Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2016 r. z wykonania budżetu Gmniy Choszczno za rok 2015 2016-07-13 08:29:12
dokument Uchwała Nr C.197.2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Choszczna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia. 2016-05-30 09:05:17
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 2016-03-31 13:24:32
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na konien IV kwartału 2015 roku 2016-03-31 13:22:37
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 2016-03-31 13:21:04
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżętowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 2016-03-31 13:19:07
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 2016-03-31 13:17:14
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015. 2015-11-23 10:55:38
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015. 2015-11-23 10:48:12
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015. 2015-11-23 10:40:21
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec III kwartału 2015 roku. 2015-11-23 10:38:13
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec III kwartału 2015 r. 2015-11-23 10:35:01
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2015. 2015-10-23 14:56:36
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015. 2015-10-23 14:54:25
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o ztanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku. 2015-10-23 14:51:55
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015. 2015-10-23 14:49:51
dokument Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku. 2015-10-23 14:47:16
dokument Korekta Rb-Z Kwartalnego Sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2015 roku. 2015-09-15 12:16:42
dokument Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2015 r. Rb-N 2015-05-11 12:33:25
dokument Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2015 r. Rb-Z 2015-05-11 12:32:47
dokument Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2015 r. Rb-NDS, 2015-05-11 12:30:59
dokument Uchwała Nr XXVII.46.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Choszczno. 2015-02-10 08:43:48
dokument Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2015 - 2024. 2015-01-13 08:46:36
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2015. 2015-01-08 11:48:33
dokument Uchwala_Nr_CCXLV.574.2014 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2014 r. 2014-12-22 13:46:52
dokument Uchwala_Nr_CCXLV.573.2014 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2014 r. 2014-12-22 13:45:27
dokument PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO NA ROK 2015 2014-11-24 12:17:09
dokument Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu na rok 2015. 2014-07-09 11:48:44