177/25; 177/26; 184; 189/1; 189/2; 190/2; 190/1; 194;176/1 obręb: 3-Choszczno, dz. nr 1/4; 1/3; 1/2 obręb: Koplin, dz. nr 206; 205/2; 205/1; 178; 167/1; 168/1; 169/3; 170/3; 170/5 obręb: 2-Choszczno, dz. nr 1/10; 1/9; 1/5; 7; 27; 35/1; 77; 36/1. 2017-03-08 14:49:17
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 1 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE100 SDR11 o długości około 160 mb i ciśnieniu nie przekraczającym 0,5MPa na działce o nr ewid. 128/11 obręb 4, miasta Choszczno 2017-03-07 12:49:31
dokument Projekt decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dot. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie " dla projektu " Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,574" 2017-03-01 14:47:27
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2017-03-01 09:48:08
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 14 lutego 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego na działce o nr ewid. 94/2 obręb Granowo, gmina Krzęcin. 2017-02-28 14:58:29
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 14 lutego 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego na działce o nr ewid. 341/1 obręb Objezierze, gmina Krzęcin. 2017-02-28 14:57:40
dokument Zawiadomienie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 28 lutego 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Granowie, gmina KRZĘCIN, obręb GRANOWO, działka nr 94/2 do Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie. 2017-02-28 14:53:45
dokument Zawadomienie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 28 lutego 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Objezierzu, gmina KRZĘCIN, obręb OBJEZIERZE, działka nr 341/1 do Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Złocieńcu. 2017-02-28 14:52:13
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 28 lutego 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Przybysławiu na części działki o nr ewid.: 11/15 obręb Przybysław, gmina Krzęcin do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Złocieńcu. 2017-02-28 14:30:57
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 28 lutego 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Żeńsku na działce o nr ewid.: 169/2 obręb Żeńsko, gmina Krzęcin do Zarządcy dróg gminnych w Krzęcinie. 2017-02-28 14:30:11
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 28 lutego 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznego oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego w Kaszewie na działce o nr ewid.: 5/7 obręb Kaszewo, gmina Krzęcin do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Złocieńcu 2017-02-28 14:28:50
dokument Zawiadomienie GDOŚ o uchyleniu części decyzji RDOŚ 26.2015 2017-02-27 10:04:08
dokument Obwieszczenie o budowie oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego na działce o nr ewid. 5/7 obręb Kaszewo, gmina Krzęcin 2017-02-23 15:09:58
dokument Obwieszczenie o budowie oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego na działce o nr ewid. 11/15 obręb Przybysław gmina Krzęcin 2017-02-23 15:07:53
dokument Obwieszczenie o budowie oświetlenia elektrycznego zespołu rekreacyjno-sportowego na działce o nr ewid. 169/2 obręb Żeńsko, gmina Krzęcin 2017-02-23 15:07:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nakazującej usunięcie odpadów 2017-02-22 14:51:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach KO.6220.7.11.2016.2017.ES 2017-02-22 14:50:52
dokument Obwieszczenie, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.14.7.2016.2017.DB dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w miejscowości Choszczno planowanego na działkach o nr 141/18 i 141/1 7 obręb 4 miasta Choszczno 2017-02-13 09:30:34
dokument Zawiadomienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" dla projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,574" 2017-02-10 09:39:03
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydaniu postanowienia z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: KO.6220.4.20.2017.ES w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa dróg powiatowych nr 1767 Z i 2201 Z w miejscowości Sławęcin, zlokalizowanych na dz. ew. nr 190, 345, 415, 447/1, 531, 754/6, 755/3, 755/4, 370/2, 387/2, 387/4, 373, 525/6, 532, 535/2 oraz 754/16 obręb Sławęcin 2017-01-31 08:48:05
dokument Obwieszczenie końcowe o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 19/2016 znak: IPP.6733.19.8.2016.MP z dnia 24 stycznia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 32/1, 172/20, 174/12 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno. 2017-01-24 15:04:37
dokument Informacja o wydaniu opinii przez RDOŚ i PPIS na rozbudowę zakładu produkcyjnego w Choszcznie 2017-01-18 14:03:45
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji środowiskowej na rozbudowę zakładu produkcyjnego w Choszcznie 2017-01-18 14:02:38
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 15/2016 znak: IPP.6733.16.8.2016.2017.PK z dnia 12 stycznia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 155, 127, 143/10, 144/9, 145/28, 146, 214/1, 150, 32/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno 2017-01-12 14:51:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa siecki Kanalizacji sanitarnewj Modry Las 2017-01-11 15:15:38
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku Modry Las 2017-01-11 15:14:54
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 16/2016 znak: IPP.6733.16.7.2016.2017.PK z dnia 11 stycznia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 61/22, 68/1 położonych w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno 2017-01-11 13:36:49
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku M&P Farming Sp. z o.o. na rozbudowę fermy trzody chlewnej w Kołkach na działce nr ewid. 355/2 obręb Kołki 2017-01-05 09:20:46
dokument Zawiadomienie stron postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 32/1, 172/20, 174/12 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2017-01-02 15:06:55
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 20/2/2014 znak: IPP.6733.20.10.2014.2017.MP z dnia 2 stycznia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: "budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN160/90 PE100 na działkach o nr ewid.: 167/1, 184/3, 161/3, 138/1, 75/1, 139/9, 124/1, 87/1 położonych w obrębie 3 m. Choszczna". 2017-01-02 15:06:02