Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XXXVII

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXVII/331/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2014. 2014-02-12 12:43:59
dokument Uchwała Nr XXXVII/330/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie. 2014-02-12 12:43:26
dokument Uchwała Nr XXXVII/329/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie odwołania radnego Sylwestra Stefańskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie. 2014-02-12 12:42:45
dokument Uchwała Nr XXXVII/328/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2014-02-12 12:42:05
dokument Uchwała Nr XXXVII/327/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej. 2014-02-12 12:41:23
dokument Uchwała Nr XXXVII/326/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2014-2031. 2014-02-12 12:40:44
dokument Uchwała Nr XXXVII/325/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014 2014-02-12 12:39:23
dokument Uchwała Nr XXXVII/324/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Choszczna do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2014-02-12 12:38:02
dokument Uchwała Nr XXXVII/323/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem Państwa, a Gminą Choszczno bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości 2014-02-12 12:34:52
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII/322/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. o zmianie uchwały Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-02-12 12:33:41
dokument Uchwała Nr XXXVII/321/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno. 2014-02-12 12:33:00
dokument Uchwała Nr XXXVII/320/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Choszczno na rok 2014. 2014-02-12 12:32:14
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII/319/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-12 12:30:04
dokument Uchwała Nr XXXVII/318/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-12 12:29:10
dokument Ścieżka dźwiękowa z przebiegu XXXVII sesji RAdy Miejskiej w Choszcznie 2014-02-11 10:19:15