Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

sesja XX

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XX/171/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wniosku o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. 2016-12-01 10:21:03
dokument Uchwała Nr XX/170/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości oznaczonej numerem działki 1358/26 położonej w obr. nr 3 m. Choszczno. 2016-12-01 10:19:35
dokument Uchwała Nr XX/169/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2016-2030. 2016-12-01 10:17:07
dokument Uchwała Nr XX/168/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2016. 2016-12-01 10:14:44
dokument Uchwała Nr XX/167/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPZP.08.01.00-32-K059/16 "Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno" w ramach działania nr RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2016-12-01 10:12:03
dokument Uchwała Nr XX/166/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty. 2016-12-01 10:04:41
dokument Uchwała Nr XX/165/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239) na rok 2017". 2016-12-01 10:01:02
dokument Uchwała Nr XX/164/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 2016-12-01 09:57:44
dokument Uchwała Nr XX/163/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 2016-12-01 09:54:54
dokument Uchwała Nr XX/162/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2017-2021. 2016-12-01 09:51:48
dokument Uchwała Nr XX/161/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno. 2016-12-01 09:48:46
dokument Ścieżka dźwiękowa z przebiegu sesji 2016-11-30 15:09:34