Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce o nr ewid. 186/1 położonej w obrębie 3 miasta Choszczna o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-12-18 14:31:48
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 15 grudnia 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką 151 do miejscowości Chełpa oraz drogi powiatowej nr 2221Z do miejscowości Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 na działkach o nr ewid. 300/2, 384/1, 419 obręb Pomień, Gmina Recz, 125/2, 125/7, 125/9 obręb Chełpa, 76, 81/2, 98/1, 110, 134/7, 134/8, 135 obręb Wardyń, 126/1, 202, 203/18, 203/19, 210 obręb Korytowo gmina Choszczno: do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie i Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie. 2015-12-15 15:10:42
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - "Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 fV relacji GPZ Choszczno - linia 110 kV Krzęcin - Dolice na linię dwutorową" 2015-12-15 14:02:41
dokument Zawiadamiam o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Burmistrza Choszczna nr 23/2015 znak: IPP.6733.23.10.2015.MP z dnia 20 listopada 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- ściekową na działkach o nr ewid.: 81, 79, 35, 36, 37, 78, 82, 286, 30, 31 obręb 4 m. Choszczna, 60/11, 61/1, 62/6, 64/1, 144/5, 62/4, 66/1, 62/7, 144/7, 62/10, 140/1, 139/9, 75/1, 138/1, obręb 3 m. Choszczna. 2015-12-14 15:00:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 8.12.2015 r. znak KO.6220.10.4.2015.ES o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie fermy trzody chlewnej w miejscowości Kołki, na działce nr 355/2 obręb Kołki, gm. Choszczno, pow. Choszczeński. 2015-12-10 08:09:13
dokument Informacja w sprawie wpływu wniosku M&F Farming Sp.zo.o w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2015-12-04 09:40:57
dokument Informacja w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie pod uprawy maku lub konopi włoknistych oraz rejonizację tych upraw na terenie województwa zachodniopomorskiego 2015-12-03 14:46:40
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV oraz linii sygnalizacyjnej i światłowodowej na działkach o nr ewid. 79, 35/1, 80, 81, 82/2, 83 obręb 2. m. Choszczno, 173/1, 173/4, 32/1, 33/2 obręb Koplin, 2, 71 obręb Rudniki, 1, 13, 3 obręb Wysokie, 20, 19, 45/1, 46/1, 55, 60, 75, 100 obręb Nowe Żeńsko, gmina Choszczno. 2015-12-01 14:13:55
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 1 grudnia 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce o nr ewid. 186/1 położonej w obrębie 3 miasta Choszczna. 2015-12-01 14:11:23
dokument Obwieszczenie o udzielonej odpowiedzi w dniu 27 listopada 2015 na pismo dotyczące sprzeciwu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV oraz linii sygnalizacyjnej i światłowodowej na działkach o nr ewid. 79, 35/1, 80, 81, 82/2, 83 obręb 2. m. Choszczno, 173/1, 173/4, 32/1, 33/2 obręb Koplin, 2, 71 obręb Rudniki, 1, 13, 3 obręb Wysokie, 20, 19, 45/1, 46/1, 55, 60, 75, 100 obręb Nowe Żeńsko, gmina Choszczno. 2015-11-30 15:14:22
dokument Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w dniu 24 listopada 2015 roku, wszczętego w dniu 2 listopada 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką 151 do miejscowości Chełpa oraz drogi powiatowej nr 2221Z do miejscowości Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 na działkach o nr ewidencyjnych 300/2, 384/1, 419 obręb Pomień, gmina Recz; 125/2, 125/4, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9 obręb Chełpa; 76, 81/2, 98/1, 110, 135 obręb Wardyń; 126/1, 202, 203/18, 203/19 obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2015-11-27 09:06:20
dokument Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w dniu 24 listopada 2015 roku, wszczętego w dniu 2 listopada 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką 151 do miejscowości Chełpa oraz drogi powiatowej nr 2221Z do miejscowości Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 na działkach o nr ewidencyjnych 300/2, 384/1, 419 obręb Pomień, gmina Recz; 125/2, 125/4, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9 obręb Chełpa; 76, 81/2, 98/1, 110, 135 obręb Wardyń; 126/1, 202, 203/18, 203/19 obręb Korytowo, gmina Choszczno 2015-11-27 09:04:40
dokument Obwieszczenie o wpływie wniosku SUŁOWO ENERGIA Sp. Z.O.O. o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy w dniu 20 listopada 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na części działki o nr ewid. 24, obręb Roztocze, gmina Choszczno. 2015-11-25 13:08:59
dokument Obwieszczenie o wpływie wniosku ROZTOCZE ENERGIA Sp. Z.O.O. o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy w dniu 20 listopada 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na części działki o nr ewid. 24, obręb Roztocze, gmina Choszczno. 2015-11-25 13:07:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 20 listopada 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 160 PE100 SDR17,6 o długości około 2 m i ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na działce o nr ewid. 186/1 obręb 3, Choszczno. 2015-11-25 13:05:39
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 20/2015 znak: IPP.6733.20.8.2015.KN z dnia 20 listopada 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz ze słupem kablowym na działkach o nr ewid.: 39/3, 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno. 2015-11-20 13:41:50
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 23/2015 znak: IPP.6733.23.10.2015.MP z dnia 20 listopada 2015 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- ściekową na działkach o nr ewid.: 81, 79, 35, 36, 37, 78, 82, 286, 30, 31 obręb 4 m. Choszczna, 60/11, 61/1, 62/6, 64/1, 144/5, 62/4, 66/1, 62/7, 144/7, 62/10, 140/1, 139/9, 75/1, 138/1, obręb 3 m. Choszczna. 2015-11-20 08:06:54
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 23/2015 znak: IPP.6733.23.10.2015.MP z dnia 20 listopada 2015 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- ściekową na działkach o nr ewid.: 81, 79, 35, 36, 37, 78, 82, 286, 30, 31 obręb 4 m. Choszczna, 60/11, 61/1, 62/6, 64/1, 144/5, 62/4, 66/1, 62/7, 144/7, 62/10, 140/1, 139/9, 75/1, 138/1, obręb 3 m. Choszczna. 2015-11-20 08:05:19
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 19 listopada 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- ściekową na działkach o nr ewid.: 81, 79, 35, 36, 37, 78, 82, 286, 30, 31 obręb 4 m. Choszczna, 60/11, 61/1, 62/6, 64/1, 144/5, 62/4, 66/1, 62/7, 144/7, 62/10, 140/1, 139/9, 75/1, 138/1, obręb 3 m. Choszczna. 2015-11-19 13:36:36
dokument Obwieszczenie Starosty Choszczeńskiego, zawiadamia wszystkich zainteresowanych, że Powiat Choszczeński przystąpił do opracowywania projektu "Planu rozwoju sieci dróg powiatowych w Powiecie Choszczeńskim na lata 2016-2020" 2015-11-18 10:18:58
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wydania dezyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:" Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ Choszczno - linia 110 kV Krzęcin - Dolice na linię dwutorowa. 2015-11-17 14:48:21
dokument Ogłoszenie Burmistrza Choszczna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Radlice, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno 1, Chełpa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. zmiany studium. 2015-11-16 14:45:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydaniu w dniu 6 listopada 2015 r. decyzji znak: KO.6220.3.19.2015.ES o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie linii WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn na odcinku położonym w Gminie Dolice i Choszczno. 2015-11-10 14:00:25
dokument Zawiadomienie dla stron postępowania o wydaniu w dniu 6 listopada 2015 r. przez Burmistrza Choszczna decyzji znak: KO.6220.3.19.2015.ES o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie linii WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn na odcinku położonym w Gminie Dolice i Choszczno. 2015-11-10 13:26:12
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 19/2015 znak: IPP.6733.19.9.2015.MP z dnia 10 listopada 2015 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ul. Fredry w Choszcznie na działkach o nr ewid.: 147/2, 148/2, 148/3, 149/2, 149/3, 149/5, 150/2, 160/2, 160/3, 161/3 obręb 3 m. Choszczna. 2015-11-10 13:22:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- ściekową na działkach o nr ewid.: 81, 79, 35, 36, 37, 78, 82, 286, 30, 31 obręb 4 m. Choszczna, 60/11, 61/1, 62/6, 64/1, 144/7, 62/4, 66/1, 62/7, 144/7, 62/10, 140/1, 139/9, 75/1, 138/1, obręb 3 m. Choszczna. 2015-11-10 13:20:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 2 listopada 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką 151 do miejscowości Chełpa oraz drogi powiatowej nr 2221Z do miejscowości Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 na działkach o nr ewidencyjnych 300/2, 384/1, 419 obręb Pomień, gmina Recz; 125/2, 125/4, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9 obręb Chełpa; 76, 81/2, 98/1, 110, 135 obręb Wardyń; 126/1, 202, 203/18, 203/19 obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2015-11-09 10:05:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 2 listopada 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką 151 do miejscowości Chełpa oraz drogi powiatowej nr 2221Z do miejscowości Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 na działkach o nr ewidencyjnych 300/2, 384/1, 419 obręb Pomień, gmina Recz; 125/2, 125/4, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9 obręb Chełpa; 76, 81/2, 98/1, 110, 135 obręb Wardyń; 126/1, 202, 203/18, 203/19 obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2015-11-09 10:04:30
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 6 listopada 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV oraz linii sygnalizacyjnej i światłowodowej na działkach o nr ewid. 79, 35/1, 80, 81, 82/2, 83 obręb 2. m. Choszczno, 173/1, 173/4, 32/1, 33/2 obręb Koplin, 2, 71 obręb Rudniki, 1, 13, 3 obręb Wysokie, 20, 19, 45/1, 46/1, 55, 60, 75, 100 obręb Nowe Żeńsko, gmina Choszczno. do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie. 2015-11-06 14:56:31
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 21/2015 znak: IPP.6733.21.8.2015.MP z dnia 5 listopada 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci ciepłowniczej na działkach o nr ewid.: 244/1, 244/4, 245/3 położonych w obrębie 3 m. Choszczna. 2015-11-05 12:17:39
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ul. Fredry w Choszcznie na działkach o nr ewid.: 147/2, 148/2, 148/3, 149/2, 149/3, 149/5, 150/2, 160/2, 160/3, 161/3 obręb 3 miasta Choszczna. 2015-10-30 12:18:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej w dniu 26.10.2015 r. znak: KO.6220.7.7.2015.ES decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Fotowoltaicznej SUŁOWO ENERGIA na działce o numerze ewidencyjnym 24 w obrębie ewidencyjnym Roztocze, gmina Choszczno 2015-10-29 15:25:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej w dniu 26.10.2015 r. znak: KO.6220.6.7.2015.ES decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Fotowoltaicznej ROZTOCZE ENERGIA na działce o numerze ewidencyjnym 24 w obrębie ewidencyjnym Roztocze, gmina Choszczno 2015-10-29 15:23:37
dokument Obwieszczenie o budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV wraz ze słupem kablowym na działkach o nr ewid.: 39/3, 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie 2015-10-29 14:47:11
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 28 października 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- ściekową na działkach o nr ewid.: 81, 79, 35, 36, 37, 78, 82, 286, 30, 31 obręb 4 m. Choszczna, 60/11, 61/1, 62/6, 64/1, 144/7, 62/4, 66/1, 62/7, 144/7, 62/10, 140/1, 139/9, 75/1, 138/1, obręb 3 m. Choszczna. 2015-10-28 15:14:48
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci ciepłowniczej na działkach o nr ewid.: 244/1, 244/4, 245/3 położonych w obrębie 3 m. Choszczna. 2015-10-27 13:29:46
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2015 znak: IPP.6733.18.7.2015.MP z dnia 27 października 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 496 położonej w obrębie 1 m. Choszczna. 2015-10-27 12:04:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 1 października 2015 roku (po uzupełnieniu w dniu 16 października 2015) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej SN oraz sterowniczo - sygnalizacyjnych linii światłowodowych na działkach o nr ewid. 79, 35-1, 80, 81, 83 obręb 2 Choszczno, 173/1, 173/4, 32/1, 33/2, obręb Koplin, 75, 20, 19, 45/1, 46/1, 55, 60, 100 obręb Nowe Żeńsko, 1, 13, 3 obręb Wysokie, gmina Choszczno 2015-10-23 11:36:35
dokument Informacja o wydanej przez Burmistrza Choszczna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 20.10. 2015 r. znak: KO.6220.1.19.2015.ES dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową. 2015-10-22 15:28:43
dokument Zawiadomienie Stron o wydaniu przez Burmistrza Choszczna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 20.10. 2015 r. znak: KO.6220.1.19.2015.ES dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową. 2015-10-22 15:27:25
dokument Informacja o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku postanowienia Burmistrza Choszczna z dnia 1.10.2015 r., znak: KO.6220.7.4.2015.ES w sprawie odstąpieniu od obowiązku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy Fotowoltaicznej Sułowo ENERGIA na działce nr 24 w obrębie Roztocze. 2015-10-22 15:26:37
dokument Informacja o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku postanowienia Burmistrza Choszczna z dnia 1.10.2015 r., znak: KO.6220.6.4.2015.ES w sprawie odstąpieniu od obowiązku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy Fotowoltaicznej ROZTOCZE ENERGIA na działce nr 24 w obrębie Roztocze. 2015-10-22 15:25:03
dokument Informacja o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku postanowienia Burmistrza Choszczna z dnia 18.09.2015 r., znak: KO.6220.3.16.2015.ES w sprawie odstąpieniu od obowiązku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie linii WN 110 kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn na odcinku położonym w Gminie Dolice i Choszczno. 2015-10-22 15:23:39
dokument Obwieszcenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 19 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- ściekową. 2015-10-19 09:12:19
dokument Obwieszczenie o wpływie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 19 października 2015 roku dla inwestycji polegającej na przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- ściekową. 2015-10-19 09:10:43
dokument Obwieszczenie o wezwaniu w terminie 7 dni do usunięcia braków związanych ze złożonym wnioskiem, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznych SN oraz sterowniczo - sygnalizacyjnych linii światłowodowych na działkach o nr ewid. 79, 35-1, 80, 81, 83 obręb 2 Choszczno, 173/1, 173/4, 32/1, 33/2, obręb Koplin, 75, 20, 19, 45/1, 46/1, 55, 60, 100 obręb Nowe Żeńsko, 1, 13, 3 obręb Wysokie, gmina Choszczno, miasta Choszczno w postaci: podpisu pod wnioskiem prokurenta Spółki. 2015-10-14 15:30:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2015-10-14 08:47:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2015-10-14 08:45:58
dokument Obwieszczenie strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 496 położonej w obrębie 1 miasta Choszczna o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-10-13 14:19:25
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 12 października 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ul. Fredry w Choszcznie na działkach o nr ewid.: 147/2, 148/2, 148/3, 149/2, 149/3, 149/5, 150/2, 160/2, 160/3, 161/3 obręb 3 miasta Choszczna. do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. 2015-10-12 14:39:20
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 12 października 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV wraz ze słupem kablowym na działkach o nr ewid.: 39/3, 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie i Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie. 2015-10-12 14:37:59
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 6 października 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci ciepłowniczej na działkach o nr ewid.: 244/1, 244/4, 245/3 położonych w obrębie 3 miasta Choszczno do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Powiatowego Zarządu Dróg 2015-10-06 12:33:38
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 września 2015 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ Choszczno - linia 110 kV Krzęcin - Dolice na linię dwutorową. 2015-10-06 11:07:57
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 2 października 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE100 SDR11 o długości około 150 m i ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na działce o nr ewid. 496 obręb 1, Choszczno do Powiatowego Zarządu Dróg. 2015-10-02 14:44:31
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr: 47/2015 znak: IBPP.6730.47.8.2015.MP z dnia 1 października 2015 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie fermy tuczu drobiu wraz z budową zjazdu z drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 2/27, 2/28, 2/29, 19 położonych w obrębie Smoleń, gmina Choszczno. 2015-10-02 08:27:19
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci ciepłowniczej na działkach o nr ewid. 244/1, 244/4, 245/3, obręb 3, Choszczno. 2015-09-29 14:41:59
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci ciepłowniczej na działkach o nr ewid. o nr ewid. 242, 244/1, 244/4, 245/3, 249/1, 251/1, 252/1, 253/4, obręb 3, Choszczno 2015-09-29 14:41:09
dokument Obwieszczenie o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno, uchwałą Nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. 2015-09-25 13:07:21
dokument Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku wszczętego w dniu 23 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Fredry na działkach o nr ewid. 147/2, 148/2, 148/3, 149/2, 149/3,149/4,149/5, 150/2, 160/2, 160/3, 161/3 obręb 3, miasta Choszczno. Zmiana zakresu wniosku polega na usunięciu z zakresu stron błędnie wskazanego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego jako strony planowanej inwestycji. 2015-09-24 09:04:41
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2015 r., znak: KO.6220.1.18.2015.ES dla stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową, 2015-09-23 15:23:06
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania, o wydaniu postanowienia w dniu 18.09.2015 r., znak: KO.6220.3.16.2015.ES o odstąpieniu od obowiązku oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie linii WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn na odcinku położonym w Gminie Dolice i Choszczno. 2015-09-23 15:05:34
dokument Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku wszczętego w dniu 23 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii elektroenergetycznej 15kV wraz ze słupem kablowym na działkach o nr ewid. 39/3, 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno: zmiana zakresu wniosku polega na usunięciu z zakresu stron właściciela nieruchomości inwestycji oznaczonej nr ewid. 28 położonej w obr. Roztocze. Zmieniam zakres stron o: Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. 2015-09-23 13:32:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 8 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka linii elektroenergetycznej 15 kV wraz ze słupem kablowym na działkach o nr ewid. 39/3, 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno. 2015-09-21 13:36:42
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ul. Fredry w Choszcznie na działkach o nr ewid. 147/2, 148/2, 148/3, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150/2, 160/2, 160/3 obręb 3, miasta Choszczno. 2015-09-16 08:49:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ul. Fredry na działkach o nr ewid. 147/2, 148/2, 148/3, 149/2, 149/3,149/4,149/5, 150/2, 160/2, 160/3, 161/3 obręb 3, miasta Choszczno. 2015-09-16 08:42:33
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystanie z wód zlewni Iny oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko - konsultacje społeczne 2015-09-15 13:29:21
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 15/2015 znak: IPP.6733.15.7.2015.MP z dnia 15 września 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego przy ul. Krótkiej na działkach o nr ewid.: 163/1, 162/2, 162/3, 162/5, 174 obręb 3 m. Choszczna przy ul. Krótkiej w Choszcznie. 2015-09-15 11:04:17
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie złożenia w dniu 14 sierpnia 2015 r. zażalenia na postanowienie RDOŚ w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2015 r., znak: WONS-OŚ.4210.7.2015.KK.12 w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ Choszczno - linia 110 kV Krzęcin-Dolice na linię dwutorową". 2015-09-11 10:24:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydaniu w dniu 3 września 2015 r., znak: KO.6220.4.9.2015.ES decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 175, odc. Drawno ?Choszczno w km 50+700 ÷ 54+020. 2015-09-10 11:42:36
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 175, odc. Drawno ?Choszczno w km 50+700 ÷ 54+020. 2015-09-10 11:27:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 1 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE100 SDR11 o długości około 150 m i ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na działce o nr ewid. 496 obręb 1, Choszczno. 2015-09-08 12:19:19
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Fotowoltaicznej SUŁOWO ENERGIA 2015-09-04 15:02:55
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Fotowoltaicznej ROZTOCZE ENERGIA. 2015-09-04 15:01:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 24 sierpnia 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci ciepłowniczej na działkach o nr ewid. 242, 244/1, 244/4, 245/3, 249/1, 251/1, 252/1, 253/4 obręb 3, Choszczno. 2015-09-01 14:19:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2015 r., znak: KO.6220.1.17.2015.ES o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową 2015-08-31 17:03:31
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2015 r., znak: KO.6220.1.16.2015.ES dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastruktura towarzyszącą. 2015-08-31 17:02:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydaniu w dniu 24 sierpnia 2015 r., znak: KO.6220.6.58.2011.2012.2013.2014.2015.ES decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 70/3 oraz 70/4, obręb 4 miasta Choszczno 2015-08-31 17:00:32
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WOPN-PK.6320.18.2015.BG z dnia 12 sierpnia 2015 r. o zamiarze zmiany Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów NARURA 2000. 2015-08-25 10:04:46
dokument Zawiadomienie Burmistrz Choszczna z dnia 17 sierpnia 2015 r., znak: KO.6220.3.13.2015.ES dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie linii WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn na odcinku położonym w Gminie Dolice i Gminie Choszczno. 2015-08-19 15:12:05
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego przy ul. Krótkiej na działkach o nr ewid.: 162/2, 162/3, 162/5, 163/1 i 174 obręb 3, m. Choszczno przy ul. Krótkiej w Choszcznie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-08-19 13:03:26
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2015 r. postanowienia znak: WONS-OŚ.4210.7.2015.KK.12 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ Choszczno- linia 110 kV Krzęcin-Dolice na linię dwutorową. 2015-08-18 07:46:37
dokument Zawiadomienie o wysłaniu pisma do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie wraz z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku dydaktyczno ? łącznikowego, przebudowa istniejącego kompleksu dydaktycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Szkoły Podstawowej nr 1 na działkach o nr ewid. 258/2, 258/4, obręb 3, Choszczno, którego Inwestorem jest Gmina Choszczno z prośbą o wskazanie innego organu ? jako organu prowadzącego postępowanie w ww. sprawie. 2015-08-04 13:16:02
dokument Zawiadomienie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 3 sierpnia 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego przy ul. Krótkiej na działkach o nr ewid.: 162/2, 162/3, 162/5, 163/1 i 174 obręb 3, m. Choszczno przy ul. Krótkiej w Choszcznie do Wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków w Szczecinie. 2015-08-04 13:13:26
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ul. Fredry w Choszcznie na działkach o nr ewid.: 147/2, 148/2, 148/3, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150/2, 160/2, 160/3 obręb 3 m. Choszczna, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-08-04 13:03:44
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Choszczno ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160. 2015-08-03 09:06:07
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2015 r., znak: KO.6220.4.8.2015.ES w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 175 odc. Drawno-Choszczno w km 50+70 ÷ 52+350 oraz o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2015-07-29 15:24:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 24 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego ul. Krótkiej na działkach o nr ewid. o nr ewid. 162/2, 162/3, 162/5, 163/1 i 174 obręb 3, Choszczno. 2015-07-28 18:35:22
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2015 r. dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie linii WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn na odcinku położonym w Gminie Dolice i Choszczno, o wezwaniu wnioskodawcy, tj. ENEA Operator Sp. z o. o. w Poznaniu Oddział Dystrybucji Szczecin ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do wniosku oraz w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia. 2015-07-24 08:20:54
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 13/2015 znak: IPP.6733.13.6.2015.PK z dnia 20 lipca 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z demontażem przepompowni ścieków na działce o nr ewid.: 35 obręb 1 m. Choszczna przy ul. Polnej. 2015-07-21 11:56:00
dokument Obwieszczenie w sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2015-07-16 09:20:55
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ Choszczno - linia 110 kV Krzęcin - Dolice na linię dwutorową". 2015-07-16 09:16:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- ściekową". 2015-07-15 14:46:41
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu ...lipca 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ul. Fredry w Choszcznie na działkach o nr ewid. 147/2, 148/2, 148/3, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150/2, 160/2, 160/3 obręb 3, miasta Choszczno do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. 2015-07-13 14:59:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Choszczno ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160. 2015-07-13 08:32:11
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2015 znak: IPP.6733.11.9.2015.PK z dnia 9 lipca 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach o nr ewid.: 173/15, 32/1, 167/3, 167/5 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2015-07-10 11:42:52
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z demontażem przepompowni ścieków na działce o nr ewid. 35 obreb 1 miasta Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-07-08 14:15:04
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wymagającego udziału społeczeństwa i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2015 znak: IPP.6733.12.9.2015.MP z dnia 7 lipca 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze stanowiskami słupowymi, odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz ze słupami kablowymi na działkach o nr ewid.: 211/8, 211/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2015-07-07 14:00:09
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2015 znak: IPP.6733.12.9.2015.MP z dnia 7 lipca 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze stanowiskami słupowymi, odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz ze słupami kablowymi na działkach o nr ewid.: 211/8, 211/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2015-07-07 13:47:42
dokument Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach o nr ewid.: 173/15, 32/1, 167/3, 167/5 obręb Koplin, gmina Choszczno w ustawowym terminie ponieważ nie wszystkie strony zapoznały się z dokumentami sprawy. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do: 7 sierpnia 2015 roku. 2015-07-06 14:27:48
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 175, odc. Drawno - Choszczno w km 50+700 ÷ 54+020. 2015-07-03 15:22:03
dokument Informacja o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 175, odc. Drawno - Choszczno w km 50+700 ÷ 54+020. 2015-07-03 15:21:23
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie linii WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn na odcinku położonym w Gminie Dolice i Choszczno. 2015-07-03 11:34:02
dokument Informacja o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie linii WN 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn na odcinku położonym w Gminie Dolice i Choszczno. 2015-07-03 11:29:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 121/2015 z dnia 25 czerwca r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego "Przebudowa i budowa infrastruktury elektroenergetycznej". 2015-07-03 08:32:01
dokument Burmistrza Choszczna podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24 czerwca 2015 r., znak: KO.6220.2.6.2015.ES dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 175, odc. Drawno-Choszczno. 2015-06-30 08:51:27
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla stron postępowania o wydaniu w dniu 19.06.2015 r. postanowienia znak:WOO-II.4201.2.2014.JC.30 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie. 2015-06-29 15:31:18
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla stron postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 15.05.2015 r. znak:WOO-II.4201.2.2014.JC.25 określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie. 2015-06-29 15:27:43
dokument Zawiadomienie dla stron postępowania o wydanej decyzji Burmistrza Choszczna z dnia 24 czerwca 2015 r., znak: KO.6220.2.6.2015.ES o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 175, odc. Drawno-Choszczno. 2015-06-29 15:19:10
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ul. Fredry na działkach o nr ewid. 147/2, 148/2, 148/3, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150/2, 160/2, 160/3 obręb 3, miasta Choszczno. 2015-06-29 11:23:47
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach o nr ewid.: 173/15, 32/1, 167/3, 167/5 obręb Koplin, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-06-25 09:49:26
dokument Zawiadomienie stron postępowania o wydanym przez Burmistrza Choszczna postanowieniu z dnia 18 czerwca 2015 r., znak: KO.6220.1.7.2015.ES o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- ściekową. 2015-06-24 15:16:33
dokument Zawiadomienie stron postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze stanowiskami słupowymi, odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz ze słupami kablowymi na działkach o nr ewid.: 211/8, 211/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-06-23 10:43:13
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 1 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z demontażem przepompowni ścieków na działce o nr ewid. 35 obręb 1, miasta Choszczno. 2015-06-19 14:36:01
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 10/2015 znak: IPP.6733.10.8.2015.PK z dnia 15 czerwca 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.: 211/8 obręb Stradzewo, 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno. 2015-06-16 13:13:53
dokument Ogłoszenie Burmistrza Choszczna w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Piasecznik Znak sprawy. IBPP.6720.1.13.2014.2015.MP 2015-06-11 14:07:04
dokument Ogłoszenie Burmistrza Choszczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Piasecznik Znak sprawy.IBPP.6720.1.14.2014.2015.MP 2015-06-11 14:06:11
dokument Ogłoszenie Burmistrza Choszczna w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV. Znak sprawy. IBPP.6720.1.15.2014.2015.MP 2015-06-11 13:50:53
dokument Ogłoszenie Burmistrza Choszczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV. Znak sprawy. IBPP.6720.1.16.2014.2015.MP 2015-06-11 13:49:41
dokument Ogłoszenie Burmistrza Choszczna w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. Znak sprawy. IBPP.6720.1.11.2014.2015.MP 2015-06-11 13:48:52
dokument Ogłoszenie Burmistrza Choszczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. Znak sprawy. IBPP.6720.1.12.2014.2015.MP 2015-06-11 13:47:03
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednototrowej linii 110 kv relacji GPZ Choszczno-linia 110 kV Krzęcin-Dolice na linię dwutorową", na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu choszczeńskiego, gminy Choszczno. 2015-06-11 12:33:52
dokument Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej obręb Stradzewo oraz obręb Roztocze. 2015-06-02 14:49:54
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 1 czerwca 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach o nr ewid.: 173/15, 32/1, 167/3, 167/5 obręb Koplin, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie i Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2015-06-02 10:10:32
dokument Zawiadomienie dla stron postępowania o wydanym w dniu 26 maja 2015 r., przez Burmistrza Choszczna postanowieniu (znak: KO.6220.2.4.2015.ES) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 175, odc. Drawno-Choszczno. 2015-06-01 13:05:54
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 1 czerwca 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze stanowiskami słupowymi, odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz ze słupami kablowymi na działkach o nr ewid.: 211/8, 211/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie i Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2015-06-01 12:52:34
dokument Zawiadamiam o zmianie zakresu wniosku wszczętego w dniu 15 maja 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze stanowiskami słupowymi oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz ze słupami kablowymi na działkach o nr ewid. 211/8, 211/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno.:zmiana zakresu wniosku polega na dodaniu do zakresu stron właściciela nieruchomości sąsiadującej z inwestycją oznaczoną nr ewid. 211/7 położoną w obr. Stradzewo. Poszerzam zakres stron o: Ministerstwo Obrony Narodowej, pełnomocnikiem którego jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie. 2015-06-01 12:49:35
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanej w dniu 15.05.2015 r. , znak: WOO-II.4201.2.2014.JC.25 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie. 2015-05-25 14:40:51
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla stron postępowania, o wydanej w dniu 15.05.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie. 2015-05-25 14:37:24
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.: 211/8 obręb Stradzewo, 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-05-25 14:24:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 maja 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze stanowiskami słupowymi oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz ze słupami kablowymi na działkach o nr ewid. 211/8, 211/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2015-05-25 14:19:36
dokument Obwieszczenie o wpływie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 15 maja 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze stanowiskami słupowymi oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz ze słupami kablowymi na działkach o nr ewid. 211/8, 211/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2015-05-25 14:15:38
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 15/2015, znak: WONSOŚ.4210.21.2015.AT.31, dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV", relacji Morzyczyn - Drawski Młyn, o łącznej długości 130km. 2015-05-22 14:18:49
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr: 129/2014 znak: IBPP.6730.129.11.2014.2015.MP z dnia 18 maja 2015 r. o umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie fermy tuczu drobiu na działkach o nr ewid.: 2/27, 2/28, 2/29, 19 położonych w obrębie Smoleń, gmina Choszczno. 2015-05-22 13:29:23
dokument Obwieszczeenie o wpływie wniosku o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy w dniu 8 maja 2015 roku dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej fermy tuczu drobiu (budowa 4 nowych kurników) oraz budowie zjazdu z drogi publicznej na działkach o nr ewid. 2/27, 2/28, 2/29, 19 obręb Smoleń, gmina Choszczno. 2015-05-22 13:28:11
dokument Zawiadomienie dla stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Choszczna postanowienia znak: KO.6220.1.5.2015.ES w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową" w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie. 2015-05-19 14:40:42
dokument Zawiadomienie dla stron postępowania o uzyskanych opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie, dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową". 2015-05-19 14:39:25
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2015 znak: IPP.6733.6.9.2015.MP z dnia 15 maja 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniem sieci SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 267/2, 380/1, 420/1, 459, 460, 461, 474, 475, 739 położonych w obrębie 3 m. Choszczna. - dokument stracił ważność 2015-05-18 15:31:08
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2015 znak: IBPP.6733.7.7.2015.MP z dnia 12 maja 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV, budowę słupa rozgałęźnego 15kV i napowietrznej linii SN-15 kV wraz z budową linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 46, 47 obręb Bonin, gmina Choszczno. 2015-05-13 07:38:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania, o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 175, odcinek Drawno-Choszczno. 2015-05-11 09:07:09
dokument Informacja w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 175, odcinek Drawno-Choszczno. 2015-05-11 09:06:36
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznan Główny- Szczecin Dąbie. 2015-05-11 09:06:01
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek o nr ewid. 32/1, 167/3, 167/5, 173/15 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2015-05-05 07:55:19
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, zawiadamia wszystkie strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ Choszczno - linia 110 kV Krzęcin- Dolice na linię dwutorową". 2015-05-04 14:23:13
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 30 kwietnia 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.: 211/8 obręb Stradzewo, 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno. do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie i Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2015-04-30 12:27:33
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2015 znak: IBPP.6733.8.5.2015.MP z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowego z częścią gospodarczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 472 obręb 3 m. Choszczna przy ul. Nadbrzeżnej w Choszcznie. 2015-04-29 08:24:06
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV, budowę słupa rozgałęźnego 15kV i napowietrznej linii SN-15 kV wraz z budową linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 46, 47 obręb Bonin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-04-21 13:25:46
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji Nr 11/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 do miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160". 2015-04-21 10:58:48
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, zawiadamia strony postępowania o wydaniu Decyzji Nr 11/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 do miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160". 2015-04-21 10:55:18
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2015 znak: IBPP.6733.3.10.2015.PK z dnia 17 kwietnia 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach ?Rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Choszczno ? część 2?, na działkach o nr ewid.: 271/6, 304/1, 271/5, 296/3, 260, 271/4 obręb Piasecznik, gmina Choszczno. 2015-04-17 14:17:38
dokument Zawiadamiam o wpływie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 9 grudnia 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo i działki o nr ewid. 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno. 2015-04-17 14:13:36
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniem sieci SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 267/2, 380/2, 420/1, 459, 460, 461, 474, 475, 739 obręb 3 m. Choszczna o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-04-16 14:53:35
dokument Zawiadomienie dla stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzieęcia polegającego na "przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową" 2015-04-16 10:24:29
dokument Informacja o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową". 2015-04-16 10:23:36
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowego z częścią gospodarczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 472 obręb 3 m. Choszczna przy ul. Nadbrzeżnej w Choszcznie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-04-14 13:02:53
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 9 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo i działki o nr ewid. 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno. 2015-04-13 13:41:42
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 10 kwietnia 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniem sieci SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 267/2, 380/2, 420/1, 459, 460, 461, 474, 475, 739 obręb 3 m. Choszczna do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2015-04-10 12:07:06
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2015 znak: IBPP.6733.5.9.2015.MP z dnia 10 kwietnia 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w Choszcznie na działkach o nr ewid.: 1, 368, 370, 371, 380, 399, 400, 498/1, 498/2, 498/3, 501, 503, 504 obręb 1, Choszczno. 2015-04-10 12:05:54
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 03 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii 110 kV od linii 110 kV relacji Dolice - Krzęcin ( od dz. nr 211/6 obręb 05 Stradzewo) do stacji 110/15 kV Choszczno II (dz. nr 211/8 obr. 05 Stradzewo). 2015-04-10 09:19:54
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 r. zawiadamia wszystkie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, relacji Morzyczyn - Drawski Młyn, o łącznej długości 130 km", realizowanego na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. 2015-04-09 12:23:03
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 marca 2015 r., znak: KO.6220.13.20.2014.2015. ES dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym 211/8 obręb Stradzewo i 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno. 2015-04-03 13:17:00
dokument Obwieszczenie o wysłaniu pisma do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie wraz z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcinie na dz. o nr ewid. 330 obręb Zamęcin Gmina Choszczno z prośbą o wskazanie innego organu - jako organu prowadzącego postępowanie w ww. sprawie. 2015-04-02 15:06:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 1 kwietnia 2015 roku (uzupełnionego w dniach 10 i 26 marca 2015 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniem sieci SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. 267/2, 380/1, 420/1, 459, 460, 461, 474, 475, 739 obręb 3, Choszczno. 2015-04-02 08:47:17
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 30 marca 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV w przelocie napowietrznej linii SN-15 kV wraz z budową linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 46, 47 obręb Bonin gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie i Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie. 2015-03-30 13:55:26
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach "Rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Choszczno - część 2", na działkach o nr ewid.: 271/6, 304/1, 271/5, 296/3, 260, 271/4 obręb Piasecznik, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-03-30 11:06:03
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kv, relacji Morzyczyn - Drawski Młyn, o łącznej długości 130 km" 2015-03-26 12:17:22
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w Choszcznie na działkach o nr ewid.: 1, 368, 370, 371, 380, 399, 400, 498/1, 498/2, 498/3, 501, 503, 504 obręb 1 m. Choszczna o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-03-24 14:46:57
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 2220Z od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 151 do miejscowosci Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowosci Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 160. 2015-03-23 08:59:12
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dla Stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na Przebudowie istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV, relacji Morzyczyn-Drawski Młyn, p łącznej długości 130 km. 2015-03-23 08:58:15
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2015 znak: IBPP.6733.4.8.2015.MP z dnia 20 marca 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 425, 459/9 obręb 1 m. Choszczna. 2015-03-20 14:28:10
dokument DECYZJA nr 2/2015 na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Wieczorka Dyrektora Zakładu Zarządzania Dystrybucją ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. działającego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedz. ul. Strzeszyńskiej 5, 60-479 Poznań z dnia 19 stycznia 2015 roku umarzam postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-03-18 11:16:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13 marca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie garażu dwustanowiskowego z pomieszczeniem gospodarczym na działce o nr ewid. 472 obręb 3, Choszczno. 2015-03-18 08:32:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13 marca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej kompaktowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci 15kV oraz 0,4kV na działkach o nr ewid. 46, 47 obręb Bonin, gmina Choszczno. 2015-03-18 08:31:13
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 17 marca 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach "Rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Choszczno - część 2", na działkach o nr ewid.: 271/6, 304/1, 271/5, 296/3, 260, 271/4 obręb Piasecznik, gmina Choszczno do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 2015-03-17 13:31:39
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie 2015-03-11 14:55:25
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2015 znak: IBPP.6733.1.6.2015.PK z dnia 5 marca 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej na działkach o nr ewid.: 496, 498/3, 435/4 położonych w obrębie 1 m. Choszczna. 2015-03-06 13:02:54
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 425, 459/9 obręb 1 miasta Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-03-04 10:47:59
dokument Zawiadamiam o zmianie zakresu wniosku w dniu 19 lutego 2015 r., wszczętego w dniu 19 stycznia 2015 roku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej kompaktowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci 15kV oraz 0,4kV na działkach o nr ewid. 46, 47 obręb Bonin, gmina Choszczno na inwestycję: budowa słupa rozgałęźnego 15/04 kV wraz z linią kablową 15 kV i 0,4 kV na działce o nr ewid. 47 obręb Bonin, gmina Choszczno. 2015-03-03 13:38:49
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 3 marca 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupa rozgałęźnego 15/04 kV wraz z linią kablową 15 kV i 0,4 kV na działce o nr ewid. 47 obręb Bonin, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie. 2015-03-03 13:38:11
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach ?Rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Choszczno ? część 2?, na działkach o nr ewid.: 271/6, 304/1, 271/5, 296/3, 260, 271/4 obręb Piasecznik, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-03-03 13:37:22
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 3 marca 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w Choszcznie na działkach o nr ewid.: 1, 368, 370, 371, 380, 399, 400, 498/1, 498/2, 498/3, 501, 503, 504 obręb 1 m. Choszczna. 2015-03-03 13:36:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000523_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działkach nr 363/2 i 363/3 obręb Stary Klukom gmina Choszczno, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-03-03 10:03:49
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. znak: AP-3.746.100.2014.MS dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji zbiorników magazynowych oraz stacji paliw na magazyn paliw, zlokalizowanych na działce nr 141/40 obręb 4 Choszcno, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej, będącej w administracji Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie. 2015-03-03 08:31:49
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowei obiektu radiokomunikacyjnego c0000319_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 26/37 obręb 0002 miasto Choszczno, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-03-02 12:16:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 6 lutego 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie chodnika w miejscowości Choszczno ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 na działkach o nr ewid. 1, 368, 370, 371, 380, 399, 400, 498/1, 498/2, 498/3, 501, 503, 504 obręb 1, miasta Choszczno. 2015-02-25 09:06:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacj inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000523_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działkach 363/2 i 363/3 obręb Stary Klukom gmina Choszczno, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-02-23 12:29:54
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw na terenie Jednostki Wojskowej 4340, Grupa zabezpieczeniowa Choszczno, na działce nr 141/40 z obrębu 0004. 2015-02-23 10:29:44
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dla społeczeństwa i stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw na terenie Jednostki Wojskowej 4340, Grupa zabezpieczeniowa Choszczno, na działce nr 141/40 z obrębu 0004. 2015-02-23 10:28:03
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 12 lutego 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-02-13 09:17:48
dokument Obwieszczenie w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 211/8 obręb Stradzewo i 28 obręb Roztocze gmina Choszczno 2015-02-11 14:25:56
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla stron postępowania o wydanie dyecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lini kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie. 2015-02-11 10:21:13
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dla stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, relacji Morzyczyn-Drawski Młyn, o łącznej długości 130 km. 2015-02-11 10:19:47
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 9 lutego 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 425, 459/9 obręb 1 m. Choszczna. 2015-02-10 08:39:47
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2015 r. o przystapieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny. 2015-02-04 15:21:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000319_ZAC _B sieci łączności bezprzedowowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 26/37 obręb 0002 miasto Choszczno, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A 2015-02-04 13:15:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową istniejącego budynku usługowego na działce nr 26/37 obręb 0002 miasto Choszczno, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych. 2015-02-02 14:52:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 stycznia 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach o nr ewid. 425, 459/9 obręb 1, Choszczno. 2015-01-29 12:11:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 stycznia 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w gminie Choszczno - część2 - sieć kanalizacji sanitarnej w południowej części miejscowości Piasecznik na działkach o nr ewid. 271/6, 304/1, 271/5, 236/3, 260, 271/4 obręb Piasecznik, gmina Choszczno. 2015-01-29 12:09:52
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 27 stycznia 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej kompaktowej 15/04 kV wraz z powiązaniami sieci 15 kV oraz 0,4 kV na działce o nr ewid.: 47 obręb Bonin, gmina Choszczno 2015-01-27 14:29:58
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 27 stycznia 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej na działkach o nr ewid.: 496, 498/3, 435/4 położonych w obrębie 1 m. Choszczna 2015-01-27 14:29:09
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 20/2014 znak: IBPP.6733.20.5.2014.2015.MP z dnia 26 stycznia 2015 r. dla inwestycji polegającej na: wymianie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN150/100 stal w ul. Matejki w Choszcznie na polietylenowy gazociąg dystrybucyjny niskiego ciśnienia PE100 dn 160/90 na działkach o nr ewid.: 167/1, 184/3, 161/3, 138/1, 75/1, 139/9, 124/1, 87/1 położonych w obrębie 3 m. Choszczna. 2015-01-27 09:16:08
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 do miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z os miejscowości Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160". 2015-01-23 13:57:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 19 stycznia 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej kompaktowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci 15kV oraz 0,4kV na działkach o nr ewid. 46, 47 obręb Bonin, gmina Choszczno. 2015-01-21 12:54:37
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stacji paliw na magazyn paliw na terenie Jednostki Wojskowej 4340, Grupa Zabezpieczenia Choszczno;dz.nr 141/40" 2015-01-19 10:39:58
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 17/2014 znak: IBPP.6733.17.7.2014.MP z dnia 15 stycznia 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie linii kabla światłowodowego na działkach o nr ewid.: 385/5, 393/2, 393/1, 386/2, 387/5, 387/4, 498/3 obręb 1 m. Choszczna, 28 obręb Roztocze, 211/8, 211/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2015-01-15 15:02:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Choszczna w dniu 12 stycznia 2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: KO.6220.17.12.2014.2015.ES dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E". 2015-01-15 14:57:52
dokument Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Choszczna w dniu 12 stycznia 2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: KO.6220.17.12.2014.2015.ES dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E". 2015-01-14 15:26:32
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2014 znak: IBPP.6733.18.7.2014.MP z dnia 13 stycznia 2015 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid.: 48/1, 40, 39/9, 39/15, 39/14, 39/13, 39/12, 39/11, 39/10, 39/8, 39/7, 39/6, 39/16 obręb Gleźno, gmina Choszczno. 2015-01-14 11:24:29
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN150/100 stal w ul. Matejki w Choszcznie na polietylenowy gazociąg dystrybucyjny niskiego ciśnienia PE100 dn 160/90 na działkach o nr ewid.: 167/1, 184/3, 161/3, 138/1, 75/1, 139/9, 124/1, 87/1 położonych w obrębie 3 m. Choszczna o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2015-01-09 11:54:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową istniejącego budynku usługowego (lokal gastronomiczny) na działce nr 26/37 obręb 0002 miasto Choszczno, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A 2015-01-07 14:52:24
dokument Ra›iůmť;ű}e Regionilnego Dyrektoqa Ochrony Śrofowikk! v Po{nan€¸(dla stron postępowania w PńTwie wydania decyzji o środowÝ|Ëâl~jzu‚kOnheiach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - SzczeciÄDąŢš 0000-00-00 00:00:00