Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Przetargi 2016-01-04 13:59:03
katalog Zawiadomienia o sesji 2016-01-04 13:58:55
katalog Wykazy 2016-01-04 13:58:42
katalog Łowiectwo 2016-01-04 13:58:34
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: wykonania usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację gaśnic, próbę ciśnieniową hydrantów i węży oraz zaktualizowanie instrukcji przeciwpożarowych w budynkach stanowiących własność Gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym 2016-12-22 14:10:32
dokument "Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz rocznego pomiaru rezystancji izolacji w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym." 2016-12-21 14:32:37
dokument "Wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym." 2016-12-21 14:31:40
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonanie usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym 2016-12-21 14:30:23
dokument Rozporządzenie porządkowe Nr 1/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2016-12-20 08:26:07
dokument Informacja o wydaniu w dniu 09 grudnia 2016 r., znak: K0.6220.7.8.2016.ES postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na wylesieniu działki nr 223 w obrębie Stary Klukom w celu zmiany sposobu jej użytkowania. 2016-12-16 15:25:11
dokument Informacja w sprawie uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw 2016-12-01 12:50:38
dokument Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym o nr: RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/6, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2016-11-23 12:17:54
dokument Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Remont lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. Sienkiewicza 14/5" 2016-10-26 14:10:23
dokument Informacja Burmistrza Gminy Choszczno o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego 2016-07-28 14:48:39
dokument BURMISTRZ CHOSZCZNA ogłasza przetrag ustny nieograniczony na najem części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza w Choszcznie. 2016-07-18 15:21:04
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP14/07/2016 Dotyczy: wykonania usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację gaśnic, próbę ciśnieniową hydrantów i węży oraz założenie i zaktualizowanie instrukcji przeciwpożarowych w budynkach stanowiących własność Gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. 2016-07-14 13:53:39
dokument Informacja Ministra Środowiska o prowadzeniu prac obserwacyjno - pomiarowych na terenie całego kraju w ramach programu monitoringu lasów 2016-07-04 15:01:15
dokument Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży drewna 2016-06-02 09:13:36
dokument Informacja o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach lub rozłożenia spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500 zł 2016-05-31 15:13:41
dokument Informacja o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie - ulg i zwolnień w podatku rolnym dotyczących gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego 2016-05-31 15:10:00
dokument Informacja o udzielonej pomocy publicznej innej niż de minimis - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2016-05-31 15:07:50
dokument "Wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym." 2016-03-25 12:22:29
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonanie usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym 2016-03-24 13:56:56
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym 2016-03-18 14:52:43
dokument PROJEKT PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI NA 2016 r. 2016-02-01 15:26:33
dokument ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO 2016-01-28 09:12:06
dokument Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, który zostanie ogłoszony w I kwartale 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który ma zostać ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 2016-02-24 11:32:35