Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XLI

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ścieżka dźwiękowa 2014-10-14 13:12:27
dokument Uchwała Nr XLI/375/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/468/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, i Uchwały Nr IV/46/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/468/2010. 2014-10-13 10:20:03
dokument Uchwała Nr XLI/374/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/341/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Choszczno. 2014-10-13 10:19:10
dokument Uchwała Nr XLI/373/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Choszczno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-10-13 10:18:13
dokument Uchwała Nr XLI/372/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Choszczno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-10-13 10:10:00
dokument Uchwała Nr XLI/371/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z bonifikatą, nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Kostki w Korytowie. 2014-10-13 10:07:35
dokument Uchwała Nr XLI/370/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:05:02
dokument Uchwała Nr XLI/369/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałę obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyorczych. 2014-10-13 10:03:35
dokument Uchwała Nr XLI/368/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014 r. 2014-10-13 09:57:11
dokument Uchwała Nr XLI/367/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/168/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r., Nr 3, poz. 67, z 2010 r., Nr 77, poz. 1461 oraz z 2012 r., poz. 1476). 2014-10-13 09:51:57
dokument Uchwała Nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 wrzewśnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno 2014-10-13 09:51:02
dokument Uchwała Nr XLI/365/2014 RAdy Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie. 2014-10-13 09:45:46
dokument Uchwała Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie. 2014-10-13 09:43:44
dokument Uchwała Nr XLI/363/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wspódziałania pomiędzy Gminą Choszczno, a Powiatem Choszczeńskim dotyczącego realizacji projektu pn.:"Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2220Z przez miejscowość Chełpa oraz nr 2221Z os miejscowości Chełpa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 175 poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160" 2014-10-13 09:41:57