Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XVI

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XVI/145/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej 2016-07-01 11:19:23
dokument Uchwała Nr XVI/144/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych 2016-07-01 11:18:13
dokument Uchwała Nr XVI/143/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie na okres 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 lipca 2017 r. 2016-07-01 11:16:57
dokument Uchwała Nr XVI/142/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Choszczno 2016-07-01 11:15:47
dokument Uchwała Nr XVI/141/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno 2016-07-01 11:14:22
dokument Uchwała Nr XVI/140/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Choszczno 2016-07-01 11:13:07
dokument Uchwała Nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2016-07-01 11:11:59
dokument Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r.zmieniająca uchwałę Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2016-2030 2016-07-01 11:10:18
dokument Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2016 2016-07-01 11:05:57
dokument Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r 2016-07-01 11:04:34
dokument Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2015 2016-07-01 11:02:56
dokument Ścieżka dźwiękowa z przebiegu sesji 2016-06-30 13:43:03