Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 19/2014 znak: IBPP.6733.19.7.2014.MP z dnia 31 grudnia 2014 r. dla inwestycji polegającej na: remoncie kościoła p.w. Narodzenia NMP w Choszcznie na działce o nr ewid. 209/1 obręb 3 m. Choszczna. 2014-12-31 13:29:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 17 grudnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 150/100 stal w ul. Matejki w m. Choszczno na polietylenowy gazociąg dystrybucyjny niskiego ciśnienia PE100 dn 160/90 na działkach o nr ewid. 75/1, 87/1, 124/1, 138/1, 139/9, 161/3, 167/1, 184/3 obręb 3 Choszczno. 2014-12-30 10:25:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15KV Choszczno II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 211/8 obręb Stradzewo i 28 obręb Roztocze. 2014-12-29 15:53:29
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid.: 48/1, 40, 39/9, 39/15, 39/14, 39/13, 39/12, 39/11, 39/10, 39/8, 39/7, 39/6, 39/16 obręb Gleźno, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2014-12-29 15:42:36
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dla stron postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, relacji Morzyczyn - Drawski Młyn, o łącznej długości 130 km. 2014-12-29 13:41:30
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie. 2014-12-29 13:00:44
dokument Obwieszczenie o o wpływie wniosku o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy w dniu 9 grudnia 2014 roku dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej fermy tuczu drobiu (budowa 4 nowych kurników) oraz budowie zjazdu z drogi publicznej na działkach o nr ewid. 2/27, 2/28, 2/29, 19 obręb Smoleń, gmina Choszczno. 2014-12-19 13:59:29
dokument OBWIESZCZENIE o remoncie kościoła p.w. Narodzenia NMP w Choszcznie na działce o nr ewid. 209/1 obręb 3 m. Choszczna 2014-12-17 09:52:31
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2014 r., znak: KO.6220.17.11.2014 r. o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanaqlizacji deszczowej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E". 2014-12-15 14:08:02
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08 grudnia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa stacji paliw na magazyn paliw na terenie Jednostki Wojskowej 4340, Grupa Zabezpieczenia Choszczno, na działce nr 141/10 z obrębu 0004". 2014-12-12 11:11:27
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr: 124/2014 znak: IBPP.6730.124.3.2014.MP z dnia 9 grudnia 2014 r. dla inwestycji polegającej na: prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu, sprzedaży i transporcie odpadów na działkach o nr ewid.: 391/1, 394, 395 w obrębie 3 m. Choszczna przy ul. Konopnickiej w Choszcznie. 2014-12-12 09:55:07
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr: 83/2014 znak: IBPP.6730.83.7.2014.MP z dnia 17 listopada 2014 r. dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do 2 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.: 103, 104, 105, 106 położonych w obrębie Pakość, gmina Choszczno 2014-12-12 09:54:25
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanuach dla "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE +" 2014-12-11 11:38:02
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie 2014-12-11 11:05:58
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr: 56/2014 znak: IBPP.6730.56.9.2014.PK z dnia 10 grudnia 2014 r. dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 211/9 położonej w obrębie Stradzewo, gmina Choszczno 2014-12-10 14:36:27
dokument Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Choszczna w dniu 8 grudnia 2014 r. postanowienia znak: KO.6220.17.9.2014.ES stwierdzajacego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E". 2014-12-09 13:19:51
dokument Zawiadomienie stron postępowania o ortrzymanych opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Choszcznie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsiewziecia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" w Choszcznie 2014-12-09 13:11:48
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kabla światłowodowego na działkach o nr ewid.: 385/5, 393/2, 393/1, 386/2, 387/5, 387/4, 498/3 obręb 1 m. Choszczna, 28 obręb Roztocze, 211/8, 211/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2014-12-09 10:26:50
dokument Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o inwestycji celu publicznego - Przebudowa stacji paliw płynnych na magazyn w Choszcznie. 2014-12-03 09:53:28
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 28 listopada 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid.: 48/1, 40, 39/9, 39/15, 39/14, 39/13, 39/12, 39/11, 39/10, 39/8, 39/7, 39/6, 39/16 obręb Gleźno, gmina Choszczno. 2014-11-28 08:46:38
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia wszystkie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, relacji Morzyczyn - Drawski Młyn, o łącznej długości 130 km" realizowanego na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubelskiego i wielkopolskiego. 2014-11-27 11:04:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE +. 2014-11-26 09:48:11
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie kościoła p.w. Narodzenia NMP w Choszcznie na działce o nr ewid. 209/1 obręb 3 m. Choszczna do Wojewódzkiego Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2014-11-26 09:00:41
dokument Zawiadomienie dla stron postępowania o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia z wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" w Choszcznie. 2014-11-21 15:25:09
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21 listopada 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kabla światłowodowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.o nr ewid. 385/5, 386/2, 387/4, 387/5, 393/1, 393/2, 498/3 obręb 1, Choszczno, na dz. o nr ewid. 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno, na dz. o nr ewid. 211/8, 211/9, obręb Stradzewo gmina Choszczno. 2014-11-21 10:09:57
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 12 listopada 2014r., znak: KO.6220.14.8.2014.ES dla przedsięwzięcia polegającego na możliwości kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu, transporcie odpadów: złomu żelaznego, złomu żeliwnego, złomu metali kolorowych, makulatury, tworzyw sztucznych, szkła przez ZPUH "Robol" Romana Grzebalskiego i ZPUH "Robol-BIS" Marcina Grzebalskiego na działkach nr 391/1 i 394 obręb 3 Choszczno. 2014-11-20 14:53:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13 listopada 2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami do działek na których będą zlokalizowane budynki jednorodzinne na dz. o nr ewid. 48/1, 40, 39/9, 39/15, 39/14, 39/13, 39/12, 39/11, 39/10, 39/8, 39/7, 39/6, 39/16 obręb Gleźno gmina Choszczno. 2014-11-20 09:27:08
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2221Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 do miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chełpa poprzez miejscowści Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160" 2014-11-18 10:17:53
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2014 znak: IBPP.6733.12.11.2014.PK z dnia 6 listopada 2014 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków na cele dydaktyczne związane z prowadzeniem warsztatów szkolnych na potrzeby oświatowe placówek prowadzonych przez Powiat Choszczeński wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 152, 153 obręb Raduń, gmina Choszczno. 2014-11-06 14:38:05
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2011 znak: IBPP.6733.12.4.2011.KS z dnia 9 sierpnia 2011 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka elektroenergetycznej linii 15 kV na działkach o nr ewid.: 230, 727/3, 727/4, 728/3 obręb Chełpa, 230/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno, 398/5 obręb Pomień gmina Recz. 2014-11-06 11:05:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 20 października 2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kabla światłowodowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. 385/5, 386/2, 387/4, 387/5, 393/1, 393/2, 498/3 obręb 1, Choszczno, na dz. o nr ewid. 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno, na dzi. o nr ewid. 211/8, 211/9 obręb Stradzewo gmina Choszczno. 2014-10-30 10:21:13
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na cele dydaktyczne związane z prowadzeniem warsztatów szkolnych na potrzeby oświatowe placówek prowadzonych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 152, 153 obręb Raduń, gmina Choszczna. 2014-10-29 12:04:57
dokument Zawiadomienie dla stron postępowania o wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia z wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" w Choszcznie. 2014-10-28 12:54:31
dokument SZKOLENIE CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH 2014-10-23 07:47:07
dokument UCHWAŁA NR 13 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOSZCZNIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 R. w sprawie powołania składów OKW w wyborach od rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzeń 16 litopada 2014 r. na terenie Gminy Choszczno. 2014-10-22 11:07:01
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach na radnych do Rady Miejskiej w Choszcznie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-22 11:01:51
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 20 października 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na cele dydaktyczne związane z prowadzeniem warsztatów szkolnych na potrzeby oświatowe placówek prowadzonych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 152, 153 obręb Raduń, gmina Choszczna do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie . 2014-10-21 13:36:35
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - "Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn, o łącznej długości 130km. 2014-10-21 07:50:14
dokument OBWIESZCZENIE - losowanie składów Obwodowych Komisji 2014-10-20 07:47:43
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie 2014-10-16 15:19:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.17.2013.2014.16.ES z dnia 9 października 2014 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejacej fermy tuczu drobiu, zlokalizowanej w miejscowosci Smoleń, na działkach 2/27, 2/28, 2/29 obręb Smoleń, gmina Choszczno. 2014-10-16 14:17:39
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2014 znak: IBPP.6733.11.11.2014.PK z dnia 15 października 2014 r. dla inwestycji polegającej na: budowie budynku dydaktycznego z przeznaczeniem na warsztaty szkolne dla Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 175/7 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2014-10-15 14:58:07
dokument Obwieszczenie - w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania 2014-10-14 08:47:51
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 16/2014 znak: IBPP.6733.16.6.2014.MP z dnia 7 października 2014 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia -15 kV w związku z usunięciem kolizji z planowaną budową budynku jednorodzinnego na działkach o nr ewid.: 228, 229, 235 położonych w obrębie 1 m. Choszczna przy ul. Norwida w Choszcznie. 2014-10-07 11:58:36
dokument Zawiadomienie dla stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 19 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" w Choszcznie. 2014-10-03 13:07:29
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji deszczowej dla częśći osiedla budynków mieszkalnych objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" w Choszcznie. 2014-10-03 11:10:26
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na cele dydaktyczne związane z prowadzeniem warsztatów szkolnych na potrzeby oświatowe placówek prowadzonych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 152, 153 obręb Raduń, gmina Choszczna. 2014-09-26 13:50:48
dokument Zawiadamiam o podjęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 września 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na cele dydaktyczne związane z prowadzeniem warsztatów szkolnych na potrzeby oświatowe placówek prowadzonych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 152, 153 obręb Raduń, gmina Choszczna. 2014-09-26 13:50:01
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku dydaktycznego z przeznaczeniem na warsztaty szkolne dla Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w Choszcznie na działce o nr ewid. 175/7 obręb Pakość gmina Choszczna. 2014-09-26 13:49:27
dokument Zawiadamiam o podjęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 września 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku dydaktycznego z przeznaczeniem na warsztaty szkolne dla Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w Choszcznie na działce o nr ewid. 175/7 obręb Pakość gmina Choszczna. 2014-09-26 13:43:26
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia -15 kV w związku z usunięciem kolizji z planowaną budową budynku jednorodzinnego na działkach o nr ewid.: 228, 229, 235 położonych w obrębie 1 m. Choszczna przy ul. Norwida w Choszcznie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2014-09-23 15:29:41
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "możliwości kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu, transporcie odpadów: złomu żelaznego, złomu żeliwnego, złomu metali kolorowych, makulatury, tworzyw sztucznych, szkła przez ZPUH "ROBOL" Romana Grzebalskiego i ZPHU "ROBOL-BIS" Marcina Grzebalskiego na działkach nr 391/1 i 394 obręb 3 Choszczno". 2014-09-23 11:15:17
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2014 znak: IBPP.6733.14.7.2014.PK z dnia 18 września 2014 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku magazynu środków gaśniczych wraz z miejscem składowania odpadów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie na działce o nr ewid. 257/4 obręb 1 m. Choszczna. 2014-09-18 12:20:57
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 02 września 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, relacji Morzyczyn-Drawski Młyn, o łącznej długości 130 km". 2014-09-11 11:09:01
dokument Obwieszczenie - siedziba Gminnej Komisji Wyborczej 2014-09-08 12:58:04
dokument Informacja o wydanym przez Burmistrza Choszczna w dniu 28 sierpnia 2014 r., znak: KO.6220.13.6.2014.ES postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15KV Choszczno II wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2014-09-05 15:05:38
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku magazynu środków gaśniczych wraz z miejscem składowania odpadów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na działce o nr ewid. 257/4 obręb 1, miasta Choszczna o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2014-09-05 14:24:36
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 2 września 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia -15 kV w związku z usunięciem kolizji z planowaną budową budynku jednorodzinnego na działkach o nr ewid.: 228, 229, 235 położonych w obrębie 1 m. Choszczna przy ul. Norwida w Choszcznie. 2014-09-03 08:37:49
dokument Zawiadamiam o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 2 września 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku dydaktycznego z przeznaczeniem na warsztaty szkolne dla Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w Choszcznie na działce o nr ewid. 175/7 obręb Pakość gmina Choszczna. 2014-09-02 14:58:30
dokument Zawiadamiam o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 2 września 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na cele dydaktyczne związane z prowadzeniem warsztatów szkolnych na potrzeby oświatowe placówek prowadzonych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 152, 153 obręb Raduń, gmina Choszczna. 2014-09-02 14:57:33
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 13/2014 znak: IBPP.6733.13.5.2014.PK z dnia 2 września 2014 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynków na cele dydaktyczne związane z prowadzeniem warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 821/4 obręb 3 m. Choszczna przy ul. Kościuszki w Choszcznie. 2014-09-02 14:56:49
dokument Informacja o opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia polegajacego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z infrastruktura towarzyszącą. 2014-08-29 14:40:51
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie 2014-08-29 14:16:32
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku magazynu środków gaśniczych wraz z miejscem składowania odpadów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie na działce o nr ewid. 257/4 obręb 1 m. Choszczna. 2014-08-20 10:32:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 14 sierpnia 2014 r., znak: KO.6220.17.2013.2014.13.ESo ponownym przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Rozbudowie istniejącej Fermy Tuczu Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Smoleń, gmina Choszczno 2014-08-14 14:18:55
dokument Obwieszczenie o wydanej przez Burmistrza Choszczna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 12 sierpnia 2014 r., znak: KO.6220.11.10.2014.ES dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" 2014-08-14 14:14:52
dokument Zawiadomoienie Burmistrza Choszczna z dnia 13 sierpnia 2014 r., znak: KO.6220.11.11.2014 r. dla stron postępowania, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E". 2014-08-14 13:47:45
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 Kv Choszczno II wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2014-08-14 13:46:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 7 sierpnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na dz. o nr ewid. 235, 228, 229 obręb 1, Choszczno. 2014-08-14 08:47:08
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uchyleniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 07 lutego 2014 r. określającą środowiskowe uwarunkowania realizacj przedsięwzięcia polegającego na:"budowei parku elektrowni wiatrowych Choszczno wraz z infrastrukturą towarzyszącą", oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 2014-08-13 11:41:23
dokument Zawiadomienie o uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, decyzji Burmistrza Choszczna z dnia 26.02. 2014 r., znak: KO.6220.17.2013.2014.ES określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącej fermy tuczu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Smoleń, gmina Choszczno". 2014-08-08 12:32:13
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynków na cele dydaktyczne związane z prowadzeniem warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w Choszcznie wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem trenu na działce o nr ewid. 821/4 przy ul. Kościuszki w obrębie 3 miasta Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2014-07-29 15:09:12
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 29 lipca 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na cele dydaktyczne związane z prowadzeniem warsztatów szkolnych na potrzeby oświatowe placówek prowadzonych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 152, 153 obręb Raduń, gmina Choszczna. 2014-07-29 15:08:29
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 29 lipca 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku dydaktycznego z przeznaczeniem na warsztaty szkolne dla Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w Choszcznie na działce o nr ewid. 175/7 obręb Pakość gmina Choszczna 2014-07-29 15:07:47
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 lipca 2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: na przebudowie z rozbudową i nadbudową budynku magazynu środków gaśniczych wraz z miejscem składowania odpadów na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie na działce nr ewid. 257/4 obr. 3 miasta Choszczno. 2014-07-28 12:04:27
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 9/2014 znak: IBPP.6733.9.6.2014.PK z dnia 17 lipca 2014 r. dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV zasilającej ogródki działkowe przy ul. Staszica w Choszcznie na działkach o nr ewid.: 141/10, 141/11, 141/12 położonych w obrębie 4 m. Choszczna. 2014-07-17 13:18:18
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2014 r., znak: KO.6220.11.9.2014 r. o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E". 2014-07-14 13:01:25
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 11 lipca 2014r., znak: KO.6220.9.8.2014.ES dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników na gaz płynny propan-butan z instalacjami zewnętrznymi o pojemności 2 X 6,4 m3, na działkach o numerach ewidencyjnych 18/22 i 22/2 obręb Stawin, gm. Choszczno. 2014-07-14 12:59:57
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Radaczewo, Sławęcin, Bonin, Radlice, Stradzewo, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno 1, Chełpa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, realizowanego wg Uchwały Nr XXXVIII/468/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr IV/46/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. 2014-07-11 12:40:53
dokument OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV zasilającej ogródki działkowe przy ul. Staszica w Choszcznie na działkach o nr ewid.: 141/10, 141/11, 141/12 położonych w obrębie 4 m. Choszczna 2014-07-09 10:05:59
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 2 lipca 2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie istniejących budynków na cele dydaktyczne związane z przeprowadzeniem warsztatów szkolnych na potrzeby uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i 2 na działce nr ewid. 821/4 obr. 3 miasta Choszczno. 2014-07-08 10:22:50
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 2 lipca 2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na cele dydaktyczne związane z prowadzeniem warsztatów szkolnych na potrzeby uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i 2 na działkach nr ewid. 152 i 153 obr. Raduń 2014-07-08 10:21:33
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 2 lipca 2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku dydaktycznego z przeznaczeniem na warsztaty szkolne dla Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w Choszcznie na działce nr ewid. 175/7 obr. Pakość. 2014-07-08 10:19:56
dokument Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu Postanowienia przez Burmistrza Choszczna w dniu 3 lipca 2014 r., znak: KO.6220.11.7.2014 r. o odstąpieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzenego "Choszczno E". 2014-07-04 11:06:50
dokument Informacja o umieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o środowisku Postanowienia Burmistrza Choszczna z dnia 3 lipca 2014 r., znak: KO.6220.11.17.2014 r. o odstąpieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla przedsiewzięcia polegającego na budowie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla czesci osiedla budynków mieszkalnych objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E". 2014-07-04 11:05:36
dokument Zawiadomienie stron postępowania o uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzenego "Choszczno E". 2014-07-03 15:01:53
dokument Informacja o wpływie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzenego "Choszczno E". 2014-07-03 15:01:09
dokument Informacja o wpływie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji kwatery składowania nr 1 na terenie składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w miejscowosci Stradzewo, gmina Choszczno. 2014-07-03 14:59:54
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 30 czerwca 2014 r., znak: KO.6220.3.9.2014.ES dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zespołu paneli fotowoltaicznych wrzaz z obiektem stacji transformatorowej oraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 211/9 obręb Stradzewo. 2014-07-03 14:45:12
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2014 znak: IBPP.6733.8.6.2014.PK z dnia 1 lipca 2014 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 35 obręb 1 m. Choszczna przy ul. Polnej w Choszcznie. 2014-07-01 13:17:48
dokument Informacja o wydaniu przez Burmistrza Choszczna w dniu 17 czerwca 2014 r., znak: KO.6220.9.6.2014.ES postanowienia o odstąpieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników na gaz płynny propan-butan z instalacjami zewnętrznymi o pojemności 2 X 6,4 m3, na działkach o numerach ewidencyjnych 18/22 i 22/2 obręb Stawin, gm. Choszczno 2014-06-26 12:58:15
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno 2014-06-25 11:14:17
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębie Piasecznik 2014-06-25 11:13:03
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Piasecznik, Radaczewo, Sławęcin, Sulino, Bonin, Pakość, Oraczewice, Roztocze, Stradzewo, Choszczno 1, Wardyń, Baczyn i Raduń 2014-06-25 11:11:24
dokument Informacja o wydanej decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 167/2014 z dnia 10.06.2014 r., znak: AP-1.7840.1.149-3.2014.GZ zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowę zastawki pietrzacej, budowę dwóch mnichów oraz remont ujścia rowu, na działkach nr: 447/1, 536/1 i 540 obreb Sławęcin, gmina Choszczno, w ramach przedsięwzięcia: "Budowa łowiska specjalnego- zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu na cele wedkarskie". 2014-06-23 14:19:34
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 17 czerwca 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV zasilającej ogródki działkowe przy ul. Staszica w Choszcznie na działkach o nr ewid.: 141/10, 141/11, 141/12 położonych w obrębie 4 m. Choszczna 2014-06-18 14:23:50
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.5.11.2014.ES w dniu 11 czerwca 2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przekształceniu działki nr 392, która obecnie służy jako parking, na działkę pod działalność gospodarczą o charakterze skup-sprzedaż złomu stalowego i metali kolorowych. 2014-06-18 09:50:49
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji kwatery składowania nr 1 na terenie składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w miejscowosci Stradzewo, gmina Choszczno. 2014-06-05 13:42:03
dokument Informacja o wpływie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników na gaz płynny propan-butan z instalacjami zewnętrznymi o pojemności 2 X 6,4 m3, na działkach o numerach ewidencyjnych 18/22 i 22/2 obręb Stawin, gm. Choszczno. 2014-06-05 13:25:12
dokument Informacja o wydaniu przez Burmistrza Choszczna w dniu 2 czerwca 2014 r., znak: KO.6220.3.7.2014.ES postanowienia o odstąpieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na posadowienie zespołu paneli fotowoltaicznych wrzaz z obiektem stacji transformatorowej oraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 211/9 obręb Stradzewo 2014-06-05 13:15:38
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 35 ul. Polna, obręb 1 miasta Choszczno 2014-06-04 09:18:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28 maja 2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej zalicznikowej linii kablowej nn-0,4 kV zasilającej ogródki działkowe na dz. o nr ewid. 141/10, 141/11, 141/12 obręb 4, Choszczno. 2014-06-04 08:47:45
dokument Informacja o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z obiektem stacji transformatorowej oraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 211/9 obręb Stradzewo. 2014-06-03 13:45:05
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 kwietnia 2014 roku (z korektą i uzupełnieniem wniosku w dniu 16.05.2014 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzenego "Choszczno E". 2014-05-23 13:48:00
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzenego "Choszczno E". 2014-05-23 13:47:28
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2014 znak: IBPP.6733.7.5.2014.PK z dnia 20 maja 2014 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej na działkach o nr ewid.: 311/2, 311/3 obręb 3 m. Choszczna przy ul. Zielnej w Choszcznie. 2014-05-21 13:18:09
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5 maja 2014 roku (po uzupełnieniu wniosku w dniu 19.05.2014 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 35 ul. Polna, obręb 1 miasta Choszczno. 2014-05-20 14:45:30
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2014 znak: IBPP.6733.3.6.2014.PK z dnia 16 maja 2014 r. dla inwestycji polegającej na: budowie złącza kablowego SN-15 kV z powiązaniami sieci 15 kV przy ul. Dąbrowszczaków w Choszcznie na działce o nr ewid. 145 położonej w obrębie 4 m. Choszczna 2014-05-16 09:12:02
dokument Informacja o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, że dla przedsięwzięcia polegającego na Przekształceniu działki Nr 392, która obecnie słuzy jako parking na działkę pod działalność o charakterze skup-sprzedaż złomu stalowego i metali kolorowtych, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na śodowisko. 2014-05-14 14:18:04
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "budowie zbiorników na gaz płynny propan-butan z instalacjami zewnętrznymi o pojemności 2 X 6,4 m3, na działkach o numerach ewidencyjnych 18/22 i 22/2 obręb Stawin, gm. Choszczno" 2014-05-13 14:46:44
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla stron postępowanie, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 lutego 2014 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie parku elektrowni wiatrowych Choszczno wraz z infrastrukturą towarzyszącą", nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. 2014-05-12 14:15:11
dokument Zawiadomienie o wydaniu w dniu 5 maja 2014 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.2.10.2014.ES dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 219/26 obręb Stradzewo, gmina Choszczno". 2014-05-09 11:55:26
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2014 znak: IBPP.6733.2.4.2014.MP z dnia 6 maja 2014 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce o nr ewid. 502/3 obręb 3 m. Choszczna przy ul. Kolejowej w Choszcznie. 2014-05-08 14:50:51
dokument Zawiadomienie strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej na działkach o nr ewid. 311/2, 311/3 przy ul. Zielnejw obrębie 3 m. Choszczna o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2014-05-08 09:45:59
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 24 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid. 311/3, 311/2 ul. Zielna, obręb 3 miasta Choszczno. 2014-04-25 14:08:44
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopaliny pospolitej- piasku ze złoża STARY KLUKOM I, które będzie realizowane na nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 305/1 w miejscowości Stary Klukom, gm. Choszczno." 2014-04-24 09:18:31
dokument Zawiadomienie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 23 kwietnia 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie złącza kablowego SN-15 kV z powiązaniami sieci 15 kV przy ul. Dąbrowszczaków w Choszcznie na działce o nr ewid.: 145 w obrębie 4 miasta Choszczna do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Szczecinie. 2014-04-23 15:24:11
dokument Informacja o wpływie do Urzędu w dniu 7 kwietnia 2014 r., postanowienia znak:WONS-OŚ.4242.42.2014.KS uzgadniającego realizację i określającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na "budowie Biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach 70/3 i 70/4 obręb 4 miasta Choszczno". 2014-04-14 15:29:17
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 4 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie złącza kablowego SN-15 kV z powiązaniami sieci 15 kV przy ul. Dąbrowszczaków zlokalizowanych na działce o nr ewid. 145 obręb 4, miasta Choszczno. 2014-04-14 12:15:43
dokument Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce o nr ewid. 502/3 obręb 3 przy ul. Kolejowej w Choszcznie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2014-04-11 15:03:56
dokument Informacja o wpływie do Urzędu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, pozytywnie opiniującej warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na "budowie Biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach 70/3 i 70/4 obręb 4 miasta Choszczno". 2014-04-03 09:14:58
dokument Informacja o wpływie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, że dla przedsięwzięcia polegającego na " przekształceniu działki nr 392 obręb 1 miasta Choszczno, która obecnie służy jako parking, na działkę pod działalność gospodarczą o charakterze skupu- sprzedaży złomu stalowego i metali kolorowych" zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2014-04-03 09:13:44
dokument Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Radaczewo, Sławęcin, Bonin, Radlice, Stradzewo, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno 1, Chełpa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, realizowanego wg Uchwały Nr XXXVIII/468/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr IV/46/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. 2014-04-02 11:38:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 marca 2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 180 PE100 SDR17,6 na działce o nr ewid. 502/3 obręb 3, Choszczno. 2014-04-01 08:34:07
dokument Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w rejonie ulicy Zielnej, uchwałą Nr XXXVIII/342/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. 2014-03-31 09:03:50
dokument Obwieszczenie z dnia 27 marca 2014 r. informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 38 budynków mieszkalnych jednorodzinnychz garażem wraz z infrastrukturą techniczną niezbedną do uzytkowania obiektu, na działcenr ewid. 455, obreb 1 miasta Choszczno. 2014-03-28 13:44:03
dokument Informacja o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 17 marca 2014 r. znak: WONS-OŚ.4242.32.2014.MŁ postanowienia uzgadniającego realizację i określającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji demontażu pojazdów na działce 219/26 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2014-03-28 13:35:23
dokument Informacja o wpływie do Urzędu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, pozytywnie opiniującej warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji demontażu pojazdów na działce 219/26 obręb Stradzewo, gmina Choszczno". 2014-03-14 15:17:38
dokument Informacja o wpływie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, że dla przedsięwzięcia polegającego na " posadowieniu zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z obiektem stacji transformatorowej oraz z infrastrukturą towarzyszaca na działce 211/9 obręb Stradzewo" zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2014-03-14 15:16:13
dokument Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na "budowie biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 70/3 oraz 70/4 obręb 4 miasta Choszczno". 2014-03-14 15:14:22
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "przekształceniu działki nr 392 (obręb 1 miasta Choszczno), która obecnie służy jako parking, na działkę pod działalność gospodarczą o charakterze skup-sprzedaż złomu stalowego i metali kolorowych" 2014-03-07 15:12:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.19.2013.ES dla przedsięwzięcia polegającego na "Otwarciu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu surowców wtórnych, w tym złomu, na działce nr 1 obręb Witoszyn, gmina Choszczno". 2014-03-06 10:42:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.17.2013.2014.ES dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącej Fermy Tuczu Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Smoleń, gmina Choszczno". 2014-03-06 10:29:32
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2014 znak: IBPP.6733.1.5.2014.MP z dnia 6 marca 2014 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 na działce o nr ewid. 129/11 obręb 4 m. Choszczna. 2014-03-06 10:21:35
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego pod nazwą:,,Budowa stacji transformatorowej 15 i 0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4kv zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 107, 122, 65, 76, 75/12, 48, 96,123, 99, 3, 4, 120, 2/1, 2/24 w obrębie geodezyjnym Nowy Klukom gmina Krzęcin oraz na działkach o numerach 321, 353, 247/1, 250 położonych w obrębie Stary Klukom gmina Choszczno. 2014-03-03 09:56:19
dokument Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na "budowie stacji demontażu pojazdow na działce nr 219/26 obręb stradzewo, gmina Choszczno". 2014-02-25 11:10:46
dokument Informacja o wydaniu przez Burmistrza Choszczna w dniu 18 lutego 2014 r., znak: KO.6220.1.2014.5.ES postanowienia o odstąpieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na :"Budowie 38 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem wraz z infrastrukturą techniczną niezbedną do uzytkowania obiektu, na działce nr ewid. 455, obręb 1 miasta Choszczno". 2014-02-24 13:46:27
dokument Informacja o wpływie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, że dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie 38 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania obiektu na działce nr ewid. 455 obręb 1 miasta Choszczno" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na śodowisko. 2014-02-24 09:57:07
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Posadowienie zespołu paneli fotowoltaicznych wrzaz z obiektem stacji transformatorowej oraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 211/9 obręb Stradzewo". 2014-02-24 09:38:12
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, z materiałami niezbędnymi do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,0 kV w obrębach Nowy Klukom, Gmina Krzęcin i Stary Klukom Gmina Choszczno. 2014-02-19 14:34:43
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 lutego 2014 r. informujące Strony oraz społeczeństwo o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Choszczno" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2014-02-18 08:50:17
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 lutego 2014 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Choszczno"wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2014-02-18 08:48:24
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji demontażu pojazdów na działce nr 219/26 obręb Stradzewo, gmina Choszczno 2014-02-14 15:21:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.8.2013.2014.18.ES dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pakość, gmina Choszczno, powiat choszczeński". 2014-02-12 09:16:51
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w rejonie ulicy Zielnej 2014-02-10 11:20:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w rejonie ulicy Zielnej 2014-02-10 11:19:28
dokument Informacja o wydaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie opinii sanitarnej znak: PS.N.NZ.401.1.14 pozytywnie opiniującej warunki ralizacji przedsięwzięcia polegającego na Otwarciu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu surowców wtórnych w tym złomu, na działce nr 1 obręb Witoszyn, gmina Choszczno. 2014-02-05 14:01:31
dokument Obwieszcznie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NR 16/2013 znak: KO.6220.16.2013.2014.7.ES dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie bazy przeładunkowo-magazynowej nawozów, na działce nr 38/10 obreb 2 miasta Choszczno". 2014-02-04 09:42:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 stycznia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE100 SDR11 na działce o nr ewid. 129/11 obręb 4, Choszczno 2014-02-03 12:39:58
dokument Informacja o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 16 stycznia 2014 r. znak: WOOŚ-TŚ.4242.96.2013.KS postanowienia uzgadniającego realizację i określającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na Otwarciu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu surowców wtórnych w tym złomu, na działce nr 1 obręb Witoszyn, gmina Choszczno. 2014-01-30 10:37:01
dokument Informacja o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w dniu 27 grudnia 2013 r. opinii sanitarnej pozytywnie opiniującej warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie istniejacej Fermy Tuczu Drobiu zlokalizowanej na działkach 2/27, 2/28, 2/29 w miejscowosci Smoleń, gmina Choszczno oraz przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14 stycznia 2014 r. postanowienia uzgadniającego realizację i określającego warunki realizacji ww. przedsiewziecia. 2014-01-22 14:30:12
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa 38 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem wraz z infrastrukturą techniczną niezbedną do uzytkowania obiektu, na działce nr ewid. 455, obręb 1 miasta Choszczno". 2014-01-21 08:48:11
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 38 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem wraz z infrastrukturą techniczną niezbedną do użytkowania obiektu, na działce nr ewid. 455, obręb 1 miasta Choszczno. 2014-01-13 15:16:07
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 20/2013 znak: IBPP.6733.20.5.2013.2014.MP z dnia 13 stycznia 2014 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ewid. 143/1 obręb 3, Choszczno 2014-01-13 13:40:30
dokument Obwieszcznie o wydaniu decyzji odmownej dotyczącej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 18/2010 znak:KO.IV-7624-18/04/2010 z dnia 10 września 2010 r. dla funkcjonującego przedsięwzięcia p. n.: "zakup linii technologicznej do produkcji pelletu na działce 145/3 obręb Raduń, gmina Choszczno" . 2014-01-07 13:52:28
dokument Informacja dotycząca inwestycji polegającej na Budowie bazy przeładunkowo-magazynowej nawozów na działce nr 38/10 obreb 2 miasta Choszczno: o wpływie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, że dla przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na śodowisko oraz wydaniu postanowienia Burmistrza Choszczna w dniu 2 stycznia 2014 r o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2014-01-07 13:42:48
dokument Obwieszcznie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NR 13/2013 znak: KO.6220.13.2013.8.ES z dnia 19 grudnia 2013 r., dla przedsięwzięcia polegającego na Rozszerzeniu przedsięwzięcia realizowanego, polegającego na przetwarzaniu i odzysku aluminium o skup złomów aluminiowych, na działce o numerze ewidencyjnym 47/2 obreb 2 Choszczno. 2014-01-07 13:19:12