Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XI

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ścieżka dźwiękowa 2015-11-24 10:26:10
dokument Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiazań finansowych wykraczających poza rok budżetowy. 2015-11-23 15:06:31
dokument Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządca jest Burmistrz Choszczna. 2015-11-23 15:04:54
dokument Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/98/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Choszczna. 2015-11-23 15:02:59
dokument Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku nr 6 przy ulicy Roosevelta w Choszcznie na rzecz dotychczasowego najemcy z zastosowaniem bonifikaty. 2015-11-23 14:57:27
dokument Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie skargi Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego Gminy Choszczno na Burmistrza Choszczna. 2015-11-23 14:41:45
dokument Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diety dla sołtysów i przewodniczących zarzadów osiedli z gminy Choszczno. 2015-11-23 14:39:07
dokument Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i podatku leśnym. 2015-11-23 14:37:08
dokument Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr XII/126/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 2015-11-23 14:34:27
dokument Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 2015-11-23 14:31:41
dokument Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015. 2015-11-23 14:28:53
dokument Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Choszczno lata 2008-2020 będącej załącznikiem do uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008r. 2015-11-23 14:27:34
dokument Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Choszczno ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa " Partnerstwo Jezor" 2015-11-23 14:24:33
dokument Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/81/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. 2015-11-23 14:21:55
dokument Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r.,poz. 1118) na rok 2016". 2015-11-23 14:19:10
dokument Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej. 2015-11-23 14:15:36