Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja IX

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ścieżka dźwiękowa 2015-10-22 13:12:31
dokument Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Gleżno, Zamęcin i Zwierzyn 2015-09-23 14:57:36
dokument Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego gminy Choszczno w obrębach: Gleźno, Zamęcin i Zwierzyn 2015-09-23 14:55:27
dokument Uchwała Nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. 2015-09-23 14:53:50
dokument Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego gminy Choszczno. 2015-09-23 14:52:02
dokument Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej. 2015-09-23 14:48:29
dokument Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r.w sprawie zmian budżetu na rok 2015. 2015-09-23 15:12:43
dokument Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2015-09-23 15:10:09
dokument Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2015-09-23 15:06:16
dokument Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-09-23 15:04:41
dokument Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej. 2015-09-23 15:01:06
dokument Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej. 2015-09-23 14:57:55
dokument Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Radlice, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno1, Chełpa. 2015-09-23 14:55:56
dokument Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Radlice, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno 1, Chełpa. 2015-09-23 14:51:42
dokument Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Choszczno prawa własności nieruchomosci stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. 2015-09-23 14:48:27
dokument Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019. 2015-09-23 14:44:14