Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1273/21 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2021 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2021 2021-10-21 14:54:30
dokument Zarządzenie Nr 1271/21 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-10-20 14:43:02
dokument Zarządzenie Nr 1270/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji 2021-10-14 13:28:15
dokument Zarządzenie Nr 1269/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2021-10-15 13:43:32
dokument Zarządzenie Nr 1268/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-10-14 12:52:19
dokument Zarządzenie Nr 1267/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/247/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. 2021-10-12 09:13:49
dokument Zarządzenie Nr 1266/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/248/2021 r. Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVII/242/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 2021-10-12 09:16:56
dokument Zarządzenie Nr 1265/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021. 2021-10-12 09:21:41
dokument Zarządzenie Nr 1264/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/252/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno. 2021-10-12 09:25:51
dokument Zarządzenie Nr 1263/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/251/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034. 2021-10-12 09:23:52
dokument Zarządzenie Nr 1262/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/249/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności przypadających gminie Choszczno oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 2021-10-12 09:19:34
dokument Zarządzenie Nr 1261/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-10-11 15:07:36
dokument Zarządzenie Nr 1260/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-10-11 15:09:38
dokument Zarządzenie Nr 1259/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-10-11 15:05:15
dokument Zarządzenie Nr 1258/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2021-10-11 15:00:59
dokument Zarządzenie Nr 1257/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie. 2021-10-11 13:11:41
dokument Zarządzenie Nr 1256/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 października 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-10-06 14:50:19
dokument Zarządzenie Nr 1255/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2021 r. 2021-10-06 08:51:10
dokument Zarządzenie Nr 1254/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2021 r. 2021-10-06 08:47:15
dokument Zarządzenie Nr 1253/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2021-10-06 08:42:31
dokument Zarządzenie Nr 1252/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2021-10-06 08:39:00
dokument Zarządzenie Nr 1251/21 Burmistrza Choszczna z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2021-10-07 13:09:39
dokument Zarządzenie Nr 1250/21 Burmistrza Choszczna z dnia 1 października 2021 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Pogodnej 2021-10-05 10:44:36
dokument Zarządzenie Nr 1249/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 2021-10-06 08:57:35
dokument Zarządzenie Nr 1248/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-10-06 08:54:14
dokument Zarządzenie Nr 1247/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2021 r. w sprawie najmu pomieszczeń w obiekcie położonym w Choszcznie przy ul. Sportowej nr 1. 2021-10-01 14:39:21
dokument Zarządzenie Nr 1246/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie. 2021-09-30 11:27:23
dokument Zarządzenie Nr 1245/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2021-09-28 15:12:55
dokument Zarządzenie Nr 1244/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2021-09-28 15:10:02
dokument Zarządzenie Nr 1243/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2021-09-28 15:07:36
dokument Zarządzenie Nr 1242/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2021-09-28 15:05:19
dokument Zarządzenie Nr 1241/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2021-09-28 15:03:20
dokument Zarządzenie Nr 1240/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2021-09-28 15:00:50
dokument Zarządzenie Nr 1239/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2021-09-28 14:58:24
dokument Zarządzenie Nr 1238/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2021-09-28 14:56:24
dokument Zarządzenie Nr 1237/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. 2021-09-28 14:53:38
dokument Zarządzenie Nr 1236/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 września 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-09-28 12:18:41
dokument Zarządzenie Nr 1235/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 września 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-09-28 12:07:27
dokument Zarządzenie Nr 1234/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 września 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-09-28 11:43:19
dokument Zarządzenie Nr 1233/21 Burmistrza Choszczna z dnia 24 września 2021 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2021 2021-09-28 13:55:59
dokument Zarządzenie Nr 1232/21 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie". 2021-09-30 12:35:21
dokument Zarządzenie Nr 1231/21 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2021-09-22 15:03:13
dokument Zarządzenie Nr 1230/21 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2021-09-22 15:00:58
dokument Zarządzenie Nr 1229/21 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-09-22 14:58:09
dokument Zarządzenie Nr 1228/21 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2021-09-22 14:55:33
dokument Zarządzenie Nr 1227/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-09-22 14:50:57
dokument Zarządzenie Nr 1226/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 2021-09-22 09:30:17
dokument Zarządzenie Nr 1225/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/246/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2021-09-22 08:44:26
dokument Zarządzenie Nr 1224/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/245/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 2021-09-22 08:33:29
dokument Zarządzenie Nr 1223/21 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu nieograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno 2021-09-23 11:01:07
dokument Zarządzenie Nr 1222/21 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie dzierżawcy nieruchomości zabudowanej budynkiem sportowo-wypoczynkowym wraz z terenem przyległym w Choszcznie przy ul. Sportowej 1 2021-09-21 14:09:04
dokument Zarządzenie Nr 1221/21 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy 2021-09-21 13:52:19
dokument Zarządzenie Nr 1220/21 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku 2021-09-21 12:02:01
dokument Zarządzenie Nr 1219/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-09-17 14:09:33
dokument Zarządzenie Nr 1218/21 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-09-17 13:45:12
dokument Zarządzenie Nr 1217/21 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 2021-09-15 14:06:39
dokument Zarządzenie Nr 1216/21 Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2021-09-14 13:16:01
dokument Zarządzenie Nr 1215/21 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia z wyłączeniem wydawania decyzji 2021-09-10 12:17:54
dokument Zarządzenie Nr 1214/21 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-09-09 14:14:49
dokument Zarządzenie Nr 1213/21 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-09-07 14:20:54
dokument Zarządzenie Nr 1212/21 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-09-07 14:13:04
dokument Zarządzenie Nr 1211/21 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-09-07 14:51:28
dokument Zarządzenie Nr 1210/21 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2021-09-07 13:44:42
dokument Zarządzenie Nr 1209/21 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2021-09-06 11:59:25
dokument Zarządzenie Nr 1208/21 Burmistrza Choszczna z dnia 3 września 2021 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-09-03 09:35:32
dokument Zarządzenie Nr 1207/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-09-06 15:01:27
dokument Zarządzenie Nr 1206/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie najmu pomieszczeń w obiekcie położonym w Choszcznie przy ul. Sportowej nr 1. 2021-08-31 14:38:44
dokument Zarządzenie Nr 1205/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Choszczno na rok szkolny 2021/2022 2021-08-30 12:06:05
dokument Zarządzenie Nr 1204/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu 2021-08-30 09:33:51
dokument Zarządzenie Nr 1203/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie używania przez pracowników samochodów służbowych 2021-08-30 09:32:58
dokument Zarządzenie Nr 1202/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1411 wraz z udziałem 1/3 w działce 1409, 1413 wraz z udziałem 1/3 w działce 1409, 1417 oraz 1418 2021-08-27 14:08:47
dokument Zarządzenie Nr 1201/21 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2021 2021-08-26 14:34:21
dokument Zarządzenie Nr 1200/21 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji ?Gminnego Święta Plonów 2021". 2021-08-25 15:03:36
dokument Zarządzenie Nr 1199/21 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-08-27 11:45:03
dokument Zarządzenie Nr 1198/21 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 2021-08-27 11:37:55
dokument Zarządzenie Nr 1197/21 Burmistrza Choszczna z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1192/21 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji 2021-08-24 14:01:43
dokument Zarządzenie Nr 1196/21 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2021-08-18 14:53:37
dokument Zarządzenie Nr 1195/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. 1 Maja. 2021-08-12 15:02:20
dokument Zarządzenie Nr 1194/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-08-12 15:00:16
dokument Zarządzenie Nr 1193/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. płac 2021-08-05 13:28:41
dokument Zarządzenie Nr 1192/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji 2021-08-05 13:25:47
dokument Zarządzenie Nr 1191/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie normy zużycia paliwa w samochodach służbowych. 2021-08-10 10:54:04
dokument Zarządzenie Nr 1190/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-08-17 12:42:11
dokument Zarządzenie Nr 1189/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 792/20 Burmistrza Choszczna z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie 2021-08-17 12:36:28
dokument Zarządzenie Nr 1188/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-08-03 08:25:12
dokument Zarządzenie Nr 1187/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania pełnomocnictwa dla kierownika MGOPS w Choszcznie 2021-08-02 15:13:54
dokument Zarządzenie Nr 1186/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Połomskiej-Gromadzkiej Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do składania wniosków o wszczęcie/przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów 2021-08-02 15:13:07
dokument Zarządzenie Nr 1185/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2021-08-02 13:19:22
dokument Zarządzenie Nr 1184/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-08-04 11:18:29
dokument Zarządzenie Nr 1183/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie aktualizacji przyjętego do realizacji planu zamówień publicznych na rok 2021 r. 2021-07-30 09:03:12
dokument Zarządzenie Nr 1182/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2021-07-27 14:08:14
dokument Zarządzenie Nr 1181/21 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 2021-07-28 13:54:09
dokument Zarządzenie Nr 1180/21 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-07-23 13:33:30
dokument Zarządzenie Nr 1179/21 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-07-23 13:31:22
dokument Zarządzenie Nr 1178/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-07-23 10:21:53
dokument Zarządzenie Nr 1177/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2021 r. 2021-07-21 09:05:10
dokument Zarządzenie Nr 1176/21 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2021-07-20 08:24:25
dokument Zarządzenie Nr 1175/21 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2021-07-20 08:18:48
dokument Zarządzenie Nr 1174/21 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-07-20 08:21:59
dokument Zarządzenie Nr 1173/21 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-07-20 08:16:27
dokument Zarządzenie Nr 1172/21 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 26/26, 26/42, 26/43 2021-07-19 15:06:40
dokument Zarządzenie Nr 1171/21 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-07-19 10:21:37
dokument Zarządzenie Nr 1170/21 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Kochanowskiego. 2021-07-19 10:24:12
dokument Zarządzenie Nr 1169/21 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-07-19 10:26:35
dokument Zarządzenie Nr 1168/21 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie najemcy części nieruchomości gruntowej nr 78/5 przy ul. Matejki 47 w Choszcznie 2021-07-13 12:14:02
dokument Zarządzenie Nr 1167/21 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno 2021-07-13 12:13:07
dokument Zarządzenie Nr 1166/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-07-13 08:09:49
dokument Zarządzenie Nr 1165/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2021-07-13 08:09:06
dokument Zarządzenie Nr 1164/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-07-13 08:07:54
dokument Zarządzenie Nr 1163/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-07-13 08:06:59
dokument Zarządzenie Nr 1162/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 466 2021-07-12 14:55:49
dokument Zarządzenie Nr 1161/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2021-07-12 13:05:24
dokument Zarządzenie Nr 1160/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy 2021-07-08 13:37:50
dokument Zarządzenie Nr 1159/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/244/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla miasta i gminy Choszczno 2013 - 2024, Plan Czteroletni - aktualizacja na lata 2021 - 2024 2021-07-07 13:40:53
dokument Zarządzenie Nr 1158/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/243/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Korytowo 2021-07-07 13:35:51
dokument Zarządzenie Nr 1157/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/242/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji 2021-07-07 13:32:46
dokument Zarządzenie Nr 1156/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/241/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021 - 2034 2021-07-07 13:24:57
dokument Zarządzenie Nr 1155/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/240/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 2021-07-07 13:17:23
dokument Zarządzenie Nr 1154/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/239/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2021-07-07 13:15:00
dokument Zarządzenie Nr 1153/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/238/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie 2021-07-07 13:11:57
dokument Zarządzenie Nr 1152/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/237/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka" w Choszcznie 2021-07-07 13:08:11
dokument Zarządzenie Nr 1151/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową "Tęczowa Kraina" w Choszcznie 2021-07-07 13:03:24
dokument Zarządzenie Nr 1150/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/235/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2021-07-07 13:00:42
dokument Zarządzenie Nr 1149/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2021-07-07 12:57:31
dokument Zarządzenie Nr 1148/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1222/20 oraz udział 2/24 w działce oznaczonej numerem 1222/19, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno 2021-07-05 15:19:15
dokument Zarządzenie Nr 1147/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034 2021-07-06 13:05:47
dokument Zarządzenie Nr 1146/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-07-06 13:02:51
dokument Zarządzenie Nr 1145/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 2021-07-02 11:48:51
dokument Zarządzenie Nr 1144/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 2021-07-13 09:13:32
dokument Zarządzenie Nr 1143/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu pn. "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Choszczno" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych ? Zachodniopomorski Program Antysmogowy realizowanego przez Gminę Choszczno 2021-07-13 09:12:43
dokument Zarządzenie Nr 1142/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 23/9 2021-06-30 15:17:42
dokument Zarządzenie Nr 1141/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia użytkowego nr 4, położonego przy ul. Wolności 58 w Choszcznie i związanego z nim udziału 648/10000 w działce nr 445/16, o pow. 0,0335 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno 2021-06-30 15:13:44
dokument Zarządzenie Nr 1140/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-06-30 14:20:50
dokument Zarządzenie Nr 1139/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-06-30 14:15:13
dokument Zarządzenie Nr 1138/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-06-30 14:07:20
dokument Zarządzenie Nr 1137/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-06-30 13:47:49
dokument Zarządzenie Nr 1136/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-06-30 13:40:31
dokument Zarządzenie Nr 1135/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2021-06-30 13:34:02
dokument Zarządzenie Nr 1134/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej. 2021-06-28 15:23:58
dokument Zarządzenie Nr 1133/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2021-06-28 15:13:47
dokument Zarządzenie Nr 1132/21 Burmistrza Choszczna z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie najmu pomieszczeń w obiekcie położonym w Choszcznie przy ul. Sportowej nr 1. 2021-06-24 14:22:15
dokument Zarządzenie Nr 1131/21 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2021-06-23 12:12:43
dokument Zarządzenie Nr 1130/21 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2021-06-23 12:07:08
dokument Zarządzenie Nr 1129/21 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-06-23 12:00:40
dokument Zarządzenie Nr 1128/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej 2021-06-21 15:30:12
dokument Zarządzenie Nr 1127/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-06-21 15:25:27
dokument Zarządzenie Nr 1126/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Grunwaldzkiej. 2021-06-21 15:23:07
dokument Zarządzenie Nr 1125/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2021-06-21 15:21:15
dokument Zarządzenie Nr 1124/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2021-06-21 15:18:28
dokument Zarządzenie Nr 1123/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2021-06-21 15:03:33
dokument Zarządzenie Nr 1122/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-06-21 15:12:53
dokument Zarządzenie Nr 1121/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2021-06-21 15:09:13
dokument Zarządzenie Nr 1120/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2021-06-21 14:52:12
dokument Zarządzenie Nr 1119/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2021-06-21 14:47:10
dokument Zarządzenie Nr 1118/21 Burmistrza Choszczna z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2021-06-16 13:53:09
dokument Zarządzenie Nr 1117/21 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2021 r. sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/231/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Choszcznie oznaczonych numerami działek 3,4,5, obr. 1 m. Choszczno 2021-06-16 14:20:21
dokument Zarządzenie Nr 1116/21 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2021-06-14 15:10:33
dokument Zarządzenie Nr 1115/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2021-06-11 09:53:40
dokument Zarządzenie Nr 1114/21 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-06-10 13:18:17
dokument Zarządzenie Nr 1113/21 Burmistrza Choszczna z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu 2021-06-15 11:37:55
dokument Zarządzenie Nr 1112/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego. 2021-06-10 12:32:21
dokument Zarządzenie Nr 1111/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/234/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 2021-06-11 10:38:22
dokument Zarządzenie Nr 1110/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/233/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2020 2021-06-11 10:34:37
dokument Zarządzenie Nr 1109/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/232/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania 2021-06-11 10:31:17
dokument Zarządzenie Nr 1108/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/231/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Choszcznie przy ul. Wolvegi, oznaczonych numerami działek 3,4,5, obr. 1 m. Choszczno. 2021-06-11 10:28:28
dokument Zarządzenie Nr 1107/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/230/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034 2021-06-11 10:24:45
dokument Zarządzenie Nr 1106/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/229/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 2021-06-11 10:22:13
dokument Zarządzenie Nr 1105/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/228/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-11 10:18:50
dokument Zarządzenie Nr 1104/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/227/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 2021-06-11 10:16:14
dokument Zarządzenie Nr 1103/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/226/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/122/99 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 września 1999 r. w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku i nadania statutu 2021-06-11 10:12:50
dokument Zarządzenie Nr 1102/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/225/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Choszczno a Gminą Suchań dotyczącego powierzenia Gminie Choszczno realizacji zadania publicznego Gminy Suchań w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Suchań do Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie 2021-06-11 10:02:36
dokument Zarządzenie Nr 1101/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-06-08 12:07:46
dokument Zarządzenie Nr 1100/21 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-06-08 10:36:46
dokument Zarządzenie Nr 1099/21 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2021-06-08 09:42:20
dokument Zarządzenie Nr 1098/21 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej. 2021-06-08 12:32:45
dokument Zarządzenie Nr 1097/21 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-06-08 09:33:57
dokument Zarządzenie Nr 1096/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły 2021-05-31 12:59:17
dokument Zarządzenie Nr 1095/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2021-05-31 12:56:38
dokument Zarządzenie Nr 1094/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-06-08 08:38:28
dokument Zarządzenie Nr 1093/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2020 2021-06-02 13:51:41
dokument Zarządzenie Nr 1092/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2020 2021-06-02 13:39:37
dokument Zarządzenie Nr 1091/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie za rok 2020 2021-06-02 13:34:49
dokument Zarządzenie Nr 1090/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie 2021-05-28 13:34:08
dokument Zarządzenie Nr 1089/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2021-05-28 13:31:45
dokument Zarządzenie Nr 1088/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie 2021-05-28 13:29:49
dokument Zarządzenie Nr 1087/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie 2021-05-28 13:27:23
dokument Zarządzenie Nr 1086/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2021-05-28 13:24:37
dokument Zarządzenie Nr 1085/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-05-27 13:34:43
dokument Zarządzenie Nr 1084/21 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2021-05-27 13:30:31
dokument Zarządzenie Nr 1083/21 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2021-05-26 12:58:54
dokument Zarządzenie Nr 1082/21 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2021-05-26 12:54:41
dokument Zarządzenie Nr 1081/21 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-05-26 12:41:17
dokument Zarządzenie Nr 1079/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie najmu pomieszczeń w obiekcie, położonym w Choszcznie przy ul. Sportowej nr 1. 2021-05-21 10:49:56
dokument Zarządzenie Nr 1078/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej. 2021-05-21 10:41:47
dokument Zarządzenie Nr 1077/21 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. urbanistyki i architektury 2021-05-20 14:28:18
dokument Zarządzenie Nr 1076/21 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku 2021-05-21 10:11:19
dokument Zarządzenie Nr 1075/21 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 2021-05-18 13:37:52
dokument Zarządzenie Nr 1074/21 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół Podstawowych na rok szkolny 2021/2022 2021-05-18 13:24:47
dokument Zarządzenie Nr 1073/21 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2021-05-18 13:03:30
dokument Zarządzenie Nr 1072/21 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2021-05-18 12:59:06
dokument Zarządzenie Nr 1071/21 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2021-05-18 12:50:43
dokument Zarządzenie Nr 1070/21 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2021-05-18 12:44:01
dokument Zarządzenie Nr 1069/21 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno 2021-05-18 14:00:30
dokument Zarządzenie Nr 1068/21 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2021-05-14 14:57:10
dokument Zarządzenie Nr 1067/21 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2021-05-14 12:22:38
dokument Zarządzenie Nr 1066/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gruntu zamiennego na rzecz użytkownika wieczystego 2021-05-14 13:21:14
dokument Zarządzenie Nr 1065/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 1414 2021-05-14 13:24:14
dokument Zarządzenie Nr 1064/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2021-05-12 13:42:39
dokument Zarządzenie Nr 1063/21 Burmistrza Choszczna z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 1008/21 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie stacji pasażerskiej w Choszcznie na rzecz przewoźników kolejowych 2021-05-10 15:29:05
dokument Zarządzenie Nr 1062/21 Burmistrza Choszczna z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych 2021-05-10 15:15:50
dokument Zarządzenie Nr 1061/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 oraz planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 2021-05-06 13:27:42
dokument Zarządzenie Nr 1060/21 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2021-05-04 14:13:15
dokument Zarządzenie Nr 1059/21 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-05-04 14:06:11
dokument Zarządzenie Nr 1058/21 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2021-05-04 13:54:13
dokument Zarządzenie Nr 1057/21 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2021-05-04 12:09:08
dokument Zarządzenie Nr 1056/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-04-27 12:32:16
dokument Zarządzenie Nr 1055/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-04-27 12:35:14
dokument Zarządzenie Nr 1054/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-04-27 12:38:17
dokument Zarządzenie Nr 1053/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-04-27 12:26:18
dokument Zarządzenie Nr 1052/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej. 2021-04-27 12:22:21
dokument Zarządzenie Nr 1051/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej. 2021-04-27 12:52:57
dokument Zarządzenie Nr 1050/21 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-04-26 12:09:08
dokument Zarządzenie Nr 1049/21 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie aktualizacji przyjętego do realizacji planu zamówień publicznych na rok 2021 r. 2021-04-23 14:06:02
dokument Zarządzenie Nr 1048/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2021-04-23 12:33:09
dokument Zarządzenie Nr 1047/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2021-04-21 14:11:28
dokument Zarządzenie Nr 1046/21 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. Kolejowej 6/2 2021-04-20 08:40:55
dokument Zarządzenie Nr 1045/21 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-04-19 14:16:44
dokument Zarządzenie Nr 1044/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-04-15 13:16:14
dokument Zarządzenie Nr 1043/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku 2021-04-14 12:19:47
dokument Zarządzenie Nr 1042/21 Burmistrza Choszczna z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-04-12 13:04:35
dokument Zarządzenie Nr 1041/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130.000 zł w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2021-04-09 08:44:29
dokument Zarządzenie Nr 1040/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-04-07 10:42:12
dokument Zarządzenie Nr 1039/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku 2021-04-09 15:12:31
dokument Zarządzenie Nr 1038/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 2021-04-09 15:09:11
dokument Zarządzenie Nr 1037/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2021-04-01 14:16:49
dokument Zarządzenie Nr 1036/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 2021-04-01 14:08:25
dokument Zarządzenie Nr 1035/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXV/224/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 2021-03-31 14:25:36
dokument Zarządzenie Nr 1034/21 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. Chrobrego 13/4 2021-03-24 12:41:14
dokument Zarządzenie Nr 1033/21 Burmistrza Choszczna z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku 2021-03-26 12:52:53
dokument Zarządzenie Nr 1032/21 Burmistrza Choszczna z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2021-03-23 09:51:04
dokument Zarządzenie Nr 1031/21 Burmistrza Choszczna z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie określenia na 2021 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2021-03-22 13:59:00
dokument Zarządzenie Nr 1030/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/223/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza 2021-03-18 14:55:34
dokument Zarządzenie Nr 1029/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/222/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie skargi na bezczynność organu 2021-03-18 14:52:56
dokument Zarządzenie Nr 1028/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/221/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 r., przyznania zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców 2021-03-18 14:50:14
dokument Zarządzenie Nr 1027/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/220/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem działki 1412, obr. 3 Choszczno, na rzecz spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 2021-03-18 14:46:22
dokument Zarządzenie Nr 1026/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/219/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021 - 2034 2021-03-18 14:43:31
dokument Zarządzenie Nr 1025/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 2021-03-18 14:39:52
dokument Zarządzenie Nr 1024/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/217/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2021 2021-03-18 14:34:33
dokument Zarządzenie Nr 1023/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/216/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2021 roku 2021-03-18 14:28:53
dokument Zarządzenie Nr 1022/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/215/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo 2021-03-18 14:21:08
dokument Zarządzenie Nr 1021/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/214/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2021 r. na realizację projektu pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII" 2021-03-18 14:18:06
dokument Zarządzenie Nr 1020/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/213/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie 2021-03-18 14:15:07
dokument Zarządzenie Nr 1019/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/212/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 2021-03-18 14:10:55
dokument Zarządzenie Nr 1018/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/211/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2021 2021-03-18 14:07:11
dokument Zarządzenie Nr 1017/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/210/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. zmieniającej uchwałę nr XXI/297/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie 2021-03-18 14:03:38
dokument Zarządzenie Nr 1016/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/209/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zasad używania herbu, flagi i hejnału Choszczna 2021-03-18 13:59:20
dokument Zarządzenie Nr 1015/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/208/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego - logo gminy Choszczno oraz zasad jego używania 2021-03-18 13:55:11
dokument Zarządzenie Nr 1014/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/207/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie 2021-03-18 13:48:42
dokument Zarządzenie Nr 1013/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/206/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choszczno na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców 2021-03-18 13:45:01
dokument Zarządzenie Nr 1012/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/205/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" 2021-03-18 13:41:23
dokument Zarządzenie Nr 1011/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/204/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Choszczeńskiego 2021-03-18 13:37:34
dokument Zarządzenie Nr 1010/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2021-03-17 12:56:36
dokument Zarządzenie Nr 1009/21 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 2021-03-22 11:13:17
dokument Zarządzenie Nr 1008/21 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie stacji pasażerskiej w Choszcznie na rzecz przewoźników kolejowych 2021-03-16 14:11:54
dokument Zarządzenie Nr 1007/21 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 165/14 2021-03-15 14:22:48
dokument Zarządzenie Nr 1006/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-03-12 14:03:05
dokument Zarządzenie Nr 1005/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2021-03-12 13:56:13
dokument Zarządzenie Nr 1004/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-03-11 10:23:34
dokument Zarządzenie Nr 1003/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. 1 Maja. 2021-03-11 10:10:02
dokument Zarządzenie Nr 1002/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 1 Maja. 2021-03-11 09:14:36
dokument Zarządzenie Nr 1001/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kochanowskiego. 2021-03-11 09:05:48
dokument Zarządzenie Nr 1000/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 1 Maja. 2021-03-11 08:55:32
dokument Zarządzenie Nr 999/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2021-03-11 14:57:57
dokument Zarządzenie Nr 998/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu gruntu pod garaż na rzecz osób o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności ruchowej z kodu R, stanowiącego własność Gminy Choszczno 2021-03-11 14:51:49
dokument Zarządzenie Nr 997/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie 2021-03-08 13:05:15
dokument Zarządzenie Nr 996/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2021-03-05 12:23:16
dokument Zarządzenie Nr 995/21 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2021-03-01 14:50:26
dokument Zarządzenie Nr 994/21 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku 2021-03-03 15:11:17
dokument Zarządzenie Nr 993/21 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2021-03-03 11:41:25
dokument Zarządzenie Nr 992/21 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2021-02-23 07:56:13
dokument Zarządzenie Nr 991/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2021-02-17 13:52:32
dokument Zarządzenie Nr 990/21 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2021-02-17 13:43:59
dokument Zarządzenie Nr 989/21 Burmistrza Choszczna z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku 2021-02-16 09:54:20
dokument Zarządzenie Nr 988/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń w obiekcie, położonym w Choszcznie przy ul. Sportowej nr 1 2021-02-12 15:32:33
dokument Zarządzenie Nr 987/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 2021-02-12 12:53:31
dokument Zarządzenie Nr 986/21 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia zasobu pomieszczeń tymczasowych stanowiących własność Gminy Choszczno 2021-02-10 14:56:07
dokument Zarządzenie Nr 985/21 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2021-02-10 13:54:42
dokument Zarządzenie Nr 984/21 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 2/30 2021-02-10 13:48:31
dokument Zarządzenie Nr 983/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ustalenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu 2021-02-10 14:53:44
dokument Zarządzenie Nr 982/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 792/20 Burmistrza Choszczna z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie 2021-02-11 13:26:02
dokument Zarządzenie Nr 981/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 482/2 2021-02-04 11:19:55
dokument Zarządzenie Nr 980/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiełły 10E/5 w Choszcznie 2021-02-02 11:51:27
dokument Zarządzenie Nr 979/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 lutego 2021 r. zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2021-02-02 14:41:35
dokument Zarządzenie Nr 978/21 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130.000 zł w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2021-02-03 08:38:28
dokument Zarządzenie Nr 977/21 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku 2021-02-04 13:43:18
dokument Zarządzenie Nr 976/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji zarządzania systemem monitoringu miejskiego Gminy Choszczno" 2021-02-02 08:26:02
dokument Zarządzenie Nr 975/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie 2021-02-01 10:49:26
dokument Zarządzenie Nr 974/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2021-01-28 08:36:51
dokument Zarządzenie Nr 973/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2021-01-27 15:26:01
dokument Zarządzenie Nr 972/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2021-01-27 15:23:13
dokument Zarządzenie Nr 971/21 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2021/2022 2021-01-26 11:02:33
dokument Zarządzenie Nr 970/21 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2021/2022 2021-01-26 10:58:55
dokument Zarządzenie Nr 969/21 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie gminy Choszczno prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 2021-01-27 11:21:13
dokument Zarządzenie Nr 968/21 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie najmu pomieszczeń w obiekcie, położonym w Choszcznie przy ul. Sportowej nr 1. 2021-01-25 15:18:28
dokument Zarządzenie Nr 967/21 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonych numerami działek: 1360 wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 1367, 1361wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 1367, 1362 wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 1370. 2021-01-25 15:04:06
dokument Zarządzenie Nr 966/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu zamówień publicznych na rok 2021 2021-01-22 11:36:34
dokument Zarządzenie Nr 965/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-01-21 14:46:37
dokument Zarządzenie Nr 964/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2021-01-21 14:52:09
dokument Zarządzenie Nr 963/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2021-01-21 10:25:27
dokument Zarządzenie Nr 962/21 Burmistrza Choszczna z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2021-01-21 14:40:37
dokument Zarządzenie Nr 961/21 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2021-01-19 15:12:39
dokument Zarządzenie Nr 960/21 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie 2021-01-19 15:09:04
dokument Zarządzenie Nr 959/21 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2021-01-19 15:06:31
dokument Zarządzenie Nr 958/21 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania przejęcia opuszczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Roosevelta 8 w Choszcznie, dokonania spisu ruchomości pozostawionych w lokalu 2021-01-19 13:42:08
dokument Zarządzenie Nr 957/21 Burmistrza Choszczna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-01-18 12:50:43
dokument Zarządzenie Nr 956/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-01-14 10:29:22
dokument Zarządzenie Nr 955/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2021 2021-01-13 11:12:25
dokument Zarządzenie Nr 954/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 2021-01-13 10:49:52
dokument Zarządzenie Nr 953/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach 2021-01-13 10:44:59
dokument Zarządzenie Nr 952/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2021 do uchwały budżetowej 2021-01-13 10:25:17
dokument Zarządzenie Nr 951/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2021-01-12 10:01:48
dokument Zarządzenie Nr 950/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2021-01-11 14:57:01
dokument Zarządzenie Nr 949/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy 2021-01-11 11:50:48
dokument Zarządzenie Nr 948/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2021-01-12 14:18:14
dokument Zarządzenie Nr 947/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz ustalenia czynników obniżających stawkę bazową czynszu na rok 2021 2021-01-05 13:12:57
dokument Zarządzenie Nr 946/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany "Regulaminu dostępu podróżnych oraz przewoźników kolejowych do infrastruktury usługowej tj. stacji pasażerskiej w Choszcznie" 2021-01-05 11:58:02
dokument Zarządzenie Nr 945/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku 2021-01-12 14:09:37
dokument Zarządzenie Nr 944/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej. 2021-01-05 08:36:17
dokument Zarządzenie Nr 943/21 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego utworzonego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2021-01-04 14:58:07
dokument Zarządzenie Nr 942/21 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130.000 zł w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2021-01-21 12:35:19