Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XIII

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ścieżka dźwiękowa 2015-12-23 11:18:37
dokument Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i podatku leśnym. 2015-12-22 14:18:52
dokument Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1118 ze zm.) na rok 2016" 2015-12-22 14:07:16
dokument Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2016 . 2015-12-22 14:00:56
dokument Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015. 2015-12-22 13:59:09
dokument Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 2015-12-22 13:57:50
dokument Uchwała Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu. 2015-12-22 13:54:48
dokument Uchwała Nr XIII/110/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2015-12-22 13:51:53
dokument Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-12-22 13:48:56
dokument Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno 2015-12-22 13:43:25
dokument Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy. 2015-12-22 13:36:55
dokument Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za odebrany pojemnik o określonej pojemności. 2015-12-22 13:34:07
dokument Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2016-2030. 2015-12-22 13:31:49
dokument Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2016. 2015-12-22 13:29:32