Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie KO.6220.17.17.2020.ASi do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 67, 68, 70/3 oraz 70/4 obręb 4 m. Choszczno. 2021-02-22 11:06:19
dokument Obwieszczenie KO.6220.17.16.2020.ASi dla stron postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 67, 68, 70/3 oraz 70/4 obręb 4 m. Choszczno. 2021-02-22 11:05:15
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania przyłącza gazowego niskiego ciśnienia dn 90PE na gazociąg niskiego ciśnienia dn 90PE na działkach oznaczonych nr ewid. 26/50 obręb 2 i 456, 267/4, 267/3 obr. 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2021-02-19 12:57:53
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 10/2020 znak: BP.6733.10.5.2020.KS z dnia 19.02.2021 r. roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 470/2 i 1404 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2021-02-19 12:56:48
dokument Wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących KO.6220.9.2.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej "Choszczno Solar Park II"o mocy przyłączeniowej do 19 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". 2021-02-19 10:24:11
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.9.1.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej "Choszczno Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 19 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". 2021-02-19 10:23:06
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej od projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w działce drogi powiatowej (271/11) do działki cieku wodnego (443) wraz z budowa wylotu na działkach oznaczonych nr ewid. 271/11, 387, 384, 385, 390 i 443 obręb Piasecznik, gmina Choszczno. 2021-02-18 12:55:15
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej w celu zasilania budynków mieszkalnych na działce oznaczonej nr ewid. 80/8 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2021-02-16 14:04:19
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid. 26/13, 126/1,206/41 obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2021-02-16 14:03:02
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 137/2020 znak: BP.6730.137.6.2020.KS z dnia 12.02.2021 r. dla inwestycji polegającej na: budowie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 499/5, 499/6 i 499/7 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Kolejowej. 2021-02-12 14:30:41
dokument Wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących KO.6220.8.2.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 4/2, 4/3, 4/8, 4/9, 6, 4/5 w obrębie Wysokie w miejscowości Nowe Żeńsko w gminie Choszczno". 2021-02-11 14:28:56
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.8.1.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 4/2, 4/3, 4/8, 4/9, 6, 4/5 w obrębie Wysokie w miejscowości Nowe Żeńsko w gminie Choszczno". 2021-02-11 14:28:19
dokument Zawiadomienie KO.6220.3.4.2021.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze", na działce nr 37 obręb Roztocze. 2021-02-10 15:02:06
dokument Wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących KO.6220.7.2.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku biurowo-socjalnego wraz z budową sondy próbobiorczej ziarna, wiaty kosza przyjęciowego, budynku szafy sterowniczej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej na terenie działek nr 38/10, 72/2 i 72/12 przy ul. Fabrycznej w Choszcznie". 2021-02-10 10:28:38
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.7.1.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku biurowo-socjalnego wraz z budową sondy próbobiorczej ziarna, wiaty kosza przyjęciowego, budynku szafy sterowniczej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej na terenie działek nr 38/10, 72/2 i 72/12 przy ul. Fabrycznej w Choszcznie". 2021-02-10 10:26:49
dokument Obwieszczenie KO.6220.1.14.2019.ASi dla Stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu przetwarzania odpadów kabli na działkach o nr ew. 383 i 384, w obrębie Choszczno 1 przy ul. Wojska Polskiego 1A w Choszcznie", zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.1.7.2019.ASi z dnia 15.04.2019 r. dla przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu przetwarzania odpadów kabli i złomu na działkach o nr ew. 383 i 384, w obrębie Choszczno 1 przy ul. Wojska Polskiego 1A w Choszcznie". 2021-02-05 10:41:54
dokument Obwieszczenie KO.6220.15.11.2020.ASi o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 41 w obrębie Korytowo, gmina Choszczno". 2021-02-04 13:56:16
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV na linię dwutorową SN-15kV z przewodami niepełnoizolowanymi od słupa nr 1 do słupa nr 39 oraz przebudowie linii kablowej SN-15kV na dwutorową kablową od GPZ Choszczno do słupa nr 1 położonej w miejscowości Choszczno, Koplin, Rudniki, Wysokie, Zamęcin na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 82/1, 82/2 i 90/1 obręb 2 miasta Choszczno, 33/2 i 71/5 obręb Koplin, 2, 3, 4, 5, 6, 10/1, 12, 13, 14, 32/1, 33/1, 56/3 i 61/3 obręb Rudniki, 24/2, 25, 13, 30, 29, 31/3 i 31/2 obręb Wysokie, 128, 12,6, 125, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145/1, 143, 144/4 i 144/3 obręb Zamęcin gmina Choszczno. O możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2021-02-01 14:51:04
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV od stacji GPZ Choszczno do stacji Gleźno Jezioro (S-3544 ? wymiana stacji na nową) łącząc po drodze nowo projektowane stacje kontenerowe S-3100, S-3467 oraz przebudowie linii napowietrznej SN-15kV na odgałęzieniu Gleźno Mieszalnia położonej w miejscowości Choszczno, Koplin, Gleźno na działkach oznaczonych nr ewid. 79 i 35/4 obręb 2 miasta Choszczno, 32/1, 173/1, 155, 145/48, 127, 31,13 i 12 obręb Koplin, 48/1, 40, 39/17, 63/2, 61, 59, 57, 54, 53, 52, 50, 49/3, 60/1, 49/1 i 48/1 obręb Gleźno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2021-02-01 14:48:57
dokument Wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących KO.6220.5.2.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 166, 177, 178, 179 w obrębie Zamęcin w miejscowości Zamęcin w gminie Choszczno". 2021-01-28 09:56:46
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.5.1.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 166, 177, 178, 179 w obrębie Zamęcin w miejscowości Zamęcin w gminie Choszczno". 2021-01-28 09:56:13
dokument Wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących KO.6220.4.2.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 187/1 w obrębie Stary Klukom w gminie Choszczno". 2021-01-28 09:55:11
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.4.1.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 187/1 w obrębie Stary Klukom w gminie Choszczno". 2021-01-28 09:54:34
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej w celu zasilania budynków mieszkalnych na działce oznaczonej nr ewid. 80/8 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 27 stycznia 2021 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2021-01-27 12:17:01
dokument Obwieszczenie KO.6220.20.8.2020.ASi o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 243/9 w obrębie Sławęcin, w miejscowości Sławęcin, gmina Choszczno". 2021-01-25 14:53:01
dokument Wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących KO.6220.26.3.2020.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 35 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na części działki ewidencyjnej nr 44/3 obręb Gleźno, gmina Choszczno". 2021-01-25 14:15:27
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.26.2.2020.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 35 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na części działki ewidencyjnej nr 44/3 obręb Gleźno, gmina Choszczno". 2021-01-25 14:14:47
dokument Wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących KO.6220.3.2.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze", na działce nr 37 obręb Roztocze; 2021-01-22 15:01:37
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.3.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze", na działce nr 37 obręb Roztocze; 2021-01-22 15:00:27
dokument Zawiadomienie KO.6220.25.4.2020.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. ,"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 38/5, 38/6 w miejscowości Pakość gmina Choszczno". 2021-01-22 10:31:49
dokument Zawiadomienie KO.6220.23.5.2020.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na części działki nr 13/12 obręb Stawin, gmina Choszczno. 2021-01-22 10:30:41
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2021 2021-01-22 10:25:26
dokument Burmistrz Choszczno zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewid. 470/2 i 1404 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2021-01-19 13:00:35
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 61/56 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2021-01-19 12:59:20
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 135/2020 znak: BP.6730.135.6.2020.KS z dnia 15.01.2021 r. dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia garażu wbudowanego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na lokal usługowy (pralnię ekologiczną) na działce oznaczonej nr ewid. 61/33 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2021-01-15 14:10:15
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 499/5, 499/6, 499/7 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno,o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2021-01-13 14:15:24
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 stycznia 2021 roku do 12 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, w godzinach urzędowania i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.choszczno.pl (w zakładce ?Planowanie przestrzenne / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno - w trakcie opracowania). 2021-01-12 14:10:12
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV od stacji GPZ Choszczno do stacji Gleźno Jezioro (S-3544 - wymiana stacji na nową) łącząc po drodze nowo projektowane stacje kontenerowe S-3100, S-3467 oraz przebudowie linii napowietrznej SN-15kV na odgałęzieniu Gleźno Mieszalnia położonej w miejscowości Choszczno, Koplin, Gleźno na działkach oznaczonych nr ewid. 79 i 35/4 obręb 2 Choszczno, 32/1, 173/1, 155, 145/48, 127, 31, 13 i 12 obręb Koplin, 48/1, 40, 39/17, 63/2, 61, 59, 57, 54, 53, 52, 50, 49/3, 60/1, 49/1 i 48/1 obręb Gleźno, gmina Choszczno. 2021-01-08 14:29:28
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV na linię dwutorową SN-15kV z przewodami niepełnoizolowanymi od słupa nr 1 do słupa nr 39 oraz przebudowie linii kablowej SN-15kV na dwutorową kablową od GPZ Choszczno do słupa nr 1 położonej w miejscowości Choszczno, Koplin, Rudniki, Wysokie, Zamęcin na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 82/1, 82/2 i 90/1 obręb 2 Choszczno, 33/2 i 71/5 obręb Koplin, 2, 3, 4, 5, 6, 10/1, 12, 13, 14, 32/1, 33/1, 56/3 i 61/3 obręb Rudniki, 24/2, 25, 13, 30, 29, 31/3 i 31/2 obręb Wysokie, 128, 12,6, 125, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145/1, 143, 144/4 i 144/3 obręb Zamęcin gmina Choszczno. 2021-01-08 14:26:07
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewid. 470/2 i 1404 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2021-01-08 10:17:30
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej w celu zasilania budynków mieszkalnych na działce oznaczonej nr ewid. 80/8 obręb Oraczewice, gmina Choszczno 2021-01-08 10:16:16
dokument Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2020 znak: BP.6733.5.8.2020.JI z dnia 04 stycznia 2021 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach oznaczonych nr ewid. 187/17, 187/18 i 1418 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2021-01-04 14:14:41