Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 589/15 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015 i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2016-01-13 12:43:15
dokument Zarządzenie Nr 588/15 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2016-01-05 12:25:49
dokument Zarządzenie Nr 587/15 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania kierownikowi i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego. 2016-01-05 12:22:52
dokument Zarządzenie Nr 586/15 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2016-01-05 12:20:18
dokument Zarządzenie Nr 585/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 538/15 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Choszczno. 2015-12-29 11:11:37
dokument Zarządzenie Nr 584/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w OTUA "Patronka" w Szczecinku, w celu kontynuacji leczenia odwykowego. 2015-12-29 10:52:08
dokument Zarządzenie Nr 583/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i podatku leśnym. 2015-12-28 14:29:26
dokument Zarządzenie Nr 582/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)na rok 2016" 2015-12-28 14:26:27
dokument Zarządzenie Nr 581/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015. 2015-12-28 14:21:04
dokument Zarządzenie Nr 580/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 2015-12-28 14:18:43
dokument Zarządzenie Nr 579/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach. 2015-12-28 14:16:06
dokument Zarządzenie Nr 578/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/110/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2015-12-28 14:12:26
dokument Zarządzenie Nr 577/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-12-28 14:08:55
dokument Zarządzenie Nr 576/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno. 2015-12-28 14:03:49
dokument Zarządzenie Nr 575/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy. 2015-12-28 13:54:27
dokument Zarządzenie Nr 574/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za odebrany pojemnik o określonej pojemności. 2015-12-28 13:45:12
dokument Zarządzenie Nr 573/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2016 -2030. 2015-12-28 13:40:20
dokument Zarządzenie Nr 572/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2016. 2015-12-28 13:37:28
dokument Zarządzenie Nr 571/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2015 2015-12-28 12:27:45
dokument Zarządzenie Nr 570/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2015-12-23 11:32:12
dokument Zarządzenie Nr 569/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2015-12-23 11:28:30
dokument Zarządzenie Nr 568/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2015-12-23 11:25:45
dokument Zarządzenie Nr 567/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 2015-12-22 13:09:33
dokument Zarządzenie Nr 566/15 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015. 2015-12-21 12:56:44
dokument Zarządzenie Nr 565/15 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2015 zmieniające zarządzenie Nr 561/15 Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2016 roku" 2015-12-16 15:11:10
dokument Zarządzenie Nr 564/15 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, onzaczonej numerem działki 84/2 2015-12-16 15:06:59
dokument Zarządzenie Nr 563/15 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Choszczno 2015-12-16 15:01:21
dokument Zarządzenie Nr 562/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015. 2015-12-14 14:16:10
dokument Zarządzenie Nr 561/15 Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2016 roku" 2015-12-11 07:58:06
dokument Zarządzenie Nr 560/15 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2015 r. zmieniające zarzązenie Nr 538/15 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczenia dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Choszczno 2015-12-09 15:22:44
dokument Zarządzenie Nr 559/15 Burmistrza Choszczna w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej włąsnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2015-12-09 15:24:33
dokument Zarządzenie Nr 558/15 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia prawomocnych list osób oczekujacych na przydział lokali komunalnych i socjalnych stanowiacych własność Gminy Choszczno oraz zatwierdzenia prawomocnej listy osób z eksmisji z prawem do lokalu socjalnego na rok 2015/2016. 2015-12-09 11:26:03
dokument Zarządzenie Nr 557/15 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2015 r. zmieniające w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne. 2015-12-09 11:22:35
dokument Zarządzenie Nr 556/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy 2015-12-08 15:17:16
dokument Zarządzenie Nr 555/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 722/1 2015-12-08 15:16:03
dokument Zarządzenie Nr 554/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 grudnia 2015 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2015-12-08 14:44:17
dokument Zarządzenie Nr 553/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 grudnia 2015 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2015-12-08 14:41:21
dokument Zarządzenie Nr 552/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015 2015-12-08 12:56:54
dokument Zarządzenie Nr 551/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. 2015-12-03 12:31:01
dokument Zarządzenie Nr 550/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2015-12-03 12:27:56
dokument Zarządzenie Nr 549/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania dla członków Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Choszcznie. 2015-12-02 14:55:28
dokument Zarządzenie Nr 548/15 Burmistrza Choszczna z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu z tytułu najmu garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Choszczno. 2015-12-01 13:48:16
dokument Zarządzenie Nr 547/15 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2015 r.w sprawie wykonania uchwały Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/296/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-12-01 13:45:03
dokument Zarządzenie Nr 546/15 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/88/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-12-01 13:38:33
dokument Zarządzenie Nr 545/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2015 2015-12-04 12:02:37
dokument Zarządzenie Nr 544/15 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2015-11-30 13:48:34
dokument Zarządzenie Nr 543/15 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko-Powiatowy w Choszcznie 2015-11-27 11:16:42
dokument Zarządzenie Nr 542/15 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 345/1. 2015-11-27 10:14:04
dokument Zarządzenie Nr 541/15 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2015 w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 2 przy ul. Słowackiego wraz ze związanym z nim udziałem w działce oznaczonej numerem 481 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3. Choszczno. 2015-11-27 10:09:08
dokument Zarządzenie Nr 540/15 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015. 2015-11-30 13:10:13
dokument Zarządzenie Nr 539/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2015 2015-11-27 10:04:57
dokument Zarządzenie Nr 538/15 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Choszczno. 2015-11-26 11:27:32
dokument Zarządzenie Nr 537/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/101/2015 r. Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy. 2015-11-25 12:15:26
dokument Zarządzenie Nr 536/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna. 2015-11-25 12:11:16
dokument Zarządzenie Nr 535/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr VIII/98/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Choszczna. 2015-11-25 12:07:14
dokument Zarządzenie Nr 534/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku nr 6 przy ul. Roosevelta w Choszcznie na rzecz dotychczasowego najemcy z zastosowaniem bonifikaty. 2015-11-25 12:03:36
dokument Zarządzenie Nr 533/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie skargi Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego Gminy Choszczno na Burmistrza Choszczna. 2015-11-25 11:58:01
dokument Zarządzenie Nr 532/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z gminy Choszczno. 2015-11-25 11:53:10
dokument Zarządzenie Nr 531/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 o zmianie uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i podatku leśnym. 2015-11-25 11:49:35
dokument Zarządzenie Nr 530/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr XII/126/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu. 2015-11-25 11:45:23
dokument Zarządzenie Nr 529/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 2015-11-25 11:41:14
dokument Zarządzenie Nr 528/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015. 2015-11-25 11:03:17
dokument Zarządzenie Nr 527/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Choszczno lata 2008-2020 będącej załącznikiem do uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008. 2015-11-25 11:38:11
dokument Zarządzenie Nr 526/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Choszczno ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Jezior" 2015-11-25 11:34:21
dokument Zarządzenie Nr 525/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/81/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. 2015-11-25 11:31:09
dokument Zarządzenie Nr 524/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1118) na rok 2016" 2015-11-25 11:22:29
dokument Zarządzenie Nr 523/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/872015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej. 2015-11-25 11:13:27
dokument Zarządzenie Nr 522/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie. 2015-11-24 13:16:44
dokument Zarządzenie Nr 521/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2015-11-24 13:14:54
dokument Zarządzenie Nr 520/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2015 r. 2015-11-24 13:12:48
dokument Zarządzenie Nr 519/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 459/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Choszczno." 2015-11-24 12:21:31
dokument Zarządzenie Nr 518/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-11-24 14:03:04
dokument Zarządzenie Nr 517/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2015-11-20 13:40:04
dokument Zarządzenie Nr 516/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2015-11-20 08:42:10
dokument Zarządzenie Nr 515/15 Burmistrza Choszczna z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 2015-11-19 09:52:58
dokument Zarządzenie Nr 514/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2015-11-18 14:44:00
dokument Zarządzenie Nr 513/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2015-11-18 14:41:47
dokument Zarządzenie Nr 512/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2016. za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno. 2015-11-18 12:40:56
dokument Zarządzenie Nr 511/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz plan finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-11-19 14:42:01
dokument Zarządzenie Nr 510/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Golcza, oznaczonej numerem działki 143. 2015-11-13 14:37:14
dokument Zarządzenie Nr 509/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2015-11-13 14:33:40
dokument Zarządzenie Nr 508/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 277. 2015-11-13 11:01:03
dokument Zarządzenie Nr 507/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 401/13. 2015-11-13 10:57:00
dokument Zarządzenie Nr 506/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1395. 2015-11-13 10:54:06
dokument Zarządzenie Nr 505/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3 przy ul. Wyzwolenia wraz ze związanym z nim udziałem w działce oznaczonej numerem 656 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. 2015-11-13 10:51:17
dokument Zarządzenie Nr 504/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 401/11. 2015-11-13 10:46:36
dokument Zarządzenie Nr 503/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzeczki, oznaczonej numerem działki 36/1. 2015-11-13 14:16:57
dokument Zarządzenie Nr 502/15 Burmistrza Choszczna z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2015-11-12 13:06:15
dokument Zarządzenie Nr 501/15 Burmistrza Choszczna z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Piastowskiej. 2015-11-12 10:04:42
dokument Zarządzenie Nr 500/15 Burmistrza Choszczna z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2015-11-12 10:01:23
dokument Zarządzenie Nr 499/15 Burmistrza Choszczna z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2015-11-12 09:59:04
dokument Zarządzenie Nr 498/15 Burmistrza Choszczna z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją leczenia w SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. 2015-11-10 14:24:31
dokument Zarządzenie Nr 497/15 Burmistrza Choszczna z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją leczenia w SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. 2015-11-10 14:23:52
dokument Zarządzenie Nr 496/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wymiana istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na nową stolarkę okienną i drzwiową z profili PCV oraz poszerzenie dwóch otworów komunikacyjnych w publicznym Gimnazjum w Choszcznie". 2015-11-05 15:19:11
dokument Zarządzenie Nr 495/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Pani Danieli Lewandowskiej - p.o. Kierownika Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do składania wniosków o wszczęcie/przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów. 2015-11-05 12:30:55
dokument Zarządzenie Nr 494/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2015-11-05 10:36:12
dokument Zarządzenie Nr 493/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2015-11-05 10:34:26
dokument Zarządzenie Nr 492/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2015-11-05 10:32:39
dokument Zarządzenie Nr 491/15 Burmistrza Choszczna z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2015-11-04 12:09:17
dokument Zarządzenie Nr 490/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 2015-11-03 14:38:55
dokument Zarządzenie Nr 489/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1406. 2015-11-03 11:48:00
dokument Zarządzenie Nr 488/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Koplin, oznaczonej numerem działki 36/33. 2015-11-03 11:43:25
dokument Zarządzenie Nr 487/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 401/12, która wraz z dotychczas wydzieloną przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku działką nr 401/1 będzie spełniać wymogi działki budowlanej. 2015-11-02 13:55:49
dokument Zarządzenie Nr 486/15 Burmistrza Choszczna z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-11-09 08:56:35
dokument Zarządzenie Nr 485/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2015-10-28 12:56:36
dokument Zarządzenie Nr 484/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wymianę wrót garażowych przez najemcę garażu stanowiącego własność Gminy Choszczno. 2015-10-28 12:53:08
dokument Zarządzenie Nr 483/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 października 2015 r. w sprawie użyczenia pomieszczenia zlokalizowanego w miejscowości Kołki stanowiącego własność Gminy Choszczno. 2015-10-28 12:45:54
dokument Zarządzenie Nr 482/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2015-10-28 10:29:30
dokument Zarządzenie Nr 481/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji uroczystości z okazji święta Białej Laski pod hasłem " Okaż serce" organizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Choszcznie. 2015-10-28 10:25:50
dokument Zarządzenie Nr 480/15 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-10-27 12:19:10
dokument Zarządzenie Nr 479/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2015 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia , położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2015-10-22 13:11:38
dokument Zarządzenie Nr 478/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-10-22 13:09:43
dokument Zarządzenie Nr 477/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-10-27 08:23:04
dokument Zarządzenie Nr 476/15 Burmistrza Choszczna z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych " z urzędu". 2015-10-22 08:35:00
dokument Zarządzenie Nr 475/15 Burmistrza Choszczna z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 2015-10-22 08:32:57
dokument Zarządzenie Nr 474/15 Burmistrza Choszczna z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 2015-10-22 08:31:01
dokument Zarządzenie Nr 473/15 Burmistrza Choszczna z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2015-10-21 12:03:41
dokument Zarządzenie Nr 472/15 Burmistrza Choszczna z dnia 21 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomościami Komunalnymi. 2015-10-21 11:55:57
dokument Zarządzenie Nr 471/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-10-23 09:26:59
dokument Zarządzenie Nr 470/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-21 11:53:17
dokument Zarządzenie Nr 469/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2015 w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w OTUA "Patronka" w Szczecinku, w celu kontynuacji leczenia odwykowego. 2015-10-20 14:28:27
dokument Zarządzenie Nr 468/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2015 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2015-10-20 14:04:04
dokument Zarządzenie Nr 467/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2015 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2015-10-20 14:01:15
dokument Zarządzenie Nr 466/15 Burmistrza Choszczna z dnia 16 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 25 października 2015 r. na terenie Gminy Choszczno. 2015-10-20 13:55:20
dokument Zarządzenie Nr 465/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 października 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-10-15 13:51:12
dokument Zarządzenie Nr 464/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 października 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-10-15 13:48:39
dokument Zarządzenie Nr 463/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. " Kontrakt Samorządowy - Lider Pojezierza". 2015-10-15 11:26:25
dokument Zarządzenie Nr 462/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 09 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Piasecznik. 2015-10-15 11:20:57
dokument Zarządzenie Nr 461/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 09 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV. 2015-10-15 11:14:58
dokument Zarządzenie Nr 460/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. na terenie Gminy Choszczno. 2015-10-15 11:10:18
dokument Zarządzenie Nr 459/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpodów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych niezamieszkalnych położonych na terenie Gminy Choszczno 2015-10-16 09:18:36
dokument Zarządzenie Nr 458/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2015-10-15 11:04:55
dokument Zarządzenie Nr 457/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku obrotowym 2015 r. 2015-10-14 11:13:08
dokument Zarządzenie Nr 456/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2015-10-14 11:09:13
dokument Zarządzenie Nr 455/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wardyń, oznaczonej numerem działki 121/6. 2015-10-13 11:03:49
dokument Zarządzenie Nr 454/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2015-10-13 11:00:25
dokument Zarządzenie Nr 453/15 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na modernizację ogrzewania przez najemcę lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno. 2015-10-12 11:59:12
dokument Zarządzenie Nr 452/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015 2015-10-16 11:29:41
dokument Zarządzenie Nr 451/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 października 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-10-08 14:29:16
dokument Zarządzenie Nr 450/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 października 2015 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzeń, zlokalizowanych na terenie Gminy Choszczno. 2015-10-08 14:27:01
dokument Zarządzenie Nr 449/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 października 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-10-08 14:24:42
dokument Zarządzenie Nr 448/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 października 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-10-08 14:22:37
dokument Zarządzenie Nr 447/15 Burmistrza Choszczna z dnia 07 października 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-08 14:03:05
dokument Zarządzenie Nr 446/15 Burmistrza Choszczna z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-08 13:56:02
dokument Zarządzenie Nr 445/15 Burmistrza Choszczna z dnia 07 października 2015 w sprawie ustalenia wysokości nogrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2015 r. 2015-10-07 11:52:11
dokument Zarządzenie Nr 444/15 Burmistrza Choszczna z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2015 r. 2015-10-07 11:50:34
dokument Zarządzenie Nr 443/015 Burmistrza Choszczna z dnia 07 października 2015 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2015-10-07 09:23:39
dokument Zarządzenie Nr 442/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2015-10-06 14:01:47
dokument Zarządzenie Nr 441/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m Choszczno. 2015-10-06 13:26:10
dokument Zarządzenie Nr 440/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonych numerami działek 101/1, 201/2, 101/3, 101/4, 101/5 i 101/8. 2015-10-06 13:22:08
dokument Zarządzenie Nr 439/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działek 1390-1394. 2015-10-06 13:15:52
dokument Zarządzenie Nr 438/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2015-10-06 12:29:16
dokument Zarządzenie nr 437/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. na terenie Gminy Choszczno. 2015-10-06 13:09:40
dokument Zarządzenie Nr 436/15 Burmistrza Choszczna z dnia 01 października 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji wyjazdu dla dzieci i rodziców z miejscowości Zamęcin. 2015-10-01 13:37:51
dokument Zarządzenie Nr 435/15 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2015-09-30 13:29:41
dokument Zarzadzenie Nr 434/15 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2015-09-30 13:02:26
dokument Zarządzenie Nr 433/15 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2015-09-30 12:59:32
dokument Zarządzenie Nr 431/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015 2015-10-07 10:46:40
dokument Zarządzenie Nr 432/15 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych. 2015-10-02 11:09:22
dokument Zarządzenie Nr 430/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-09-30 12:55:26
dokument Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2015-10-01 13:40:35
dokument Zarządzenie Nr 428/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2015-09-30 12:44:57
dokument Zarządzenie Nr 427/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2015. 2015-09-30 12:42:19
dokument Zarządzenie Nr 426/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji "XV Dnia Papieskiego" w Choszcznie w dniu 11 października 2015 r. 2015-09-28 14:46:09
dokument Zarządzenie Nr 425/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie. 2015-09-28 14:43:15
dokument Zarządzenie Nr 424/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. 2015-09-28 14:40:34
dokument Zarządzenie Nr 423/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Gleźno, Zamęcin i Zwierzyn 2015-09-28 14:28:36
dokument Zarządzenie Nr 422/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego gminy Choszczno w obrębach: Gleźno, Zamęcin i Zwierzyn 2015-09-28 14:25:20
dokument Zarządzenie Nr 421/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. 2015-09-28 14:22:42
dokument Zarządzenie Nr 420/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego gminy Choszczno. 2015-09-28 14:19:26
dokument Zarządzenie Nr 419/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej. 2015-09-28 14:15:54
dokument Zarządzenie Nr 418/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015. 2015-09-28 14:11:35
dokument Zarządzenie Nr 417/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2015-09-28 14:06:30
dokument Zarządzenie Nr 416/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2015-09-28 14:04:03
dokument Zarządzenie Nr 415/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-28 14:01:10
dokument Zarządzenie Nr 414/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej. 2015-09-28 13:57:53
dokument Zarządzenie Nr 413/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej. 2015-09-28 13:51:48
dokument Zarządzenie Nr 412/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Radlice, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno 1, Chełpa. 2015-09-28 13:47:02
dokument Zarządzenie Nr 411/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Radlice, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno1, Chełpa. 2015-09-28 13:41:49
dokument Zarządzenie Nr 410/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Choszczno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. 2015-09-28 13:37:23
dokument Zarządzenie Nr 409/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie użyczenia części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radaczewie. 2015-09-23 12:00:24
dokument Zarządzenie Nr 408/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie. 2015-09-22 14:11:33
dokument Zarządzenie Nr 407/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie. 2015-09-22 14:09:09
dokument Zarządzenie Nr 406/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. 2015-09-22 14:06:54
dokument Zarządzenie Nr 405/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2015-09-22 14:04:19
dokument Zarządzenie Nr 404/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2015-09-22 14:01:58
dokument Zarządzenie Nr 403/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2015-09-22 13:59:34
dokument Zarządzenie Nr 402/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2015-09-22 13:57:03
dokument Zarządzenie Nr 401/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-09-23 12:04:21
dokument Zarządzenie Nr 400/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015. 2015-09-22 10:11:34
dokument Zarządzenie Nr 399/15 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2016. 2015-09-22 10:08:06
dokument Zarządzenie Nr 398/15 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gleźno, oznaczonej numerem działki 67. 2015-09-16 11:35:13
dokument Zarządzenie Nr 397/15 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji uroczystości związanych z organizacją " Dnia Seniora " przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Choszcznie. 2015-09-16 09:04:04
dokument Zarządzenie Nr 396/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 236/8, 236/10. 2015-09-15 13:35:13
dokument Zarządzenie Nr 395/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2015-09-15 13:29:26
dokument Zarządzenie Nr 394/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, połozonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 150/3, 151/1,152/3. 2015-09-15 13:25:53
dokument Zarządzenie Nr 393/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 2 przy ul. Słowackiego wraz ze związanym z nim udziałem w działce oznaczonej numerem 481 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. 2015-09-15 13:20:35
dokument Zarządzenie Nr 392/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015. 2015-09-16 11:47:45
dokument Zarządzenie Nr 391/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-09-16 11:45:06
dokument Zarządzenie Nr 390/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 wrzenia 2015 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2015-09-11 14:39:11
dokument Zarządzenie Nr 389/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-09-11 14:36:38
dokument Zarządzenie Nr 388/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2015-09-11 10:50:31
dokument Zarządzenie Nr 387/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11wrzesnia 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2015-09-11 10:47:49
dokument Zarządzenie Nr 386/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2015-09-11 10:45:08
dokument Zarządzenie Nr 385/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przez dyrektor Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2015-09-11 10:42:27
dokument Zarządzenie Nr 384/15 Burmistrza Choszczna z dnia 09 września 2015 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2015 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno. 2015-09-09 15:22:56
dokument Zarządzenie Nr 383/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze - Geodeta. 2015-09-09 14:55:32
dokument Zarządzenie Nr 382/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 września 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2015-09-08 13:50:29
dokument Zarządzenie Nr 381/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 września 2015 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją leczenia w SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. 2015-09-09 15:16:00
dokument Zarządzenie Nr 380/15 Burmistrza Choszczna z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-09-10 10:21:20
dokument Zarządzenie Nr 379/15 Burmistrza Choszczna z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2015-09-04 14:58:16
dokument Zarządzenie Nr 378/15 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomosci gruntowych zbudowanych obiektami świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami gospodarczymi położonych na terenie Gminy Choszczno. 2015-09-07 12:58:00
dokument Zarządzenie Nr 377/15 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania integracyjnego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miejscowości Raduń. 2015-09-07 12:52:14
dokument Zarządzenie Nr 376/15 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji " V Korytowskiej Nocy Poetów". 2015-09-07 12:49:27
dokument Zarządzenie Nr 375/15 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2015-09-02 12:45:30
dokument Zarządzenie Nr 374/15 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2015-09-02 12:41:22
dokument Zarządzenie Nr 373/15 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2015-09-01 14:59:02
dokument Zarządzenie Nr 372/15 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Golcza, oznaczonej numerem działki 143. 2015-09-01 14:55:56
dokument Zarządzenie Nr 371/15 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2015 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji "Gminnego Święta Plonów 2015". 2015-09-01 11:16:15
dokument Zarządzenie Nr 370/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2015-09-03 12:04:42
dokument Zarządzenie Nr 369/15 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-09-03 12:01:30
dokument Zarządzenie Nr 368/15 Burmistrza Choszczna z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2015-08-27 14:45:46
dokument Zarządzenie Nr 367/15 Burmistrza Choszczna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2015-08-27 14:42:58
dokument Zarządzenie Nr 366/15 Burmistrza Choszczna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Choszczno. 2015-08-27 14:40:35
dokument Zarządzenie Nr 365/15 Burmistrza Choszczna z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2015-08-26 12:35:38
dokument Zarządzenie Nr 364/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Korytowo, stanowiącej drogę wewnętrzną. 2015-08-25 11:29:18
dokument Zarządzenie Nr 363/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2015. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Korytowo, oznaczonej numerem działki 206/32. 2015-08-25 11:26:03
dokument Zarządzenie Nr 362/15 Burmistrza Choszczna z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2015 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno. 2015-08-21 13:14:17
dokument Zarządzenie Nr 361/15 Burmistrza Choszczna z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2015-08-20 13:12:14
dokument Zarządzenie Nr 360/15 Burmistrza Choszczna z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2015-08-20 13:10:00
dokument Zarządzenie Nr 359/15 Burmistrza Choszczna z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2015-08-20 13:08:04
dokument Zarządzenie Nr 358/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie 2015 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2015. 2015-08-25 11:32:00
dokument Zarządzenie Nr 357/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 wrzesnia 2015 r. na terenie Gminy Choszczno. 2015-08-20 12:09:57
dokument Zarządzenie Nr 356/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-20 12:05:37
dokument Zarządzenie Nr 355/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.obsługi informatycznej w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-20 12:00:50
dokument Zarządzenie Nr 354/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015. 2015-08-18 10:16:12
dokument Zarządzenie Nr 353/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, połozonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 154/5. 2015-08-18 10:13:27
dokument Zarządzenie Nr 352/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 277. 2015-08-18 10:09:15
dokument Zarządzenie Nr 351/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3 przy ul. Wyzwolenia wraz ze związanym z nim udziałem w działce oznaczonej numerem 656 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. 2015-08-18 10:05:27
dokument Zarządzenie Nr 350/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 401/13. 2015-08-18 10:01:09
dokument Zarządzenie Nr 349/15 Burmistrza Choszczna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-08-18 09:12:29
dokument Zarządzenie Nr 348/15 Burmistrza Choszczna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu mieszkalnego przy ul.Wolności 32 a/1 w Choszcznie. 2015-08-18 09:09:44
dokument Zarządzenie Nr 347/15 Burmistrza Choszczna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z ewidencją ludności. 2015-08-18 09:06:47
dokument Zarządzenie Nr 346/15 Burmistrza Choszczna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie dofinansowania na wykonanie tablicy pamiątkowej Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Choszcznie. 2015-08-18 09:03:49
dokument Zarządzenie Nr 345/15 Burmistrza Choszczna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie dofinansowania na zakup strojów dla Chóru "Pogodna Jesień" w Choszcznie. 2015-08-18 08:56:48
dokument Zarządzenie Nr 344/15 Burmistrza Choszczna z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne. 2015-08-19 10:12:23
dokument Zarządzenie Nr 343/15 Burmistrza Choszczno z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody nazawarcie umowy najmu udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 2015-08-18 08:50:54
dokument Zarządzenie Nr 342/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015. na terenie Gminy Choszczno. 2015-08-14 09:35:14
dokument Zarządzenie Nr 341/15 Burmistrza Choszczna z dnia 07 sierpnia 2015 w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 276 wraz z udziałem w wysokości 1/6 części w działce nr 281, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno 2015-08-07 14:21:38
dokument Zarządzenie Nr 340/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-08-11 11:38:51
dokument Zarządzenie Nr 339/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2015 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej. 2015-08-05 13:11:09
dokument Zarządzenie Nr 338/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Oraczewice 2015-08-05 13:08:16
dokument Zarządzenie Nr 337/15 Burmistrza Choszczna z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2015-08-05 09:42:47
dokument Zarządzenie Nr 336/15 Burmistrza Choszczna z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie odstąpienia od poboru czynszu za najem pomieszczenia biurowego od stowarzyszenia prowadzącego działalność kulturową. 2015-08-05 09:24:11
dokument Zarządzenie Nr 335/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami świetlic wiejskich i pomieszczeniami gospodarczymi położonych na terenie Gminy Choszczno. 2015-08-05 09:20:02
dokument Zarządzenie Nr 334/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-08-06 12:31:24
dokument Zarządzenie Nr 333/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie. 2015-07-29 15:04:45
dokument Zarządzenie Nr 332/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stawina. 2015-07-29 12:00:24
dokument Zarządzenie Nr 331/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stawina. 2015-07-29 11:49:39
dokument Zarządzenie Nr 330/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2015 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. 1 Maja. 2015-07-29 11:58:07
dokument Zarządzenie Nr 326/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-07-29 15:00:44
dokument Zarządzenie Nr 329/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2015 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętu. 2015-07-29 12:39:01
dokument Zarządzenie Nr 328/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2015 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2015-07-29 11:55:13
dokument Zarządzenie Nr 327/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2015-07-29 11:53:27
dokument Zarządzenie Nr 325/2015Burmistrza Choszczna z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015 2015-07-22 14:10:33
dokument Zarządzenie Nr 324/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne. 2015-07-15 14:02:26
dokument Zarządzenie Nr 323/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015 2015-07-22 14:09:00
dokument Zarządzenie Nr 322/15 Burmistrza Choszczna z dnia 09 lipca 2015 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2015 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno. 2015-07-10 15:00:43
dokument Zarządzenie Nr 321/15 Burmistrza Choszczna z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2015 r. 2015-07-09 11:11:43
dokument Zarządzenie Nr 320/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2015-07-08 13:56:03
dokument Zarządzenie Nr 319/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lipca 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Piastowskiej. 2015-07-08 13:49:59
dokument Zarządzenie Nr 318/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lipca 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji III edycji Pucharu Polski w kajak polo organizowanego przez Ludowo Uczniowski Klub Sportowy "Wodniak". 2015-07-08 13:47:17
dokument Zarządzenie Nr 317/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2015-07-07 14:23:09
dokument Zarządzenie Nr 316/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnych obwodów głosowania w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-08 13:43:42
dokument Zarządzenie Nr 315/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015. 2015-07-09 14:56:49
dokument Zarządzenie Nr 314/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2015 r. Rady Miejskiejw Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej w Rodzinie. 2015-07-08 13:39:01
dokument Zarządzenie Nr 313/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Choszczno. 2015-07-08 13:32:51
dokument Zarządzenie Nr 312/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Choszczno. 2015-07-08 13:26:59
dokument Zarządzenie Nr 311/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie na okres od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 lipca 2016. 2015-07-08 13:19:55
dokument Zarządzenie Nr 310/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/2015 r. Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczenia i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2015-07-08 13:11:48
dokument Zarządzenie Nr 309/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2015-07-08 13:04:50
dokument Zarządzenie Nr 308/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Choszczno nieodpłatnie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 13 i 103 położonej w obrębie ewidencyjnym Koplin oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 82 położonej w obrębie ewidencyjnym Zamęcin. 2015-07-02 14:21:21
dokument Zarządzenie Nr 307/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Golcza, oznaczonej numerem działki 143. 2015-07-02 14:07:09
dokument Zarządzenie Nr 306/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wardyń, oznaczonej numerem działki 121/6. 2015-07-02 14:02:34
dokument Zarządzenie Nr 305/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1395 2015-07-02 13:59:01
dokument Zarządzenie Nr 304/15 Burmistrza Choszczna z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2015-07-02 13:03:31
dokument Zarządzenie Nr 303/15 Burmistrza Choszczna z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2015-07-02 13:01:22
dokument Zarządzenie Nr 302/15 Burmistrza Choszczna z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA "ARKA" na Spotkanie Trzeźwościowe Anonimowych Alkoholików w Licheniu. 2015-07-02 12:58:50
dokument Zarządzenie Nr 301/15 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-07-09 15:03:47
dokument Zarządzenie Nr 300/15 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2015. 2015-07-07 08:12:44
dokument Zarządzenie Nr 299/15 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z ewidencją ludności. 2015-06-30 10:36:16
dokument Zarządzenie Nr 298/15 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcie. 2015-06-29 09:12:26
dokument Zarządzenie Nr 297/15 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2015-06-25 14:54:03
dokument Zarządzenie Nr 296/15 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2015-07-08 12:54:03
dokument Zarządzenie Nr 295/15 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia czynszu za najem świetlicy wiejskiej w Zwierzyniu. 2015-06-25 13:16:56
dokument Zarządzenie Nr 294/15 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2015-06-25 11:46:29
dokument Zarządzenie Nr 293/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych na terenie Gminy Choszczno. 2015-06-25 09:07:08
dokument Zarządzenie Nr 292/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2015-06-25 09:02:10
dokument Zarządzenie Nr 291/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2015-06-24 13:03:04
dokument Zarządzenie Nr 290/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, polożonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2015-06-22 14:49:47
dokument Zarządzenie Nr 289/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie użyczenia części gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolnosci. 2015-06-22 14:47:32
dokument Zarządzenie Nr 288/15 Burmistrza Choszczna z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2015-06-19 15:05:01
dokument Zarządzenie Nr 287/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2015. 2015-06-18 13:34:57
dokument Zarządzenie Nr 285/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia czynszu za najem świetlicy wiejskiej w Piaseczniku. 2015-06-18 12:45:59
dokument Zarządzenie Nr 284/15 Burmistrza Choszczna z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-06-16 12:34:53
dokument Zarządzenie Nr 283/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-06-16 10:04:25
dokument Zarządzenie Nr 282/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2015-06-15 13:32:55
dokument Zarządzenie Nr 281/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 114/2. 2015-06-15 13:29:19
dokument Zarządzenie Nr 280/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 907. 2015-06-15 13:25:37
dokument Zarządzenie Nr 279/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 150/3, 151/1, 152/3. 2015-06-15 13:21:16
dokument Zarządzenie Nr 278/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardziej. 2015-06-15 13:15:49
dokument Zarządzenie Nr 277/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2015-06-11 14:02:33
dokument Zarządzenie Nr 276/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016. 2015-06-11 11:41:36
dokument Zarządzenie Nr 275/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2015/2016. 2015-06-11 11:38:00
dokument Zarządzenie Nr 274/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2015-06-11 11:35:17
dokument Zarządzenie Nr 273/15 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne. 2015-06-11 13:59:25
dokument Zarządzenie Nr 272/15 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji imprezy " Rodzice dzieciom - dzieci rodzicom" organizowanego przez SP Nr 1 w Suliszewie. 2015-06-10 13:41:29
dokument Zarządzenie Nr 271/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 czerwca 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-06-10 13:37:49
dokument Zarządzenie Nr 270/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie. 2015-06-08 13:14:54
dokument Zarządzenie Nr 269/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie. 2015-06-08 13:11:36
dokument Zarządzenie Nr 268/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez ChZNK 2015-06-03 09:59:48
dokument Zarządzenie Nr 267/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno i jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2019 r. " 2015-06-02 14:42:21
dokument Zarządzenie Nr 266/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w obrębie ewidencyjnym Roztocze, stanowiącej działkę nr 548/2. 2015-06-03 09:53:44
dokument Zarządzenie Nr 265/15 Burmistrza Choszczna z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 2015-06-01 13:44:37
dokument Zarządzenie Nr 264/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-06-10 13:34:18
dokument Zarządzenie Nr 263/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń biurowych zlokalizowanych przy ul. Bohaterów Warszawy 18 w Choszcznie. 2015-05-29 15:02:21
dokument Zarządzenie Nr 262/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul.Wolności. 2015-05-29 15:00:06
dokument Zarządzenie Nr 261/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul.Matejki. 2015-05-29 14:56:55
dokument Zarządzenie Nr 260/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2015-05-29 14:54:33
dokument Zarządzenie Nr 259/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie terminu obchodów "Choszczeńskiej Sobótki" w 2015 roku. 2015-05-28 11:42:41
dokument Zarządzenie Nr 258/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji IV Zawodów Wędkarkich dla młodzieży oraz dorosłych z Sołectwa Smoleń organizowanych przez Sołectwo Smoleń. 2015-05-28 11:39:50
dokument Zarządzenie Nr 257/15 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji warsztatów profilaktycznych pn. "Jestem sobą" dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie. 2015-06-02 10:14:19
dokument Zarządzenie Nr 256/15 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA "ARKA" na XXVII Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe Anonimowych Alkoholików w Częstochowie. 2015-05-27 14:10:48
dokument Zarządzenie Nr 255/15 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałego wyposażenia świetlic wiejskich, które nie zostało objęte inwentaryzacją na podstawie Zarządzenia Nr 76/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 27 stycznia 2015 roku. 2015-05-26 11:23:33
dokument Zarządzenie Nr 254/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia I i II tury głosowania wwyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Choszczno. 2015-05-22 13:23:20
dokument Zarządzenie Nr 253/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2015-05-22 11:12:58
dokument Zarządzenie Nr 252/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2015-05-22 11:09:51
dokument Zarządzenie Nr 251/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2015-05-22 11:06:47
dokument Zarządzenie Nr 250/15 Burmistrza Choszczn z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej. 2015-05-22 11:04:06
dokument Zarządzenie Nr 249/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gleźno. 2015-05-22 10:58:12
dokument Zarządzenie Nr 248/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. 2015-05-22 10:51:45
dokument Zarządzenie Nr 247/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. 2015-05-22 10:48:30
dokument Zarządzenie Nr 246/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku. 2015. 2015-05-25 15:10:34
dokument Zarządzenie Nr 245/15 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2015-05-25 15:06:56
dokument Zarządzenie Nr 244/15 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji XVI Festiwalu Fortepianowego " Gramy na 4 ręce" organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im.Ignacego Jana Paderewskiego w Choszcznie. 2015-05-21 08:43:25
dokument Zarządzenie Nr 243/15 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pleneru pn. " Choszczno i okolice" organizowanego przez Klub Plastyka " Impresja" działającego przy Choszczeńskim Domu Kultury. 2015-05-21 08:38:04
dokument Zarządzenie Nr 242/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Choszczno. 2015-05-21 12:49:53
dokument Zarządzenie Nr 241/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2015-05-20 14:44:45
dokument Zarządzenie Nr 240/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015. 2015-05-20 14:42:14
dokument Zarządzenie Nr 239/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015. 2015-05-20 14:39:27
dokument Zarządzenie Nr 238/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie. 2015-05-20 14:37:27
dokument Zarządzenie Nr 237/15 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2015-05-19 12:34:20
dokument Zarządzenie Nr 236/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-05-18 13:06:52
dokument Zarządzenie Nr 235/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul.Władysława Jagiełły. 2015-05-18 13:02:03
dokument Zarządzenie Nr 234/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-05-18 12:58:04
dokument Zarządzenie Nr 233/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 196/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-05-14 11:54:15
dokument Zarządzenie Nr 232/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalania zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych na terenie Gminy Choszczno. 2015-05-20 13:38:14
dokument Zarządzenie Nr 231/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym. 2015-05-14 09:33:37
dokument Zarządzenie Nr 230/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie zmian uchwały Nr XIII/168/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej. 2015-05-14 09:27:44
dokument Zarządzenie Nr 229/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2015 r.w sprawie wykonania uchwały Nr VI/54/215 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015. 2015-05-14 09:19:27
dokument Zarządzenie Nr 228/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłat od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-05-14 09:16:25
dokument Zarządzenie Nr 227/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej w Rodzinie. 2015-05-14 09:10:42
dokument Zarządzenie Nr 226/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r.w sprawie uchwalenia i zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020. 2015-05-14 09:07:22
dokument Zarządzenie Nr 225/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w gminie Choszczno na rok 2015. 2015-05-14 09:02:06
dokument Zarządzenie Nr 224/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Choszczno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2015-05-14 08:56:56
dokument Zarządzenie Nr 223/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2015-05-14 08:49:11
dokument Zarządzenie Nr 222/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 2015-05-13 11:36:42
dokument Zarządzenie Nr 221/15 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2015-05-14 08:44:29
dokument Zarządzenie Nr 220/15 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2015. 2015-05-12 14:50:00
dokument Zarządzenie Nr 219/15 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 282 wraz z udziałem w wysokości 1/6 części w nieruchomości oznaczonej nr działki 281. 2015-05-12 13:31:51
dokument Zarządzenie Nr 218/15 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik oznaczonej numerem działki 102. 2015-05-12 13:26:50
dokument Zarządzenie Nr 217/15 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2015 r.w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 1389. 2015-05-12 13:22:01
dokument Zarządzenie Nr 216/15 Burmistrza Choszczna z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015 i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-05-14 11:48:46
dokument Zarządzenie Nr 215/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul.Władysława Jagiełły. 2015-05-07 11:52:31
dokument Zarządzenie Nr 214/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul.Kopernika. 2015-05-07 11:49:52
dokument Zarządzenie Nr 213/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stawina. 2015-05-07 11:47:43
dokument Zarządzenie Nr 212/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica 2015-05-07 11:45:40
dokument Zarządzenie Nr 211/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul.Stawina. 2015-05-07 11:42:11
dokument Zarządzenie Nr 210/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2015-05-07 11:41:05
dokument Zarządzenie Nr 209/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2015-05-07 11:36:30
dokument Zarządzenie Nr 208/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. 2015-05-07 11:34:25
dokument Zarządzenie Nr 207/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków. 2015-05-07 11:32:34
dokument Zarządzenie Nr 206/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul.Wolności. 2015-05-07 11:30:33
dokument Zarządzenie Nr 205/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2015-05-07 11:27:38
dokument Zarządzenie Nr 204/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-05-06 14:35:21
dokument Zarządzenie Nr 203/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 Maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-05-05 13:59:21
dokument Zarządzenie Nr 202/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2015-05-06 14:20:01
dokument Zarządzenie Nr 201/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 Maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r. 2015-05-06 13:37:42
dokument Zarządzenie Nr 200/15 Burmistrza Choszczna z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie. 2015-05-04 09:15:27
dokument Zarządzenie Nr 199/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie, stanowiącego własność Gminy Choszczno 2015-04-29 14:45:04
dokument Zarządzenie Nr 198/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie, stanowiącego własność Gminy Choszczno 2015-04-29 14:42:39
dokument Zarządzenie Nr 197/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2015-04-29 14:15:04
dokument Zarządzenie Nr 196/15 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2015r. wsprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-05-06 14:17:00
dokument Zarządzenie Nr 195/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwitnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2015-05-04 14:28:03
dokument Zarządzenie Nr 194/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2015 r. wsprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-27 13:10:47
dokument Zarządzenie Nr 193/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-24 13:58:52
dokument Zarządzenie Nr 192/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2015-04-23 09:27:05
dokument Zarządzenie Nr 191/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2015-04-23 09:22:50
dokument Zarządzenie Nr 190/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 711/2. 2015-04-23 09:19:53
dokument Zarządzenie Nr 189/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2015 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałego wyposażenia świetlic wiejskich, które nie zostało objęte inwentaryzacją na podstawie Zarządzenia nr 76/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 27 stycznia 2015 roku. 2015-04-23 09:14:44
dokument Zarządzenie Nr 188/15 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad iwysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych na terenie Gminy Choszczno. 2015-04-23 09:10:12
dokument Zarządzenie Nr 187/15 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2014. 2015-04-21 10:46:15
dokument Zarządzenie Nr 186/15 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2014. 2015-04-21 10:41:36
dokument Zarządzenie Nr 185/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji uroczystości związanych ze ŚwiatowymDniem Inwalidy organizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Choszcznie. 2015-04-21 10:01:23
dokument Zarządzenie Nr 184/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Choszcznie. 2015-04-21 09:56:34
dokument Zarządzenie Nr 183/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2015-04-21 09:50:31
dokument Zarządzenie Nr 182/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Choszczno. 2015-04-27 15:11:25
dokument Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracj rządowej oraz innych zadań xleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015 2015-04-20 12:53:10
dokument Zarządzenie Nr 180/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Choszczno obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-20 10:55:21
dokument Zarządzenie Nr 179/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2015 r. zmieniające wsprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno. 2015-04-16 12:27:05
dokument Zarządzenie Nr 178/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2015-04-16 12:22:04
dokument Zarządzenie Nr 177/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul.Staszica. 2015-04-16 12:16:55
dokument Zarządzenie Nr 176/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2015-04-16 12:10:03
dokument Zarządzenie Nr 175/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2015 r.w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2015-04-16 12:05:11
dokument Zarządzenie Nr 174/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-15 15:01:31
dokument Zarządzenie Nr 173/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1076. 2015-04-14 11:03:13
dokument Zarządzenie Nr 172/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie użyczenia poczekalni dworca kolejowego zlokalizowanego w Choszcznie przy ul.Kolejowej 1 2015-04-13 14:54:51
dokument Zarządzenie Nr 171/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2015-04-13 13:48:47
dokument Zarządzenie Nr 170/15 Burmistrza Choszczna z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2015-04-09 14:08:20
dokument Zarządzenie Nr 169/15 Burmistrza Choszczna z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie dni dodatkowo wolnych od pracy w 2015 roku. 2015-04-09 14:05:04
dokument Zarządzenie Nr 168/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 kwietnia 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno. 2015-04-03 09:29:30
dokument Zarządzenie Nr 167/15 Burmistrza Choszczna, z dnia 02 kwietnia 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2015-04-03 09:26:25
dokument Zarządzenie Nr 166/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 2 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 20/2. 2015-04-02 13:30:07
dokument Zarządzenie Nr 165/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 kwietnia 2015r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4m. Choszczno, oznaczonej nr działki 276 wraz z udziałem w wysokości 1/6 części w nieruchomości oznaczonej nr działki 281 2015-04-02 13:23:54
dokument Zarządzenie Nr 164/15 Burmistrza Choszczna z dnia 31marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Choszczno obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-09 12:02:08
dokument Zarządzenie Nr 163/15 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności mienia komunalnego dzierżawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie. 2015-04-01 08:22:06
dokument Zarządzenie Nr 162/15 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-04-03 11:01:40
dokument Zarządzenie Nr 161/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-03-27 12:43:21
dokument Zarządzenie Nr 160/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy - druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych niewykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2015-03-27 12:16:11
dokument Zarządzenie Nr 159/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji imprezy "XV Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych" organizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 2015-03-24 15:09:26
dokument Zarządzenie Nr 158/15 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2015-03-24 14:35:47
dokument Zarządzenie Nr 157/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 241/3. 2015-03-24 08:50:22
dokument Zarządzenie Nr 156/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 marca 2015r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 693/1. 2015-03-24 08:43:52
dokument Zarządzenie Nr 155/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonych numerami działek 427 i 428. 2015-03-24 08:37:07
dokument Zarządzenie Nr 154/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2015 r.w sprawie użyczenia pomieszczenia zlokalizowanego w miejscowości Kołki 2015-03-20 13:12:07
dokument Zarządzenie Nr 153/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2015 w sprawie wykonania uchwały Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2015-03-20 13:01:58
dokument Zarządzenie Nr 152/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2015 w sprawie wykonania uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-03-20 12:46:04
dokument Zarządzenie Nr 151/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2015 w sprawie wykonania uchwały Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 2015-03-20 12:35:54
dokument Zarządzenie Nr 150/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2015 w sprawie wykonania uchwały Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno 2015-03-20 12:25:40
dokument Zarządzenie Nr 149/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2015 w sprawie wykonania uchwały Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2015 roku 2015-03-20 12:18:13
dokument Zarządzenie Nr 148/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2015 w sprawie wykonania uchwały Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 2015-03-20 12:09:45
dokument Zarządzenie Nr 147/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2015 w sprawie wykonania uchwały Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2015-03-20 11:52:03
dokument Zarządzenie Nr 146/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2015 w sprawie wykonania uchwały Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia11 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących i zarządu osiedli w Choszcznie 2015-03-20 11:28:32
dokument Zarządzenie Nr 145/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2015 w sprawie wykonania uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 2015-03-20 11:14:26
dokument Zarządzenie Nr144/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2015 w sprawie wykonania uchwały Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu oddłużeniowego" i "Programu realizacji świadczeń wzajemnych" dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Choszczno 2015-03-20 11:02:15
dokument Zarządzenie Nr 143/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2015 w sprawie wykonania uchwały Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej 2015-03-20 10:24:27
dokument Zarządzenie Nr 142/15 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej 2015-03-20 10:19:03
dokument Zarządzenie Nr 141/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych 2015-03-18 12:49:07
dokument Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Norwida 2015-03-18 12:47:21
dokument Zarządzenie Nr 139/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej. 2015-03-18 12:45:48
dokument Zarządzenie Nr 138/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2015 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2015-03-18 12:43:52
dokument Zarządzenie Nr 137/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy 2015-03-18 12:38:38
dokument Zarządzenie Nr 136/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy 2015-03-18 12:36:14
dokument Zarządzenie Nr 135/15 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. :Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Gminy Choszczno w 2015 r." 2015-03-18 12:32:53
dokument Zarządzenie Nr 134/15 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji XXI Powiatowego Przedlądu Programów Artystycznych Promujących Zdrowie pt. "Zdrowym być" przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie. 2015-03-17 11:25:15
dokument Zarządzenie Nr 133/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy. 2015-03-17 11:23:07
dokument Zarządzenie Nr 132/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w wysokości 1/4 części w nieruchomości oznaczonej nr działek 442/9, 442/10 oraz udział w wysokości 1/6 części w nieruchomości oznaczonej nr działki 442/12, położonej w obrebie nr 3 m. Choszczno 2015-03-13 12:47:06
dokument Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2015-03-17 10:58:55
dokument Zarządzenie Nr 130/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-03-12 09:19:56
dokument Zarządzenie Nr 129/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2015-03-17 10:55:41
dokument Zarządzenie Nr 128/15 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2015-03-11 09:52:10
dokument Zarządzenie Nr 127/15 Burmistrza Choszczna z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie najmu cześci nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego 2015-03-11 09:43:59
dokument Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2015 2015-03-09 12:42:02
dokument Zarządzenie Nr 125/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 2015-03-05 11:17:21
dokument Zarządzenie Nr 124/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 2015-03-05 10:03:39
dokument Zarządzenie Nr 123/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2015-03-05 10:01:42
dokument Zarządzenie Nr 122/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 marca 2015 w sprawie wykonania uchwały Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015 2015-03-05 09:58:46
dokument Zarządzenie Nr 121/15 Burmistrza Choszczna z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2015-03-04 13:29:02
dokument Zarządzenie Nr 120/15 Burmistrza Choszczna z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomośći gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul Staszica. 2015-03-04 13:27:36
dokument Zarządzenie Nr 119/15 Burmistrza Choszczna z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2015-03-04 13:26:04
dokument Zarządzenie Nr 118/15 Burmistrza Choszczna z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pikniku "Rodzino, Trzymaj formę" organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliczewie w ramach ogólnopolskiego programu "Trzymaj Formę". 2015-03-04 13:24:32
dokument Zarządzenie Nr 117/15 Burmistrza Choszczna z dnia 03 marca 2015 w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2015-03-04 13:21:35
dokument Zarządzenie Nr 116/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa 2015-03-04 13:19:16
dokument Zarządzenie Nr 115/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu 2015-03-03 13:55:18
dokument Zarządzenie Nr 114/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 711/2. 2015-03-02 14:21:20
dokument Zarządzenie Nr 113/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Zamęcin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 357/3. 2015-03-02 14:19:05
dokument Zarządzenie Nr 112/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie zbycia z bonifikatą udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 70, położonej w obrębie ewidencyjnym Wardyń w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowej najemczyni udziału. 2015-03-02 14:15:33
dokument Zarządzenie Nr 111/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 195/36. 2015-03-02 14:13:09
dokument Zarządzenie Nr 110/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2015-03-02 12:23:22
dokument Zarządzenie Nr 109/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2015-03-02 12:19:30
dokument Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na roku 2015 2015-03-04 13:15:47
dokument Zarządzenie Nr 107/15 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologii społecznej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji oraz ratownictwa i ochrony ludności. 2015-02-26 11:23:52
dokument Zarządzenie Nr 106/15 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa mieszkalnego budynku komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Choszczno" 2015-02-26 11:19:45
dokument Zarządzenie Nr 105/15 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2015-02-25 09:56:36
dokument Zarządzenie Nr 104/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2015-02-26 11:16:02
dokument Zarządzenie Nr 103/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i sztuki, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej. 2015-02-23 13:46:07
dokument Zarządzenie Nr 102/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji uroczystości z okazji obchodów "DNIA KOBIET" organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko-Powiatowy w Choszcznie. 2015-02-23 13:42:13
dokument Zarządzenie nr 101/15 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2015 zmienijące ZaRządRenie w űˆŚzwie powołania Komisji Świadczeń SocjalnyYg` 2015-02-20 14:50:01
dokument Zarządzenie Nr 100/15 z dnia 18 lutego 2015 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania podań 2015-02-20 23:41:59
dokument Zarządzenie Nr 97/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2015 r.dQ s_rawie n“šn części ~ieruchomości gruntowej, połmżon|b`w Choszcznie przy ul. Staszica. 0000-00-00 00:00:00
dokument Zarządzenie Nr 92/15 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie używania przez pracowników samochodu służbowego. 2015-02-12 09:25:12
dokument Zarządzenie Nr 91/15 Burmistrza Choszczna z dnia 10 luteo 2015 r. w sprawie normy zużycia paliwa samochodzie służbowym 2015-02-12 09:23:08
dokument Zarządzenie Nr 90/15 Burmistrza Choszczno z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie. 2015-02-11 13:05:13
dokument Zarządzenie Nr 89/15 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowania jest przyznawane. 2015-02-11 13:02:44
dokument Zarządzenie Nr 88/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji Zabawy Karnawałowej dla dzieci z sołectwa Sulino. 2015-02-11 12:58:35
dokument Zarządzenie Nr 87/15 Burmistrza Choszczna z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji zebrania sprawozdawczo - wyborczego dla członków Polskiego Związku Niewidomych w Choszcznie. 2015-02-11 12:56:27
dokument Zarządzenie Nr 86/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie pezy ul. Staszica 2015-02-11 12:54:15
dokument Zarządzenie Nr 85/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej. 2015-02-11 12:52:24
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-02-11 12:50:49
dokument Zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 442/8 wraz z udziałem w wysokości 1/4 części w nieruchomości oznaczonej nr działek 442/9, 442/10 oraz udziałem w wysokości 1/6 części w nieruchomości oznaczonej nr działki 442/12. 2015-02-03 12:17:39
dokument Zarządzenie Nr 82/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 67/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Gminy Choszczno w 2015 r.". 2015-02-03 12:13:41
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015 2015-02-03 12:08:44
dokument Zarządzenie Nr 81/15 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Choszczno na 2015 rok 2015-01-28 13:24:43
dokument Zarządzenie Nr 79/15 Burmistrza Choszczna z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji Ferii Zimowych dla dzieci oraz młodzieży z miejscowości Raduń. 2015-01-27 14:11:21
dokument Zarządzenie Nr 78/15 Burmistrza Choszczna z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania do organizacji Zabawy Karnawałowej dla dzieci oraz młodzieży z miejscowości Stradzewo. 2015-01-27 14:09:34
dokument Zarządzenie Nr 77/15 Burmistrza Choszczna z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją leczenia w SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie w celu kontynuacji leczenia odwykowego 2015-01-27 14:05:30
dokument Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zbadania zgodności z ewidencją księgową stanu rzeczywistego z wybranych pozycji środków trwałych objętych ewidencją ilościową lub ilościowo-wartościową 2015-01-27 14:05:01
dokument Zarządzenie Nr 75/15 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2015-01-27 14:02:28
dokument Zarządzenie Nr 74/15 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2015-01-27 14:00:43
dokument Zarządzenie Nr 73/15 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu 2015-01-27 13:59:00
dokument Zarządzenie Nr 72/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Sułowo Enerdia Sp. zo.o z siedzibą w Szczecinie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 2015-01-27 13:57:19
dokument Zarządzenie Nr 71/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr Nr III/28/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę pana Piotra Sokoła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 2015-01-27 13:53:57
dokument Zarządzenie Nr 70/15 w sprawie wykonania uchwały Nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dni 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały II/15/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 2015-01-27 13:52:18
dokument Zarzązenie Nr 69/15 w sprawie uchwały Nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżętu na rok 2015 2015-01-27 13:42:11
dokument Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2015 2015-01-27 13:44:13
dokument Zarządzenie Nr 67/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Gminy Choszczno w 2015 r. 2015-01-27 13:51:04
dokument Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie dzierżawy części nieruchomości gruntowej nr 375/5 przy ul. Kopernika w Choszcznie. 2015-01-23 12:58:34
dokument Zarządzenie Nr 65/15 Burmistrza Choszczna z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2015-01-21 15:07:32
dokument Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżet na rok 2015. 2015-01-27 13:39:55
dokument Zarządzenie Nr 63/15 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez CHZNK 2015-01-21 12:58:39
dokument Zarządzenie Nr 62/15 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2015-01-19 14:13:26
dokument Zarządzenie Nr 61/15 Burmistrza Choszczna z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2015-01-15 14:37:36
dokument Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym z bonifikatą, nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Kostki w Korytowie. 2015-01-15 14:36:04
dokument Zarządzenie Nr 59/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Zamęcin, oznaczonej numerem działki 357/3 2015-01-15 14:33:51
dokument Zarządzenie Nr 58/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości, gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2015-01-15 14:31:21
dokument Zarządzenie Nr 57/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2015-01-15 14:29:31
dokument Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2015-01-13 12:44:07
dokument Zarządzenie Nr 55/15 Burmistrza Choszczna z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Osiedle Północne 2015-01-13 12:42:53
dokument Zarządzenie Nr 54/15 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2015-01-13 09:29:48
dokument Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Choszczna z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2015-01-09 12:02:23
dokument Zarządzenie Nr 52/14 Burmistrza Choszczna z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 282 wraz z udziałem w wysokości 1/6 części w nieruchomości oznaczonej nr działki 281 2015-01-09 12:00:10
dokument Zarządzenie Nr 51/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2015-01-08 12:16:28
dokument Zarządzenie Nr 50/15 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach. 2015-01-15 14:46:34
dokument Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015. 2015-01-21 10:05:30
dokument Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2015. 2015-01-21 10:03:19
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2015. 2015-01-21 10:01:00
dokument Zarządzenie Nr 46/15 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2015 do uchwały budżetowej. 2015-01-15 14:41:08
dokument Zarządzenie Nr 45/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Żeromskiego. 2015-01-07 10:16:06
dokument Zarządzenie Nr 44/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalet publicznych, stanowiących własność Gminy Choszczno. 2015-01-08 12:14:31
dokument Zarządzenie Nr 43/15 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat z automatów wrzutowych zainstalowanych w toaletach publicznych, stanowiących własność Gminy Choszczno. 2015-01-08 12:12:18