Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z wykonania budżetu za rok 2016 2017-07-05 14:55:10
dokument UCHWAŁA NR CXVII.212.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 2017-05-30 11:02:43
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - IV kwartał. 2017-03-03 12:28:29
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał. 2017-03-03 12:24:09
dokument Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał 2017-03-03 12:22:16
dokument Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał. 2017-03-03 12:19:45
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał. 2017-03-03 12:17:18
dokument Uchwała Nr CCLVI.445.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choszczno za pierwsze półrocze 2016 r. 2016-10-26 09:16:45
dokument Uchwała Nr XXIII.177.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie odwołania Burmistrza Choszczna od uchwały Nr CCLVI.445.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choszczno za pierwsze półrocze 2016 r. 2016-10-26 09:08:18
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał. 2016-10-21 12:42:24
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał. 2016-10-21 12:40:04
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał. 2016-10-21 12:38:02
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał 2016-10-21 12:36:00
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał. 2016-10-21 12:32:53
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał. 2016-10-21 12:29:44
dokument Rb-27S sprawozdanie a wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał. 2016-10-21 12:27:15
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał 2016-10-21 12:24:20
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał. 2016-10-21 12:15:22
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał. 2016-10-21 12:00:55
dokument Uchwała Nr CCLXXIX.471.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Choszczno. 2016-10-20 14:39:54
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. 2016-05-30 11:42:14
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. 2016-05-30 11:39:57
dokument Rb - NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego. 2016-05-30 11:36:15
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. 2016-05-30 09:11:54
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. 2016-05-30 09:10:01
dokument Uchwała Nr XXI.58.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Choszczno. 2016-01-26 12:28:37
dokument Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2016-2030. 2015-12-29 08:52:56
dokument Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2016. 2015-12-29 08:52:00
dokument Uchwała Nr CCCXXXIX.671.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno. 2015-12-22 09:24:13
dokument Komunikat Burmistrza Choszczna w sprawie projektu budżetu Gminy Choszczno na rok 2016. 2015-11-24 13:57:22
dokument Komunikat Burmistrza Choszczna w sprawie projektu budżetu - 2016 r. 2015-07-14 11:28:04