Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Nieruchomości i Rolnictwa

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ROLNICTWA
pok. nr 02, tel. (95) 765 93 41, (95) 765 93 44
pok. nr 03, tel. (95) 765 93 43
 
Naczelnik - Maciej  Kamiński
pok. nr 02A, tel. (95) 765 93 40
  
 

 

             Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa należy:
1) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości komunalnych przez gminę,
2) przygotowywanie dokumentów związanych z wykonaniem prawa pierwokupu,
3) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji analitycznej majątku Gminy,
4) ustalanie opłat za korzystanie z nieruchomości komunalnych oraz aktualizacja tych opłat,
5) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem terenów pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne oraz inne inwestycje,
6) prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości,
7) współdziałanie z Choszczeńskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w sprawach z zakresu działania wydziału,
8) przygotowywanie projektów decyzji ustalających opłaty adiacenckie w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanej budową infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości,
9) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawierania umów o wykonanie prac nadzorowanych przez wydział,
10) planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych do budżetu gminy związanych z prowadzeniem spraw z zakresu działania wydziału,
11) współpraca z jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa,
12) prowadzenie spraw związanych z leśnictwem, łowiectwem,
13) współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy w zakresie:
a) wyborów organów sołectw i zarządów osiedli,
b) sporządzanie planów wydatków sołectw i zarządów osiedli oraz ich monitorowanie,
c) merytoryczne opiniowanie wydatków sołectw i zarządów osiedli,
14) przygotowywanie dokumentacji do urządzania ksiąg wieczystych oraz wprowadzania w nich zmian,
15) przygotowywanie wniosków i zaświadczeń o wpis lub wykreślenie hipoteki w zakresie spraw dotyczących wydziału,
16) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
17) przygotowywanie decyzji w sprawach ustalenia dodatkowych opłat rocznych z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
18) sporządzanie corocznych planów kontroli zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę,
19) przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie odroczenia terminów uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
20) prowadzenie spraw dotyczących udzielenia bonifikat osobom fizycznym od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
21) prowadzenie spraw związanych z wypowiedzeniem użytkownikom wieczystym dotychczasowych stawek procentowych od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
22) opiniowanie dla Burmistrza wniosków o najem lub dzierżawę nieruchomości komunalnych,
23) przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących gospodarstw rolnych,
24) nadzorowanie i odbiór prac geodezyjno-kartograficznych w sprawach z zakresu działania wydziału,
25) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawania numeracji porządkowej nieruchomościom (budynkom),
26) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z podziałem nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości, scaleniem i podziałem nieruchomości,
27) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
28) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w sprawach z zakresu działania wydziału,
29) opracowywanie ”rzeczowej” części specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadania będące we właściwości wydziału,
30) udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zadania należące do właściwości wydziału,
31) przygotowywanie do budżetu gminy projektów dochodów i wydatków dotyczących wydziału oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
32) merytoryczne opiniowanie wydatków w zakresie spraw dotyczących wydziału,
33) przygotowywanie co 3 lata planów wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy.
                   

             Przy znakowaniu spraw Wydział używa symbolu "NR".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-02-2006 08:52:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anita Przytuła 31-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 21-09-2021 11:23:02