Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XXXVIII

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXVIII/344/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2014-04-01 09:19:54
dokument Uchwała Nr XXXVIII/343/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2014 roku 2014-04-01 09:19:02
dokument Uchwała Nr XXXVIII/342/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w rejonie ulicy Zielnej 2014-04-01 09:17:38
dokument Uchwała Nr XXXVIII/341/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Choszczno. 2014-04-01 09:14:31
dokument Uchwała Nr XXXVIII/340/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. 2014-04-01 09:13:04
dokument Uchwała Nr XXXVIII/339/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Choszczno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-04-01 09:11:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII/338/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Choszczno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-04-01 09:09:00
dokument Uchwała Nr XXXVIII/337/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-01 09:08:12
dokument Uchwała Nr XXXVIII/336/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Choszczno w 2014 roku środków stanowiących fundusz sołecki. 2014-04-01 09:05:04
dokument Uchwała Nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-04-01 09:02:04
dokument UCHWAŁA Nr XXXVIII/334/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-04-01 08:58:41
dokument Uchwała Nr XXXVIII/333/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno. 2014-04-01 08:54:34
dokument Uchwała Nr XXXVIII/332/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2014-04-01 08:49:41
dokument Ścieżka dźwiękowa 2014-03-28 14:17:49