Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

SESJA VI

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym. 2015-05-18 11:58:43
dokument Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przychodów i wydatków świetlic i innych obiektów wiejskich. 2015-05-18 11:55:21
dokument Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015. 2015-05-18 11:51:21
dokument Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-05-18 10:27:33
dokument Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015r. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej w Rodzinie. 2015-05-18 10:23:31
dokument Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia i zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020. 2015-05-18 10:21:15
dokument Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Choszczno na rok 2015. 2015-05-18 10:17:47
dokument Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Choszczno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2015-05-18 10:13:33
dokument Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/168/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej. 2015-05-18 10:08:33
dokument Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2015-05-18 10:03:06
dokument Scieżka dźwiękowa z VI sesji Rady Miejskiej m. Choszczno 2015-05-15 13:27:13