Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2015-01-15 13:51:33
dokument Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2014. 2015-01-15 13:50:04
dokument Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2014 2015-01-07 13:30:41
dokument Zarządzenie Nr 39/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiejgo w Choszcznie. 2015-01-08 12:08:57
dokument Zarządzenie Nr 38/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2015 za najme lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2015-01-07 10:10:50
dokument Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne. 2015-01-07 10:07:58
dokument Zarządzenie Nr 36/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzecko, oznaczonej nr działki 62/5. 2015-01-02 15:04:46
dokument Zarządzenie Nr 35/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2015-01-02 13:10:27
dokument Zarządzenie Nr 34/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2015-01-02 13:07:25
dokument Zarządzenie Nr 33/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/25/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z bonifikatą, nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Korytowie. 2015-01-02 13:04:57
dokument Zarządzenie Nr 32/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. 2015-01-02 13:01:31
dokument Zarządzenie Nr 31/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/22/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Choszczno. 2015-01-02 12:55:56
dokument Zarządzenie Nr 30/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/21/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z bonifikatą udziałów w nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2015-01-02 12:52:12
dokument Zarządzenie Nr 29/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2015-01-02 12:48:44
dokument Zarządzenie Nr 28/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2015-01-02 12:39:49
dokument Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Choszczna uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2015-01-02 12:31:17
dokument Zarządzenie Nr 26/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej. 2015-01-02 12:27:11
dokument Zarządzenie Nr 25/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Choszczno. 2015-01-02 12:24:37
dokument Zarządzenie Nr 24/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 2015-01-02 12:22:07
dokument Zarządzenie Nr 23/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2015-2024. 2015-01-02 12:16:54
dokument Zarządzenie Nr 22/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2015. 2015-01-02 12:13:56
dokument Zarządzenie Nr 21/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2014-12-31 10:57:12
dokument Zarządzenie Nr 20/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ulicy Staszica. 2014-12-31 09:38:53
dokument Zarządzenie Nr 19/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ulicy Staszica. 2014-12-31 09:36:38
dokument Zarządzenie Nr 18/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 2014-12-30 11:38:56
dokument Zarządzenie Nr 17/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 2014-12-30 11:37:37
dokument Zarządzenie Nr 16/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją leczenia w NZOZ "PATRONKA" Szczecinek. 2014-12-30 11:13:32
dokument Zarządzenie Nr 15A/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2014. 2014-12-31 13:58:13
dokument Zarządzenie Nr 15/14 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez ChZNK. 2014-12-23 13:34:49
dokument Zarządzenie Nr 14/14 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie odstąpienia od poboru czynszu za najem świetlicy wiejskiej w Piaseczniku. 2014-12-22 13:33:05
dokument Zarządzenie Nr 13/14 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Artylerzystów i ul. Polnej. 2014-12-22 13:12:28
dokument Zarządzenie Nr 12/14 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania z Mikołajem dla dzieci z Sołectwa Kołki. 2014-12-18 14:32:23
dokument Zarządzenie Nr 11/14 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w CHoszcznie przy ul Dąbrowszczaków. 2014-12-18 14:31:22
dokument Zarządzenie Nr 10/14 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2014-12-18 14:29:57
dokument Zarządzenie Nr 9/14 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie dzieżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2014-12-18 14:28:43
dokument Zarządzenie Nr 8/14 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-12-18 14:27:25
dokument Zarządzenie Nr 7/14 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i w układzie wykonwczym budżetu na rok 2014. 2014-12-15 13:50:33
dokument Zarządzenie Nr 6/14 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonych numerami działek 427 i 428. 2014-12-12 11:48:45
dokument Zarządzenie Nr 5/14 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 275. 2014-12-12 11:46:19
dokument Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2014. 2014-12-12 11:44:11
dokument Zarządzenie Nr 3/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2015 roku" 2014-12-09 14:01:53
dokument Zarządzenie Nr 2/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-12-09 13:58:56
dokument Zarządzenie Nr 1/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2014-12-09 13:56:26
dokument Zarządzenie Nr 2106/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw Gminy oraz upoważnienia Sekretarza Miejskiego do wykonywania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza. 2014-12-09 13:54:52
dokument Zarządzenie Nr 2105/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Zastępy Burmistrza do prowadzenia spraw Gminy i dokonywania czynności w imieniu Burmistrza. 2014-12-09 13:52:02
dokument Zarządzenie Nr 2104/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją leczenia w SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, w celu kontynuacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. 2014-12-09 13:47:08
dokument Zarządzenie Nr 2103/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie dofniansowania do organizacji Konkursu Piosenki Dziecięcej-Kołki 2014 dla uczestników Świetlic Środowiskowych. 2014-12-09 13:49:21
dokument Zarządzenie Nr 2102/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Choszczna 2014-12-04 10:45:02
dokument Zarządzenie Nr 2101/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie Zastępcy Burmistrza Choszczna. 2014-12-03 12:09:57
dokument Zarządzenie Nr 2100/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. 2014-12-03 12:07:52
dokument Zarządzenie Nr 2099/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 2014-12-03 12:02:20
dokument Zarządzenie Nr 2098/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2014-12-03 12:04:11
dokument Zarządzenie Nr 2097/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2014-12-03 11:44:38
dokument Zarządzenie Nr 2096/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków. 2014-12-03 11:41:51
dokument Zarządzenie Nr 2095/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego 2014-12-03 11:39:23
dokument Zarządzenie Nr 2094/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-12-08 09:26:31
dokument Zarządzenie Nr 2093/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 348/4 położonej w obrebie nr 3 m. Choszczno, odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działaki 346, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2014-11-28 12:34:22
dokument Zarządzenie Nr 2092/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 195/36. 2014-11-28 12:29:35
dokument Zarządzenie Nr 2091/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych "z urzędu" 2014-11-28 12:26:59
dokument Zarządzenie Nr 2090/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia prawomocnych list osób oczekujących na przydział lokali komunalnych i socjalnych stanowiących własność Gminy Choszczno oraz zatwierdzenia prawomocnej listy osób z eksmisji z prawem do lokalu socjalnego na rok 2014/2015. 2014-11-28 12:25:07
dokument Zarządzenie Nr 2089/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2014-11-28 12:06:32
dokument Zarządzenie Nr 2088/14 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dofinansowania do organizacji zebrania sprawozdawczo - wyborczego dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Miejsko-Powiatowe Koło w Choszcznie. 2014-11-26 14:08:58
dokument Zarządzenie Nr 2087/14 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania z Mikołajem oraz zakupu paczek składających się ze słodyczy dla dzieci organizowane przez Klub 12 Byrgady Zmechanizowanej w Choszcznie 2014-11-26 14:06:15
dokument Zarządzenie Nr 2086/14 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontunucją leczenia w SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanowminie, w celu kontynuacji leczenia odwykowego 2014-11-26 14:04:01
dokument Zarządzenie Nr 2085/14 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją leczenia w "PATRONKA" Szczecinek w celu kontynuacji terapii dla osób uzależnionyh od alkohalu. 2014-11-26 14:01:24
dokument Zarządzenie Nr 2084/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2014 r. układu wykonawczego budżetu na rok 2014. 2014-11-26 11:58:46
dokument Zarządzenie Nr 2083/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 2014-11-26 11:56:38
dokument Zarządzenie Nr 2082/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie odwołania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego numer 10 w budynku nr 35 klatka schodowa 'C'. wraz z udziałem nieruchomości oznaczonej numerm 15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno. 2014-11-24 13:52:30
dokument Zarządzenie Nr 2081/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy 2014-11-24 13:48:49
dokument Zarządzenie Nr 2080/14 Burmistrza Choszczna z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/378/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2014-11-24 13:46:40
dokument Zarządzenie Nr 2079/14 Burmistrza Choszczna z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/377/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2014-2031 2014-11-24 13:44:32
dokument Zarządzenie Nr 2078/14 Burmistrza Choszczna z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie wykonanaia uchwały Nr XLII/376/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. 2014-11-24 13:41:47
dokument Zarządzenie Nr 2077/14 Burmistrza Choszczna z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie. 2014-11-21 13:12:13
dokument Zarządzenie Nr 2076/14 Burmistrza Choszczna z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2014-11-19 13:00:26
dokument Zarządzenie Nr 2075/14 Burmistrza Choszczna z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2014-11-19 12:57:37
dokument Zarządzenie Nr 2074/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z terapią kontynuującą leczenie w SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. 2014-11-18 10:13:12
dokument Zarządzenie Nr 2073/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Suliszewo. 2014-11-14 13:54:42
dokument Zarządzenie Nr 2072/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Suliszewo. 2014-11-14 13:53:13
dokument Zarządzenie Nr 2071/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Suliszewo. 2014-11-14 13:51:45
dokument Zarządzenie Nr 2070/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2014 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kołki. 2014-11-14 13:49:58
dokument Zarządzenie Nr 2069/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2014-11-14 13:48:21
dokument Zarządzenie Nr 2068/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dzierżawy mienia stanowiącego własność Gminy Choszczno. 2014-11-14 13:46:43
dokument Zarządzenie Nr 2067/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gmnię Choszczno w roku 2014 2014-11-20 13:27:21
dokument Zarządzenie Nr 2066/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2014-11-19 12:51:47
dokument Zarządzenie Nr 2065/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające w sprawie wydzielenia lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale i budynki socjalne. 2014-11-18 10:10:13
dokument Zarządzenie Nr 2064/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Kolejowej. 2014-11-13 14:06:52
dokument Zarządzenie Nr 2063/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kolejowej. 2014-11-13 14:05:14
dokument Zarządzenie Nr 2062/14 Burmistrza Choszczna z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica 2014-11-13 14:03:16
dokument Zarządzenie Nr 2061/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 1358/19. 2014-11-07 14:04:01
dokument Zarządzenie Nr 2060/14 Burmistrza Choszczna z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2014-11-04 14:34:32
dokument Zarządzenie Nr 2059/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 04 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2014-11-04 14:32:57
dokument Zarządzenie Nr 2058/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-11-07 14:01:44
dokument Zarządzenie Nr 2056/14 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie. 2014-11-04 14:42:23
dokument Zarządzenie Nr 2057/14 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2014-11-04 14:40:55
dokument Zarządzenie Nr 2055/14 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej. 2014-11-04 14:30:53
dokument Zarządzenie Nr 2054/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2014-11-04 14:39:02
dokument Zarządzenie Nr 2053/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 pażdziernika 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie. 2014-11-04 14:36:57
dokument Zarządzenie Nr 2052/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2014-11-04 14:29:00
dokument Zarządzenie Nr 2051/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie sprzedaży w dordze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego numer 10 w budynku nr 35 klatka schodowa "C", wraz z udziałem w nieruchomości oznaczonej numerem 15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno. 2014-11-04 14:27:04
dokument Zarządzenie Nr 2050/14 Burmistrza Choszczna z dnia 29 pażdziernika 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2014-11-04 14:24:17
dokument Zarządzenie Nr 2049/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 października 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2014-10-29 13:41:18
dokument Zarządzenie Nr 2048/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 października 2014 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2014-10-29 13:40:36
dokument Zarządzenie Nr 2047/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 października 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej. 2014-10-29 13:37:51
dokument Zarządzenie Nr 2046/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2014-10-28 13:07:43
dokument Zarządzenie Nr 2045/14 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gruntu zamiennego na rzecz osoby fizycznej. 2014-10-24 13:27:55
dokument Zarządzenie Nr 2044/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2014-10-24 13:26:12
dokument Zarządzenie Nr 2043/14 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją leczenia w Poradni w Stargardzie Szczecińskim, w celu terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 2014-10-24 13:23:56
dokument Zarządzenie Nr 2042/14 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów w Ośrodku Leczenia Uzależnień "PATRONKA" Sp. z o.o. w Szczecinku 2014-10-24 13:21:35
dokument Zarządzenie Nr 2041/14 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2014 r. w sprawie swrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni w Stargardzie Szczecińskim. 2014-10-24 13:18:37
dokument Zarządzenie Nr 2040/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 22 pażdziernika 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gmnię Choszczno w roku 2014. 2014-11-04 14:22:31
dokument Zarządzenie Nr 2039/14 Burmistrza Choszczna4 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu daministracji rządowej oraz innych zadań zlecownych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-10-29 13:36:20
dokument Zarządzenie Nr 2038/14 Burmistrza Choszczna z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.:"Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich naj J. Klukom" 2014-10-29 13:33:16
dokument Zarządzenie Nr 2037/14 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2014-10-20 13:11:13
dokument Zarządzenie Nr 2036/14 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2014 r. w sprawie odstąpienia od poboru czynszu za najem świetlicy wiejskiej w Zamęcinie. 2014-10-20 13:09:27
dokument Zarządzenie Nr 2035/14 Burmistrza Choszczna z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2014-10-16 14:12:02
dokument Zarządzenie Nr 2034/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 października 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2014-10-16 14:10:19
dokument Zarządzenie Nr 2033/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 pażdziernika 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym z bonifikatą, nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Stanisława Kostki w Korytowie. 2014-10-15 11:10:46
dokument Zarządzenie Nr 2032/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów pobytu do Ośrodka Leczenia Uzależnień "PATRONKA" Szczecinek Sp.zo.o 2014-10-15 11:08:29
dokument Zarządzenie Nr 2031/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 pażdziernika 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy. 2014-10-14 14:52:05
dokument Zarządzenie Nr 2030/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 pażdziernika 2014 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obeębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 782/6. 2014-10-14 14:50:34
dokument Zarządzenie Nr 2029/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 pażdziernika 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Radlice, oznaczonej numerem działki 167. 2014-10-14 14:48:38
dokument Zarządzenie Nr 2028/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 pażdziernika 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 113/1. 2014-10-14 14:46:47
dokument Zarządzenie Nr 2027/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gostyczyn, stanowiącej działkę nr 1/37. 2014-10-15 11:06:23
dokument Zarządzenie Nr 2026/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/375/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/468/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, i Uchwały Nr IV/46/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/468/2010. 2014-10-14 14:43:08
dokument Zarządzenie Nr 2025/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 pażdziernika 2014 r. w sprawie wykonania uchwały XLI/374/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/341/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Choszczno. 2014-10-14 14:41:47
dokument Zarządzenie Nr 2024/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 pażdziernika 2014 r. w sprawie wykonania uchwały XLI/373/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Choszczno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-10-14 14:40:25
dokument Zarządzenie Nr 2023/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wykonania uchwały XLI/372/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Choszczno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-10-14 14:38:59
dokument Zarządzenie Nr 2022/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/371/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z bonifikatą, nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Kostki w Korytowie. 2014-10-14 14:37:32
dokument Zarządzenie Nr 2021/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/370/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 14:36:11
dokument zarządzenie Nr 2020/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/369/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałę obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyorczych. 2014-10-14 14:34:49
dokument Zarządzenie Nr 2019/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 pażdziernika 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/368/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014 r. 2014-10-14 14:33:33
dokument Zarządzenie Nr 2018/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/367/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/168/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r., Nr 3, poz. 67, z 2010 r., Nr 77, poz. 1461 oraz z 2012 r., poz. 1476). 2014-10-14 14:32:10
dokument Zarządzenie Nr 2017/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 pażdziernika 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 wrzewśnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno 2014-10-14 14:30:41
dokument Zarządzenie Nr 2016/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/363/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wspódziałania pomiędzy Gminą Choszczno, a Powiatem Choszczeńskim dotyczącego realizacji projektu pn.:"Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2220Z przez miejscowość Chełpa oraz nr 2221Z os miejscowości Chełpa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 175 poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160" 2014-10-14 14:29:11
dokument Zarządzenie Nr 2015/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 pażdziernika 2014 r. w sprawie odstąpienia od poboru czynszu za najem lokalu mieszkalnego od najemcy wykonującego prace remontowe 2014-10-15 11:04:05
dokument Zarządzenie Nr 2014/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego " z urzędu" 2014-10-14 14:25:05
dokument Zarządzenie Nr 2013/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 pażdziernika 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2014-10-13 12:33:10
dokument Zarządzenie Nr 2012/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2014-10-13 12:29:36
dokument Zarządzenie Nr 2010/14 Burmistrza Choszczna z dnia 09 pażdziernika 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4" 2014-10-14 14:27:36
dokument zarządzenie Nr 2011/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 pażdziernika 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-10-13 12:31:28
dokument Zarządzenie Nr 2009/14 Burmistrza Choszczna z dnia 09 października 2014 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie w ramach obchodów "Europejskiego Dnia Seniora" 2014-10-09 09:33:34
dokument Zarządzenie Nr 2008/14 Burmistrza Choszczna z dnia 09 pażdziernika 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii pogłębionej w Poradni Leczenia Uzaleźnień w Stargardzie Szczecińskim, w celu kontynuacji leczenia odwykowego 2014-10-09 09:30:52
dokument Zarządzenie Nr 2007/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 października 2014r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 2014-10-08 13:15:06
dokument Zarządzenie Nr 2006/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014 r. 2014-10-08 13:11:27
dokument Zarządzenie Nr 2005/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014 r. 2014-10-08 13:08:45
dokument Zarządzenie Nr 2004/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku obrotowym 2014 r. 2014-10-08 13:06:44
dokument Zarządzenie Nr 2003/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 07 października 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2014-10-07 14:35:42
dokument Zarządzenie Nr 2002/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 pażdziernika 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 442/8 wraz z udziałem w wysokości 1/4 części w nieruchomości oznaczonej nr działej 442/9,442/10 oraz udziałem w wyskokości 1/6 cześci w nieruchomości oznaczonej nr działki 442/12. 2014-10-07 14:33:54
dokument Zarządzenie Nr 2001/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 października 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomośi gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy 2014-10-07 14:30:35
dokument Zarządzenie Nr 2000/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 pażdziernika 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2014-10-07 14:28:57
dokument Zarządzenie Nr 1999/14 Burmistrza Choszczna z dnia 06 października 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gmni Choszczno przeznaczonej do najmu. 2014-10-06 14:33:07
dokument Zarządzenie Nr 1998/14 Burmistrza Choszczna z dnia 06 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 32a/4 w Choszcznie. 2014-10-06 14:31:22
dokument Zarządzenie Nr 1997/14 Burmistrza Choszczna z dnia 06 października 2014 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2014 2014-10-08 13:02:56
dokument Zarządzenie Nr 1996/14 Burmistrza Choszczna z dnia 06 października 2014 r. w sprawie odstapienia od poboru czynszu za najem świetlicy wiejskiej w Suliszewie. 2014-10-06 08:45:05
dokument Zarządzenie Nr 1995/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2014-10-02 13:55:26
dokument Zarządzenie Nr 1994/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2014-10-02 13:53:54
dokument Zarządzenie Nr 1993/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 października 2014 r. zmieniające w sprawie wydzielenia lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale i budynki socjalne. 2014-10-02 10:50:04
dokument Zarządzenie Nr 1992/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2014-10-02 10:47:41
dokument Zarządzenie Nr 1990/14 Burmistrza Choszczna z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów na poczet czynszu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno. 2014-10-10 11:40:55
dokument Zarządzenie Nr 1991/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-10-08 13:00:48
dokument Zarządzenie Nr 1989/14 Burmistrza Choszczna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2014-09-25 13:19:07
dokument Zarządzenie Nr 1988/14 Burmistrza Choszczna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie. 2014-09-25 11:50:28
dokument Zarządzenie Nr 1987/14 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2014-09-25 11:48:19
dokument Zarządzenie Nr 1986/14 Burmistrza Choszczna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2014-09-25 11:46:16
dokument Zarządzenie Nr 1985/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gruntu zamiennego na rzecz Rejonowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Choszcznie. 2014-09-24 14:21:17
dokument Zarządzenie Nr 1984/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dofinansowania do organizacji "XIV Dnia Papieskiego" w Choszcznie w dniu 12 października 2014 r. 2014-09-24 14:00:03
dokument Zarządzenie Nr 1983/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dofinansowania do organizacji "Nocy Poetów" w Choszcznie w dniach 26-27.09.2014 r. 2014-09-24 13:58:09
dokument Zarządzenie Nr 1982/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni w Stargardzie Szczecińskim. 2014-09-24 13:56:20
dokument Zarządzenie Nr 1981/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2015. 2014-09-24 13:53:58
dokument Zarządzenie Nr 1980/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2014-09-24 13:51:48
dokument Zarządzenie Nr 1979/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie. 2014-09-17 13:35:08
dokument Zarządzenie Nr 1978/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2014-09-17 13:33:29
dokument Zarządzenie Nr 1977/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2014-09-17 13:31:35
dokument Zarządzenie Nr 1976 Burmistrza Choszczna z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2014-09-17 13:29:41
dokument Zarządzenie Nr 1975/2014 Burmistrza Choszczna z snia 16 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2014 2014-09-19 13:36:38
dokument Zarządzenie Nr 1974/14 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2014-09-16 13:11:20
dokument Zarządzenie Nr 1973/14 Burmstrza Choszczna z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2014-09-16 13:09:34
dokument Zarządzenie Nr 1972/14 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2014-09-16 13:07:53
dokument Zarządzenie Nr 1971/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-09-16 13:06:04
dokument Zarządzenie Nr 1970/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży na terapię pogłębioną do Poradni Leczenia Uzależnień w Stargardzie Szczecińskim, w celu kontynuacji leczenia odwykowego. 2014-09-15 13:21:04
dokument Zarządzenie Nr 1969/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego numer 10 w budynku nr 35 klatka schodowa "C", wraz z udziałem w nieruchomości oznaczonej numerem 15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno. 2014-09-15 12:55:10
dokument Zarządzenie Nr 1968/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie odstąpienia od poboru czynszu za najem świetlicy wiejskiej w Suliszewie. 2014-09-15 12:51:26
dokument Zarządzenie Nr 1967/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 32a/1 w Choszcznie. 2014-09-15 13:18:37
dokument Zarządzenie Nr 1966/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 33a/14 w Choszcznie. 2014-09-15 13:16:13
dokument Zarządzenie Nr 1965/14 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kolejowej. 2014-09-12 10:42:23
dokument Zarządzenie Nr 1964/14 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i pobytu do SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, w celu kontynuacji leczenia odwykowego. 2014-09-12 10:40:05
dokument Zarządzenie Nr 1963/14 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2014 r. w sprawie dofinansowania do organizacji spotkania organizowanego przez Polski Związek Niewidomych Koło w Choszcznie w ramach obchodów święta "Białej Laski" 2014-09-12 10:37:27
dokument Zarządzenie Nr 1962/14 Burmistrza Choszczno z dnia 11 września 2014 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2014-09-12 10:34:42
dokument Zarządzenie Nr 1961/14 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów na poczet czynszu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno. 2014-09-12 10:32:19
dokument Zarządzenie Nr 1960/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 września 2014 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2014-09-09 08:36:20
dokument Zarządzenie Nr 1959/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 rześnia 2014 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. 2014-09-09 08:34:30
dokument Zarządzenie Nr 1958/14 Burmistrza Choszczna z dnia 04 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. 2014-09-04 14:58:16
dokument Zarządzenie Nr 1957/14 Burmistrza Choszczna z dnia 03 września 2014 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji "Gminnego Święta Plonów 2014 - Międzysołecki Turniej Tradycji, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego". 2014-09-05 12:59:29
dokument Zarzązenie Nr 1956/14 Burmistrza Choszczna z dnia 03 września 2014 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2014-09-03 13:09:43
dokument Zarządzenie Nr 1955/14 Burmistrza Choszczna z dnia 03 września 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2014-09-03 10:52:22
dokument Zarządzenie Nr 1954/14 Burmistrza Choszczna z dnia 03 wrzesnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2014-09-03 09:55:36
dokument Zarządzenie Nr 1953/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 września 2014 r. w sprawie ustalenia warunków II prztargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 782/6. 2014-09-02 11:41:09
dokument Zarządzenie Nr 1952/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 września 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul Władysława Jagiełły. 2014-09-02 11:57:12
dokument Zarządzenie Nr 1951/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 września 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. 2014-09-02 11:55:21
dokument Zarządzenie Nr 1950/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 września 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Oraczewice. 2014-09-02 11:53:25
dokument Zarządzenie Nr 1949/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 września 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. 2014-09-02 11:50:48
dokument Zarzdzenie Nr 1948/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 wrzesnia 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-09-02 11:48:45
dokument Zarządzenie Nr 1946/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno. 2014-09-01 13:37:59
dokument Zarządzenie Nr 1945/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-09-05 11:03:57
dokument Zarządzenie Nr 1944/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprwie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 2014-09-01 13:34:11
dokument Zarządzenie Nr 1943/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli. 2014-08-28 12:36:52
dokument Zarządzenie Nr 1942/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru umowy cywilnoprawnej dotyczącej korzystania z usług realizowanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno, zawieranej pomiędzy Gminą Choszczno - przedszkolem publicznym a rodzicami/opiekunami prawnymi. 2014-08-28 12:35:17
dokument Zarządzenie Nr 1941/14 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własności Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2014-08-27 09:05:11
dokument Zarządzenie Nr 1940/14 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego "z urzędu" 2014-08-27 09:00:31
dokument Zarządzenie Nr 1939/14 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 2014-08-27 08:57:33
dokument Zarządzenie Nr 1938/14 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie odstąpienia od poboru czynszu za najem świetlicy wiejskiej w Starym Klukomiu 2014-08-27 08:55:43
dokument Zarządzenie Nr 1937/14 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 18 w Choszcznie stanowiącego własność Gminy Choszczno. 2014-08-27 08:53:24
dokument Zarządzenie Nr 1936/14 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie. 2014-08-27 08:50:03
dokument Zarządzenie Nr 1935/14 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-08-27 09:15:07
dokument Zarządzenie Nr 1934/14 Burmistrza Choszczna z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego numer 10 w budynku nr 35 klatka schodowa C wraz z udziałem w nieruchomości oznaczonej numerem 15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno 2014-08-21 13:52:39
dokument Zarządzenie Nr 1933/14 Burmistrza Choszczna z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Koplin. 2014-08-19 11:41:34
dokument Zarządzenie Nr 1932/14 Burmistrza Choszczna z dnia 19 sierpnia 2014 e. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2014-08-19 12:38:33
dokument Zarządzenie Nr 1931/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 sierpnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-08-14 11:01:17
dokument Zarządzenie Nr 1930/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2014-08-20 10:37:45
dokument Zarządzenie Nr 1929/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. 2014-08-13 13:24:05
dokument Zarządzenie Nr 1928/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie dzierżawy części nierychomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kolejowej. 2014-08-13 13:22:24
dokument Zarządzenie Nr 1927/14 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem części lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. M.Konopnickiej 1/1. 2014-08-11 13:54:27
dokument Zarządzenie Nr 1926/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 sierpnia 2014 w spraawie zwrotu kosztów podróży do Poradni w Stargardzie Szczecińskim, w celu kontynuacji terapii indywidulnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 2014-08-08 12:40:33
dokument Zarządzenie Nr 1925/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i pobytu w "PATRONKA" Sp.zo.o w Szczecinku, w celu kontynuacji leczenia odwykowego 2014-08-08 12:37:54
dokument Zarządzenie Nr 1924/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pikniku w zakresie aktywnych form spędzenia czasu wolnego promującego zdrowy styl życia dla członków UKS "Złoty Orzeł" Choszczno. 2014-08-08 12:35:53
dokument Zarządzenie Nr 1923/134 Burmistrza Choszczna z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 431. 2014-08-08 11:59:45
dokument Zarządzenie Nr 1922/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gruntu zamiennego na rzecz Rejonowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Choszcznie. 2014-08-08 11:54:50
dokument Zarządzenie Nr 1921/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-08-08 08:35:37
dokument Zarządzenie Nr 1920/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie najmu cześci nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2014-07-28 14:03:41
dokument Zarządzenie Nr 1919/14 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących włsność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2014-07-25 15:50:47
dokument Zarządzenie Nr 1918/14 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2014-07-24 10:24:56
dokument Zarządzenie Nr 1917/14 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2014. 2014-07-23 13:23:40
dokument Zarządzenie Nr 1916/14 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 2014-07-23 10:02:27
dokument Zarządzenie Nr 1915/14 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-07-22 10:43:18
dokument Zarządzenie Nr 1914/14 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki budżetowe i jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Gminę Choszczno. 2014-07-22 10:40:55
dokument Zarządzenie Nr 1913/14 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy Choszczno. 2014-07-22 10:34:40
dokument Zarządzenie Nr 1912/14 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-07-22 10:27:37
dokument Zarządzenie Nr 1911/14 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2014r. 2014-07-22 10:20:36
dokument Zarządzenie Nr 1910/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2014-07-17 11:19:03
dokument Zarządzenie Nr 1909/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA ARKA do Lichenia. 2014-07-15 15:18:29
dokument Zarządzenie Nr 1908/14 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2014 za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udziału w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Choszczno. 2014-07-11 12:35:51
dokument Zarządzenie Nr 1907/14 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 2014-07-10 13:37:56
dokument Zarządzenie Nr 1906/14 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Radlice, oznaczonej numerem działki 217. 2014-07-10 13:34:58
dokument Zarządzenie Nr 1905/14 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Radlice, oznaczonej numerem działki 14/1. 2014-07-10 13:30:53
dokument Zarządzenie Nr 1904/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących włsność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2014-07-10 13:09:59
dokument Zarządzenie Nr 1903/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Piastowskiej. 2014-07-10 09:50:21
dokument Zarządzenie Nr 1902/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. 2014-07-10 09:47:56
dokument Zarządzenie Nr 1901/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Sienkiewicza. 2014-07-10 09:40:37
dokument Zarządzenie Nr 1900/14 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lipca 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2014-07-04 11:51:12
dokument Zarządzenie Nr 1899/14 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrebie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerami dziełek 546,547,551. 2014-07-04 11:58:23
dokument Zarządzenie Nr 1898/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/362/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2014-07-04 11:55:33
dokument Zarządzenie Nr 1897/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/361/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o w Choszcznie na okres od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 lipca 2015 r. 2014-07-04 11:53:39
dokument Zarządzenie Nr 1896/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/358/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2013. 2014-07-04 11:49:28
dokument Zarządzenie Nr 1895/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/357/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. 2014-07-04 11:48:02
dokument Zarządzenie Nr 1894/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie wykonania uchwały XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno. 2014-07-04 11:46:31
dokument Zarządzenie Nr 1893/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie wykonania uchwały XL/355/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXVIII/461/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Choszczno oraz jednostek jej podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg. 2014-07-04 11:45:01
dokument Zarządzenie Nr 1892/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie wykonania uchwały XL/354/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-07-04 11:43:28
dokument Zarządzenie Nr 1891/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/353/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/241/2013 r. Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie podziału Gmniy Choszczno na stałę obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-07-04 11:41:23
dokument Zarządzenie Nr 1890/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów pobytu i podróży do Ośrodka Leczenia Uzależnień "PATRONKA" Sp.zo.o w Szczecinku. 2014-07-04 11:39:22
dokument Zarządzenie Nr 1899/14 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerami działek 546,547,551. 2014-07-04 09:19:10
dokument Zarządzenie Nr 1889/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży do Poradni w Stargardzie Szczecińskim, w celu kontynuacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. 2014-07-04 11:36:51
dokument Zarządzenie Nr 1888/14 Burmistrza Choszczna z dnia 01 lipca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących włsność Gminy Choszczno przeznaczonych do najum i dzierżawy. 2014-07-03 08:53:49
dokument Zarządzenie Nr 1887/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-07-07 13:10:23
dokument Zarządzenie Nr 1886/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2014 2014-07-07 13:07:26
dokument Zarządzenie Nr 1885/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i pobytu do SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, w celu kontynuacji leczenia odwykowego. 2014-06-27 13:27:04
dokument Zarządzenie Nr 1884/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów pobytu i podróży do Ośrodka Leczenia Uzależnień "PATRONAKA" Szczecinek Sp.zo.o. 2014-06-27 13:24:26
dokument Zarządzenie Nr 1883/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów pobytu i podróży do Ośrodka Leczenia Uzależnień "PATRONKA" Szczecinek Sp.zo.o. 2014-06-27 13:22:32
dokument Zarządzenie Nr 1882/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. 2014-06-27 12:42:07
dokument Zarządzenie Nr 1881/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie. 2014-06-27 12:40:39
dokument Zarządzenie Nr 1880/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 września 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SZkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie. 2014-06-27 12:38:42
dokument Zarządzenie Nr 1879/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie. 2014-06-27 12:36:40
dokument Zarządzenie Nr 1878/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie dzierżawy części niewruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej. 2014-06-27 09:29:33
dokument Zarządzenie Nr 1877/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2014-06-27 09:27:52
dokument Zarządzenie Nr 1876/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2014-06-27 09:20:32
dokument Zarządzenie Nr 1875/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Piastowskiej. 2014-06-27 09:24:59
dokument Zarządzenie Nr 1874/14 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych "z urzędu" 2014-06-27 09:23:16
dokument Zarządzenie Nr 1873/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/347/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębie Piasecznik 2014-06-24 09:28:38
dokument Zarządzenie Nr 1872/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2014 w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/346/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Piasecznik, Radaczewo, Sławęcin, Sulino, Bonin, Pakość, Oraczewice, Roztocze, Stradzewo, Choszczno 1, Wardyń, Baczyn i Raduń 2014-06-24 09:26:54
dokument Zarządzenie Nr 1871/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr Nr XXXIX/345/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. 2014-06-24 09:25:01
dokument Zarządzenie Nr 1870/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie obciążenia nieruchomości, oznaczonej numerem działki 230/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Stradzewo, służebnością przesyłu. 2014-06-24 09:22:35
dokument Zarządzenie Nr 1869/14 BUrmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 541/2. 2014-06-24 09:20:09
dokument Zarządzenie Nr 1868/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czewca 2014 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego. 2014-06-24 09:17:56
dokument Zarządzenie Nr 1867/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2014 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej. 2014-06-24 09:16:04
dokument Zarządzenie Nr 1866/14 Burmistrza Choszczna z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie odstąpienia od poboru czynszu za najem świetlicy wiejskiej w Sławęcinie. 2014-06-24 09:13:59
dokument Zarządzenie Nr 1865/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kondydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie. 2014-06-17 09:43:12
dokument Zarządzenie Nr 1864/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie. 2014-06-17 09:40:56
dokument Zarządzenie Nr 1863/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania ruchomego mienia gminnego na wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Choszczno. 2014-06-13 13:37:56
dokument Zarządzenie Nr 1862/14 Burmistrza Choszczna z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2014-06-12 15:24:41
dokument Zarządzenie Nr 1861 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gruntu zamiennego na rzecz Rejonowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Choszcznie. 2014-06-12 15:23:08
dokument Zarządzenie Nr 1860/14 Burmistrza Choszczna z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 miasta Choszczno przy ul. Kanałowej. 2014-06-09 11:45:48
dokument Zarządzenie Nr 1859/14 Burmistrza Choszczna z dnia 05 czerwca 2014 w sprawie zwrotu kosztów podróży na terapię pogłębioną do Poradni Leczenia Uzależnień w Stargardzie Szczecińskim, w celu kontynuacji leczenia odwykowego. 2014-06-09 11:51:49
dokument Zarządzenie Nr 1858/14 Burmistrza Choszczna z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie. 2014-06-05 13:52:43
dokument Zarządzenie Nr 1857/14 Burmistrza Choszczna z dnia 05 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie. 2014-06-05 13:50:31
dokument Zarządzenie Nr 1856/14 Burmistrza Choszczna z dnia 05 czerwca 2014 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Choszczno. 2014-06-05 13:21:07
dokument Zarządzenie Nr 1855/14 Burmistrza Choszczna z dnia 04 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkoł Podstawowych i Gimnazjum na rok szkolny 2014/2015. 2014-06-05 13:13:54
dokument Zarządzenie Nr 1854/14 Burmistrza Choszczna z dnia 04 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnym Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2014/2015. 2014-06-05 13:11:04
dokument Zarządzenia Nr 1853/14 Burmistrza Choszczna z dnia 03 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi w zakresie budowy kablowej linii oświetleniowej z zasilającym tą linię przyłączem kablowym 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 42, 10/1 obręb Witoszyn" 2014-06-03 10:05:48
dokument Zarządzenie Nr 1852/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Smoleń, oznaczonej numerami ewidencyjnymi dz. 17/5 i dz. 697/2. 2014-06-03 10:02:24
dokument Zarządzenie Nr 1851/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżeie 2014 roku , układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-06-05 13:19:25
dokument Zarządzenie Nr 1850/14 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie terminu obchodów "Choszczeńskiej Sobótki" w 2014 roku. 2014-06-03 09:59:14
dokument Zarządzenie Nr 1849/14 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2014 w sprawie dofinansowania do organizacji "Dnia Dziecka" dla dzieci sołectwa Zamęcin 2014-05-30 13:49:22
dokument Zarządzenie Nr 1848/14 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów pobytu i podróży do SPZOZ w Gryficach Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w celu odbycia terapii odwykowej 2014-05-30 13:47:18
dokument Zarządzenie Nr 1847/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania do organizacji warsztatów dla dzieci z SP Zamęcin w ramach wycieczki 2014-05-30 13:45:05
dokument Zarządzenie Nr 1846/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 r., układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami relizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-05-30 13:43:17
dokument Zarządzenie Nr 1845/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przeprwadzenie inwentaryzacji. 2014-05-27 12:53:10
dokument Zarządzenie Nr 1844/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 2014-05-26 08:39:07
dokument Zarządzenie Nr 1843/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2014 w sprawie wydzirżawienia części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 3 miasta Choszczno. 2014-05-23 13:31:44
dokument Zarządzenie Nr 1842/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Golcza. 2014-05-23 13:29:42
dokument Zarządzenie Nr 1841/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2014-05-23 13:27:42
dokument Zarządzenie Nr 1840/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2014-05-23 10:33:32
dokument Zarządzenia Nr 1839/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2014-05-23 10:31:32
dokument Zarządzenie Nr 1838/14 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy. 2014-05-22 09:24:52
dokument Zarządzenie Nr 1837/14 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2014-05-22 08:39:36
dokument Zarządzenie Nr 1836/14 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA "ARKA" do Częstochowy 2014-05-20 10:13:12
dokument Zarządzenie Nr 1835/14 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów pobytu i podróży w SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, w celu kontynuacji leczenia odwykowego 2014-05-20 10:10:37
dokument Zarządzenie Nr 1834/14 Burmistrza Choszczna z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie. 2014-05-16 13:17:11
dokument Zarządzenie Nr 1833/14 Burmistrza Choszczna z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie. 2014-05-16 12:57:27
dokument Zarządzenie Nr 1832/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. na terenie Gminy Choszczno. 2014-05-15 11:20:46
dokument Zarządzenie Nr 1831/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej. 2014-05-14 10:44:47
dokument Zarządzenie Nr 1830/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchmości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul Dąbrowszczaków. 2014-05-13 13:01:48
dokument Zarządzenie Nr 1829/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-05-13 12:59:26
dokument Zarządzenie Nr 1828/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Koplin, oznaczonej nr działki 211. 2014-05-13 12:57:34
dokument Zarządzenie Nr 1827/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Koplin, oznaczonej nr działki 212. 2014-05-13 12:55:31
dokument Zarządzenie Nr 1826/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrebie nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 122. 2014-05-13 12:53:15
dokument Zarządzenie Nr 1825/14 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2014-05-13 12:51:07
dokument Zarządzenie Nr 1824/14 Burmistrza Choszczna z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji oraz ratownictwa i ochrony ludności. 2014-05-09 13:41:13
dokument Zarządzenie Nr 1823/14 Burmistrza Choszczna z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Pani Elżbiety Kierlin. zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie. 2014-05-09 13:18:58
dokument Zarządzenie Nr 1822/14 Burmistrza Choszczna z dnia 09 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składóe obowdowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. na terenie Gminy Choszczno. 2014-05-09 13:16:20
dokument Zarządzenie Nr 1821/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2014-05-08 14:00:07
dokument Zarządzenie Nr 1820/14 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 84/2. 2014-05-06 10:45:19
dokument Zarządzenie Nr 1819/14 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 542/2. 2014-05-06 10:42:39
dokument Zarządzenie Nr 1818/14 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2014-05-06 10:40:15
dokument Zarządzenie Nr 1816/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-05-06 10:36:36
dokument Zarządzenie Nr 1815/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie. 2014-05-09 13:10:48
dokument Zarządzenie Nr 1814/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2014-05-06 10:33:35
dokument Zarządzenie Nr 1813/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży do Poradni w Stargardzie Szczecińskim, w celu kontynuacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. 2014-04-30 13:35:56
dokument Zarządzenie Nr 1812/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży do Poradni w Stargardzie Szczecińskim, w celu kontynuacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. 2014-04-30 13:33:43
dokument Zarządzenie Nr 1811/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów pobytu w "PATRONKA" Sp.zo.o w Szczecinku, w celu kontynuacji leczenia odwykowego. 2014-04-30 13:31:46
dokument Zarządzenie Nr 1810/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2014. 2014-04-28 14:00:42
dokument Zarządzenie Nr 1809/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stradzewo - Etap I - cgodniki i zjazdy strona lewa" 2014-04-24 13:06:39
dokument Zarządzenie Nr 1808/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze rzetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerami działek 546,547,551. 2014-04-24 11:55:03
dokument Zarządzenie Nr 1807/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nieruchomości będącej własnością Gminy Choszczno na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej. 2014-04-24 11:52:17
dokument Zarządzenie Nr 1806/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2013. 2014-04-24 11:50:06
dokument Zarządzenie Nr 1805/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2013 2014-04-24 11:47:52
dokument Zarządzenie Nr 1804/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie dofinansowania do organizacji konkursu plastycznego w ramach ogólnopolskiej akcji " Trzymaj Formę" organizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. 2014-04-15 13:01:31
dokument Zarządzenie Nr 1803/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie dofinansowania "Dnia Inwalidy" organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie 2014-04-15 12:58:05
dokument Zarządzenie Nr 1802/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie dofinansowania na remont Sali, w której odbywają się spotkania Grupy AA '' ARKA'' 2014-04-15 12:55:32
dokument Zarządzenie Nr 1801/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2014-04-15 12:52:40
dokument Zarządzenie Nr 1800/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-04-14 11:56:28
dokument Zarządzenie Nr 1799/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2014-04-14 11:47:50
dokument Zarządzenie Nr 1798/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy. 2014-04-14 11:45:34
dokument Zarządzenie Nr 1797/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie nie pobierania czynszu za najem pomieszczenia biurowego od organizacji pozarządowej prowadzącej działalność statutową. 2014-04-14 09:07:37
dokument Zarządzenie Nr 1796/14 Burmistrza Choszzna z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2014-04-11 14:46:05
dokument Zarządzenie Nr 1795/14 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 2014-04-11 13:54:25
dokument Zarządzenie Nr 1794/14 Burmistrza Choszczna z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert narealizację zadań publicznych w Gminie Choszczno na 2014 rok. 2014-04-10 13:30:23
dokument Zarządzenie Nr 1793/14 Burmistrza Choszczna z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie użyczenia poczekalni dworca kolejowego zlokalizowanego w Choszcznie przy ul. Kolejowej 1. 2014-04-10 12:24:43
dokument Zarządzenie Nr 1792/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. 2014-04-08 13:28:46
dokument Zarządzenie Nr 1791/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2014-04-08 13:26:01
dokument Zarządzenie Nr 1790/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2014-04-08 13:24:01
dokument Zarządzenie Nr 1790/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2014-04-08 13:22:02
dokument Zarządzenie Nr 1789/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2014-04-08 13:19:49
dokument Zarządzenie Nr 1788/14 Burmistrza Choszczna z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2014-04-08 13:17:50
dokument Zarządzenie Nr 1787/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy. 2014-04-08 13:15:41
dokument Zarządzenie Nr 1786/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia biurowego, położonego w budynku Choszczeńskiego Domu Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 17 w Choszcznie. 2014-04-08 13:13:13
dokument Zarządzenie Nr 1785/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Sławęcin, oznaczonej nr działki 535/3. 2014-04-08 13:10:55
dokument Zarządzenie Nr 1784/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wspólłnajmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2014-04-08 13:07:52
dokument Zarządzenie Nr 1783/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2014-04-08 13:05:55
dokument Zarządzenie Nr 1782/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/344/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2014-04-08 13:03:56
dokument Zarządzenie Nr 1781/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/343/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2014 roku 2014-04-08 13:02:01
dokument Zarządzenie Nr 1780/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/342/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w rejonie ulicy Zielnej 2014-04-08 13:00:00
dokument Zarządzenie Nr 1779/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/341/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Choszczno. 2014-04-08 12:57:42
dokument Zarządzenie Nr 1778/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/340/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. 2014-04-08 12:56:06
dokument Zarządzenie Nr 1777/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/339/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Choszczno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-04-08 12:54:22
dokument Zarządzenie Nr 1776/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/338/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Choszczno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-04-08 12:52:05
dokument Zarządzenie Nr 1775/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kiwtnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/337/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-08 12:50:20
dokument Zarządzenie Nr 1774/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/336/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Choszczno w 2014 roku środków stanowiących fundusz sołecki. 2014-04-08 12:48:14
dokument Zarządzenie Nr 1773/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-04-08 12:46:11
dokument Zarządzenie Nr 1772/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/334/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-04-08 12:44:19
dokument Zarządzenie Nr 1771/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/333/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno. 2014-04-08 12:42:23
dokument Zarządzenie Nr 1770/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/332/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2014-04-08 12:40:15
dokument Zarządzenie Nr 1769/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 03 kwietnia 2014r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-04-04 11:58:02
dokument Zarządzenie Nr 1768/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-04-04 11:54:42
dokument Zarządzenie Nr 1767/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-04-04 11:52:29
dokument Zarządzenie Nr 1766/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2014-04-04 11:50:42
dokument Zarządzenie Nr 1765/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 122. 2014-04-04 09:44:27
dokument Zarządzenie Nr 1764/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 190/7. 2014-04-04 09:41:56
dokument Zarządzenie Nr 1763/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2014-04-03 09:25:17
dokument Zarządzenie Nr 1762/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2014-04-03 09:19:55
dokument Zarządzenie Nr 1761/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2014. 2014-04-07 09:48:49
dokument Zarządzenie Nr 1760/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 31.03.2014 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2014. 2014-04-01 14:29:48
dokument Zarządzenie Nr 1759/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 2 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/13. 2014-03-31 14:09:16
dokument Zarządzenie Nr 1758/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2014-03-31 09:15:49
dokument Zarządzenie Nr 1757/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-04-01 10:17:36
dokument Zarządzenie Nr 1756/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 27.03.2014 r. w sprawie dofinansowania XX Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych Promujących Zdrowie, pt. "Zdrowym być". 2014-03-28 08:38:59
dokument Zarządzenie Nr 1755/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży do SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, w celu kontynuacji leczenia odwykowego. 2014-03-28 08:36:27
dokument Zarządzenie Nr 1753/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży do SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, w celu kontynuacji leczenia odwykowego. 2014-03-25 11:24:15
dokument Zarządzenie Nr 1752/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wypłaty sumy za garaż murowany zlokalizowany na nieruchomości należącej do Gminy Choszczno oznaczonej numerem działki 466/2 położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2014-03-28 12:59:25
dokument Zarządzenie Nr 1751/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie oddania gruntów Gminy Choszczno na rzecz Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie Oddział Regionalny w Szczecinie w zamian za odszkodowanie i działkę gruntu zapewniającą dostęp do drogi publicznej działce gminnej, bez obowiązku dokonania dopłat. 2014-03-25 11:19:02
dokument Zarządzenie Nr 1750/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1358/10. 2014-03-25 11:14:00
dokument Zarządzenie Nr 1749/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 311/2. 2014-03-25 11:10:24
dokument Zarządzenie Nr 1748/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zamęcin, oznaczonej numerem ewidencyjnym 357/3. 2014-03-25 11:08:20
dokument Zarządzenie Nr 1747/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2014-03-25 10:28:52
dokument Zarządzenie Nr 1746/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-03-25 10:27:11
dokument Zarządzenie Nr 1745/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 21.03.2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży do SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, w celu odbycia leczenia odwykowego. 2014-03-24 13:30:12
dokument Zarządzenie Nr 1744/14 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2014-03-21 11:57:18
dokument Zarządzenie Nr 1743/14 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2014-03-21 11:55:41
dokument Zarządzenie Nr 1742/14 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2014-03-20 09:20:15
dokument Zarządzenie Nr 1741/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17.03.2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielnonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy. 2014-03-24 14:10:39
dokument Zarządzenie Nr 1740/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie dzierżawy części neeruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagieły. 2014-03-20 09:14:42
dokument Zarządzenie Nr 1739/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-03-20 09:12:28
dokument Zarządzenie Nr 1738/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-03-20 09:09:25
dokument Zarządzenie Nr 1737/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie dzierżawy częsci nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2014-03-20 09:06:51
dokument Zarządzenie Nr 1736/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2014-03-20 09:04:02
dokument Zarządzenie Nr 1733/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej wlasności Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2014-03-20 09:01:58
dokument Zarządzenie Nr 1735/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 315/7. 2014-03-17 09:44:38
dokument Zarządzenie Nr 1734/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu usługowego nr 6 w budynku nr 29 przy ul. Wolności i oddania w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w działce, oznaczonej nr ewidencyjnym 464/2, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2014-03-17 09:42:19
dokument Zarządzenie Nr 1732/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2014 w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. na terenie Gminy Choszczno. 2014-03-17 08:46:42
dokument Zarządzenie Nr 1731/14 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2014-03-12 12:09:50
dokument Zarządzenie Nr 1730/14 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2014 w sprawie dodatkowo wolnych od pracy dni w 2014 roku. 2014-03-11 13:39:01
dokument Zarządzenie Nr 1729/14 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomościgruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2014-03-11 13:35:28
dokument Zarządzenie Nr 1728/14 Burmistrza Choszczna z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży do Poradni w Stargardzie Szczecińskim, w celu kantynuacji terapii dla osób uzależnionych oa alkoholu. 2014-03-11 13:33:05
dokument Zarządzenie Nr 1727/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1647/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innyh zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-03-10 12:32:00
dokument Zarządzenie Nr 1726/14 Burmistrza Choszczna z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2014-03-10 12:28:49
dokument Zarządzenie Nr 1725/14 Burmistrza Choszczna z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2014-03-10 12:27:01
dokument Zarządzenie Nr 1724/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2014-03-10 12:23:12
dokument Zarządzenie Nr 1723/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2014-03-10 12:20:39
dokument Zarządzenie Nr 1722/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego "z urzędu" 2014-03-10 12:18:46
dokument Zarządzenie Nr 1721/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 2014-03-10 12:16:32
dokument Zarządzenie Nr 1720/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 32A/4 w Choszcznie 2014-03-10 12:14:43
dokument Zarządzenie Nr 1719/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2014 r. zmieniające w sprawie wydzielenia lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale i budynki socjalne. 2014-03-10 12:12:31
dokument Zarządzenie Nr 1718/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży do Poradni w Stargardzie Szczecińskim, w celu kontynuacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. 2014-03-10 12:09:54
dokument Zarządzenie Nr 1717/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 782/6. 2014-03-10 12:07:12
dokument Zarządzenie Nr 1716/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Smoleń, oznaczonej numerami ewidencyjnymi dz. 17/5 i dz. 697/2. 2014-03-10 12:04:50
dokument Zarządzenie Nr 1715/14 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o pryjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, obowiązującego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Choszczno. 2014-03-10 12:02:28
dokument Zarządzenie Nr 1714/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2014. 2014-03-04 14:21:15
dokument Zarządzenie Nr 1713/14 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2014 r. w spawie udzielena dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2014-02-26 12:41:52
dokument Zarządzenie Nr 1712/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2014-03-05 14:13:52
dokument Zarządzenie Nr 1711/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiej w Choszcznie. 2014-03-03 13:42:24
dokument Zarządzenie Nr 1710/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i sztuki, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej. 2014-02-25 09:11:57
dokument Zarządzenie Nr 1709/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania do organizacji uroczystości z okazji obchodów "Dnia Kobiet" organizowanego przez Polski Związek Niewidomych Koło w Choszcznie. 2014-02-25 09:09:17
dokument Zarządzenie Nr 1708/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2014. 2014-02-25 09:06:51
dokument Zarządzenie Nr 1707/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy na dofinansowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym, prowadzonym przez uprawnione podmioty na terenie Gminy Choszczno. 2014-02-20 12:55:06
dokument Zarządzenie Nr 1706/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2014-02-19 12:04:39
dokument Zarządzenie Nr 1705/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży do Poradni w Stargardzie Szczecińskim, w celu kontynuacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. 2014-02-18 14:24:02
dokument Zarządzenie Nr 1704/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów pobytu w "PATRONKA" Sp.zo.o w Szczecinku, w celu kantynuacji leczenia odwykowego 2014-02-18 14:21:49
dokument Zarządzenie Nr 1703/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Sławęcin, oznaczonej nr działki 535/3. 2014-02-18 13:34:51
dokument Zarządzenie Nr 1702/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2014-02-18 13:32:12
dokument Zarządzenie Nr 1701/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych, położonych w obrebie ewidencyjnym Smoleń. 2014-02-18 13:27:27
dokument Zarządzenie Nr 1700/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie. 2014-02-18 13:27:02
dokument Zarządzenie Nr 1699/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu loklau mieszkalnego. 2014-02-18 13:25:05
dokument Zarządzenie Nr 1697/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2014 2014-02-20 09:50:03
dokument Zarządzenie Nr 1698/14 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad pozyskiwania i zbywania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością Gminy Choszczno. 2014-02-19 09:19:27
dokument Zarządzenie Nr 1696/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/328/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2014-02-13 13:01:09
dokument Zarządzenie Nr 1695/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/327/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej. 2014-02-13 12:58:30
dokument Zarządzenie Nr 1694/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/326/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2014-2031. 2014-02-13 13:07:23
dokument Zarządzenie Nr 1693/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/325/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014 2014-02-13 12:54:53
dokument Zarządzenie Nr 1692/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/324/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Choszczna do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2014-02-13 12:53:06
dokument Zarządzenie Nr 1691/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/323/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem Państwa, a Gminą Choszczno bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości 2014-02-13 12:51:08
dokument Zarządzenie Nr 1690/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/322/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. o zmianie uchwały Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-02-13 12:48:38
dokument Zarządzenie Nr 1689/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/321/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno. 2014-02-13 12:46:28
dokument Zarządzenie Nr 1688/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/320/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Choszczno na rok 2014. 2014-02-13 12:43:52
dokument Zarządzenie Nr 1687/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/319/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-13 12:42:02
dokument Zarządzenie Nr 1686/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/318/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-13 12:39:57
dokument Zarządzenie Nr 1685/14 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji doodbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi w zakresie budowy kablowej linii oświetleniowej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 229/1, 229/2 obręb Stradzewo". 2014-02-12 13:31:11
dokument Zarządzenie Nr 1684/14 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2014-02-10 13:56:28
dokument Zarządzenie Nr 1683/14 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. 2014-02-10 13:53:39
dokument Zarządzenie Nr 1682/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Radlice, oznaczonej numerem działki 117/4. 2014-02-07 14:44:59
dokument Zarządzenie Nr 1681/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2014-02-07 14:43:00
dokument Zarządzenie Nr 1680/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2014-02-07 14:50:32
dokument Zarządzenie Nr 1679/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. 2014-02-07 11:53:29
dokument Zarządzenie Nr 1678/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawi sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1358/18. 2014-02-07 11:51:16
dokument Zarządzenie Nr 1677/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1358/6. 2014-02-07 11:48:43
dokument Zarządzenie Nr 1676/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruhomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 603/10. 2014-02-07 11:40:28
dokument Zarządzenie Nr 1675/14 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 603/11. 2014-02-07 11:33:21
dokument Zarządzenie Nr 1674/14 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lutego 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2014-02-04 11:59:59
dokument Zarządzenie Nr 1673/14 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 70, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Wardyń, w skład której wchodzi lokal mieszkalny nr 3. 2014-02-04 09:07:07
dokument Zarządzenie Nr 1672/14 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2014-02-04 09:03:45
dokument Zarządzenie Nr 1671/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2014 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2014 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-02-04 08:58:42
dokument Zarządzenie Nr 1670/12 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem, dzierżawę gruntów oraz za najem, dzierżawę lokali użytkowych łącznie z gruntem, wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Choszczno. 2014-01-31 12:32:07
dokument Zarządzenie Nr 1669/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Choszczno na 2014 rok 2014-01-29 14:03:56
dokument Zarządzenie Nr 1668/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zbycia z bonifikatą udziałów w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 39/1 położonej w obrębie Rzecko w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców udziału 2014-01-28 14:53:40
dokument Zarządzenie Nr 1667/14 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zbycia z bonifikatą udziałów w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 39/1 położonej w obrębie Rzecko w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców udziału 2014-01-28 14:51:44
dokument Zarządzenie Nr 1666/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie odstąpienia od poboru czynszu za najem świetlicy wiejskiej w Wardyniu. 2014-01-28 14:49:02
dokument Zarządzenie Nr 1665/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2014-01-24 15:03:59
dokument Zarządzenie Nr 1664/14 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2014-01-24 15:02:16
dokument Zarządzenie Nr 1663/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji prztargowej do przeprowadzenia postępowania w tyrbie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury rekreacyjno- turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad J. Klukom" 2014-01-24 14:43:41
dokument Zarządzenie Nr 1662/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków o przyznanie stypendium lub wyróżnienia sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. 2014-01-24 14:39:07
dokument Zarządzenie Nr 1661/14 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2014-01-23 13:56:24
dokument Zarządzenie Nr 1660/14 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2014-01-22 11:55:55
dokument Zarządzenie Nr 1659/14 Burmistrza Choszczna z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z wizytą u specjalisty w Szczecinie, w celu kontynuacji leczenia uzależnienia. 2014-01-22 11:52:38
dokument Zarządzenie Nr 1658/14 Burmistrza Choszczna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2014-01-21 11:25:12
dokument Zarządzenie Nr 1657/14 Burmistrza Choszczna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2014-01-21 11:22:32
dokument Zarządzenie Nr 1656/14 Burmistrza Choszczna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 379/3 2014-01-21 11:18:56
dokument Zarządzenie Nr 1655/14 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2014-01-21 09:13:13
dokument Zarządzenie Nr 1654/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie zwrotu kosztów podróży i pobytu w SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohalu i Współuzależnienia w Stanominie, w celu kontynuacji leczenia odwykowego. 2014-01-21 09:10:01
dokument Zarządzenie Nr 1653/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie zwrotu kosztów podróży i pobytu w "PATRONKA" Sp.zo.o w Szczecinku, w celu konstytucji leczenia odwykowego. 2014-01-21 09:06:39
dokument Zarządzenie 1652/14 Burmistrza Choszczna z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży na terapię pogłębioną do Poradni Leczenia Uzależnień w Stargardzie Szczecińskim, w celu kontynuacji leczenia odwykowego 2014-01-21 09:03:06
dokument Zarządzenie Nr 1651/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wydzierzawienia cześci nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Żeromskiego. 2014-01-15 11:39:40
dokument Zarządzenie Nr 1650/14 Burmistrza Choszczna z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2014-01-15 11:34:16
dokument Zarządzenie Nr 1649/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2014. 2014-01-21 11:12:48
dokument Zarządzenie Nr 1648/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2014. 2014-01-21 11:09:24
dokument Zarządzenie Nr 1647/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2014. 2014-01-21 08:57:19
dokument Zarządzenie Nr 1646/2014 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień wplanowanych wydatkach. 2014-01-15 11:32:01
dokument Zarządzenie Nr 1645/14 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2014 do uchwały budżetowej. 2014-01-15 11:29:26
dokument Zarządzenie Nr 1644/14 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2014-01-15 11:23:45
dokument Zarządzenie Nr 1643/14 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno na rzecz dotychczasowego najemcy. 2014-01-15 11:21:57
dokument Zarządzenie Nr 1642/14 Burmistrz Choszczna z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. komunalnych i ochrony środowiska 2014-01-15 11:19:51
dokument Zarządzenie Nr 1641/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. ?Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów -VI" 2014-01-07 14:33:12
dokument Zarządzenie Nr 1640/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/316/2013 Rady Miejsldej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-01-07 14:31:30
dokument Zarządzenie Nr 1639/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/315/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-01-07 14:29:57
dokument Zarządzenie Nr 1638/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/313/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2013 2014-01-07 14:28:12
dokument Zarządzenie Nr 1637/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/312/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego w rachunku podstawowym budżetu Gminy Choszczno 2014-01-07 14:26:34
dokument Zarządzenie Nr 1636/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/311/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2014-2024 2014-01-07 14:25:08
dokument Zarządzenie Nr 1635/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/310/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2014 2014-01-07 14:23:42
dokument Zarządzenie Nr 1634/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-01-07 14:21:58
dokument Zarządzenie Nr 1633/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2014-01-07 14:20:29
dokument Zarządzenie Nr 1632/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 190/7. 2014-01-07 14:19:02
dokument Zarządzenie Nr 1631/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 122. 2014-01-07 14:17:35
dokument Zarządzenie Nr 1630/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rzecko, oznaczonej numerem ewidencyjnym 62/3 2014-01-07 14:15:53
dokument Zarządzenie Nr 1629/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w wysokości 3/24 w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 1357/8. 2014-01-07 14:13:38
dokument Zarządzenie Nr 1628/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 6 w budynku nr 29 przy ul. Wolności i oddania w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w działce, oznaczonej nr ewidencyjnym 464/2, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2014-01-07 14:11:39
dokument Zarządzenie Nr 1627/14 Burmistrza Choszczna z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2014-01-07 14:09:45