Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 511/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Zarządzenie Nr 511/19
Burmistrza Choszczna

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choszcznie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 11 pkt 11 otrzymuje brzmienie:   
"11) Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.".

2. W § 12 ust. 3 pkt 6-11 otrzymują brzmienie:  
”6) Głównego specjalisty ds. sportu i rekreacji;

7) Archiwum Zakładowego;

8) Miejskiej Biblioteki Publicznej;

9) Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

10) Choszczeńskiego Domu Kultury;

11) Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa”.

3. W § 28 dodaje się pkt 19, który otrzymują brzmienie:
"19) Samodzielne Stanowisko ds. sportu i rekreacji (Znak: SR),".

4. § 49 otrzymuje brzmienie:       
"§ 49. 1. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. sportu i rekreacji należy:

1) obsługa Rady Sportu;

2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych;

3) współpraca z Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.;

4) prowadzenie ewidencji miejsc noclegowych na terenie gminy;

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu i rekreacji.

2. Przy znakowaniu spraw Samodzielne Stanowisko ds. sportu i rekreacji używa symbolu "SR"."

5. § 50 otrzymuje brzmienie:       
"§ 50. Strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Choszcznie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu."

6. § 51 otrzymuje brzmienie:       
"§ 51. 1. Postępowanie kancelaryjne w urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych oraz odrębne zarządzenie Burmistrza.

2. W urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów."

7. § 52 otrzymuje brzmienie:       
"§ 52. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczegółowe."

8. § 53 otrzymuje brzmienie:       
"§ 53. Z wnioskami o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem mogą występować:

1) Zastępca burmistrza, sekretarz i skarbnik,

2) Naczelnicy wydziałów i kierownicy biur."

9. § 54 otrzymuje brzmienie:       
"§ 54. Projekty upoważnień opracowują samodzielnie komórki organizacyjne urzędu."

10. § 55 otrzymuje brzmienie:     
"§ 55. Rejestr upoważnień prowadzi Wydział Organizacyjno-Prawny."

11. § 56 otrzymuje brzmienie:     
"§ 56. Organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w urzędzie stanowi odrębne zarządzenie Burmistrza."   
12. W załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie - „Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Choszcznie" w kolumnie trzeciej dodaje się samodzielne stanowisko Głównego specjalisty ds. sportu i rekreacji ".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


 

 

BURMISTRZ

/-/ Robert Adamczyk

 

 

Otrzymują:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 511_19.pdf (PDF, 186.06Kb) 2020-01-08 08:58:05 56 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 08-01-2020 08:58:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 31-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 02-06-2020 09:48:46