Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2015-2019

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i podatku leśnym. 2016-01-04 11:56:02
dokument Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015 2016-01-04 11:55:09
dokument Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 2016-01-04 11:54:18
dokument Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno 2016-01-04 11:53:12
dokument Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy 2016-01-04 11:52:16
dokument Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za odebrany pojemnik o określonej pojemności 2016-01-04 11:51:04
dokument Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2016 2016-01-04 11:49:50
dokument Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015 2015-12-22 14:03:28
dokument Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2015-12-22 14:01:31
dokument Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr XII/126/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2015-12-22 14:00:46
dokument Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i podatku leśnym 2015-12-22 14:00:01
dokument Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna 2015-12-22 13:59:01
dokument Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 2015-12-22 13:58:05
dokument Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Piasecznik 2015-12-22 13:57:22
dokument Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015 2015-12-22 13:56:27
dokument Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej 2015-12-22 13:55:23
dokument Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-12-22 13:54:33
dokument Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2015-12-22 13:53:44
dokument Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2015-12-22 13:52:37
dokument Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2015-12-22 13:51:45
dokument Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2015-12-22 13:50:41
dokument Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015 2015-12-22 13:49:41
dokument Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Choszczno 2015-12-22 13:48:44
dokument Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Choszczno 2015-12-22 13:47:39
dokument Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnych obwodów głosowania w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-12-22 13:46:31
dokument Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015 2015-12-22 13:45:33
dokument Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-12-22 13:44:20
dokument Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015. 2015-12-22 13:42:59
dokument Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Choszczno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2015-12-22 13:41:44
dokument Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/168/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej. 2015-12-22 13:40:07
dokument Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2015-04-14 08:52:51
dokument Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2015-04-14 08:50:23
dokument Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015 2015-04-14 08:48:49
dokument Uchwała Nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015. 2015-04-14 08:46:44