Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2/2016 znak: IPP.6733.11.18.2016.PK z dnia 27 grudnia 2016 r. 2016-12-27 13:09:22
dokument Zawiadamiam o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 22 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid. 325, 496/1, obręb Suliszewo, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. Ponieważ rozstrzygnięcie sprawy uzależnione jest od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ, postanowiono jak w sentencji. W związku z powyższym postępowanie należało zawiesić zgodnie z art. 97 § 1 ust. 4 Kpa. 2016-12-22 15:35:14
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid. 325, 496/1, obręb Suliszewo, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie o nałożeniu obowiązku przedłożenia karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2016-12-22 15:34:37
dokument Informacja o uzgodnieniu z organami Budowa ZAZ SZANSA w m. Choszczno 2016-12-20 09:56:12
dokument Obwieszenie o udziale społeczeństwa Budowa ZAZ SZANSA Choszczno 2016-12-20 09:54:29
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2016 znak: IPP.6733.7.15.2016.MP z dnia 19 grudnia 2016 r. dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenów nad Jeziorem Krzęcińskim wraz z przebudową drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 110, 391, 30/2, 490, 491/3, 113, 114, 491/4 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin. 2016-12-19 14:35:49
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2016 z dnia 28 października 2016 roku dla inwestycji polegającej na budowa sali koncertowej wraz z łącznikiem, niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 254/1 obręb Choszczno 3 przy ul. Mur Południowy w Choszcznie na rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Choszcznie o salę koncertową z zapleczem, niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 254/1 obręb Choszczno 3 przy ul. Mur Południowy miasta Choszcznie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-12-19 14:10:18
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 155, 127, 143/10, 144/9, 145/28, 146, 214/1, 150, 32/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczna o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-12-16 14:11:35
dokument Zawiadomienie stron postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2014 z dnia 26 stycznia 2016 roku dla inwestycji polegającej na wymianie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN150/100 stal w ul. Matejki w Choszcznie na polietylenowy gazociąg dystrybucyjny niskiego ciśnienia PE100 dn 160/90 na działkach o nr ewid.: 167/1, 184/3, 161/3, 138/1, 75/1, 139/9, 124/1, 87/1 położonych w obrębie 3 m. Choszczna o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-12-14 15:18:18
dokument Zawiadamienie stron postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z drogi gminnej na działkach o nr ewid. 35, 36, 37 obręb 4 m. Choszczna o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-12-14 15:17:28
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2016 znak: IPP.6733.14.8.2016.MP z dnia 14 grudnia 2016 r. dla inwestycji polegającej na: budowie zatoki autobusowej w Objezierzu na działkach o nr ewid.: 82/4, 39, 74, 142 obręb Objezierze, gmina Krzęcin. 2016-12-14 13:22:34
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 13 grudnia 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 32/1, 172/20, 174/12 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie i Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2016-12-13 15:02:28
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 61/22, 68/1 położonych w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia. 2016-12-12 14:45:40
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w dniu 8 grudnia 2016 r. sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2016 znak: IPP.6733.11.10.2016.PK z dnia 28 października 2016 r. dla inwestycji polegającej na :budowie sali koncertowej wraz z łącznikiem, niezbędna infrastrukturą techniczną 2016-12-09 11:58:33
dokument Zawiadamiam o wysłaniu w dniu 9 grudnia 2016 r. do uzgodnienia projektu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2016 z dnia 28 października 2016 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sali koncertowej wraz z łącznikiem, niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 254/1 obręb Choszczno 3 przy ul. Mur Południowy w Choszcznie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie 2016-12-09 11:57:37
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 9 grudnia 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z drogi gminnej na działkach o nr ewid. 35, 36, 37 obręb 4 m. Choszczna do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. 2016-12-09 11:50:27
dokument Zawiadomienie stron postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zatoki autobusowej w Objezierzu na działkach o nr ewid.: 82/4, 39, 74, 142 obręb Objezierze, gmina Krzęcin o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-12-05 12:20:24
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 20/2014 znak: IBPP.6733.20.5.2014.2015.MP z dnia 26 stycznia 2015 r. dla inwestycji polegającej na: wymianie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN150/100 stal w ul. Matejki w Choszcznie na polietylenowy gazociąg dystrybucyjny niskiego ciśnienia PE100 dn 160/90 na działkach o nr ewid.: 167/1, 184/3, 161/3, 138/1, 75/1, 139/9, 124/1, 87/1 położonych w obrębie 3 m. Choszczna. 2016-12-01 12:20:41
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 24 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE100 SDR 17,6 o długości ok. 100 mb i ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na działkach o nr ewid. 32/1, 172/12, 174/20, obręb Koplin, gmina Choszczno. 2016-12-01 12:19:50
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewid. 325, obręb Suliszewo, gmina Choszczno. 2016-11-30 12:48:25
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na fragmencie działki o nr ewid. 35 obręb 4, miasta Choszczno oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 36 oraz zjazdu z drogi przebiegającej na działce o nr ewid. 37 obręb 4, miasta Choszczno 2016-11-23 14:39:21
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 23 listopada 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 155, 127, 143/10, 144/9, 145/28, 146, 214/1, 150, 32/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2016-11-23 13:16:30
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 22 listopada 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 61/22, 68/1 położonych w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. 2016-11-22 14:48:09
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej na Budowę Zakładu Aktywności Zawodowej SZANSA w Choszcznie. 2016-11-21 15:07:07
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zagospodarowaniu terenów nad Jeziorem Krzęcińskim wraz z przebudową drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 110, 391, 30/2, 490, 491/1, 491/3, 113, 114, 491/4 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin 2016-11-18 12:28:28
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie ze zgromadzonymi materiałami w sprawie budowy toalety miejskiej na dz. 1403 obręb 3 Choszczno. 2016-11-17 14:12:25
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2016 znak: IPP.6733.6.10.2016.MP z dnia 15 listopada 2016 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie ulic: Ogrodowej, Szkolnej i Pocztowej w Krzęcinie na działkach o nr ewid.: 224, 249, 160, 170/1 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin 2016-11-15 12:59:50
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 8 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego na działkach o nr ewid. 61/22, 68/1 obręb Oraczewice, gmina Choszczno 2016-11-14 12:12:11
dokument Zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. przebudowa dróg powiatowych nr 1767Z i 2201 Z w miejscowości Sławęcin zlokalizowanych na dz. ewid. nr 190, 345, 415, 447/1, 531, 754/6, 755/3, 755/4 obręb Sławęcin, o złożeniu przez Powiat Choszczeński wniosku o zwiększenie zakresu przebudowy dróg o działki ewid. nr 370/2, 387/2, 387/4, 373, 525/6, 532 obręb Sławęcin oraz przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 2016-11-08 12:10:30
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 7 listopada 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zatoki autobusowej w Objezierzu na działkach o nr ewid.: 82/4, 39, 74, 142 obręb Objezierze, gmina Krzęcin do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie, Powiatowego Zarządu 2016-11-07 13:04:13
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 3 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budownictwa mieszkalnego na działkach o nr ewid. 155, 127, 143/10, 144/9, 145/28, 146, 214/1, 150, 32/1 obręb Koplin, gmina Choszczno 2016-11-03 13:44:39
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2016 znak: IPP.6733.11.10.2016.PK z dnia 28 października 2016 r. dla inwestycji polegającej na: budowa sali koncertowej wraz z łącznikiem, niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 254/1 obręb Choszczno 3 przy ul. Mur Południowy w Choszcznie. 2016-10-28 13:33:23
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2016 znak: IPP.6733.12.7.2016.PK z dnia 26 października 2016 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 83, 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13 położonych w obrębie Sulino, gmina Choszczno. 2016-10-27 15:07:14
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej na Rozbudowę Zakładu Produkcyjnego w Choszcznie przy ul. Fabrycznej 2016-10-25 14:05:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku toalety miejskiej na działce o nr ewid. 1403, obręb 3, Choszczno, której Inwestorem jest Gmina Choszczno. 2016-10-19 13:26:22
dokument Obwieszczenie strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ulic: Ogrodowej, Szkolnej i Pocztowej w Krzęcinie na działkach o nr ewid.: 224, 249, 160, 170/1 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-10-19 13:14:22
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 18 października 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :zagospodarowaniu terenów nad Jeziorem Krzęcińskim wraz z przebudową drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 110, 391, 30/2, 490, 491/1, 491/3, 491/4 113, 114 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Szczecinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Złocieńcu. 2016-10-18 09:23:58
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 83, 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13 położonych w obrębie Sulino, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 2016-10-17 15:00:37
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sali koncertowej wraz z łącznikiem, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 254/1 obręb Choszczno 3 przy ul. Mur Południowy w Choszcznie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 2016-10-17 14:59:12
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 10/2016 znak: IPP.6733.10.7.2016.PK z dnia 10 października 2016 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz powiązań z kablami SN 15kV i nn 0,4 kV położonych na terenie działek o nr ewid.: 26/7 obręb 2 m. Choszczno, 502/3 obręb 3 m. Choszczno przy ul. Kolejowej w Choszcznie. 2016-10-10 13:58:51
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4210.23.2015.ADK.19 z dnia 27.09.2016 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ Choszczno - linia 110 kV Krzęcin-Dolice na linię dwutorową. 2016-10-04 09:44:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21 września 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zatoki autobusowej, wiaty, małej architektury oraz przebudowie drogi oraz budowie infrastruktury technicznej na działkach o nr ewid. 39, 74, 82/4 i 142 obręb Objezierze, gmina Krzęcinie. 2016-09-30 13:23:58
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 28 września 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 83, 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13 położonych w obrębie Sulino, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie. 2016-09-28 14:53:53
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 28 września 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sali koncertowej wraz z łącznikiem, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 254/1 obręb Choszczno 3 przy ul. Mur Południowy w Choszcznie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin 2016-09-28 14:52:14
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2016 znak: IPP.6733.8.8.2016.MP z dnia 27 września 2016 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku szkoły na działce o nr ewid. 258/4 obręb Choszczno 3, gmina Choszczno. 2016-09-27 13:39:57
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 27 września 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenów nad Jeziorem Krzęcińskim wraz z przebudową drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 110, 391, 30/2, 490, 491/1, 491/3, 491/4 113, 114 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. 2016-09-27 13:38:56
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 20 września 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenów nad Jeziorem Krzęcińskim wraz z przebudową drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 110, 391, 30/2, 490, 491/1, 491/3, 491/4 113, 114 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Złocieńcu. 2016-09-20 14:35:30
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 20 września 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ulic: Ogrodowej, Szkolnej i Pocztowej w Krzęcinie na działkach o nr ewid.: 224, 249, 160, 170/1 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Złocieńcu. 2016-09-20 14:33:03
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz powiązań z kablami SN 15 kV i nn 0,4 kV położonych na terenie działek o nr ewid. 26/7 obręb 2, miasta Choszczno, 502/3 obręb 3, miasta Choszczno przy ul. Kolejowej o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie 2016-09-15 13:54:10
dokument Zawiadamiam o weryfikacji wniosku wszczętego w dniu 25 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sali koncertowej wraz z łącznikiem, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 254/1 obręb 3, miasta Choszczno. Weryfikacja wniosku polega na skreśleniu z zakresu stron postępowania Rejonową Spółdzielnię Mieszkaniową w Choszcznie będącą właścicielem działek o nr ewid. 253/4, 256/3 obr. 3 miasta Choszczno 2016-09-15 12:48:33
dokument Zawiadamiam o weryfikacji wniosku wszczętego w dniu 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz powiązań z kablami SN 15 kV i nn 0,4 kV na działce o nr ewid. 26/7 obręb 2, miasta Choszczno. Weryfikacja wniosku polega na dodaniu do zakresu stron postępowania właściciela pominiętej działki o nr ewid. 502/3 obr. 3 miasta Choszczno. 2016-09-14 13:12:20
dokument Zawiadamiam o zmianie zakresu wniosku w dniu 6 września 2016 roku, postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 27 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie zagospodarowania terenów nad Jeziorem Krzęcińskim w Krzęcinie, w tym na budowie ścieżki spacerowo ? rowerowej o szerokości 2 mb wypełnionej kruszywem, budowie oświetlenia solarnego, budowę pomostu z platformą widokową na jeziorze, budowie dwóch pawilonów socjalnych oraz innych elementów małej architektury wraz z przebudową drogi gminnej na działkach o nr ewid. 30/2, 110, 391, 490, 491/3 i 491/4 w Krzęcinie. W zakresie dodania do zakresu wniosku działek o nr ewid. 113, 114 i 491/1. 2016-09-13 12:55:57
dokument Zawiadamiam o zmianie zakresu wniosku w dniu 6 września 2016 roku, postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 27 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ulic: Ogrodowej, Szkolnej i Pocztowej w Krzęcinie na działkach o nr ewid.: 224, 249, 160, 170/1 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin. W zakresie dodania do zakresu wniosku działek o nr ewid. 160, 170/1. 2016-09-13 12:54:51
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku szkoły na działce o nr ewid. 258/4 obręb Choszczno 3, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-09-13 12:53:51
dokument Obwieszczenie z dnia 06.09.2016 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt.:"Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie" na odcinku od km0+047.15 km - km 0+648.00 2016-09-09 15:01:49
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5 września 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej-tłocznej zasilającej 4 budynki mieszkalne jednorodzinne na działkach o nr ewid. 83, 59/9, 59/12, 59/13, 59/11, 59/10 obręb Sulino, gmina Choszczno. 2016-09-09 10:47:48
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25 sierpnia 2016 roku (uzupełnionego dnia 7.09.2016 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sali koncertowej wraz z łącznikiem, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 254/1 obręb 3, miasta Choszczno. 2016-09-09 10:45:59
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2016 znak: IPP.6733.5.7.2016.PK z dnia 6 września 2016 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 146, 144/9, 143/10, 214/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno. 2016-09-06 13:29:36
dokument Zawiadomienie dla Stron postępowania o wezwaniu Wnioskodawcy tj. Powiatu Choszczeńskiego do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1767 Z i 2201 Z w miejscowości Sławęcin, zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnych: 190, 345, 415, 447/1, 531, 754/6, 755/3, 755/4 obręb Sławęcin, gmina Choszczno. 2016-08-26 14:13:07
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz powiązań z kablami SN 15 kV i nn 0,4 kV na działce o nr ewid. 26/7 obręb 2, miasta Choszczno. 2016-08-26 14:11:48
dokument Informacja o wydaniu przez Burmistrza Choszczna w dniu 22 sierpnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: KO.6220.6.8.2016.ES) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych oraz gazu LPG w Choszcznie przy ul. Grunwaldzkiej, na działce nr 173/1 obręb 3 miasta Choszczno. 2016-08-26 14:04:17
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 24 sierpnia 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku szkoły na działce o nr ewid. 258/4 obręb 3, gmina Choszczno. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. 2016-08-24 12:35:53
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 9 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku szkoły w zakresie schodów, wiatrołapu i spocznika schodowego na działce o nr ewid. 258/4 obręb 3, Choszczno. 2016-08-11 09:26:16
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 146, 144/9, 143/10, 214/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno 2016-08-08 13:42:31
dokument OBWIESZCZENIE ZRID W SPRAWIE UL. GRUNWALDZKIEJ W CHOSZCZNIE 2016-08-05 13:23:29
dokument zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie zagospodarowania terenów nad Jeziorem Krzęcińskim w Krzęcinie, w tym na budowie ścieżki spacerowo ? rowerowej o szerokości 2 mb wypełnionej kruszywem, budowie oświetlenia solarnego, budowę pomostu z platformą widokową na jeziorze, budowie dwóch pawilonów socjalnych oraz innych elementów małej architektury wraz z przebudową drogi gminnej na działkach o nr ewid. 30/2, 110, 391, 490, 491/3 i 491/4 w Krzęcinie. 2016-08-03 11:53:59
dokument zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ulic Ogrodowej i Pocztowej wraz z przebudowa chodników oraz budową nowych oraz budowie wjazdów i parkingów w Krzęcinie na działkach o nr ewid. 224 i 249 w Krzęcinie. 2016-08-03 11:51:35
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2016 znak: IPP.6733.4.7.2016.MP z dnia 1 sierpnia 2016 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach o nr ewid.: 173/15, 174/12, 32/1 w obrębie Koplin, gmina Choszczno. 2016-08-02 09:58:21
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21 lipca 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 146, 144/9, 143/10, 214/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie. 2016-07-21 11:25:47
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach o nr ewid.: 173/15, 174/12, 32/1 w obrębie Koplin, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-07-14 14:49:52
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 7 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE100 SDR17,6 o łącznej długości ok. 100 m i ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na działkach o nr ewid. 146, 144/9, 143/10, 214/1 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2016-07-11 13:31:52
dokument Informacja o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choszcznie. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu działki nr 223 w obrębie Stary Klukom w celu zmiany sposobu jej użytkowania 2016-07-07 09:18:29
dokument Zawiadomienie dla wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1767 Z i 2201 Z w miejscowości Sławęcin zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnych: 190, 345, 415, 447/1, 531, 754/6, 755/3, 755/4 obręb Sławęcin, pismem z dnia 5 lipca 2016 r., znak: K0.6220.4.8.2016.ES wezwano wnioskodawcę, tj. Powiat Choszczeński ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno, do złożenia uzupełnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia. 2016-07-07 09:17:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydaniu w dniu 27.06.2016 r. decyzji znak: KO.6220.3.6.2016.ES o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Obrońców Westerplatte i Rybackiej w miejscowości Choszczno, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 211/3, 221, 223/3, 229/1, 230/4, 230/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 234/1, 258/2, 258/3, 258/4 i 263/2 obręb 3 Choszczno. 2016-07-05 09:24:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydaniu w dniu 27.06.2016 r. decyzji znak: KO.6220.2.6.2016.ES o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Grunwaldzkiej zlokalizowanej w mieście Choszczno na działkach o numerach ewidencyjnych 161/3, 162/3, 163/1, 163/2, 165/6, 166/2, 170/1, 172/2, 174, 176/44, 177/2, 177/5, 177/10, 190/1, 191/2, 191/3, 192/1, 195/3, 195/21, 196/4, 196/5, 198/2, 198/3, 198/4 obręb 3 miasta Choszczno. 2016-07-04 15:20:02
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2016 znak: IPP.6733.3.7.2016.MP z dnia 24 czerwca 2016 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 32/1, 41/4 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno. 2016-06-24 14:33:59
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 23 czerwca 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach o nr ewid.: 173/15, 174/12, 32/1 w obrębie Koplin, gmina Choszczno. do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie i Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2016-06-23 15:22:24
dokument Informacja o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych oraz gazu LPG Choszcznie przy ul. Grunwaldzkiej, na działce 173/1 obręb 3 miasta Choszczno. 2016-06-23 09:00:55
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 16 czerwca 2016 r. dla Stron postępowania o przesłaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełnień do wniosku Powiatu Choszczeńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1767 Z i 2201 Z w miejscowości Sławęcin zlokalizowanych na dz. ewid. nr 190, 345, 415, 447/1, 531, 754/6, 755/3, 755/4 obręb Sławęcin 2016-06-16 13:17:30
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 32/1, 41/4 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-06-13 13:50:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 31 maja 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach o nr ewid. 173/15, 32/1 i 174/12 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2016-06-07 13:48:51
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr: 42.2016 znak: IPP.6730.42.5.2016.MP z dnia 1 czerwca 2016 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie fermy trzody chlewnej na działce o nr ewid. 355.2 obręb Kołki, gmina Choszczno. 2016-06-01 10:58:38
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2016 znak: IPP.6733.2.15.2016.MP z dnia 31 maja 2016 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 172/8, 174/12, 174/10, 32/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno. 2016-05-31 14:13:27
dokument Obwieszczenie o wysłaniu ponownie odpowiedzi na uwagi stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 172/8, 174/12, 174/10, 32/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno 2016-05-31 14:12:00
dokument Informacja o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie zakładu produkcyjnego w Choszcznie, przy ul. Fabrycznej 6 i 8 na działkach nr 88/2, 88/3, 88/4, 89/3, 89/4 i 89/1 obręb 2 miasta Choszczno. 2016-05-24 14:43:39
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla Stron postępowania o wezwaniu wnioskodawcy do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1767 Z i 2201 Z w miejscowości Sławęcin zlokalizowanych na dz. ewid. nr 190, 345, 415, 447/1, 531, 754/6, 755/3, 755/4 obręb Sławęcin. 2016-05-24 14:41:29
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr: 53/2016 znak: IBPP.6730.53.5.2016.MP z dnia 18 maja 2016 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch silosów na zboże wraz z suszarnią, zadaszonym dołem zsypowym zboża, utwardzeniem placu składowo-manewrowego, budowie dróg wewnętrznych, budowie wagi samochodowej, budynku laboratorium, budynku kotłowni i infrastruktury technicznej ze zbiornikiem na wody opadowe na części działki o nr ewid. 68/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2016-05-18 15:09:11
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 16 maja 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 32/1, 41/4 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie i Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2016-05-16 14:10:19
dokument Zawiadomienie dla Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Choszczna postanowienia w dniu 9 maja 2016 r., znak: KO.6220.2.4.2016.ES o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Grunwaldzkiej; zlokalizowanej w mieście Choszczno, na działkach o numerach ewidencyjnych: 161/3, 162/3, 163/1, 163/2, 165/6, 166/2, 170/1, 172/2, 174, 176/44, 177/2, 177/5, 177/10, 190/1, 191/2, 191/3, 192/1, 195/3, 195/21, 196/4, 196/5, 198/2,198/3,198/4 w obrębie 3 miasta Choszczno oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2016-05-12 13:11:03
dokument Zawiadomienie dla Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Choszczna postanowienia w dniu 9 maja 2016 r., znak: KO.6220.3.4.2016.ES o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Obrońców Westerplatte i Rybackiej w miejscowości Choszczno, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 211/3, 221, 223/3, 229/1, 230/4, 230/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 234/1, 258/2, 258/3, 258/4 i 263/2 obręb 3 Choszczno oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2016-05-12 13:06:33
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. 2016-05-05 11:47:32
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 172/8, 174/12, 174/10, 32/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-05-04 14:07:56
dokument Obwieszczenie o wysłaniu ponownie odpowiedzi na uwagi stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 172/8, 174/12, 174/10, 32/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno 2016-05-04 14:06:47
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla Stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1767 Z i 2201 Z w miejscowości Sławęcin zlokalizowanych na dz. ewid. nr 190, 345, 415, 447/1, 531, 754/6, 755/3, 755/4 obręb Sławęcin. 2016-04-29 15:28:51
dokument Informacja o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1767 Z i 2201 Z w miejscowości Sławęcin, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 190, 345, 415, 447/1, 531, 754/6, 755/3, 755/4 obręb Sławęcin. 2016-04-29 15:27:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.1.8.2016.ES, dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i przebudowie systemu magazynowania i przygotowania produktów rolnych (zbóż i rzepaku) wraz z zakupem maszyn i urządzeń do ich przetwarzania, modernizacji placu składowo-manewrowego (utwardzenie i odwodnienie), budowie wewnętrznych dróg dojazdowych, wagi samochodowej, budynku laboratorium oraz zakupie i instalacji kotłowni opalanej słomą, na działce nr 68/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2016-04-29 15:26:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE100 SDR17,6 i dn 63 PE100 SDR11 o łącznej długości ok. 175 m i ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na działkach o nr ewid. 32/1 i 41/4 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2016-04-29 13:50:38
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 172/8, 174/12, 174/10, 32/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-04-22 13:57:26
dokument Informacja o wydaniu przez Burmistrza Choszczna w dniu 7 kwietnia 2016 r. postanowienia znak: KO.6220.1.4.2016.ES postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i przebudowie systemu magazynowania i przygotowania produktów rolnych (zbóż i rzepaku) wraz z zakupem maszyn i urządzeń do ich przetwarzania, modernizacji placu składowo-manewrowego (utwardzenie i odwodnienie), budowie wewnętrznych dróg dojazdowych, wagi samochodowej, budynku laboratorium oraz zakupie i instalacji kotłowni opalanej słomą, na działce nr 68/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2016-04-19 15:21:38
dokument Obwieszczenie o wpływie wniosku o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy w dniu 18 kwietnia 2016 roku dla inwestycji polegającej na modernizacji i przebudowie systemu magazynowania i przygotowywania produktów rolnych ( zbóż i rzepaku) wraz z zakupem maszyn i urządzeń do ich przetwarzania, modernizacja placu składowo - manewrowego ( utwardzenie i odwodnienie), budowie wewnętrznych dróg dojazdowych, wagi samochodowej, budynku labolatorium oraz zakupie i instalacji kotłowni opalanej słomą dz. o nr ewid. 68/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2016-04-19 15:20:46
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla Stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Obrońców Westerplatte i Rybackiej w miejscowości Choszczno, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 211/3, 221, 223/3, 229/1, 230/4, 230/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 234/1, 258/2, 258/3, 258/4 i 263/2 obręb 3 Choszczno. 2016-04-14 15:21:57
dokument Informacja o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Obrońców Westerplatte i Rybackiej w miejscowości Choszczno, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 211/3, 221, 223/3, 229/1, 230/4, 230/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 234/1, 258/2, 258/3, 258/4 i 263/2 obręb 3 Choszczno. 2016-04-14 15:18:03
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla Stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Grunwaldzkiej, zlokalizowanej w mieście Choszczno na działkach o numerach ewidencyjnych 161/3, 162/3, 163/1, 163/2, 165/6, 166/2, 170/1, 172/2, 174, 176/44, 177/2, 177/5, 177/10, 190/1, 191/2, 191/3, 192/1, 195/3, 195/21, 196/4, 196/5, 198/2, 198/3, 198/4 obręb 3 miasta Choszczno. 2016-04-14 15:16:35
dokument Informacja o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Grunwaldzkiej, zlokalizowanej w mieście Choszczno na działkach o numerach ewidencyjnych 161/3, 162/3, 163/1, 163/2, 165/6, 166/2, 170/1, 172/2, 174, 176/44, 177/2, 177/5, 177/10, 190/1, 191/2, 191/3, 192/1, 195/3, 195/21, 196/4, 196/5, 198/2, 198/3, 198/4 obręb 3 miasta Choszczno. 2016-04-14 15:14:48
dokument Obwieszczenie o wpływie wniosku o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy w dniu 29 marca 2016 roku dla inwestycji polegającej na rozbudowie fermy trzody chlewnej na działce o nr ewid. 355/2 obręb Kołki, gmina Choszczno. 2016-04-05 10:41:49
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 4 kwietnia 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 172/8, 174/12, 174/10, 32/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno: do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie i Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2016-04-04 14:13:10
dokument Obwieszczenie o wysłaniu odpowiedzi na uwagi stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 172/8, 174/12, 174/10, 32/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno 2016-04-04 14:12:37
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w dniu 9.03.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji i przebudowie systemu magazynowania i przygotowania produktów rolnych (zbóż i rzepaku) wraz z zakupem maszyn i urządzeń do ich przetwarzania, modernizacji placu składowo-manewrowego (utwardzenie i odwodnienie), budowa wewnętrznych dróg dojazdowych, wagi samochodowej, budynku laboratorium oraz zakupie i instalacji kotłowni opalanej słomą" 2016-03-25 12:51:14
dokument Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w Gminie Drawno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej łączącej drogę na ul. Pogodnej z drogą na ul. Wł. Jagiełły części dz. o nr ewid. 823/4 obr3 Choszczno. 2016-03-21 11:41:54
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 14 marca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 63PE100 SDR11 o długości 65 m i ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na działkach o nr ewid. 172/8, 174/12, 174/10, 32/1 obręb Koplin, gmina Choszczno 2016-03-17 10:33:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 lutego 2016 r., znak: KO.6220.10.7.2015.2016.ES dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej w miejscowości kołki, na działce nr 355/2 w obrębie geodezyjnym Kołki, gm. Choszczno, pow. choszczeński 2016-02-16 15:23:23
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choszczno" 2016-02-15 15:21:42
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmniny Choszczno 2016-02-15 15:20:01
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 22/2015 znak: IPP.6733.22.13.2015.2016.PK z dnia 10 lutego 2016 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV oraz linii sygnalizacyjnej i światłowodowej na działkach o nr ewid. 79, 35/1, 80, 81, 82/2, 83 obręb 2. m. Choszczno, 173/1, 32/1, 33/2 obręb Koplin, 2, 71 obręb Rudniki, 1, 13, 3 obręb Wysokie, 20, 19, 45/1, 46/1, 55, 60, 75, 100 obręb Nowe Żeńsko, gmina Choszczno 2016-02-11 12:50:42
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2015 r., znak:WONS-OŚ.4210.7.2015.KK.12, w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ Choszczno - linia 110 kV Krzęcin - Dolice na linię dwutorową. 2016-02-08 13:51:47
dokument OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji Nr: 26/2015 znak: IPP.6733.26.6.2015.2016.PK z dnia 2 lutego 2016 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji redukcyjnej gazu wraz z odcinkami gazociągu na działkach o nr ewid.: 822, 823/4 obręb 3 m. Choszczna. 2016-02-02 10:40:37
dokument Zawiadomienie o decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 września 2015 r. znak: WONS-OŚ.4210.7.2015.KK.18, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ Choszczno - linia 110 kV Krzęcin - Dolice na linię dwutorowa. 2016-01-28 14:04:21
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 24/2015 znak: IPP.6733.24.11.2015.MP z dnia 22 stycznia 2016 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką 151 do miejscowości Chełpa oraz drogi powiatowej nr 2221Z do miejscowości Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 na działkach o nr ewidencyjnych 384/1, 300/2, 419 obręb Pomień, gmina Recz, 125/2, 125/7, 125/9 obręb Chełpa, gmina Choszczno, 76, 81/2, 98/1, 110, 135, 134/7, 134/8 obręb Wardyń, gmina Choszczno, 126/1, 202, 203/18, 203/19, 210 obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2016-01-22 15:16:12
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 24/2015 znak: IPP.6733.24.11.2015.MP z dnia 22 stycznia 2016 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką 151 do miejscowości Chełpa oraz drogi powiatowej nr 2221Z do miejscowości Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 na działkach o nr ewidencyjnych 384/1, 300/2, 419 obręb Pomień, gmina Recz, 125/2, 125/7, 125/9 obręb Chełpa, gmina Choszczno, 76, 81/2, 98/1, 110, 135, 134/7, 134/8 obręb Wardyń, gmina Choszczno, 126/1, 202, 203/18, 203/19, 210 obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2016-01-22 15:14:47
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV oraz linii sygnalizacyjnej i światłowodowej na działkach o nr ewid. 79, 35/1, 80, 81, 82/2, 83 obręb 2. m. Choszczno, 173/1, 32/1, 33/2 obręb Koplin, 2, 71 obręb Rudniki, 1, 13, 3 obręb Wysokie, 20, 19, 45/1, 46/1, 55, 60, 75, 100 obręb Nowe Żeńsko, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-01-22 12:05:01
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: stacji redukcyjnej gazu wraz z odcinkami gazociągu na działkach o nr ewid. 822, 823/4, obr. 3 miasta Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-01-19 15:21:26
dokument Informacja Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. 2016-01-15 10:32:37
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 13 stycznia 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: na budowie stacji redukcyjnej gazu wraz z odcinkami gazociągu na działkach o nr ewid. 822, 823/4 obręb 3 miasta Choszczna do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2016-01-13 12:40:35
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 25/2015 znak: IPP.6733.25.7.2015.2016.MP z dnia 20 listopada 2015 r. dla inwestycji polegającej na: warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce o nr ewid. 186/1 położonej w obrębie 3 m. Choszczna. 2016-01-08 12:43:56
dokument Obwieszczenie strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką 151 do miejscowości Chełpa oraz drogi powiatowej nr 2221Z do miejscowości Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 na działkach o nr ewidencyjnych 300/2, 384/1, 419 obręb Pomień, gmina Recz; 125/2, 125/4, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9 obręb Chełpa; 76, 81/2, 98/1, 110, 135 obręb Wardyń; 126/1, 202, 203/18, 203/19 obręb Korytowo, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2016-01-08 12:42:33
dokument Informacja o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowienia z dnia 21 grudnia 2015 r., znak: WONS-OŚ.4242.63.2015.KS oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego opinii z dnia 21 grudnia 2015 r., znak:PS.N.NZ.403.10.15 w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej w miejscowości Kolki na działce o numerze ewidencyjnym 355/2 obręb Kołki, gmina Choszczno, pow. choszczeński. 2016-01-07 15:14:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30 grudnia 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji redukcyjnej gazu wraz z odcinkami gazociągu na działce o nr ewid. 822 i części działki 823/4 obręb 3 Choszczno. 2016-01-05 13:14:00
dokument Zawiadamiam o zmianie zakresu wniosku wszczętego w dniu 21 grudnia 2015 roku, wszczętego w dniu 1 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV oraz linii sygnalizacyjnej i światłowodowej na działkach o nr ewid. 79, 35/1, 80, 81, 82/2, 83 obręb 2. m. Choszczno, 173/1, 173/4, 32/1, 33/2 obręb Koplin, 2, 71 obręb Rudniki, 1, 13, 3 obręb Wysokie, 20, 19, 45/1, 46/1, 55, 60, 75, 100 obręb Nowe Żeńsko, gmina Choszczno. Zmiana zakresu wniosku polega na wykreśleniu działki o nr ewid. 173/4 obręb Koplin, gmina Choszczno. W wyniku weryfikacji wniosku wykreślam z zakresu stron postępowania właścicieli działki o nr ewid. 173/4 obr. Koplin. 2016-01-05 11:01:50