Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XIV

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XIV/127/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-03-29 15:03:45
dokument Uchwała Nr XIV/126/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-03-29 15:00:27
dokument Uchwała Nr XIV/125/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku. 2016-03-29 14:58:09
dokument Uchwała Nr XIV/124/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2016-03-29 14:51:30
dokument Uchwała Nr XIV/123/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2016 roku. 2016-03-29 14:45:32
dokument Uchwała Nr XIV/122/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016. 2016-03-29 14:43:17
dokument Uchwała Nr XIV/121/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/89/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2016-03-29 14:41:50
dokument Uchwała Nr XIV/120/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno. 2016-03-29 14:38:55
dokument Uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Choszczno na rok 2016. 2016-03-29 14:36:41
dokument Uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Choszczna. 2016-03-29 14:34:08
dokument Uchwała Nr XIV/117/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2016. 2016-03-29 14:31:28
dokument Ścieżka dżwiekowa 2016-03-24 12:06:04