Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 669/16 Burmistrza Choszczna z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu.

Zarządzenie Nr 669/16

Burmistrza Choszczna

z dnia 08 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.; poz. 1774 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do najmu nieruchomości, stanowiące własność Gminy Choszczno, wykazane w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

/-/ Burmistrz Choszczna
Robert Adamczyk

 

Otrzymują:
1.    Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych.
2.    Rada Miejska.
3.    Wydział Organizacyjno - Prawny.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 699/16

Burmistrza Choszczna

z dnia 08 marca 2016 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONCH DO NAJMU

 

        Burmistrz Choszczna na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

1. Nieruchomość oznaczona nr działki 174 o pow. ogólnej 366 m2

1) dane ogólne:

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa  przedmiotu najmu

Choszczno

ul. Władysława Jagiełły

174

 pow. 366 m2

KW - 28918

 97,07 m2

Przeznaczenie w planie: UMW – tereny usług i mieszkalnictwo wielorodzinne

 

            2) opis nieruchomości:

przedmiotem najmu jest część działki nr 174 o pow. 97,07 m2 zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym – murowanym, zlokalizowanym przy ul. Wł. Jagiełły w Choszcznie;

3) czas najmu: nieoznaczony;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: pomieszczenie gospodarcze – murowane, przeznaczone do składowania ruchomości;

      5) termin zagospodarowania: nie dotyczy;

      6) termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2016 r.;

      7) cena nieruchomości: nie dotyczy;

           8) wysokość czynszu z tytułu najmu: miesięczny czynsz zostanie ustalony w umowie najmu wg stawki 1,33 zł/m2  za najem pomieszczenia, płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca, podwyższony o podatek VAT na podstawie obowiązujących stawek;

          9) zasady aktualizacji opłat: stawki czynszu podlegać będą waloryzacji o średnioroczny  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa  Głównego Urzędu  Statystycznego w styczniu każdego roku. Zmiany wysokości opłat nastąpią na piśmie.

2. Nieruchomość oznaczona nr działki 165/32 o pow. ogólnej 25 122 m2

1) dane ogólne:

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa  przedmiotu najmu

Obręb Wardyń

 

165/32

 pow. 25 122  m2

KW – 18703A

35 m2

Przeznaczenie w planie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy zagrodowej, ogrody działkowe, łąki i pastwiska

            2) opis nieruchomości: przedmiotem najmu jest część działki nr 165/32 o pow. 35 m2 zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym – murowanym, zlokalizowanym  w miejscowości Wardyń;

3) czas najmu: nieoznaczony;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: pomieszczenie gospodarcze – murowane, przeznaczone do składowania ruchomości;

5) termin zagospodarowania: nie dotyczy;

6) termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2016 r.;

7) cena nieruchomości: nie dotyczy;

           8) wysokość czynszu z tytułu najmu: miesięczny czynsz zostanie ustalony w umowie   najmu wg stawki 0,66 zł/m2 z tytułu najmu pomieszczenia, czynsz płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca, podwyższony o podatek VAT na podstawie obowiązujących stawek.

           9) zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu podlegać będzie waloryzacji   o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku. Zmiany wysokości opłat nastąpią  na piśmie.

3. Nieruchomość oznaczona nr działki 326/1 o pow. ogólnej 2826 m2

1) dane ogólne:

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa  przedmiotu najmu

Choszczno

ul. Bohaterów Warszawy

326/1

 pow. 2826 m2

KW - 00031995/4

10,25 m2

Przeznaczenie w planie: ZC – cmentarze, Strefa K – ochrony konserwatorskiej

            2) opis nieruchomości: przedmiotem najmu jest część działki nr 326/1 o pow. 10,25 m2 zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym – drewnianym, zlokalizowanym przy                ul. Bohaterów Warszawy w Choszcznie;

            3) czas najmu: nieoznaczony;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: pomieszczenie gospodarcze – drewniane, przeznaczone do składowania ruchomości;

5) termin zagospodarowania: nie dotyczy;

6) termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2016 r.;

7) cena nieruchomości: nie dotyczy;

            8) wysokość czynszu z tytułu najmu: miesięczny czynsz zostanie ustalony w umowie   najmu wg stawki 0,73 zł/m2 z tytułu najmu pomieszczenia, czynsz płatny jest z góry do dnia  10 każdego miesiąca, podwyższony o podatek VAT na podstawie obowiązujących stawek.

            9) zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu podlegać będzie waloryzacji  o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku. Zmiany wysokości opłat  nastąpią  na piśmie.

4. Nieruchomość oznaczona nr działki 1057 o pow. ogólnej 3400 m2

1) dane ogólne:

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa  przedmiotu najmu

Gostyczyn

1057

 pow. 3400 m2

KW - 00030707/2

38 m2

Przeznaczenie w planie: zabudowa zagrodowa, ogrody działkowe, ZL - lasy

            2) opis nieruchomości: przedmiotem najmu jest część działki nr 1057 o pow. 38 m2 zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym – drewnianym, położonym w obrębie Gostyczyn;

            3) czas najmu: nieoznaczony;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: pomieszczenie gospodarcze – drewniane, przeznaczone do składowania ruchomości;

      5) termin zagospodarowania: nie dotyczy;

6) termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2016 r.;

      7) cena nieruchomości: nie dotyczy;

8) wysokość czynszu z tytułu najmu: miesięczny czynsz zostanie ustalony w umowie najmu wg stawki 0,36 zł/m2  za najem pomieszczenia, płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca, podwyższony o podatek VAT na podstawie obowiązujących stawek;

            9) zasady aktualizacji opłat: stawki czynszu podlegać będą waloryzacji o średnioroczny  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu    Statystycznego w styczniu każdego roku. Zmiany wysokości opłat nastąpią na piśmie.

5. Nieruchomość oznaczona nr działki 296/8 o pow. ogólnej 479 m2

1) dane ogólne:

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa  przedmiotu najmu

Choszczno

ul. Bohaterów Warszawy 18

296/8

 pow. 479 m2

KW - 3055

 25,74 m2

Przeznaczenie w planie: MWU – tereny usług i mieszkalnictwo wielorodzinne

           2) opis nieruchomości: przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o pow. 25,74 m2 , zlokalizowany na II – piętrze w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Bohaterów Warszawy 18 w Choszcznie;

           3) czas najmu: nieoznaczony;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: pomieszczenie przeznaczone na lokal biurowy;

      5) termin zagospodarowania: nie dotyczy;

6) termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2016 r.;

      7) cena nieruchomości: nie dotyczy;

8) wysokość czynszu z tytułu najmu: miesięczny czynsz zostanie ustalony w umowie najmu wg stawki 13,00 zł/m2  za najem, płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca, podwyższony o podatek VAT na podstawie obowiązujących stawek;

            9) zasady aktualizacji opłat: stawki czynszu podlegać będą waloryzacji o średnioroczny  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku. Zmiany wysokości opłat nastąpią na piśmie.

      6. Nieruchomość oznaczona nr działki 230/4 o pow. ogólnej 793 m2

1) dane ogólne:

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa  przedmiotu najmu

Choszczno

ul. Obrońców Westerplatte

230/4

 pow. 793 m2

KW – SZ1C/00033058/8

Pow. garażu - 20 m2

Pow. gruntu – 23 m2

Przeznaczenie w planie: MWU – tereny usług i mieszkalnictwo wielorodzinne

            2) opis nieruchomości: przedmiotem najmu jest część działki nr 230/4 o pow. 23 m2, zabudowanej garażem murowanym o pow. 20 m2, zlokalizowanym przy ul. Obrońców Westerplatte w Choszcznie;

            3) czas najmu: nieoznaczony;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: garaż murowany z przeznaczeniem na 1 miejsce postojowe;

      5) termin zagospodarowania: nie dotyczy;

6) termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2016 r.;

      7) cena nieruchomości: nie dotyczy;

8) wysokość czynszu z tytułu najmu: miesięczny czynsz zostanie ustalony w umowie najmu wg stawki 4,71 zł/m2  za najem garażu, płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca, podwyższony o podatek VAT na podstawie obowiązujących stawek oraz czynsz roczny za grunt pod garażem wg stawki 13,28 zł/m2, podwyższony o podatek VAT na podstawie obowiązujących stawek;

            9) zasady aktualizacji opłat: stawki czynszu podlegać będą waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku. Zmiany wysokości opłat nastąpią na piśmie.

     

 

Wykaz wywieszono dnia .................2016 r.

Wykaz zdjęto dnia .........................2016 r.

 

......................................

(podpis)

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 669.pdf (PDF, 306.30Kb) 2016-03-08 10:14:41 178 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marlena Wachowicz 08-03-2016 10:14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rolińska 08-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 15-03-2016 09:54:57